122/015, Haltland, Sandstad, Hitra

Haltland, 122/015, Sandstad, Hitra

Gnr. 122, bnr. 15, Haltland, Sandstad, Hitra.
Fra gammelt av het plassen Haltan, og lå under Nordgården på Sandstad.

Ved utskiftingen i 1955 var det 21,7 mål dyrket mark, 283 mål natureng og 633 mål barskog, totalt areal 957,7 mål (dekar).
Den første husmannen slo seg ned her på slutten av 1600-tallet. I 1701 finner vi Anders Arntsen som husmann her. Nils Einarsen på 16 år og Kristoffer Andersen på 9 år var begge drenger og født i Trondheim.

Den neste husmannen vi finner er Peder Pedersen, og han er trulig identisk med Peder Haltan/Haltland som døde i 1784. Det kan ha vært en husmann mellom han og Anders Arntsen.
Peder Pedersen Haltland, f. ca 1709, d. 1784. Han var gift 1. gang med Marit Pedersdatter, d. 1761, og gift 2. gang med Ingeborg Bentsdatter, muligens fra Skaget i Fillfjorden.

Da Erik og Ola Jonssønner kjøpte Sandstadgården måtte leilendingen der ut. Det var Jens Larsen, og han flyttet da til Haltland og tok over plassrommet. Jens Larsen døde i 1779.
Så kom det en Hans Pedersen, f. om lag 1744 i Sengsdalen, Hemne. Han bleiv på sjøen i 1807 og enka var Kjersti Olsdatter Haltland, f. ca 1741, d. 1795. De fikk 4 barn: Guru f. 1784, Marta, f. 1786, Jens f. 1788 og Abraham, f. 1788 (tvilling).

Den neste husmannen i Haltland var Gabriel Eriksen Selnes, f. om lag 1762, trulig i Hemne eller Snillfjord, d. 1842. Han tok trulig over rundt 1808. Gabriel drev plassen til han døde. De fikk sønnen Johan i 1798 i Vuttudalen, Snillfjord. Han ble gift med Randi Jonasdatter Jøsnøya. De fikk også datteren Elidsabeth, f. 1821. Hun ble gift med neste bruker, Ola Knudsen Saga.

Ola Knudsen flyttet til Haltland da han i 1838 fikk festebrev på plassen fra eierne av Stubgården, Neri- og Oppistua Sandstad. Ola Knudsen var en dyktig kar som både fisker og jordbruker. Han hadde stor budskap, og økonomien i Haltland var god. I 1852 var det makeskifte mellom Otto Stub og de to oppsitterne på Sandstad. Stub fikk Sandstadvika alene, mens brødrene Lars og Fredrik Olsen fikk plassen Haltland på deling.

Ola Knudsen Haltland, f. 1815, d. 1888 ble i 1839 gift med Elisabeth Gabrielsdatter Haltland, f 1821 i Haltland, d. 1888. De fikk barna:

1. Knut f. 1840, gm Pauline Pedersdatter Børø. De ble gårdfolk i Melkvika under Strand.
2. Kristian, f. 1842. Han reiste i utenriks fart fra 1865.
3. Jonas, f. 1844. Han flyttet til Trondheim i 1868.
4. Gabriel f. 1849. Han ble i 1874 gm Andrea Ingebrigtsdatter Vedøyaukan og de ble gårdfolk i Ulvågan.
5. Elias, neste bruker.

I 1918 kjøpte Elias Haltland (1863-1943) plassen av Laurits og Fredrik Sandstad. I handelen fikk han også med et utmarksstykke kalt Svantjønnåsen. Med sin rake skikkelse)og det praktfulle helskjegget var Elias en representativ mann, ikke minst i Sandstadkirka, hvor han i mange år var å se hver prekensøndag som prestens medhjelper. I fire år, gjennom første verdenskrig, var han signalmann på Fleinskallen. Elias holdt jorda i god hevd og forsømte heller ikke fisket. Han var en aktet mann i bygda.
Elias Olsen Haltland ble i 1887 gift med Marit Hansdatter Siriaunet, f. 1860 i Ingdalen, Stadsbygd, d. 1947. Barn:

1. Ole, neste bruker,
2. Gunerius Sigfred, f. 1893, s. som barn, og Elfrida f. 1895, d. 1915.
Da Elias døde fikk enka Marit hjemmel på gården og overdro den til sønnen Ole. Også han drev godt, og hadde etter måten stor budskap og hest. Ole Edvin Haltland, f. 1890, d. 1963. I 1923 gm Solveig Hafsmo, f. 1900, d. 1962. Barn: Elfrida Marie, f. 1923, Oliv, f. 1926, Herborg, f. 1929, Elias Margido, f. 1933 (neste bruker), Anfrid, f. 1935 og Oddny, f. 1942. (Hitraboka, Sandstad sokn)
Elias Margido tok over da faren døde. Han bygde nye hus ved veien vest for den nye kirkegården.
Elias ble gift med Ann Marri Røstvik (1944-2002) og fikk 3 barn.

-----

Norges bebyggelse Sør-Trøndelag, nordre del (rød bok) sier på s. 291 :
"Haltland, gnr. 56, bnr. 15, på sør-siden av Hitra, 1 km fra kirken. Postadresse Sandstad. Areal 180 da, derav 30 da. dyrket mark. Hovedbygning oppført i 1843 av tømmer i 1 1/2 etasje, 70 m2, 4 rom, kjøkken, kjeller. Fjøs, stall, og låve av tømmer. Skattetakst 6.000. Til nåværende eier i 1945. Besetning 5 kuer, 2 kalver, hest, gris, 12 sauer. - Eier gårdbruker Ole Haltland, f. 27.10.1890 i Sandstad. Foreldre Marit og Elias Haltland. Gift med Solveig Hafsmo, f. 3.11.1900 i Sandstad. Foreldre Elisabeth Marie og Ole Hafsmo. Barn: Elfrida Marie f. 30.7.1923, Oliv Elisabeth f. 17.4.1926, Herborg Gunhild f. 9.1.1929, Elias Margido f. 29.4.1933, Anfrid Gunhilde f. 10.12.1935, Odny Solveig f. 30.7.1942. Eieren er medlem av sparebankens direksjon, tidligere innehatt en del kommunale tillitsverv, bl.a. medlem av ligningsnemnda og forsorgsstyret."

-----

Husmenn:
16/1700-tallet - Anders Arensen
midt på 1700-tallet - Peder Pedersen
Til 1779 - Jens Larsen
Til 1807 - Hans Pedersen
1808-1842 - Gabriel Eriksen Selnes
1838-1852 - Ole Knudsen Haltan
1888-1818 - Elias Olsen Haltan
Eiere:
1918-1942 - Elias Olsen Haltan
1942-1963 - Ole Haltan
1963-2017 - Elias Haltan
(Kilde: Sandstadboka)

2018- Bente Haltland, Eva Anita Haltland, Solveig Haltland
Kilde: Statens kartverk, grunnboksinformasjon

Adresse : Breddegrad: 63.519470958278674, Lengdegrad: 9.065501689910889
photo_library
Bilder
not-F
Haltland, Sandstad, Hitra

G.nr. 56, b.nr. 15. Hovedbygning oppført i 1843 Eier: Ole Haltland (fra 1945), senere sønnen Elias Margido Haltland. Med på bildet: Ole Haltlands barnebarn Vigdis og hennes eldste sønn

Fødsel

Treff 1 til 33 av 33

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Eliasen Haltland, Ole Edvin Kristian27 Okt 1890122/015, Haltland, Sandstad, HitraI13734
2 Gabrielsdatter Ulvåg, Augusta Anette12 Mar 1882122/015, Haltland, Sandstad, HitraI17112
3 Gabrielsdatter Ulvåg, Kristine Nikoline8 Mar 1880122/015, Haltland, Sandstad, HitraI17124
4 Gabrielsen Ulvåg, Gabriel Nikolai22 Mar 1878122/015, Haltland, Sandstad, HitraI17125
5 Gabrielsen Ulvåg, Oluf Jørgen11 Jun 1874122/015, Haltland, Sandstad, HitraI17118
6 Haltland, Annfrid Margaret10 Des 1935122/015, Haltland, Sandstad, HitraI19814
7 Haltland, Bente6 Jan 1965122/015, Haltland, Sandstad, HitraI19978
8 Haltland, Elfrida Marie27 Apr 1895122/015, Haltland, Sandstad, HitraI19959
9 Haltland, Elfrida Marie30 Jul 1923122/015, Haltland, Sandstad, HitraI16557
10 Haltland, Elisabeth Gabrielsdatter15 Mai 1821122/015, Haltland, Sandstad, HitraI19961
11 Haltland, Eva Anita23 Jul 1970122/015, Haltland, Sandstad, HitraI19980
12 Haltland, Hans Gunerius Sigfred30 Mai 1893122/015, Haltland, Sandstad, HitraI19958
13 Haltland, Odny Solveig30 Jul 1942122/015, Haltland, Sandstad, HitraI19815
14 Haltland, Solveig03 okt 1967122/015, Haltland, Sandstad, HitraI19979
15 Hansdatter Haltland, Guru1784122/015, Haltland, Sandstad, HitraI60510
16 Hansdatter Haltland, Marta1786122/015, Haltland, Sandstad, HitraI60511
17 Hansen Haltland, Jens1788122/015, Haltland, Sandstad, HitraI60512
18 Jensdatter Haltlan (Sandstad), Ingeborg1775122/015, Haltland, Sandstad, HitraI149
19 Jensdatter Haltlan (Sandstad), Inger1771122/015, Haltland, Sandstad, HitraI392
20 Jensen Haltlan Børø, Lars1769122/015, Haltland, Sandstad, HitraI7458
21 Johannesen Jøsnøya, Jonas4 Jul 1834122/015, Haltland, Sandstad, HitraI23791
22 Johansen, Anton Joakim14 Mar 1857122/015, Haltland, Sandstad, HitraI19111
23 Johansen Jøsnøya Mattisvik, Gabriel25 Okt 1831122/015, Haltland, Sandstad, HitraI23790
24 Olsen Haltland, Elias3 Des 1863122/015, Haltland, Sandstad, HitraI19956
25 Olsen Haltland, Jonas17 Mai 1844122/015, Haltland, Sandstad, HitraI19964
26 Olsen Haltland, Oluf Christian4 Apr 1842122/015, Haltland, Sandstad, HitraI19963
27 Olsen Melkvik, Knut4 Feb 1840122/015, Haltland, Sandstad, HitraI19962
28 Olsen Ulvåg, Gabriel Olaus27 Des 1849122/015, Haltland, Sandstad, HitraI19977
29 Pedersdatter, Barbro1755122/015, Haltland, Sandstad, HitraI86060
30 Pedersdatter, Marit1753122/015, Haltland, Sandstad, HitraI85808
31 Pedersdatter, Olava1963122/015, Haltland, Sandstad, HitraI86310
32 Pedersen, Peder1751122/015, Haltland, Sandstad, HitraI85807
33 Ulvåg, Daniel Edvard1876122/015, Haltland, Sandstad, HitraI23501
Død

Treff 1 til 12 av 12

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Eliasen Haltland, Ole Edvin Kristian20 Okt 1963122/015, Haltland, Sandstad, HitraI13734
2 Hafsmo, Solveig3 Dec1962122/015, Haltland, Sandstad, HitraI13735
3 Haltland, Gabriel Eriksen1842122/015, Haltland, Sandstad, HitraI19966
4 Hansdatter Siriaunet, Marith2 Apr 1947122/015, Haltland, Sandstad, HitraI19957
5 Knutsdatter Lervåg, Lisbeth Olava1867122/015, Haltland, Sandstad, HitraI19971
6 Larsen Haltlan (Sandstad), Jens1779122/015, Haltland, Sandstad, HitraI7460
7 Olsdatter Sandstad, Kjersti1795122/015, Haltland, Sandstad, HitraI7461
8 Olsen Haltland, Elias18 Feb 1943122/015, Haltland, Sandstad, HitraI19956
9 Pedersdatter, Barbro1761122/015, Haltland, Sandstad, HitraI86060
10 Pedersen, Peder1751122/015, Haltland, Sandstad, HitraI85807
11 Røstvik, Ann Marri28 mai 2002122/015, Haltland, Sandstad, HitraI7139
12 Sagen (Haltland), Ole Knudsen8 Nov 1888122/015, Haltland, Sandstad, HitraI19960
Bodde

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bodde Person ID
1 Larsen Haltlan (Sandstad), Jens122/015, Haltland, Sandstad, HitraI7460
Bosted

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bosted Person ID
1 Pedersen, Pederomkring 1750-1760-åra122/015, Haltland, Sandstad, HitraI33110
Gård

Treff 1 til 9 av 9

Etternavn, Fornavn Gård Person ID
1 Eliasen Haltland, Ole Edvin Kristian1943-1963122/015, Haltland, Sandstad, HitraI13734
2 Haltland, Bente2018-122/015, Haltland, Sandstad, HitraI19978
3 Haltland, Elias Margido1963-2017122/015, Haltland, Sandstad, HitraI19813
4 Haltland, Eva Anita2018-122/015, Haltland, Sandstad, HitraI19980
5 Haltland, Gabriel Eriksen1808-1842122/015, Haltland, Sandstad, HitraI19966
6 Haltland, Solveig2018-122/015, Haltland, Sandstad, HitraI19979
7 Olsen Haltland, Elias1888-1943122/015, Haltland, Sandstad, HitraI19956
8 Pedersen Haltland, Hans-1807122/015, Haltland, Sandstad, HitraI60509
9 Sagen (Haltland), Ole Knudsen1838-1888122/015, Haltland, Sandstad, HitraI19960