119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, Hitra

119/02 Oppistua, Stora, Hestvika, Hitra

Gnr.119 Bnr.2 i Hitra kommune.

-----

Hitraboka III, Sandstadboka av Sverre R. Utseth foreller om Oppistua på s. 172 :

I 1784 overdro Jørgen Johansen halvparten av gården Oliverstua til sønnen Johannes, selv flytta han og bygde hus på den andre halvparten som ble kalt Oppistua. Bruket ligger lengst vest på Stora med utsikt over Storasundet mot Vedøya og fasthitra i vest og Trondheimleie i sør og øst. Det er brattlendt fra sjøen opp til husa.
Ved skiftebrev etter Jørgen Johansen i 1804 fikk enka Ingeborg Jakobsdatter hjemmels på 7 1/2 mkl. av gården. Hun oveerdro sin arv i 1806 til sønnen Jakob Jørgensen.

Jakob Jørgensen kjøpte også av broren Johannes de parten han hadde arva etter faren, og satt nå med hele Oppistua, 1 1/2 mkl.

I 1827 solgte Jakob halvparten av Oppistua til Andreas Andersen Sæter, som bygde hus i Bortistua. Da boet etter Jakob Jørgensen ble oppgjort i 1844, var det også skylddeling mellom Oppistua og Bortistua, som fikk 4 1/2 mkl. smørleie hver. I skiftet etter faren fikk Beret Jakobsdatter hjemmel på Oppistua samme året.

Da Jakob Jørgensen solgte Bortistua til Andreas Andersen Sæter, tok han unna en liten åkerlapp på østsida av Stora, kalt Vellan. Her bygde hans kone Gunhild Andersdatter ei lita stua etter at datteren tok over gården. Hun bodde der til hun døde, 95 år gammel. Gunnel Vella er blitt en sagnfigur blandt de siste som bodde på Stora.

I 1878 skjøta Beret Jakobsdatter gården over til svogeren Anton Jonassen Ulvær, som var gift med hennes søster Ingeborg. Beret skulle ha kår, og det var ikke småtteri for et bruk som ikke hadde mer dyrkajord enn 4 - 5 mål. Det besto av ei tynne bygg, ei tynne havre, fem tynner poteter, tredjeparten av all melk produsert på gården, ei halv tynne sild, ei halv tynne fisk, fritt brenne hogd og innbåret, pleie og tilsyn i alderdommen og en ordentlig begravelse. Anton Jonassen skulle dele avkastninga av gården med svigermor Gunhild Vella, først når hun døde kunne Beret få kår. Det ble ikke noe kår på Beret, mora overlevde henne.

Anton Jonassen satt med bruket til kona døde. Da forlot han gården, og døde hos sønnen Jonas på plassen Bukta u. Sætra. I boet etter Ingeborg Jakobsdatter fikk Paul Henriksen auksjonsskjøte på gården i 1885.

Paul Henriksen bygde nytt våningshus for penger han tjente det såkalte "Storsildåret". Det ble oppført i 1890 eller deromkring, og han hadde råd til å være litt flott. Huset er fremdeles kvitmalt og velholdt, det ruver godt på vestsida av Stora, når en passerer Storasundet.

Paul Henriksen falt tidlig bort. Enka Gunhild satt igjen med tvillingene Laurits og Bernt, som var i 16-årsalderen da faren døde. Men Gunhild dreiv det vesle bruket godt sammen med sønnene. Hun var stor og sterk, det hørte slekta til. Hun dreiv ikke bare jorda, hun rodde i uersstøene sammen med sønnene og fiska som en kar. Det blir fortalt at hun rodde til Børøysundet etter mjøl, og bar de hundre kilo tunge mjølsekkene opp den bratte bakken fra båtstøa til Oppistua. Det var faktisk velstand hos Gunhild Stora.

Laurits tok over bruket da mora døde. Han dreiv godt og tok ogsåover Oliverstua i 1952. Han var en dyktig fisker, det var kanskje først og fremst det han var. Tradisjonen tro var også kona med på sjøen. Hun var stor og sterk og sjøl vokst opp på ei øy, der fisket hadde vært det vesentligste. Nå ligger det så velstelte bruket øde.

----

Norges bebyggelse, Sør-Trøndelag nordre del (rød bok) sier på s. 296:
" Storø gnr 53, bnr. 2, ca 2 1/2 km fra dampskipskai. Postadresse Hestvika. Hovedbygning oppført ca. 1880 av laftet tømmer i 2 etasjer, 70 m2, kjøkken, veranda, kjeller. Fjøs oppført i 1880 av laftet tømmer, låve samme år av sperreverk. Branntakst 20.000. I slektens eie siden 1863, til nåværende eier i 1927. Besetning : gris, ku, 5 sauer. - Eier: Fisker Laurits P. Storø (se gnr. 53 bnr. 1).

-----

Adresse : Breddegrad: 63.553047465551074, Lengdegrad: 9.220833778381348
Fødsel

Treff 1 til 13 av 13

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Andreassen, Johan Arnt1851119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI6385
2 Andreassen Stora, Edvard1846119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI6383
3 Halstensen, Langfjæra, Hanna Kristine15 Okt 1863119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI6386
4 Jakobsdatter Stora, Ingeborg8 Feb 1827119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI6325
5 Jørgensdatter Stora, Karen1791119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI8921
6 Jørgensen Stora, Jakob1788119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI18924
7 Paulsen Storø, Bernt Martin4 Sep 1884119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI15135
8 Storø, Agnes Marie10 Jan 1917119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI15033
9 Storø, Alf Magnar2 Feb 1933119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI15032
10 Storø, Alfred Laurits4 Sep 1884119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI14888
11 Storø, Arnfinn Johan11 Mar 1944119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI14902
12 Storø, Olga Olise6 Aug 1949119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI14882
13 Storø, Paul Gerhard4 Mar 1919119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI14884
Død

Treff 1 til 13 av 13

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Andreassen, Johan Arnt25 Sep 1874119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI6385
2 Andreassen Stora, EdvardSom barn119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI6383
3 Benjaminsdatter, Gunhild Serine3 Jan 1943119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI14894
4 Halsteinsen Langfjæra, Andreas10 Apr 1873119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI6327
5 Halstensen, Langfjæra, Hanna Kristine1870119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI6386
6 Jakobsdatter, Ingeborgetter 1804119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI1313
7 Jakobsdatter Stora, Berethe16 Aug 1886119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI6034
8 Jakobsdatter Stora, Ingeborg26 Feb 1884119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI6325
9 Johannesen Stora, Jørgen1803119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI1312
10 Jørgensen Stora, Jakobfør 1844119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI18924
11 Storø, Agnes Marie23 Mai 1935119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI15033
12 Storø, Alfred Laurits1 Mai 1960119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI14888
13 Storø, Paul Kristian Henriksen31 Jul 1901119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI14893
Bolig

Treff 1 til 2 av 2

Etternavn, Fornavn Bolig Person ID
1 Børø, Johanna Marie1960 - 1970119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI14889
2 Storø, Alfred Laurits1884 - 1915119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI14888
Bopel for familien

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bopel for familien Person ID
1 Storø, Alfred Laurits1915 - 1960119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI14888
Eiendom

Treff 1 til 7 av 7

Etternavn, Fornavn Eiendom Person ID
1 Benjaminsdatter, Gunhild Serine1801-1943119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI14894
2 Jakobsdatter Stora, Berethe1844-1878119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI6034
3 Johannesen Stora, Jørgen1784-1804119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI1312
4 Jonasen Ulvær, Anton1878-1884119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI4228
5 Jørgensen Stora, Jakob1806-1844119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI18924
6 Storø, Alfred Laurits1945-1960119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI14888
7 Storø, Paul Kristian Henriksen1885-1901119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraI14893
Bolig

Treff 1 til 4 av 4

Familie Bolig Famile ID
1 Paulsen Storø / Vedø1910119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraF5375
2 Storø / Benjaminsdatter119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraF5298
3 Storø / Børø1915 - 1960119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraF5296
4 Storø / Vedø1943 - 1958119/02, Oppistua, Stora, Hestvika, HitraF5294