87/19, Myra Søndre, Ansnes

87/19, Myra Søndre, Ansnes.  Gnr. 87 bnr. 19 i Hitra kommune.(gnr. 21 i Fillan kommune  før kommunesammenslåing i 1964.) Utskilt fra MYra 23 sep 1914. 


Norges bebyggelse Sør-Trøndelag, nordre del (rød bok) sier på side 51 : 
" Myren, søndre, gnr. 21, bnr. 19, ligger mellom Sandvik og Notvollbukta.  Postadresse Ansnes.  Areal 10 da. Derav 8 da dyrket mark. Hovedbygning oppført i 1905 av plank og bindingsverk i 1 1/2 etasje, modernisert 1953, 72 m2, 5 rom, kjøkken. Fjøs og låve oppført i 1913 av plank og bindingsverk. Brygge i 1917. Branntakst 20.000,-. I slektens eie siden ca 1860. Til nåværende eier i 1941. Besetning: 2 kuer, 2 kalver, 1 gris, 2 sauer.  Part i treskemakin.  -   Eier: fisker Laurits A. Kristoffersen, født 18.11.1927 i Ansnes.  Foreldre: Leif I og Astrid Christoffersen.  -   Forpakter: fisker Leif I. Christoffersen, født  11.6.1905 i Ansnes.  Foreldre: Laurits og Ingeborg Kristoffersen. I 1927 gift med Astrid Bekken, født 29.3.1907 i Sula i Fosna. Foreldre: Adolf og Anna Bekken.  Barn:  Laurits A., født 18.11.1927,  Synnøve, født 25.2.1935, Gunnar, født 30.7.1944."

  Ansneslandet. Folket og livet av Krister Olsen forteller om stedet på s. 103 - 114 :. 
   Da gården ble delt i to like deler i 1914, ble Laurits Kristoffersen en av deleierne. Laurits ble oppsitter av Myra Søndre, med grense mot Grindfaret i sør og vest.  Det ble bestemt at naustet og sjøboden skulle brukes og vedlikeholdes av begge eierne i fellesskap. Strandretten og tilgangen på klippfiskbergene ble felles. 
   Laurits var i Amerika i noen år, og gifta seg med Ingeborg Antonsdatter mens han var der, de fikk en datter, men reiste snart heim til Ansnes.
I 1905 satte Laurits opp ei stue i den sørlige delen av Myra. I 1913 kom det
fjøs og låve på gården. Laurits dreiv sjøen og hadde skøyta "Solofjell" sammen med broren Petter. På 1930-tallet kjøpte han "Mågen" av broren Anton. Ingeborg døde i 1914, og i 1922 gifta Laurits seg igjen med Nikoline Mastad.
   Sønnen Leif tok over eiendommen da Laurits døde i 1941.  Han bygde nytt hus, men ble boende i gammelhuset.  Leif dreiv sjøen og tok over "Mågen" etter faren.  Han tok imot fisk og tørka på Myraberga.  Da var det til tider et yrende liv berga.  For å varsle at det var fiskearbeid ble det hengt opp et hvitt flagg.  Når fisken var tørr ble den frakta til Kristiansund.
Leif`s datter Synnøve og mannen Emil Mortensvik, kjøpte huset Leif satte opp i 1634.  De flytta inn i 1956 og tok etter hvert over eiendommen, og nåværende eier er Synnøves datter Astrid. 
 I 1985 ble den gamle stua utskilt og fikk navnet Myrvang med gnr 87 bnr. 160. Benyttes nå som fritidsbolig. 

Breddegrad: 63.64312465626361, Lengdegrad: 8.991624978398047
Fødsel

Treff 1 til 2 av 2

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Mortensvik, Astrid Lovise21 Jan 196787/19, Myra Søndre, AnsnesI34392
2 Mortensvik, Elin Synnøve24 Apr 195587/19, Myra Søndre, AnsnesI34379
Død

Treff 1 til 5 av 5

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Adolfsdatter Bekken, Astrid Olise15 Sep 198387/19, Myra Søndre, AnsnesI13253
2 Andreasdatter Mastad, Nikoline Anette16 Apr 195187/19, Myra Søndre, AnsnesI5309
3 Antonsdatter, Ingeborg Karoline27 Aug 191487/19, Myra Søndre, AnsnesI13251
4 Kristoffersen, Laurits Kristian29 Mai 194187/19, Myra Søndre, AnsnesI5537
5 Kristoffersen, Leif Ingvard23 Apr 196187/19, Myra Søndre, AnsnesI13252
Eier

Treff 1 til 3 av 3

Etternavn, Fornavn Eier Person ID
1 Kristoffersen, Gunnar87/19, Myra Søndre, AnsnesI13257
2 Kristoffersen, Synnøve1987-201187/19, Myra Søndre, AnsnesI13255
3 Mortensvik, Astrid LoviseFra 201187/19, Myra Søndre, AnsnesI34392