87/16, Langfjæra, Ansnes, Hitra

87/16, Langfjæra, Ansnes, Hitra. Gnr. 87 bnr. 16 i Hitra kommune. (gnr.21 i Fillan kommune før kommunesammenslåing i 1964) Utskilt fra Gåsvollan 31 mai 1905.
Bolighuset er senere utskilt og fått bnr. 97. 


 Norges bebyggelse Sør-Trøndelag, nordre del (rød bok) sier på side 51: 
"Langfjæra, gnr. 21, bnr. 16, ligger like ved bygdevei ved Ansnes skole.  Postadresse Ansnes.  Areal 19 da. Derav 15 da dyrket mark.
Hovedbygning oppført i 1905 av tømmer i 2 etasjer. Påbygd i 1951, 70 m2, 7 rom, kjøkken, kjeller. Fjøs, stall og låve oppført samme år av tømmer og bindingsverk. Branntakst 35.000,-.   I slektens eie siden 1885. Til nåværende eier i 1932.  Besetning 3 kuer, 1 kalv, hest, høns, gris 3 sauer.  -  Eier: småbruker Mikal E. Ansnes, født 17.3.1881 i Fillan. Foreldre: Ane-Dorthea og Enok Jakobsen.  I 1919 gift med Anna Svebakk, født 2.4. 1890 i Leksvik.  Foreldre: Sigrid og Hans Svebakk. Barn: Helge Edmond, født 1.4.1922, Thoralf, født 27.4.1924, Sigrid Alfrida, født 30.11.1927."

Ansneslandet. Folket og livet av Krister Olsen, forteller om Langfjæra på sidene 285-304.
   Den første som med sikkerhet bodde i Langfjæra var husmann med jord, Klaus Pedersen og Marta Nilsdatter. Akkurat hvor huset lå er det ingen som vet i dag. De bodde ikke der så lenge.
   Den neste som er bosatt her er Halstein Kristoffersen fra Byneset. Han var bosatt som innerst i 1812. Han omkom på sjøen i 1839.
Sønnen Lars tok over gården og bodde her fram til kona Beret døde i 1855. Senere bodde han flere steder i området.
   Ole Arntsen fra Balsnes og Ellen Ellingsdatter fra Vikan i Fillan, bosatte seg i Langfjæra like etter 1800. Han døde i 1855 og i august 1856 var det skifte etter ham.
   Oles sønnesønn Kristian Arntsen, tok over i Langfjæra, men han kom først i 1905. Da ble Langfjæra utskilt og fikk eget bruksnummer. Før de bosatte seg i Langfjæra, hadde han og kona bodd både på Langfjærneset og Gåsvollan.  Huset han satte opp var tidligere en halvdel av Gåsvoll-gården som han eide sammen med Anton Jakobsen.  Før Kristian døde ble det bestemt at sønnen Konrad fikk en husmannsplass på et jordstykke som ble kalt Haugen.  Nevøen Oluf Larsen fikk også satte opp ei stue nede ved sjøen i Langfjæra.
   Kristians sønn August hadde vært i Amerika noen år før han tok over gården i Langfjæra i 1918.  Sommeren 1924 solgte han imidlertid gården til Mikal Enoksen Ansnes, fra Gåsvollan, og flytta til Barmfjorden.   

   Mikal Enoksen flytta inn i stua fra 1905, men i 1951 bygde han på huset, og samme år kom det fjøs, stall og låve.  Han hadde vært i Amerika før han giftet seg og slo seg ned på Ansnes. Han hjalp skomaker Anton Pettersen med sying av skotøy, i tillegg drev han småbruket, og var med på vinterfiske.
   Sønnen Helge drev gården i noen år, men flytta så til Eide. 

   Edvin Ansnes flytta inn i tilbygget, mens resten av huset ble stående tomt. I 1970 fikk kommunen kjøpe store deler av Langfjæra til boligfelt, og gammelstua ble skilt ut som eget bruk. Eiendommen fikk navnet Langfjærstua og fikk bnr. 97. Denne ble eid av Andreas Bjørnnes, barnebarn av Mikal og Anna Ansnes.


  

Breddegrad: 63.63297649326117, Lengdegrad: 8.980854744247882
Fødsel

Treff 1 til 5 av 5

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Ansnes, Aslaug Margareth17 Feb 195087/16, Langfjæra, Ansnes, HitraI442
2 Ansnes, Magnar24 Feb 195787/16, Langfjæra, Ansnes, HitraI855
3 Ansnes, Sigrid Alfrida30 Nov 192787/16, Langfjæra, Ansnes, HitraI14653
4 Ansnes, Toralf27 Apr 192487/16, Langfjæra, Ansnes, HitraI24396
5 Kristiansen, Astrid Målfrid8 Apr 192187/16, Langfjæra, Ansnes, HitraI19205
Død

Treff 1 til 3 av 3

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Andreasdatter, Maren Anna9 Feb 193787/16, Langfjæra, Ansnes, HitraI19173
2 Arntsen, Kristian Bernhard7 Mar 191687/16, Langfjæra, Ansnes, HitraI19175
3 Enoksen Ansnes, Mekal Bernhard21 Mar 196387/16, Langfjæra, Ansnes, HitraI24393
Bosatt

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bosatt Person ID
1 Nilsdatter, Marta87/16, Langfjæra, Ansnes, HitraI10345
Eiendom

Treff 1 til 3 av 3

Etternavn, Fornavn Eiendom Person ID
1 Ansnes, Helge Edmond87/16, Langfjæra, Ansnes, HitraI11794
2 Arntsen, Kristian Bernhard87/16, Langfjæra, Ansnes, HitraI19175
3 Kristiansen, August Marius87/16, Langfjæra, Ansnes, HitraI19177
Eier

Treff 1 til 3 av 3

Etternavn, Fornavn Eier Person ID
1 Ansnes, Sigrid Alfrida1971-200287/16, Langfjæra, Ansnes, HitraI14653
2 Ansnes, Toralf1971-200287/16, Langfjæra, Ansnes, HitraI24396
3 Bjørnnes, Andreas Kristian2002-200987/16, Langfjæra, Ansnes, HitraI14652
Yrke

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Yrke Person ID
1 Arntsen, Kristian Bernhard87/16, Langfjæra, Ansnes, HitraI19175