Hofstad 31/1, Hitra 

Notater:
Hofstad, (31/1), HitraFra gammelt av er gårdsnavnet skrevet som Hopestad, Hobbestad og Hopstad.

På 1700-tallet ble gården ble delt i 3 og gårdpartene fikk løpenr. 109, 110 og 111. Senere fikk de gårds- og bruksnr. 31/1, 31/2 og 31/3. Nedenfor finnes gårdshistorien for alle tre gårdene. De forskjellige brukene finnes også omtalt hver for seg.Eilert Pedersen Hofstad kom utenfra Hitra og var født ca 1721. Han døde i 1775 og var gift med Magdalena Henningsdatter.

Gården var eid av Sivert Andersen til 1786 da han valgte å bli leilendingsbonde og han overdro gården til madam Parelius & Sønner som ga bygselbrev til selgeren. Sivert drev gården til Arnt Taraldsen og hans kone Margrethe Eilertsdatter f. 1754 tok over. Margrethe var datter til ovenfor nevnte Eilert Pedersen. Arnt Taraldsen døde i 1794 og Margrethe satt som enke med gården til 1810 da sønnen Tarald Arntsen Hofstad ble leilendingsbonde.

I 1831 ble det holdt auksjon over hele Hopsjøgodset og de nye eierne av omtrent samtlige gårder ble krigsråd Holtermann og handelsmann Parelius. Holtermann betalte omkring 115.000 spd for sin part. Krigsråden ønsket ikke et forhastet salg av hele Hopsjø-godset men at gårdene hver for seg skulle bli overtatt av dyktige drivere, og helst til sittende leilendinger.Eilert Pedersen Hofstad (ca 1721-1775) var gift med Magdalena Henningsdatter (1721-1794) Barna deres var:1. Henning (1764-1783). Han ble gift med Alette Gabrielsdatter Strøm (1753-1810). De fikk 3 barn.

2. Peder (1752- før 1775).

3. Margrethe, neste driver.

4. Ellen f. ca 1757. Hun ble gift med Mons Pedersen Helgebostad f. 1759. De ble brukere på Hofstad 31/2 og fikk to barn. Se nedenfor.

5. Lisbet (1759-1786). Gift med Jørgen Olsen Håvik (1756-1822). De boode i Håvika, Straumfjorden og fikk 4 barn.

6. Anna f. 1764. Gift i 1784 med Ingebrigt Pedersen Helgebostad, og de fikk 9 barn på Helgebostad.Margrethe Eilertsdatter Hofstad f. 1754 ble gift i 1774 med Arnt Tharaldsen Hofstad fra Snekkvika, Kvenvær (d. 1794). De fikk 9 barn:1. Elen Maria (1776-1808). Hun ble gift med Johannes Arntsen Skåren (1774-1819) De bodde på Skårøya og hadde to barn.

2. Margrethe f. 1778. Var gift 2 ganger. g1) med Claus Nilsen Skåren (1763-1807). 2 barn. g2) m. Jochum Jochumsen Bratvik f. 1777. De fikk 3 barn.

3. Karen Kirstina f. 1780. Hun ble gift med Jakob Evertsen Gjøssøy f. 1792.

4. Ane (1782-1783)

5. Eilert (1784-1786)

6. Tarald, neste bruker.

7. Synnøve f. 1787. Gift med Nils Evertsen Gjøssøy (1790-1839). De bodde på Gjøssøya og fikk 4 barn.

8. Eilert (1790-1837). Ble gift med Beret Olsdatter Asmundvåg i 1827. De tok over hennes farsgård på Asmundvåg. 2 barn

9. Kristoffer (1793-1861). Ble gift med Andrea Jensdatter Mortensvik f. 1793. De bodde i Mortensvika hvor de fikk 5 barn.Tarald Arntsen Hofstad (1785-1840). Han ble leilendingsbonde på denne gården i 1810. Året etter ble han gift med Johanna Hansdatter Hestnes (1787-1833). De fikk 8 barn på Hofstad:1. Peder, neste bruker.

2. Hans (1813-1834)

3. Eilert (1815-1897) Bruker på en av Hofstadgårdene.

4. Anton (1817-1817)

5. Alette (1819-1873). Hun ble gift meed Markus Kristoffersen Smågesjø (1806-1882). Han var eier av Smågesjø. De fikk 6 barn

6. Malina f. 1822. Hun døde som lita.

7. Magdalena f. 1828. G.m. Kristoffer Paulsen Bremvåg. De bodde i Bremvågen og fikk 5 barn.

8. Magnus (1826-1880). G.1 med Jonetta Johannesdatter Småge (1827-1871). 3 barn. g2) med Marit Nilsdatter Vedø (1828-1909). 1 datter.Peder Taraldsen Hofstad (1808-1861). Han fikk kjøpe gården i 1842 av Holtermann og Parelius for 450 spd. Han ble gift med Dorthea Sylvestersdatter f 1816 på Norddolm. De fikk 6 barn:1. Ole, neste eier.

2. Thomas f. 1843. Han bodde i Trondheim og var gift med Anna Rømo(?). De fikk 2 barn.

3. Magnus f. 1845. Han flyttet til Smøla og var gift med Marie Simensdatter, f. ca 1848. De fikk 2 sønner.

4. Anne f. 1847. Hun ble gift med Nils Skipnes. De fikk ikke gne barn.

5. Haldor f. 1851. Han bodde i Trondheim og ble gift med Mathilde Kristine Andresen f. 1855 i Vadsø, Finnmark. 2 døtre.

6. Sofie f. 1853. Gift med fanejunker Johan Larsen Holm f. 1853 i Veøy, Møre og Romsdal. De var bosatt i Trondheim og fikk 6 barn.Ole Pedersen Hofstad (1841-1878). Faren døde i 1861 og Ole fikk skjøte på gården i 1872. Han betalte 460 spd. for eiendommen. Han bortforpaktet all jaktrett til A. Johnston og Seteon Karr i 20 år fra 1877. I 1873 ble Ole gift med Stinetta Haldorsdatter f. 1850 i Oppdal. I 1875 hadde de to tjenere bosatt hos seg. Det var Randi Simonsdatter f. 1859 i Oppdal og gjetergutten Peder Andersen f. 1863. Ole Hofstad døde i 1878 og enka Stinetta fikk hjemmelsbrev på gården året etter. Samme år skjøter hun gården over til Petter Magnus Pedersen Langø (1843-1883)for kr. 3200. Petter fikk ikke mange årene på Hofstad før han dør i 1883. Han var da gift med Julianne Marie Pedersdatter fra Ørland. Hun ble hjemmelshaver etter skifte etter Petter Magnus i 1884. Julianne giftet seg igjen i 1884 med Olaus Nilsen Hofstad og de ble eiere av gården. De fikk ikke barn. Petter Magnus og Julianne fikk 3 barn:1. Eilert Martin (1874-1874)

2. Petroline Malene (1876-1932). Hun ble gift med Jens Edvard Thomassen Smågesjø (1873-1948). De fikk 3 barn.

3. Pauline Berntine, neste bruker.Pauline Berntine Olsdatter Hofstad (1879-1928). Hun ble gift med lensmann Johan Olaus Olsen Asmundvåg (1880-1946) og de tok over gården ved skjøte i 1914 for kr. 2000 + kår til Julianne og Olaus Hofstad. I 1916 ble også denne gårdens jaktrettigheter bortleid, for 5 år til Nils Juul fra Kristiania. Den årlige avgiften var på 150 kroner. Pauline og Johan Olaus fikk 1 sønn:1. Petter Olav Asmundvåg (1904-1992). Han tok over heimgården i 1930. Han var bankkasserer og var varaordfører en tid. Han ble gift med Dagfrid F. Strøm (1905-1990) fra Akset. De fikk 4 barn:1. Judith (1931-1978). Hun emigrerte til Amerika.

2. Britt (1942-1942)

3. Bodil (1943-2003)

4. Johan Olaus f. 1948.Hofstad (31/2), Hitra, løpenr. 110.Denne gården ble overtatt av Mons Pedersen Helgebostad f. 1759 og hans kone Ellen Eilertsdatter Hofstad etter enka Magdalena Henningsdatter (1721-1794) i 1783. De var selveiere og fikk bare 2 barn:1. Peder Monsen Hofstad, neste bruker

2. Eilert, f. 1792, død som barn.Peder Monsen Hofstad (1784-1834) Han overtok denne gårdparten som 24-åring i 1808. Peder ble i 1809 gift med Beret Nilsdatter Gryta f. 1784. De fikk 4 barn:1. Beret (1810-1835).

2. Malene (1810-1864). Hun ble gift med Peder Pedersen Langø f. 1812 på Asmundvåg. De slo seg ned på Langøya hvor de fikk 3 barn.

3. Eilert, neste bruker

4. Nils f. 1817.Eilert Pedersen Hofstad (1813-1890. Han overtok denne eiendommen etter faren i 1835. Eilert ble i 1839 gift med Mille Kirstina Eilertsdatter Hestnes f. 1802. Eilert ble tidlig enkemann. På gården hadde han drengen Kristian Karlsen f. 1855 og tjenestepiken Andrea Gjertsdatter f. 1854 på Fjellvær. 7 år senere ble Andrea gift med ene sønnen på gården. På gården losjerte ungkaren Nils Pedersen f. 1816. Eilert og Mille fikk to barn:1. Anders f. 1840

2. Peder Albert, neste bruker-Peder Albert Eilertsen Hofstad (1844-1909). Han ble eier av gården i 1876 ved skjøte etter faren for 400 spd + kår til selgerne. Peder forble ugift hele livet men fikk en datter i 1882 med Andrea Serina Gjertsdatter f 1854 på Fjellvær, Fjellværsøya. Det var Mille Kirstine. Hun ble arving til gården ved testamente datert 21/10-1909.Mille Kirstine Pedersdatter Hofstad (1882-1965) ble i 1909 gift med Johan Henrik Pedersen Asmundvåg (1874-1945). De ble som nevnt eiere av gården, og de fikk 6 barn på Hofstad:1. Peder Peter, neste bruker.

2. Einar Norvald (1912-1959). Han omkom på sjøen som sjømann. Han bygde Myrvang (31/6) på Hofstad og var gift med Olaug Johanne Melkstad) 1923-2013. De fikk 2 barn.

3. Kjellaug Amalie f. 1913. Flyttet til København og var gift med Sven Christiansen. 2 barn.

4. Arthur Edvin (1914-1985). Han var gift med Edith Bjørnerås (1922-2001). De flyttet til Frogn, Drøbak. Ingen felles barn.

5. John Margido (1916-1985). Han var gift med Ingrid Nora Stamnes (1924-2002). De bodde i Trondheim. Ingen barn.

6. Ingrid Borgfrid (1921-1994). Gift 1) med Jens Pedersen f. 1920 i Svolvær. 1 sønn f. Trondheim. G 2) med Olaus Knutsen Sommervold, f. 1918, Veiholmen, Smøla. De fikk 1 sønn på Storfosna.Peder Peter Hofstad (1910-1985) Han ble eier av gården i 1947. Gården besto av 130 da, hvorav 55 da dyrket mark. Besteningen var 6 kyr, 4 kalver, 1 hest, 60 høns, 5 griser og 12 sauer. Peder ble gift i 1944 med Alfhild Sofie Jektvik (1918-2009) fra Jektvika, Dolmøy. De fikk 2 barn:1. Ellinor Anita, neste bruker.

2. Mildrid f. 1950.Ellinor Anita Hofstad f. 1946 tok over gården etter foreldrene. Hun ble gift med Harald Brænden (1949-2000). De fikk 3 barn:1. Anita f. 1967

2. Cato, neste bruker.

3. Monica f. 1972Cato Hofstad Brenden f. 1969, ble eier av denne gården etter sine foreldre.Hofstad (31/3), Hitra, løpenr. 111Nils Rosing Parelius på Hopsjø ble eier av denne gården ved skjøte datert 1792. I 1797 kom Iver Andersen (f. 1774) som bygselmann til gården for Nils R. Parelius. Han var gift med Henning Hofstads datter, Inger f. 1779. Deres sønn Anton Iversen tok over gården i 1829. Han var den siste leilendingen på Hofstad. I 1841 solgte Holtermann og Parelius gården til Josias Johnsen Forsnes. Han igjen overdro i 1855 til Hans Larsen Tutterøen fra Tautra for 200 spd. Josias Forsnes og kone Sirena ble da kårfolk. Hans Larsen hadde gården i 4 år da han solgte til Jakob Larsen Leikvam i 1860.Neste eier ble Jakob Martinus Larsen (1831-1895) da han kjøpte gården i 1859. Han var fra Jensøya ved Ansnes og ble gift med Maren Johanna Jonasdatter Leikvam (1827-1909). De fikk sønnen Jonas.Jonas Jakobsen Hofstad (1860-1939). Hans far døde i 1895, og Jonas fikk skjøte fra moren på denne gården i 1905 for 1000 kroner, samtidig fikk moren kår på gården. Jonas ble i 1887 gift med Mathea Olsdatter Hegersvik (1865-1935). Som de fleste andre grunneierne på Straum og Hofstad inngikk han i 1907 en 10-års kontrakt om utleie av fugl- og hjortejakt til Leverkusen fra Bonn, Tyskland.

Jonas og Mathea fikk 10 barn på Hofstad:1. Marie Johanna (1887-1973). Hun ble gift med Nils Johan Nilsen Tømmervik (1891-1972). De bodde i Tømmervika og fikk der 3 barn.

2. Anna Olina (1888-1968). Ble gift med Hans Julian Jørgensen (1884-1977) fra Dolmøya. De hadde 1 fostersønn.

3. Mille Kjerstine f. 1891.

4. Mille Elisabeth (1894-1981). Hun ble gift med Anton Nilsen Tømmervik (1889-1959). De bodde i Tømmervika og fikk 10 barn.

5. Ida Martine (1896-1897).

6. Jakob (1897-1976). Han ble gift med Anna Pettersdatter Asmundvåg (1896-1940) og de tok over Asmundvåg etter hennes foreldre. Ingen barn. Som enkemann ble Jakob g.m.

Elisabeth Osmundnes

(1897-1970)

7. Johan Martin, neste bruker.

8. Lars (1903-1987) Han ble i 1953 gift med enka Ragna Leikvam, f. Stamnes (1900-1985). Hun bodde på Hestnes og hadde i sitt ekteskap 5 barn. Lars tok over huset på Hestnes.

9. Henrik (1908-1966). Han var gift med Guri Skagen (1907-1998) fra Balsnesaunet.Johan Martin Hofstad (1901-1984) overtok farsgården i 1932 for kr. 4000. I 1928 ble han gift med Elen Pauline Skjevikdal (1905-1993) fra Sandstad. De fikk 4 barn:1. Bjørg Johanne (1929-2005). Hun ble gift med Kristoffer Todal (1916-1976). De bodde på Nyheim, Skipneset (30/6) og fikk 5 barn.

2. Jorun Målfrid (1931-2020). Hun ble gift med Bjarne Olsen (1925-1992) og de bodde i Aure. De fikk 2 barn.

3. Ella Judith, neste bruker.

4. Reidun Oddfrid (1939-1997). Ble gift med kjøpmann Martin Eide (1926-2000) fra Ansnes. De kjøpte Hitra Samvirkelags filial på Melandsjø i 1967 og drev fra da privat. De fikk 2

barn.Ella Judith f. 1932. Hun ble gift med Toralf Fjeldberg (1931-1999) fra Vikstrøm. De overtok denne gården på Hofstad etter hennes foreldre og fikk 2 barn:1. Torfinn Eilif, neste bruker.

2. Ellen Lovise f. 1964. Hun ble gift med Bjørnar Båtvik f. 1962 fra Kvenvær. De er bosatt i Kvenvær og har 3 barn.Torfinn Eilif Fjeldberg f. 1957. Han overtok gården etter foreldrene og ble gift med Lisbeth Johansen f. 1959 fra Frøya. De fikk 2 barn:1. Tor Ole f. 1979

2. Johan Marius f. 1987Kilder:

Hitraboka II

Hitterslekt.no

Norges Bebyggelse

Digitalarkivet.

Panteregister Hitra Sorenskriveri.

Adresse : Breddegrad: 63.571219634019315, Lengdegrad: 8.670004606246948


Media

Bilder
Gården Hofstad 31/1, Hitra
Gården Hofstad 31/1, Hitra
Fra høyre ligger først eiendommen Hofstad (31/1) eid av Dagfrid og Petter O. Asmundvaag. Senere eier Bodil Rabben.
Til venstre ligger kårstua på gården som nå har gårds- og bruksnr. 31/17.
Eiendommen til venstre er Hofstad (31/2) eid av Alfhild og Peder J. Hofstad. Senere eier Ellinor Hofstad Brænden.
Ytterst til venstre ser vi litt av eiendommen Hofstad (31/3) eid av Ellen og Johan Hofstad. Senere eier Toralf Fjeldberg. (Digitalt museum)

Fødsel

Treff 1 til 50 av 76

1 2 Neste»

   Etternavn, Fornavn    Fødsel    Person ID 
1 Andersdatter Hofstad, Beret  8 Nov 1829Hofstad 31/1, Hitra I18754
2 Andersdatter Hofstad, Ingeranna  22 Mar 1827Hofstad 31/1, Hitra I18753
3 Andersen Hofstad, Eilert  22 Jun 1836Hofstad 31/1, Hitra I18755
4 Arntsdatter Hofstad, Anne  1782Hofstad 31/1, Hitra I55455
5 Arntsdatter Hofstad, Elen Maria  1776Hofstad 31/1, Hitra I41174
6 Arntsdatter Hofstad, Karen Kirstina  1780Hofstad 31/1, Hitra I41176
7 Arntsdatter Hofstad, Margrete  1778Hofstad 31/1, Hitra I34350
8 Arntsdatter Hofstad, Synnøve  1787Hofstad 31/1, Hitra I41177
9 Arntsen Asmundvåg, Eilert  1790Hofstad 31/1, Hitra I41178
10 Arntsen Hofstad, Eilert  1784Hofstad 31/1, Hitra I55662
11 Arntsen Hofstad, Tarald  1785Hofstad 31/1, Hitra I17651
12 Arntsen Mortensvik, Kristoffer  8 Jun 1793Hofstad 31/1, Hitra I41179
13 Asmundvaag, Bodil  28 Sep 1943Hofstad 31/1, Hitra I19343
14 Asmundvaag, Johan Olaus  9 Nov 1948Hofstad 31/1, Hitra I19344
15 Asmundvaag, Judith  24 Jun 1931Hofstad 31/1, Hitra I19342
16 Asmundvåg, Petter Olav  1 Okt 1904Hofstad 31/1, Hitra I9790
17 Edvardsdatter Grønna, Hanna Marie  5 Jul 1885Hofstad 31/1, Hitra I41769
18 Edvardsdatter Hofstad, Emma Emilie  10 Jan 1888Hofstad 31/1, Hitra I41204
19 Eilertsdatter Hofstad, Anna  1764Hofstad 31/1, Hitra I39246
20 Eilertsdatter Hofstad, Eline Margrethe  8 mai 1851Hofstad 31/1, Hitra I47965
21 Eilertsdatter Hofstad, Ellen  ca 1757Hofstad 31/1, Hitra I39556
22 Eilertsdatter Hofstad, Lisbet  1759Hofstad 31/1, Hitra I18759
23 Eilertsdatter Hofstad, Margrethe  1754Hofstad 31/1, Hitra I41171
24 Eilertsdatter Hofstad, Thea Jonette  16 Jun 1844Hofstad 31/1, Hitra I41166
25 Eilertsen Grønna, Hans Edvard  1858Hofstad 31/1, Hitra I41197
26 Eilertsen Hofstad, Henning  1746Hofstad 31/1, Hitra I40646
27 Eilertsen Hofstad, Peder  1752Hofstad 31/1, Hitra I53044
28 Eilertsen Rognvik, Johannes  26 Okt 1842Hofstad 31/1, Hitra I38926
29 Henningsdatter, Malena  1721Hofstad 31/1, Hitra I41173
30 Henningsdatter Hofstad, Inger  1779Hofstad 31/1, Hitra I50084
31 Henningsdatter Hofstad, Margrethe  Hofstad 31/1, Hitra I8468
32 Henningsen Hestnes, Eilert  Hofstad 31/1, Hitra I21937
33 Henningsen Hofstad, Ole (Oluf)  1644Hofstad 31/1, Hitra I60608
34 Henriksen Hofstad, Nils  1763Hofstad 31/1, Hitra I66530
35 Hofstad, Deva Noor  Hofstad 31/1, Hitra I20699
36 Holm, Leonhard Peder  27 Jul 1877Hofstad 31/1, Hitra I40271
37 Isaksdatter Hofstad, Gurine  1781Hofstad 31/1, Hitra I60935
38 Isaksen Hofstad, Lars  1787Hofstad 31/1, Hitra I67055
39 Isaksen Hofstad, Peder  1791Hofstad 31/1, Hitra I67054
40 Iversen Hofstad, Anders  28 Sep 1803Hofstad 31/1, Hitra I18726
41 Iversen Hofstad, Henning  22 Aug 1800Hofstad 31/1, Hitra I18725
42 Jockumsdatter Hofstad, Lisbet  1739Hofstad 31/1, Hitra I23363
43 Jockumsdatter Hofstad, Oldana  1742Hofstad 31/1, Hitra I23364
44 Johannesen Hofstad, Edvard  12 Mai 1870Hofstad 31/1, Hitra I18194
45 Johannesen Skibnes, Anton Edvard  7 Apr 1872Hofstad 31/1, Hitra I39886
46 Johansdatter Stamnes, Mille Nilsine  2 Sep 1889Hofstad 31/1, Hitra I6381
47 Jørgensen (Tømmervik Skipnes), Arnt  Ca 1747Hofstad 31/1, Hitra I47035
48 Kristoffersdatter Hofstad, Margrete  8 Apr 1824Hofstad 31/1, Hitra I46130
49 Monsen Hofstad, Eilert  11 Sep 1792Hofstad 31/1, Hitra I57093
50 Monsen Hofstad, Peder  1784Hofstad 31/1, Hitra I17505

1 2 Neste»Død

Treff 1 til 40 av 40

   Etternavn, Fornavn    Død    Person ID 
1 Albrigtsen Frøchnicht Hofstad, Jockum  1743Hofstad 31/1, Hitra I10322
2 Andersdatter Hofstad, Beret  4 Des 1831Hofstad 31/1, Hitra I18754
3 Andersdatter Hofstad, Ingeranna  16 Jan 1832Hofstad 31/1, Hitra I18753
4 Andersen Hofstad, Eilert  26 Aug 1836Hofstad 31/1, Hitra I18755
5 Andersen Hofstad, Nils  1717Hofstad 31/1, Hitra I60613
6 Arntsdatter Hofstad, Anne  1783Hofstad 31/1, Hitra I55455
7 Arntsen Hofstad, Eilert  1786Hofstad 31/1, Hitra I55662
8 Arntsen Hofstad, Tarald  17 Des 1840Hofstad 31/1, Hitra I17651
9 Asmundvaag, Bodil  23 des 2003Hofstad 31/1, Hitra I19343
10 Eilertsdatter Hofstad, Eline Margrethe  13 des 1913Hofstad 31/1, Hitra I47965
11 Fjeldberg, Toralf Kristian  07 mai 1999Hofstad 31/1, Hitra I20406
12 Hansdatter Hestnes, Johanna  5 Des 1833Hofstad 31/1, Hitra I17652
13 Hansen, Kristian Edvard  13 Feb 1918Hofstad 31/1, Hitra I45861
14 Henningsdatter, Malena  ca 1794Hofstad 31/1, Hitra I41173
15 Henriksen Hofstad, Nils  1762Hofstad 31/1, Hitra I66531
16 Hofstad, Bjørg Johanne  2 Jun 2005Hofstad 31/1, Hitra I20397
17 Hofstad, Henning  f. 1660Hofstad 31/1, Hitra I60609
18 Jockumsdatter Hofstad, Oldana  1742Hofstad 31/1, Hitra I23364
19 Johansdatter Sandås, Hanna  4 Feb 1878Hofstad 31/1, Hitra I45243
20 Jonasdatter Leikvam, Maren Johanna  11 Des 1909Hofstad 31/1, Hitra I20778
21 Jonasen Hofstad, Johan Martin  9 Jun 1984Hofstad 31/1, Hitra I16982
22 Josiasdatter, Anne Marie  8 Feb 1868Hofstad 31/1, Hitra I46834
23 Kristoffersen (Møklebostad), Hans  24 Mai 1887Hofstad 31/1, Hitra I79824
24 Larsen Hofstad, Isak  28 Jun 1797Hofstad 31/1, Hitra I60936
25 Nilsen Hofstad, Olaus  6 Okt 1924Hofstad 31/1, Hitra I10760
26 Olsdatter Hegersvik, Mathea  25 Mai 1935Hofstad 31/1, Hitra I20374
27 Olsen Asmundvaag, Johan Olaus  21 Aug 1946Hofstad 31/1, Hitra I67
28 Pedersdatter, Julianne Maria  16 Nov 1920Hofstad 31/1, Hitra I11141
29 Pedersen Hofstad, Eilert  1775Hofstad 31/1, Hitra I41172
30 Pedersen Hofstad, Ole  8 Feb 1878Hofstad 31/1, Hitra I40273
31 Pedersen Langø, Petter Magnus  3 Apr 1883Hofstad 31/1, Hitra I18806
32 Pettersdatter Asmundvaag, Britt  5 Apr 1942Hofstad 31/1, Hitra I28721
33 Pettersdatter Hofstad, Pauline Berntine  23 Jul 1928Hofstad 31/1, Hitra I18915
34 Rabben, Gisle Rikhard  11 Mar 2014Hofstad 31/1, Hitra I20746
35 Taraldsdatter Hofstad, Malina  som litaHofstad 31/1, Hitra I50288
36 Taraldsen Hofstad, Anton  18 Mai 1817Hofstad 31/1, Hitra I41971
37 Taraldsen Hofstad, Arnt  1794Hofstad 31/1, Hitra I41170
38 Taraldsen Hofstad, Hans  2 Nov 1834Hofstad 31/1, Hitra I55873
39 Taraldsen Hofstad, Peder  3 Jan 1861Hofstad 31/1, Hitra I39893
40 Todal, Kristoffer  18 Jul 1976Hofstad 31/1, Hitra I20401

Bolig

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Bolig    Person ID 
1 Arntsen Hofstad, Tarald  1804Hofstad 31/1, Hitra I17651

Bosted

Treff 1 til 4 av 4

   Etternavn, Fornavn    Bosted    Person ID 
1 Andersen Hofstad, Iver  1804Hofstad 31/1, Hitra I18723
2 Monsen Hofstad, Peder  1804Hofstad 31/1, Hitra I17505
3 Pedersen Helgebostad, Mons  1804Hofstad 31/1, Hitra I39555
4 Pedersen Hofstad, Eilert  1745Hofstad 31/1, Hitra I41172

Gård

Treff 1 til 5 av 5

   Etternavn, Fornavn    Gård    Person ID 
1 Andersen Hofstad, Iver  1797Hofstad 31/1, Hitra I18723
2 Asmundvåg, Petter Olav  Hofstad 31/1, Hitra I9790
3 Iversen Hofstad, Anders  Hofstad 31/1, Hitra I18726
4 Johansen Hofstad, Peder Peter  Hofstad 31/1, Hitra I20221
5 Pedersen Langø, Petter Magnus  1879Hofstad 31/1, Hitra I18806

Notat

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Notat    Person ID 
1 Arntsen Asmundvåg, Eilert  1804Hofstad 31/1, Hitra I41178

Bolig

Treff 1 til 2 av 2

   Familie    Bolig    Famile ID 
1 Albrigtsen Frøchnicht Hofstad / Svendsdatter Edøen  Hofstad 31/1, Hitra F3857
2 Pettersen Asmundvåg / Pedersdatter Hofstad  Hofstad 31/1, Hitra F6644