Foreslå

Foreslå endring

Bruk Foreslå funksjonen
Ser du en feil på en person eller et sted på hitterslekt.no Kan du trykke "Foreslå" øverst til høyre når du er inne på personen. Se bildet.

Ta direkte kontakt
Det er viktig når du tar kontakt med oss angående personer, steder og bilder at vi får så detaljert informasjon som mulig. Nedenfor finner du kontaktinformasjon

Bidragsyter

Er du en slektsforsker?
Kanskje har du egen programvare som Legacy, TMG etc. med mange personer allerede lagt til? Vi er interessert i gedcom filer.

Hjelp via Facebook

Om du blir med oss på Facebook kan du legge inn bilder og diskutere slektsdata med andre med interesse for slekt, slektsgranskning og hitterslekt.no

Kanskje har du et bilde av noen du lurer på hvem er?

Krav: Du må ha en Facebook konto.

Bli med i Facebookgruppa
Ved forslag om nye personer

Du kan bruke følgende som mal når du tar kontakt med oss via e-post.

  • Fornavn og etternavn
  • Fødselsdato og fødested
    (bosted ved fødsel)
  • Dåpsdato og dåpssted

Om personen er gått bort ønsker vi også følgende informasjon:

  • Dødsdato og dødssted(bosted)
  • Bilder

Kystmuseet i Sør-Trøndelag

Besøksadresse:
Kystmuseet i Sør-Trøndelag
Museumsplassen 1
7240, Hitra
Norway

Postadresse:
Museene i Sør-Trøndelag AS
Postboks 6289, Torgarden
7489 TRONDHEIM

Gunnar Christoffer Lossius

Webredaktør

Johan Kristian Olsen

Webmaster