87/2, Sandvika, Ansnes, Hitra

87/2, Sandvika, Ansnes, Hitra. Gnr. 87 bnr. 2 i Hitra kommune. (gnr. 21 i Filan kommune før kommunesammenslåing i 1964)
Utskilt fra Ansnes (bnr. 1) 21 aug 1858. 


Norges bebyggelse Sør-Trøndelag, nordre del (rød bok) sier på side 48 : 
" Sandvik, gnr. 21, bnr. 2, ligger like ved sjøen.  postadresse Ansnes. Areal 8 da dyrket mark.
Hovedbygning oppført omkring 1890 av tømmer og plank i 1 1/2 etasje. Modernisert ca 1900. ca 45 m2, 5 rom, kjøkken, kjeller.  Fjøs og låve oppført omkring 1910 av tømmer og bindingsverk. Brygge i 1926. Uthus 1948. Branntakst 6.000,-.  I slektens eie siden slutten av 1700-tallet.
Til nåværende eier i 1926. Besetning : 2 kuer, 1 kalv, høn, 5 sauer. Part i treskemaskin.  -  Eier: Småbruker og fisker Kristian Sandvik, født 31.1.1896 i Ansnes.  Foreldre: Kristoffer og Ane Sandvik.  I 1923 gift med Lina Gjevik, født 5.11.1895 i Gjevik ,Ansnes.  Foreldre Gabriel og Stina Gjevik. Barn: Agnes, født 7.1.1924, Anne, født 25.3.1925, (død), Kåre, født 10.6.1926. (død). Hans, født 17.4.1930. John, født 31.1.1932.  Eieren har innehatt forskjellige kommunal tillitsverv. bl.a. vært medlem av herredsstyret".

Ansneslandet. Folket og livet av Krister Olsen forteller om Sandvika på sidene 69-90. :

Det har sannsynligvis vært bosetting i Sandvika i lang tid, men først mot slutten av 1700-tallet kom de første kjente familiene til Sandvika. I skiftet etter Margete Parelius står nevnt to husmannsplasser. Disse var bebodd av Johannes Toresen og Ole Larsen.
Johannes Toresen, født ca 1751, bosatte seg omkring 1780. Han gifta seg med Sissel Paulsdatter fra Risvika og fikk 6 barn. Sønnen Ole tok over gården, men hadde ingen egne etterkommere.
Ole Larsen og  Karen Jonsdatter  bodde  i Sandvika på samme tid, de hadde fire barn. 

Den neste husmannen var Fredrik Pedersen, født 1774 i Vingan. Han var gift med Gjertrud Johansdatter, og de hadde 5 barn. Han nevnes som husmann i Sandvika ennå i 1834.
Sønnen Nils bodde i Sandvika da gifta seg med Anne Olsdatter, de dro nordover i landet mot slutten av 1840-årene.
Nils Fredriksens bror Johannes, gifta seg med Kristianna Isaksdatter, og bodde som innerster i Sandvika.  Etter noen år forsvant familien fra Sandvika.

Sandvika ble fraskilt hovedbruket først i 1858, og Rasmus Kristoffersen, født 1807,  kjøpte gården av eierne Even Haftorsen og Pauline Isaksdatter. Rasmus hadde bygslet i Sandvika i flere år før han fikk skjøte på eiendommen. Han nevnes som bruker allerede i 1834.  Han var gift med Elen Isaksdatter, de hadde 4 barn.
Neste eier var den yngste sønnen Anton Rasmussen. Elen Isaksdatter fikk kår og forkjøpsretten hvis gården ble solgt igjen. Anton Rasmudden hadde en datter utenfor ekteskap, men forble ugift.
Broren Rasmus gifta deg med Hanna Andersdatter fra Mausund.  De fik 6 barn og dreiv hovedbruket videre.
I 1904 solgte Rasmus sin del av Sandvika til sønnene Rasmus og Kristoffer.  De eide hver sin firedel, og onkelen Anton satt på de siste delene av eiendommen. 
I 1906 ble Sandvika skyldsatt og delt i tre bruk. Kristoffer Rasmussens part ble hetende Sandvika, broren Rasmus ble driver av Øver Sandvika og bruket til Anton Rasmussen fikk navnet Søndre Sandvika.

Men brødrene Kristoffer og Rasmus var felles eiere av gården kjøpte de, og satte opp, ei stue som sto i Slåttavika. De bodde i hver sin ende.  Huset ble imidlertid delt i to og Rasmus tok med seg den ene halvdelen og satte den opp nede ved sjøen, men etter kort tid flytta han det opp til Øver Sandvika.  
Kristoffer gifta seg med Anne Katrine Kristiandatter fra Fætten på Fjellværsøya. De fikk 6 barn. 
I 1925 overførte Kristoffer gården til sønnen Kristian. Prisen var 1000 kroner og foreldrene fikk kår på gården.  
Kristian gifta seg med Lina Marie Gabrielsdatter fra Jevika.  De hadde 5 bar og i tillegg tok de også til seg et fosterbarn.
De bygde ny brygge i 1926, og i 1948 satte de opp et uthus.  Kristian hadde også motorbåt som hette "Nordlys".  

Sønnene Hans og John ble boende i Sandvika.  Ingen av dem hadde etterkommere.  Begge hadde hus som lå like ved den tidligere hovedgården.
Hans og John tok etterhver over huset og jorda i Søndre Sandvika.
Hans gifta seg med Torbjørg Anne Berg fra Snåsa. de fikk ingen barn.  Han satte i 1978 opp nytt hus mellom Sandhaugen (Søndre Sandvika) og den opprinnelige hovedgården.   Hans var mye med på fiske, både småhvalfangst og sildefiske.  I 1961 starta han med pelsdyroppdrett, både mink og rev.  I 1971 etablerte han matfiskanlegget  "Stjernefisken", der han satset pålaks og regbueørret. Han konstruerte sien egne merder med flyteringer av plast.  Hjemme i kjelleren hadde han ei kvern som tidligere hadde blitt brukt til å lage mat til rev og mink.  Nå ble den brukt til å male fiskefor. Hans lagde sitt eget fiskefor.
Allerede i 1971 bygde han en landbase i Sandvika.  Han utvida anlegget i i 1978 og i 1988 Det ble slaktet og pakket laks. Han var også med og startet Fjellværøy settefisk.  I 1996 tok bedriften Astor på Hestvika over Stjernefisken.
Senere starta Hans Stjernefisken Eiendom og begynte med utleie av leiligheter til fisketurister.
 

Adresse : Breddegrad: 63.6462890246905, Lengdegrad: 8.994543713957219
Fødsel

Treff 1 til 50 av 56

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 dødfødt7 Jul 187887/2, Sandvika, Ansnes, HitraI63151
2 Andreasdatter, Anna Elisabeth31 Mar 188187/2, Sandvika, Ansnes, HitraI23622
3 Andreasdatter, Hanna Karoline23 Aug 189287/2, Sandvika, Ansnes, HitraI23624
4 Andreassen, Johan Olaus15 Apr 188587/2, Sandvika, Ansnes, HitraI23623
5 Fredriksdatter Sandvik, Malena2 Mai 180887/2, Sandvika, Ansnes, HitraI43003
6 Fredriksen Sandvik, Johannes28 Jan 180687/2, Sandvika, Ansnes, HitraI43002
7 Fredriksen Sandvik, Nils6 Des 181687/2, Sandvika, Ansnes, HitraI43014
8 Fredriksen Sandvik, Nils Severin2 Jun 181587/2, Sandvika, Ansnes, HitraI43013
9 Fredriksen Sandvik, Peder2 Mai 181187/2, Sandvika, Ansnes, HitraI43012
10 Jakobsdatter, Elen Johanna30 Mar 185887/2, Sandvika, Ansnes, HitraI5163
11 Jakobsen Langfjærnes, Johan Arnt1 Mai 185387/2, Sandvika, Ansnes, HitraI43403
12 Jakobsen Langfjærnes, Sarats Theodor6 Jul 185587/2, Sandvika, Ansnes, HitraI43404
13 Johannesdatter, Inger Maria179287/2, Sandvika, Ansnes, HitraI43762
14 Johannesdatter, Johanne8 Des 179487/2, Sandvika, Ansnes, HitraI43763
15 Johannesdatter, Marta178487/2, Sandvika, Ansnes, HitraI43759
16 Johannesdatter Sandvik, Johanna6 Aug 184287/2, Sandvika, Ansnes, HitraI43032
17 Johannesdatter Sandvik, Marie Kristine6 Aug 184287/2, Sandvika, Ansnes, HitraI43033
18 Johannessen, Johannes179687/2, Sandvika, Ansnes, HitraI43764
19 Johannessen, Jørgen178887/2, Sandvika, Ansnes, HitraI43760
20 Johannessen, Ole179287/2, Sandvika, Ansnes, HitraI43761
21 Johannessen, Paul178187/2, Sandvika, Ansnes, HitraI43758
22 Kristoffersdatter, Laura Benedikte10 Okt 187187/2, Sandvika, Ansnes, HitraI38677
23 Kristoffersdatter Sandvik, Anna Johanne2 Nov 189387/2, Sandvika, Ansnes, HitraI5875
24 Kristoffersdatter Sandvik, Ellen Sofie24 Mar 189887/2, Sandvika, Ansnes, HitraI22338
25 Larsdatter Sandvik, Marit26 Aug 182587/2, Sandvika, Ansnes, HitraI6273
26 Larsen, Andres Olaus2 Okt 182587/2, Sandvika, Ansnes, HitraI43772
27 Ludvigsen Jektvik, Hans Edvard20 Apr 189287/2, Sandvika, Ansnes, HitraI12504
28 Nilsen Sandvik, Johan Fredrik22 Mar 184087/2, Sandvika, Ansnes, HitraI43017
29 Nilsen Sandvik, Nikolai Kristian20 Jan 184287/2, Sandvika, Ansnes, HitraI43018
30 Olsdatter Jektvik, Berntine19 Nov 191587/2, Sandvika, Ansnes, HitraI872
31 Olsdatter Sandvik, Ingeborg Maria179087/2, Sandvika, Ansnes, HitraI42798
32 Olsen Sandvik, Johan178887/2, Sandvika, Ansnes, HitraI42794
33 Olsen Sandvik, Jon178487/2, Sandvika, Ansnes, HitraI42797
34 Olsen Sandvik, Kristoffer Hovlik Albrigt12 Mar 181987/2, Sandvika, Ansnes, HitraI40929
35 Olsen Sandvik, LarsMar 179487/2, Sandvika, Ansnes, HitraI42799
36 Rasmusdatter, Anne19 Sep 186387/2, Sandvika, Ansnes, HitraI23271
37 Rasmusdatter Sandvik, Anna Margrete1 Jul 186987/2, Sandvika, Ansnes, HitraI12505
38 Rasmusdatter Sandvik, Anne Kirstina19 Jul 184687/2, Sandvika, Ansnes, HitraI5421
39 Rasmusdatter Sandvik, Jensine Albertine25 Sep 187487/2, Sandvika, Ansnes, HitraI23273
40 Rasmussen, Anton12 Jul 185287/2, Sandvika, Ansnes, HitraI23212
41 Rasmussen, Rasmus13 Aug 184387/2, Sandvika, Ansnes, HitraI23211
42 Rasmussen Sandvik, Kristoffer11 Jan 186787/2, Sandvika, Ansnes, HitraI23272
43 Rasmussen Sandvik, Kristoffer Olaus17 Mar 183287/2, Sandvika, Ansnes, HitraI6422
44 Rasmussen Sandvik, Rasmus Edvard4 Sep 186487/2, Sandvika, Ansnes, HitraI1961
45 Sandvik, Agnes Gunvor7 Jan 192487/2, Sandvika, Ansnes, HitraI23278
46 Sandvik, Anne19 Mar 192587/2, Sandvika, Ansnes, HitraI23279
47 Sandvik, Erling11 Jun 191987/2, Sandvika, Ansnes, HitraI43773
48 Sandvik, Hanna Regine1 Sep 189187/2, Sandvika, Ansnes, HitraI16952
49 Sandvik, Hans Kristoffer17 Mar 193087/2, Sandvika, Ansnes, HitraI23281
50 Sandvik, John Gustav30 Jan 193287/2, Sandvika, Ansnes, HitraI23282


Død

Treff 1 til 38 av 38

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 dødfødt7 Jul 187887/2, Sandvika, Ansnes, HitraI63151
2 Andersdatter, Hanna Kristina12 Mar 188587/2, Sandvika, Ansnes, HitraI23213
3 Andreasdatter, Anna Elisabeth30 Nov 189787/2, Sandvika, Ansnes, HitraI23622
4 Andreassen, Johan Olaus7 Jan 190587/2, Sandvika, Ansnes, HitraI23623
5 Antonsen, (Peder) Andreas14 Jul 187187/2, Sandvika, Ansnes, HitraI39446
6 Fredriksen Sandvik, JohannesDes 185787/2, Sandvika, Ansnes, HitraI43002
7 Fredriksen Sandvik, Nils Severin181587/2, Sandvika, Ansnes, HitraI43013
8 Gjevik, Lina Marie28 Aug 198287/2, Sandvika, Ansnes, HitraI23107
9 Isaksdatter Ansnes, Elen5 Sep 188187/2, Sandvika, Ansnes, HitraI4296
10 Jakobsdatter, Maria Stina4 Mar 195187/2, Sandvika, Ansnes, HitraI3002
11 Johannesdatter, Inger Maria179287/2, Sandvika, Ansnes, HitraI43762
12 Johannessen, Ole1861/186287/2, Sandvika, Ansnes, HitraI43761
13 Johannessen, Paul9 Des 180887/2, Sandvika, Ansnes, HitraI43758
14 Jonsdatter Ysland, Anne12 Mai 185987/2, Sandvika, Ansnes, HitraI6028
15 Jørgensdatter Akseth, Serina4 Feb 190587/2, Sandvika, Ansnes, HitraI23145
16 Kristiansdatter, Anna Katharina22 Okt 192887/2, Sandvika, Ansnes, HitraI16545
17 Kristoffersen Ansnes, Rasmus Bull Parelius17 Jul 186287/2, Sandvika, Ansnes, HitraI6021
18 Larsen Sandvik, Ole13 Jun 180787/2, Sandvika, Ansnes, HitraI42795
19 Nilsdatter, Anne Dorthea30 Des 190587/2, Sandvika, Ansnes, HitraI6424
20 Olaussen Gjevik, Nils Albert7 Jan 190587/2, Sandvika, Ansnes, HitraI7057
21 Olsdatter, Magnild29 Sep 184487/2, Sandvika, Ansnes, HitraI41270
22 Olsen Sandvik, Jon8 dager gml87/2, Sandvika, Ansnes, HitraI42797
23 Olsen Sandvik, Kristoffer Hovlik Albrigt2 Mai 182787/2, Sandvika, Ansnes, HitraI40929
24 Olsen Sørsæther, Olaus31 Jul 191387/2, Sandvika, Ansnes, HitraI39161
25 Paulsdatter, Sisselja87/2, Sandvika, Ansnes, HitraI43757
26 Rasmusdatter, Anne20 Sep 186387/2, Sandvika, Ansnes, HitraI23271
27 Rasmussen, Rasmus1 Des 190487/2, Sandvika, Ansnes, HitraI23211
28 Rasmussen Sandvik, Kristoffer20 Aug 192687/2, Sandvika, Ansnes, HitraI23272
29 Sandvik, Anne20 Mar 192587/2, Sandvika, Ansnes, HitraI23279
30 Sandvik, Erling17 Jul 191987/2, Sandvika, Ansnes, HitraI43773
31 Sandvik, Hans Kristoffer27 Jun 201587/2, Sandvika, Ansnes, HitraI23281
32 Sandvik, John Gustav24 Mar 199287/2, Sandvika, Ansnes, HitraI23282
33 Sandvik, Kristian Sigurd28 Feb 198487/2, Sandvika, Ansnes, HitraI23275
34 Sandvik, Kåre Leonhard28 Jan 193587/2, Sandvika, Ansnes, HitraI23280
35 Stensen Strøm, Erling191987/2, Sandvika, Ansnes, HitraI23865
36 Svendsen, Petter Mortinus3 Okt 191087/2, Sandvika, Ansnes, HitraI3838
37 Toresen, JohannesSep 180487/2, Sandvika, Ansnes, HitraI43756
38 Vilhelmsdatter Dahlø, Anna Velledine192787/2, Sandvika, Ansnes, HitraI20858
Bodde

Treff 1 til 4 av 4

Etternavn, Fornavn Bodde Person ID
1 Fredriksen Sandvik, Johannes87/2, Sandvika, Ansnes, HitraI43002
2 Johansen Grindfaret, Ole87/2, Sandvika, Ansnes, HitraI40889
3 Kobberød, Eline87/2, Sandvika, Ansnes, HitraI40056
4 Olausdatter Sandvik, Elen Jonetta87/2, Sandvika, Ansnes, HitraI23210
Bolig

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bolig Person ID
1 Olsen Sandvik, Lars180487/2, Sandvika, Ansnes, HitraI42799
Bopel og yrke

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bopel og yrke Person ID
1 Pedersen Sandvik, Fredrik87/2, Sandvika, Ansnes, HitraI42913
Bosted

Treff 1 til 4 av 4

Etternavn, Fornavn Bosted Person ID
1 Larsen Sandvik, Ole87/2, Sandvika, Ansnes, HitraI42795
2 Olaussen Gjevik, Nils Albert190087/2, Sandvika, Ansnes, HitraI7057
3 Rasmussen Sandvik, Kristoffer Olaus87/2, Sandvika, Ansnes, HitraI6422
4 Toresen, Johannes87/2, Sandvika, Ansnes, HitraI43756
Bosteder

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bosteder Person ID
1 Olsen Sandvik, Johan87/2, Sandvika, Ansnes, HitraI42794
Eier

Treff 1 til 4 av 4

Etternavn, Fornavn Eier Person ID
1 Berg, Torbjørg AnneFra 201787/2, Sandvika, Ansnes, HitraI23283
2 Kristoffersen Ansnes, Rasmus Bull Parelius87/2, Sandvika, Ansnes, HitraI6021
3 Sandvik, Hans Kristoffer1976-201787/2, Sandvika, Ansnes, HitraI23281
4 Ulvan, Annikken2023-?87/2, Sandvika, Ansnes, HitraI34485
Flytting

Treff 1 til 2 av 2

Etternavn, Fornavn Flytting Person ID
1 Fossum, Torleif87/2, Sandvika, Ansnes, HitraI23625
2 Rasmussen Sandvik, Einar Leonhard87/2, Sandvika, Ansnes, HitraI23101
Notat

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Notat Person ID
1 Pedersen Sandvik, Fredrik180487/2, Sandvika, Ansnes, HitraI42913
Oppholdssted

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Oppholdssted Person ID
1 Paulsdatter, Anne87/2, Sandvika, Ansnes, HitraI43767
Oppvekst

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Oppvekst Person ID
1 Olsdatter, Ingeborg87/2, Sandvika, Ansnes, HitraI4280
Pleiebarn

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Pleiebarn Person ID
1 Sandvik, Aslaug87/2, Sandvika, Ansnes, HitraI40057
Barn

Treff 1 til 1 av 1

Familie Barn Famile ID
1 Rasmussen Sandvik / Kobberød87/2, Sandvika, Ansnes, HitraF11577
Bolig

Treff 1 til 3 av 3

Familie Bolig Famile ID
1 Gundersen Eggen / Jacobsdatter Akseth87/2, Sandvika, Ansnes, HitraF2673
2 Jakobsen / Olausdatter Sandvik87/2, Sandvika, Ansnes, HitraF7999
3 Sandvik / Gjevik87/2, Sandvika, Ansnes, HitraF7897
Ekteskap

Treff 1 til 1 av 1

Familie Ekteskap Famile ID
1 Hansen / 87/2, Sandvika, Ansnes, HitraF12796
Flytting

Treff 1 til 1 av 1

Familie Flytting Famile ID
1 Antonsen / Hansdatter Snæringen87/2, Sandvika, Ansnes, HitraF12622
Fosterbarn

Treff 1 til 1 av 1

Familie Fosterbarn Famile ID
1 Sandvik / Gjevik87/2, Sandvika, Ansnes, HitraF7897