Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra 

Notater:
Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, HitraGnr. 122 bnr. 6 i Hitra kommune-----Norges bebyggelse Sør-Trøndelag, nordre del (rød bok) sier på s. 290:

"Sandstadmoen gnr. 56, bnr. 5-50, på sørsiden av Hitra. 1 km fra kirken, 500 m fra dampskipskai. Postadresse Sandstad. Areal 150 da, derav 35 da dyrket mark. Hovedbygning oppført i 1929 av reisplank, tømmer, bindingsverk i 2 etasjer, 95 m2, 7 rom, kjøkken, kjeller. Fjøs og stall oppført i 1936 av plank, låve samme år av reisverk. Branntakst 65.000. I sektens eie siden 1930. Til nåværende eier i 1942. Besetning 5 kuer, 3 kalver, hest, høns, gris, 8 sauer. Lastebil. Eier: ekspeditør Arvid Aunef. 5.12.1902 i Sandstad. Foreldre Netta og Magnus Aune. Gift med Erna Vollan f. 2.10.1913 i Sandstad. Foreldre Antonie og Olaus Vollan. Barn: Arnfin f. 9.11.1934, Edel f. 20.5.1937. På eiendommen er dampskipskai. Eieren er medlem av styret for trygdekassen, og viltstyret."----Hitraboka III, Sandstadboka av Sverre R. Utseth forteller om Sandstadmoa på s. 274-276 :Sandstadmoa ligger sørvendt mot Trondheimsleia med utsikt mot fjella i Hemne og Snillfjorden i sør. I øst grenser den mot Sørvollan, i vest mot Sandstadvika og i sør mot Sandstadsundet, og rett over Sandstadsundet ligger den skogkledte idylliske Aunøya. Det er flat, fin sand- og myrjord, 40-50 mål dyrka. Totalt er arealet 771 mål, av dette er mye skikka for nydyrking. 354 mål av aralet er barskog. Ferjeleiet i Sandstadsundet ligger på gårdens innmark.Nikolai Andersen Vågen var første bureiser her. Skjøtet er datert 8. juni 1872, prisen var 120 spd. Skyldsetting var holdt dagen før, og landskylda ble 4 mkl. smørleie. Landingsplass og nausttomt fikk han i Sandstadhalsen, Sandstadmoa er utparsellert av Sandstad felles utmark, selgerne var Otto Stub, Stubgården og Lars og Fredrik Olssønner, henholdsvis fra Neri- og Oppistua.Tidligere hadde Nikolai Andersen hatt ei stue i Vågen i Bjønnavågen. Han tok trolig denne med seg til Sandstadmoa. Han hadde fartøy og dreiv frakting, men arbeidde også hardt med med jorda. Det er lite trolig at det var dyrka jord her da han kjøpte, men allerede i 1875 hadde ha to kyr og fem sauer. Stua og fjøset sto noen få meter sør for den nåværende fylkesvegen.I 1890 leide Nikolai Andersen ut jaktvald sammen med Otto Stub på Sandstad, og Olaus Vollan. Den parten av avgifta som falt på Nikolai var 16 kroner året, så jakta var ikke noen stor attåtnæring.I 1895 reiste eierne av Sandstadgården åstedssak mot Nikolai Andersen. Han hadde nemlig satt ned to husmenn på deres vald. Sønnen Fredrik hadde han gitt plassrom på Grønbakken, og svigersønnen Erik Johansen hadde fått Lyngset. Nikolai måtte forplikte seg til ikke å sette ned flere husmenn på Sandstadvaldet. Fredrik og Erik måtte betale husmannsavgifta til gårdmennene på Sandstad.Nikolai Andersen kom i gjeld til svogeren Hans Johnsen Strand, og det endte med at Hans Johnsen tok over jorda på Sandstadmoa, men Nikolai ble ikke drevet fra gården.Gerhard og Kristian Strand på Nordgården Strand kjøpte i 1914 Sandstadmoa av sin far Hans Johnsen og dreiv den sammen med Nordgården Strand. De prøvde å selge den i 1916 til Jens Torsø fra Kvenvær, men da han ikke kunne skaffe penger måtte han flytte. Han reiste til Stjørna.I 1921 solgte de gården til Johannes Hegvik, som fikk skjøtet i den mindreårige sønnens Henrys navn. Johannes dreiv som krøtterhandler og slakter. Han bodde der og dreiv gården noen år. Om hans slekt, se Innergården, Vedøya.I 1929 ble det tvangsauksjon og Sigurd Aune kjøpte den. Samme året ble det bygd våningshus, og i 1936 også driftsbygning. Husa ble nå tufta noen meter nord for fylkesvegen, de gamle ble revet. Familien Aune er omtalt under Aunøya.Sigurd Aune var statslos og bodde i Trondheim. Det var broren Arvid som dreiv gården. Og i 1941 kjøpte han den for 7000,- kroner.Breddegrad: 63.52936732209531, Lengdegrad: 9.114382266998291


Fødsel

Treff 1 til 26 av 26

   Etternavn, Fornavn    Fødsel    Person ID 
1 Aune, Arild Magnus  28 Des 1966Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I28625
2 Aune, Arnfinn Magnus  9 Nov 1934Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I19311
3 Aune, Edel  20 Mai 1937Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I19312
4 Aune, Tor Magnus  6 Jan 1947Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I54660
5 Aune, Øyvind  17 Okt 1968Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I37080
6 Eriksen,, Jonas Andreas Bernhard Tolloppsynsmann  8 Okt 1880Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I5660
7 Fredriksdatter, Alvilde Kristine  22 Jun 1885Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I3755
8 Fredriksdatter Sandstad, Julie Fredrikke  20 Apr 1890Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I6098
9 Fredriksen Myreng, Arne Konrad  29 Mar 1894Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I11370
10 Fredriksen Sandstad, Kristian Adolf  11 Jun 1888Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I5728
11 Fredriksen Sandstad, Olav Villiam  19 okt 1986Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I3907
12 Fredriksen Sandstad, Ole Lothar  25 Jan 1899Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I11660
13 Fredriksen Sandstad, Sigurd Nikolai  15 Mar 1892Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I6139
14 Fredriksen Sandstad, Solveig  6 Sep 1902Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I11807
15 Hafsmo, Arthur Magnar  12 Apr 1906Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I19943
16 Hafsmo, Dora  16 des 1913Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I19947
17 Hafsmo, Edel  4 Aug 1909Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I19945
18 Hafsmo, Hjørdis  24 Aug 1911Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I19946
19 Heggvik, Jan Fridtjof  5 Jul 1929Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I15763
20 Heggvik, Odd Martin  14 Nov 1923Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I20137
21 Heggvik, Sara Kristine Flor  6 Apr 1920Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I20136
22 Hegvik, Rudolf Leopol  25 Mar 1926Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I20138
23 Nikolaisdatter, Tine Marianne  1857Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I11798
24 Petersdatter Kvernes, Marie Pauline  19 Feb 1872Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I5193
25 Sandstad, Albert Nokolaisen  1860Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I16381
26 Sandstad, Johan Karl  1 Sep 1918Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I69857

Død

Treff 1 til 6 av 6

   Etternavn, Fornavn    Død    Person ID 
1 Andersen Sandstadmoen, Nikolai Mortinus  31 Aug 1904Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I3556
2 Benjaminsen Aunet, Albert Magnus  9 Apr 1942Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I20097
3 Magnusen Aune, Arvid Magnus  22 des 1957Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I19310
4 Nilsdatter Hemnskjel, Secilia  5 Jul 1902Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I10412
5 Nilsdatter Strand, Simonetta  14 Aug 1961Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I20101
6 Olausdatter Vollan, Erna Solvida  1 Jul 1998Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I19297

Eiendom

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Eiendom    Person ID 
1 Henningsen Heggvik, Johannes  1921-1929Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I20128

Eier

Treff 1 til 7 av 7

   Etternavn, Fornavn    Eier    Person ID 
1 Andersen Sandstadmoen, Nikolai Mortinus  1872-ca1900Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I3556
2 Aune, Arnfinn Magnus  1965-Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I19311
3 Aune, Sigurd Marius  1929-1941Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I20105
4 Hansen Strand, Gerhard  1914-1921Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I16134
5 Magnusen Aune, Arvid Magnus  1941-Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I19310
6 Strand, Hans Johnsen  ca 1900-1914Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I16133
7 Strand, Hans Kristian Hansen  1914-1921Sandstadmoa, 122/005, Sandstad, Hitra I15520