120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, Hitra

120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, Hitra

Gnr. 120, bnr. 13 i Hitra kommune.

-----

Hitraboka III, Sandstadboka av Sverre R. Utseth forteller om Kleiva på s. 225-227 :

Kleiva var opprinnelig plassrom under Nordstrand og Ola Pedersen Flatval festa det av svigerfaren Ola Nilsen, eller kan hende av svogrene Ole Isaksen og Ola Olsen, henholdsvis Nordstrand og Skjevika. Han kom til Kleiva mellom 1825 og 1828, og var trolig den første som satte spade i jorda der. Tidligere var han husmann i Laksåvika noen år.

Kleiva ligger vakkert til på nordsida av fylkesveegen. Gangstien langs Innhitra passerte plassen så og si i samme banen som fylkesvegen. I øst grenser den mot Bukta og i vest mot Skjevika. Det er utsikt sørover Trondheimsleia mot fjella i Snillfjorden og Hemne. Ned mot stranda er det sandjord, opp mot utmarka myrjord, og innmarka er om lag 6 mål. Ola Pedersen var sjølsagt først og fremst fisker, men han arbeidde også med jorda, og det er trolig han som har dyrka det meste av dyrkajorda vi finner i Kleiva.

I 1865 kjøpte Mortinus plassen av eierne Ole Isaksen som satt på Nordstrand (Åkervikdalen). Andreas Olsen og Karsten Jonsen, begge eiere av Skjevika. Ved skyldsetting fikk Kleiva 1 1/2 mkl. smørleie i landskyld. Det gikk neppe bra med Mortinus, og i 1870 solgte han Kleiva til Ole Kristoffersen Rotneset i Hemne for 140 spd. Sammen med familien frista han i mange år tilværelsen som innerst, men omsider fikk han sette seg opp ei stue på Kloberget under Nordgården Strand. (se Kloberget)

Ole Kristoffersen var enkemann da han kom til Kleiva sammen med barna sine.

I skiftet fikk Kristoffer Olsen hjemmel på bruket. Han overdro det til Kasper Andreassen Strand i Skjevika. Det går ikke fram av panteregisteret når det skjedde, men i 1884 utstedte Kasper Andreassen skadesløsbrev til Kasper Olsen Strandaunet og Henrik Paulsen Skjevika, som trolig hadde lånt ham penger til kjøpet. Han var såleis da kommet i besittelse av bruket. Kristoffer Olse flytta til Madsvågen på Frøya og startet landhandel.
Kristoffer Olsen f. 1847 i Hemne, gift med Oline Jensdatter, f. 1847 på Frøya.

Kasper Andreassen dreiv fiske, men han to også vare på den vesle jordlappen og fikk mye ut av den. Kasper var også musiker. Han trakterte klarinett, og det var han som spilte til dans under nordfardansen på Tøfta og ellers når det var fest der.

Den siste stua i Kleiva var det Kasper som bygde, et riktig vakkert hus, plassert øst-vest med veranda, sørvendt mot Trondheimsleia. Den var for det meste bygs av tømmer, men også noe bindingsverk. Det var to små stuer med kjøkken i midten i første etasje, og på loftet var 2 soverom.

Da Kasper falt fra tok Johan og Aksel over bruket. Johan oppholdt seg i flere år i Amerika, det ble Aksel som kom til å drive det. Han reiste samtidig som matros på ruteskipa i Trondheimsfjorden. I den tida han var frisk, dreiv han godt. Han hadde både kyr og sauer og avla poteter til eget bruk. Men han ble sjuk, og både under hans langvarige sykdom og som enke var det kona som dreiv. Hun sleit hardt for å forsørgge familien i ei vanskelig tid. I 1945 solgte hun bruket til Hans Hassel og flytta til Trondheim.

Hans Hassel er fisker. Han bodde i Kleiva i noen år og dreiv jorda. Senere bygde han hus på Hasselbakken, Kaaldsætra og flytta dit.
Jorda i Kleiva blir nå ikke drevet.

-----

Norges Bebyggelse Sør-Trøndelag, Nordre del (rød bok) sier på s. 287:
"Kleiva, gnr. 54, bnr. 13, på sør-østsida av Hitra, ca 4 km fra dampskipskai. Postadresse Hestvika. Areal 10 da, derav 5 da dyrket mark. Hovedbygning oppført ca. 1880 av laftet tømmer og bindingsverk i 1 1/2 etasje, 62 m2, 4 rom, kjøkken. Fjøs oppført 1913 av tømmer, låve samme år av reisverk. Branntakst 15.000,-. Til nåværede eier 1945. Besetning: ku, gris, 2 sauer. - Eier fisker Hans Hassel f. 20.8.1905 i Fillan. Foreldre Bårne og Sofus Hassel. Gift med Magdalene Danielsen f. 8.4.1808. i Sandstad. Foreldre Jonetta og Johan Danielsen. Barn: Tore f. 8.7.1937, Helge f. 24.12.1940, Jorun f. 30.12.1942, Bjørn f. 28.3.1945, Kirsten f. 27.8.1946, Einar f. 14.8.1948."

-----

Breddegrad: 63.549074460270305, Lengdegrad: 9.169215502414982
Fødsel

Treff 1 til 20 av 20

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Akselsdatter Strand, Agnes Alvilde28 Jan 1923120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI14873
2 Akselsdatter Strand, Eldbjørg Johanne2 Apr 1914120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI14871
3 Akselsdatter Strand, Jenny Berlotte8 Apr 1925120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI14874
4 Akselsdatter Strand, Marie Kristine26 Apr 1916120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI14872
5 Akselsdatter Strand, Ruth1930120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI14876
6 Akselsen Strand, Konrad Olaf13 Apr 1912120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI14870
7 Hassel, Bjørn Sigmund28 Mar 1945120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI9414
8 Hassel, Einar14 Aug 1948120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI18269
9 Hassel, Kirsten27 Aug 1946120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI18268
10 Kaspersen Strand, Aksel Krestian11 Jul 1888120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI14846
11 Kaspersen Strand, Johan Bertrand25 Mai 1891120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI14847
12 Kaspersen Strand, Konrad Martin10 Jan 1885120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI14845
13 Kaspersen Strand, Oluf Bernhard3 Sep 1881120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI14844
14 Kristoffersdatter Madsvåg, Olise Julianne17 Okt 1875120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI59918
15 Kristoffersen Madsvåg, Oluf Ludvig20 Jan 1878120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI59896
16 Mortinusdatter Strand, Beret Anna1853120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI43131
17 Olsdatter, Gisken Marie1819120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI27618
18 Olsen Strand, Gabriel11 Mai 1828120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI2342
19 Olsen Strand, Mortinus23 Mai 1831120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI43129
20 Strand, Johan Margido13 Sep 1927120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI14875
Død

Treff 1 til 11 av 11

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Akselsdatter Strand, Jenny Berlotte19 Feb 1943120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI14874
2 Andreasdatter Strand, Gurina1841120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI50177
3 Andreasen Strand, Kasper1920120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI14837
4 Kaspersdatter Strand, Johanna Randine11 Nov 1907120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI14843
5 Kaspersen Strand, Aksel Krestian31 Jan 1939120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI14846
6 Kaspersen Strand, Johan Bertrand18 Aug 1927120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI14847
7 Kaspersen Strand, Konrad Martin30 Mar 1911120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI14845
8 Kaspersen Strand, Oluf Bernhard8 des 1905120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI14844
9 Kristoffersen Sem, Ole1873120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI16623
10 Olsdatter Vedø, Marta1924120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI14842
11 Pedersen Flatval, Ole1865120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI50006
Bodde

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bodde Person ID
1 Pedersen Flatval, Oleca 1827-1865120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI50006
Eier

Treff 1 til 12 av 12

Etternavn, Fornavn Eier Person ID
1 Andreasen Strand, Kasper1884-1920120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI14837
2 Hassel, Bjørn Sigmund1992-120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI9414
3 Hassel, Einar1992-120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI18269
4 Hassel, Hans Olaus1945-1957120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI18262
5 Hassel, Helge Magnar1992-120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI18266
6 Hassel, Jorunn Johanne1992-120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI18267
7 Hassel, Kirsten1992-120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI18268
8 Kaspersen Strand, Aksel Krestian1920-1945120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI14846
9 Kaspersen Strand, Johan Bertrand1920-1927120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI14847
10 Kristoffersen Sem, Ole1870-1873120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI16623
11 Olsen Strand, Mortinus1865-1870120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI43129
12 Olsen Strand Madsvåg, Kristoffer Olaus1873-1974120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI59889
Pleiebarn

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Pleiebarn Person ID
1 Iversen Granlund, John Elenius (Johan)ft 1865120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraI781
Bolig

Treff 1 til 1 av 1

Familie Bolig Famile ID
1 / Vedø120/013 Kleiva, Strand, Hestvika, HitraF5878