87/10, Grindfaret, Ansnes, Hitra

87/10, Grindfaret, Ansnes, Hitra.  Gnr. 87 bnr. 10 i Hitra kommune. (Gnr. 21 i Fillan kommune før kommunesammenslåing i 1964)
Utskilt fra Ansnes (bnr. 1) 29 april 1859.


Norges bebyggelse Sør-Trøndelag, nordre del (rød bok) sier på side 50 : 
"Eiendom under Grindfaret, gnr. 21, bnr, 10-11, ved Notvollbukta. Postadresse Ansnes.
Areal 40 da, derav 37 da dyrket mark.
Hovedbygning oppført i 1950 av plank og bindingsverk i 2 etasjer, 50 m2, 6 rom, kjøkken, veranda, kjeller.  Fjøs, stall og låve ble oppført i 1895 av tømmer og bindingsverk. Naust i 1913. Stabbur i 1900. Gammelstua ca 1870. Branntakst 10.000.-. I slektens eie siden ca 1880. Til nåværende eier i 1932. Besetning 5 kuer, hest, høns, gris, 5 sauer. Treskemaskin.  Part i potetopptaker.  -  Eier: snekker Kristoffer Eide, født 3.11.1918 i Ansnes. Foreldre Johan og Stina Eide. I 1940 gift med Kristine Sandvik, født 8.8.1926 i Ansnes. Foreldre: Anton og Otelie Sandvik.  Barn: Svanhild, født 11.6.1950. -   Leieboer: Bestyrer Birger Fjeldvær, født 15.9.1913 i Fjeldvær.  Foreldre: Bernhard og Dorthea Jakobsen.  I 1951 gift med Julie Skomfoss, født 30.9.1925 i Kvenvær, Foreldre Ole og Magnhild Skomfoss. Barn: Dagfinn, født 1.5.1952."


Ansneslandet. Folket og livet av Krister Olsen, forteller om eiendommen på s. 115-132. :
Grindfaret ligger mellom Halsan og Ansnesmyra.  Gården ble utskilt fra Ansnes-gården i 1859, og da vardet Pareliusfamilien som satt på plassen.
Det var bosetting på Grindfaret lenge før dette.  Den første vi vet om var Jon Jonsen og Berit Jonsdatter fra Lensvika.  De kom hit omkring 1790.  Etter at Jon døde i 1801ble enka boende sammen med dattera Anne.  Hun gifta seg med Kristen Larsen fra Trondheim og bodde her til Anne døde i 1806. Kristen ble etter hvert gift med Gunild Eriksdatter. De bodde på Grindfaret ei stund før de flytta til Notvollan.

Kristoffer Andreassen Parelius fra Ansnes, og kona Anne Kirstine Paulsdatter fikk bygselsbrev på Grindfaret i 1809, og bodde her ei stund som husmenn, økonomien var vanskelig, Kristoffer døde i 1821, og da boet ble oppgjort iste det seg at han var falitt.  Dattera Marie Kristoffersdatter og kirkesanger Kolbanus Jensen kjøpte eiendommen på auksjon. De fikk ingen barn, men i 1859 kjøpte Maries bror, Paul Rasmus Kristoffersen en halvdel av eiendommen. 
 Grindfaret ble delt i to og de to gårdene ble fraskilt hovedbruket Ansnes. Ved delingsforretningen ble det bestemt at Kolbanus Jensen skulle ha rett til å sette opp et båtnaust ved siden av Paul Kristoffersens sjøhus. 

I 1879 overdro Marie Kristoffersen sin del av gården til brorsønnen Kristoffer Henriksen. Hovedbygningen var fra 1863 og var på 52 m2. I 1895 satte Kristoffer opp fjøs, stall og låve. Et stabbur kom i 1900, og i 1913 ble naustet bygd.

I flere tiår var gården delt i to. Eiendommen var delt stykkesvis og det var ikke heltrukken grense mellom eiendommene. I 1925 ble det holdt auksjon på bnr. 11 og Kristoffer Henriksen fikk tilslaget. Dermed fikk Grindfaret igjen en eier og eiendommene ble slått sammen.
 
Johan Eide gifta seg med Kristoffer og Mattea's yngste datter Stina. De tok over eiendommen i 1934. De hadde bygd seg ei lita stue mot grensa til Nordre Myra. Etter at Grindfar-gårdene ble slått sammen flytta de inn i den stua som ble ledig. Stua de hadde bodd i ble leid ut i noen år, men ble så revet. 
Johan sønn Kristoffer ble ny bruker av gården. Han gifta seg med Kristine Sandvik, og i 1950 satte de opp nytt hus. De tok over gården i 1956. Han er mest kjent som båtbygger, og i 1954 bygde han sin første trebåt. Senere er det blitt over 600 båter. Han drev med båtbyggingen til han var 87 år. I 1967 bygde han på låven for å få bedre plass til båtbyggingen. 
Sønnen Willy gikk i farens fotspor og utdannet seg som båtbygger. Han ble gift med Heidi Hjelseth og i 1990 flytta de til heimgården på Ansnes og tok over gårdsdrifta. De restaurerte det gamle huset som Paul Kristoffersen satte opp i 1863. Adresse : Breddegrad: 63.64318992483421, Lengdegrad: 8.989450335502625
photo_library
Bilder
not-F
Flyfoto: Nesset, Ansnes

Ansnes Samvirkelag med 2 brygger i forgrunnen. Fjøs tilhørende Nedre Halsan i venstre billedkant, Øvre Halsan lenger bak. Frøyfjorden og Frøya bakerst. Notvollan, Notvollbukta og Grindfaret til høyre.

Fødsel

Treff 1 til 38 av 38

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Bull Christoffersen Parelius Budal, Henrik2 Apr 180987/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI23673
2 Bull Kristoffersen, Anders2 Mar 181287/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI23676
3 Eide, Anna Berntine9 Feb 192987/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI19329
4 Eide, Aud Othelie22 Jan 195487/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI23014
5 Eide, Bjørg Alvhild15 Sep 193187/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI19320
6 Eide, Fartein4 Nov 199387/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI23020
7 Eide, Harald Anton22 Mar 192287/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI19326
8 Eide, John Kristoffer3 Nov 191887/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI19325
9 Eide, Jonny Synnøve12 Aug 192487/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI19327
10 Eide, Kjartan4 Nov 199387/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI23019
11 Eide, Martin5 Sep 192687/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI19328
12 Eide, Mary Konstanse19 Feb 192187/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI2023
13 Eide, Rudolf28 Jul 193687/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI19331
14 Eide, Solveig31 Aug 191787/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI19324
15 Eide, Svanhild Johanne11 Jun 195087/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI23013
16 Eide, Toril19 Mar 195987/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI23015
17 Eide, William26 Jan 193487/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI19330
18 Eide, Willy17 Okt 196287/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI23016
19 Eide, Ørjan18 Sep 199187/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI23018
20 Eilertsdatter, Anna Ovedie9 Jun 188887/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI13265
21 Eilertsdatter, Berntine Jensine17 Mar 189987/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI16951
22 Johansen Grindfaret, Ole20 Nov 179587/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI40889
23 Kristensen, Jon28 Mai 180187/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI38785
24 Kristoffersdatter, Anna Berntine22 Sep 189187/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI23667
25 Kristoffersdatter, Anne Kristine17 Jun 188987/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI23666
26 Kristoffersdatter, Henrikka181087/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI23675
27 Kristoffersdatter, Marie Jensine28 Mar 188087/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI23662
28 Kristoffersdatter, Pauline185387/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI43864
29 Kristoffersdatter, Stina Ovedie31 Aug 189587/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI2037
30 Kristoffersen, Alf24 Aug 191387/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI13266
31 Kristoffersen, Ester Johanne22 Apr 191587/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI13267
32 Kristoffersen, Hans Olaus19 Des 188187/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI23663
33 Kristoffersen, Martin Kristoffer17 Feb 188487/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI23664
34 Kristoffersen, Ole Mikal2 Nov 188687/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI23665
35 Kristoffersen, Paul Rasmus8 Sep 182087/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI23678
36 Kvernberg, Sissil Johanne27 Jul 195187/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI23061
37 Olsen, Arthur Magnar21 Jun 192687/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI6915
38 Olsen, Judith Othelie8 Jun 192887/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI6950
Død

Treff 1 til 21 av 21

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Andersdatter Herø, JohannaJa, ukjent dato87/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI4327
2 Andreassen Parelius, Christopher Andreas182187/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI6025
3 Bull Christoffersen Parelius Budal, Henrik24 Sep 188287/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI23673
4 Bull Kristoffersen, Anders19 Mar 183187/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI23676
5 Eide, John Kristoffer23 Jul 200987/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI19325
6 Hansdatter, Anna7 Okt 188887/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI23533
7 Henriksen Budal, Kristoffer6 Apr 193587/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI23661
8 Jensen Stadsvik, Kirkesanger Colbanus Maxim13 Feb 187887/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI40048
9 Johansdatter, Anna Johannafør 190087/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI23304
10 Johnsen Eide, Johan Bernhard24 Mar 196487/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI2036
11 Jonsdatter, Anne Margrete22 Aug 180687/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI43755
12 Jonsen Ysland, Jon8 Feb 180187/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI43750
13 Kristoffersdatter, Kirstina Maria11 Feb 188687/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI23668
14 Kristoffersdatter, Pauline185387/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI43864
15 Kristoffersdatter, Stina Ovedie5 Aug 194987/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI2037
16 Kristoffersdatter Berget Parelius, MaritNov 185987/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI43863
17 Kristoffersen, Hans Olaus2 Nov 191987/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI23663
18 Olausdatter Gjevik, Mattea3 Feb 194087/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI23367
19 Olaussen Gjevik, Eilert10 Mai 193687/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI23369
20 Paulsdatter, Anne Kirstine11 Okt 184087/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI6026
21 Sandvik, Kristine Nikoline19 Nov 201587/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI23012
Bodde

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bodde Person ID
1 Larsen Grindfaret, Kristen87/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI4511
Bolig

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bolig Person ID
1 Olsen, Karl187987/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI11406
Bopel og arbeide

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bopel og arbeide Person ID
1 Olsdatter Sandvik, Ingeborg Maria87/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI42798
Bosted

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bosted Person ID
1 Knutsen Korsnes Brøttingsvåg, Ole180487/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI68316
Notat

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Notat Person ID
1 Larsen Grindfaret, Kristen180487/10, Grindfaret, Ansnes, HitraI4511
Bolig

Treff 1 til 1 av 1

Familie Bolig Famile ID
1 Olsen (Herø) / Paulsdatter Vavik87/10, Grindfaret, Ansnes, HitraF2590
Bosetning

Treff 1 til 1 av 1

Familie Bosetning Famile ID
1 Jonsen Ysland / Jonsdatter SingstadCa 179087/10, Grindfaret, Ansnes, HitraF12788