Det har oppstått en feil i TNG programvaren. Dette kan skyldes et konfigurasjonsproblem, en ufullstendig oppgradering eller en programfeil. Hvis du er eieren av nettstedet, kan du kontakte TNG systemstøtte for å få hjelp med dette problemet. Vennligst kopier spørringen under og lim den inn i meldingen.

Spørring: SELECT distinct a.gedcom gedcom,a.familyID familyID,husband,wife, c.personID, c.firstname,c.lastname,c.sex,IF(birthdatetr!='0000-00-00',year(birthdatetr),year(altbirthdatetr)) as birth,IF(deathdatetr !='0000-00-00',year(deathdatetr),year(burialdatetr)) death, marrdate, c.living living, c.private private, c.branch branch, nameorder, lnprefix, title, prefix, suffix, ordernum FROM tng_families a left join tng_children b on a.familyID=b.familyID and a.gedcom=b.gedcom join tng_people c on c.personID in (a.husband,a.wife,b.personID) and a.gedcom=c.gedcom WHERE a.familyID='F15166' and a.gedcom='1' order by b.ordernum

User 'hitterslekt' has exceeded the 'max_queries_per_hour' resource (current value: 360000)