1/1, Kjølsøya, Hitra

Kjølsø 1/1, Hitra

Daniel Strøm var eier av Kjølsø i 1778 da han kjøpte gården på auksjon. Kleiva og Strømsholmen hørte til eiendommen. Hans leilendinger var Mikkel Olsen, Iver Olsen og Ingebrigt Kleven. Mikkel Olsen var gift med Betate Torstensdatter og deres eneste sønn het Torsten, f. 1782. Iver Olsen f. 1736 var gift med Beret Kristoffersdatter. De hadde fire barn: Olava f. 1771, John f. 1778, Morten f. 1780 og Iver født 1784. Beret Kristoffersdatter var født på gården da faren, Kristoffer Mortensen hadde vært gårdmann en rid før. Elisabeth Mortensdatter Kløven på Frøya var hans søster.

Daniel Strøm solgte Kjølsøya i 1796 til Ellev Ellevsen (ca 1754-1846). Prisen for herligheten var 300 rdl. Ellev var forlikskommisær og i 1814 utsending til amtsmøtet som valgte representanter til Eidsvoldsforsamlingen. Ellevs kone var Ingeborg Christoffersdatter (1757-1832). De hadde fire barna:

1. Inger f. 1788
2. Ellev (1789-1789)
3. Gurine (1790-1791).
4. Dorthea, g.m. neste bruker.
5. Kristianna (1795-1885)
6. Ingeborg Gurine, gift med senere bruker. Hun fikk først en sønn (Gabriel) med Markus Hansen Stene

I 1808 solgte Ellev Ellevsen Kjølsø gården til svigersønnen Elling Olsen (f. 1783) i Orkdal for 300 spd. Elling Olsen ble i 1817 gift med Dorthea Ellevsdatter (1793-1825). De fikk datteren Ane.
Elling Olsen Kjølsø solgte i 1826 gården til sin svoger, Lorents Olsen Norddolm (1801-1840). Prisen var 400 spd. I 1824 ble Lorents gift med Ingeborg Gurine Ellevsdatter Kjølsø (1797-1827). Hun fikk først en sønn (Gabriel) med Markus Hansen Stene. Ingeborg Gurine og Lorents fikk to barn før Ingeborg døde.

1. Gabriel Markusen (1818-1921). Senere eier.
2. Ane Margrethe (1825-1860). Gift med Ole Johansen Auka (1820-1882). De fikk fire barn i Auka, Frøya
3. Ingeborg Gurina (1827-1901). Hun ble gift med Gabriel Gabrielsen Aunet 1830-1893) på Straum. De fikk 3 barn på Nordaunet, Straum.

Lorents Olsen Kjølsø gifta seg igjen i 1830, med Ane Benjaminsdatter Skarsvåg (1806-1870). De fikk fire barn på Kjølsøya:

3. Marie Elisabeth (1830-1830).
4. Maria Lavina (1832-1833).
5. Ole f. 1834. Han flyttet til Troms og ble gift med Margrete Sofie Magnussen Blesen f. 18320 i Dyrøy, Troms.
6. Benjamin f. 1838. Han var gift to ganger. Barn - ukjent.

Da Ingeborg Gurine Ellevsdatter døde i 1827 ble gården solgt på auksjon til sorenskriver Holtermann. Holtermann solgte gården til tidligere eier, Ellev Ellevsen Kjølsø i 1836. Gården ble da igjen kjøpt på auksjon og prisen var 406 spd. Ellev skjøtet med det samme gården til sitt barnebarn, Ingeborg Gurines sønn som hun fikk med Markus Hansen Stene (f. 1796) i sitt 2. ekteskap, nemlig Gabriel Markusen. Også Kleiva var med i handelen.

Gabriel Markusen Kjølsø (1818-1921) Han ble hele 103 år, og ble i 1837 gift med Lavina Martha Nilsdatter Gjevik (1817-1905). De fikk 8 barn:

1. Nils Olaus, driver på Kjølsø, bruksnr. 2.
2. Jakob (1840-1939). Han ble eier av Kleiva/Gangstøa. Han var gift med Martha Maria Mathiasdatter Akset (1841-1933). De fikk 10 barn på Kjølsøya.
3. Ellev (1842-1935). Han var ugift og bodde på Asmundvåg.
4. Ingeborg (1844-1934). Hun ble gift med Hans Thomas Hammerstad (1836-1901). De var eiere på Hammerstad og fikk 9 barn.
5. Gurine (1847-1895). ble gift på Glørstad. Først med Ole Iversen (1838-1881). 5 barn. Gift 2 med Ole Kristiansen Glørstad (1850-1912). 3 barn.
6. Elen Dorthea (1849-1900). Gift med Markus Albrigt Markussen Hestnes (1850-1922). De fikk fire barn på Hestnes.
7. Jørgine Lavine (1854-1934). Ugift, bodde på Kjølsøya.
8. Hans, neste bruker.

I 1884 var det skyldsetning og Gabriel Markusens bruk fikk bruksnr. 1. Nils Gabrielsen fikk bruksnr. 2 og Jakob fikk Gangstøa, bnr. 3, som ble tillagt Kleiva.
Hans Gabrielsen Kjølsø (1856-1939) overtok gården etter foreldrene. Han ble i 1895 gift med Andrea Jensine Hansdatter Finnsøy (f. 1865). De fikk sønnen:

1. Gustav Martin, neste bruker.

Gustav Martin Kjølsø (1896-1973) fikk skjøte på gården for kr. 2500 fra faren og onkelen. i 1935. Arealet var 22 dekar hvorav 20 var dyrket. Besetningen på 1950-tallet var 1 hest, 4 kyr, 2 kalver, høns, gris og 4 sauer. Gustav giftet seg i 1935 med Ingeborg Jørgine Ludvigsdatter Hammerstad (1908-1966). De fikk 2 døtre:

1. Gunvor Ingebjørg, f. 1935
2. Hallfrid Alvilda (1939-1965).

Gustav var den siste beboeren på Kjølsø 1/1. Husene er til nedfalls. Eiendommen eies pr. 2020 av Gustav Ingebjørn Kjølsø (1962-2022) og Laurits Alfred Lauritsen, f. 1970.Kjølsø 1/2, Hitra

Gabriel Markusen Kjølsø (1818-1921) solgte ut denne gårdparten fra hovedbruket til sin sønn Nils Olaus Gabrielsen (1838-1936) etter skyldsetning i oktober 1884. Skjøtet er datert 28/6-1886, og salgssummen var 800 kroner + kår.
Nils Olaus Gabrielsen Kjølsø ble i 1875 gift med Jonetta Markusdatter Smågesjø (1841-1915). De fikk 3 barn på Kjølsøya:

1. Gabriel Ludvig, neste bruker.
2. Kristine (1884-1884)
3. Alette Mathilde (1884-1884) Tvilling.

Gabriel Ludvig Nilsen Kjølsø (1878-1946) tok over gården etter faren. Han var gift med Beret Anna Antonsdatter Vikan (1885-1965) fra Fillan. De fikk 2 barn:

1. Jenny Nikoline (1916-1954). Gift med neste eier.
2. Arne Henry (1921-1961). Han ble eier av Asmundvåg 29/6 i 1951 og flyttet dit. Gift med Tordis Ulrikke Hestnes (1922-2014). De fikk 4 barn.

Jenny Nikoline Kjølsø (1916-1954). Hun ble i 1938 gift med Paul Alfred Skaget (1908-1987) fra Skaget i Fillan. De overtok denne gårdparten på Kjølsøya, men bodde selv aldri på gården da Paul Skaget overtok og drev farsgården på Skaget i Fillan (31/1). Det var Jennys mor, Beret Anna, som var den siste beboeren på gården, før den ble brukt som fritidsbolig for Jenny og Pauls sønn Ludvig Edgar. Jenny og Paul fikk 3 barn på Skaget: Ludvig Edgar (1939-2000), Nils Gabriel f. 1942 og Arnfinn Birger (1945-1950).Kleiva (Gangstøen) 1/3-4 Kjølsø, Hitra
Kleiva og Gangstøen var to forskjellige plasser under Kjølsøya på 1800-tallet. Plassene ble sammenføyd under navnet Kleiva. Hovedhuset ble bygd i 1870, mens fjøs, stall og låve ble ført opp i 1880. Det var Gabriel Markusen Kjølsø på hovedruket som solgte denne gårdparten til sin sønn Jakob Gabrielsen i 1885 for 600 kroner + kår til seg selv og hustru Lavina.
Jakob Gabrielsen Kjølsø (1840-1939) ble i 1863 gift med Martha Maria Mathiasdatter Akset (1841-1933) fra Fjellværsøya. De fikk 10 barn på Kjølsøya:

1. Lina Jensine f. 1864
2. Gabriel Martin (1866-1962). Han ble eier i Bekken, Barmfjorden og fikk en datter med Karen Marie Nilsen Vassdal (1896-1965)
3. Lena Karoline (1868-1962) Gift med Oskar Julius Bratsberg (1872-1938). De bodde i Trondheim og fikk 6 barn.
4. Hans Anker Skottvoll f. 1871. Bosatt på Melhus og gift med Marit Sivertsdatter Skotvold f. 1874. 6 barn.
5. Jens Martinus, neste bruker
6. Lina Jensine (1876-1905).
7. Jørgine f. 1878.
8. Nils Ulrik (1880-1957). Han kjøpte gården Sveneset (9/1)i Barmfjorden og var gift med Ingeborg Torbergsdatter Helgebostad (1895-1976). De fikk 8 barn.
9. Anton Ludvig (1881-1938). Han var skomaker og flyttet til Trondheim. Ugift.
10. Jakob, f. 1884.

Jens Martinus Kjølsø (1863-1961). Tok over farsgården i 1907 for kroner 3000 + kår til selgerne. Jens ble var gift med Ingeborg Mathilde Kristiansdatter Volden (1879-1962). De fikk ingen barn. Jens solgte gården til sin brorsønn Eivind Halvdan Kjølsø (1920-1992) i 1942. Eivind Halfdan Kjølsø ble gift med Ragna Marie Mortensen (1925-2010) fra Alta, Finnmark. De fikk 1 sønn:

1. Ragnar Øyvind Kjølsø, f. 1946.

Allerede i 1950 solgte Eivind Kjølsø gården til Birger Andreas Larsen (1916-2001). Gårdens areal er 20 dekar dyrket mark og det var en besetning på 4 kyr, kalv, hest, gris og 4 sauer. Birger ble gift med Alfhild Mary Ulvnes (1917-2000) og de fikk 4 barn:

1. Kari Augusta, f. 1942. Hun fikk en sønn med Kolbjørn Arvid Glørstad. Senere gift med Tor Kvenild (1923-2007). De bodde i Trondheim og hadde tre barn.
2. Asbjørg Marie f. 1945. Bosatt på Smøla og gift med Lars Arnfinn Roksvåg (1943-2012). De fikk 4 barn.
3. Kjell Bjørnar f. 1951. Maskin-entreprenør, bosatt i Fillan. Gift med Gerd Bente Sollie f. 1956. 3 barn.
4, Ronald Sigve, neste bruker.

Ronald Sigve Larsen, f. 1957 overtok Kleiva etter foreldrene. Han bygde nytt bolighus på gården. Han fikk to døtre med Eli Johanne Schanche f. 1953:

1. Ingrid Cathrine, neste eier.
2. Julie Therese f. 1986.

Ingrid Cathrine Schanche f. 1982 fikk eiendomsretten til eiendommen i 2018.Kjølsøya 1/5, Hitra

Daniel Strøm kjøpte hele Kjølsø i 1778. Han solgte denne gårdparten til Ellev Ellevsen i 1796. Han kom fra Vikan rett over sundet. Ellev fikk først en datter med Randi Størkersdatter fra Hopsjø I sitt ekteskap med Ingeborg Kristoffersdatter fra Innerakset fikk han 5 barn i Vikan. Den nest yngste datteren var Kristianna (1795-1885). Hun ble gift med Esten Iversen Kjølsø (1783-1846). Esten fikk skjøte på gården fra sin svigerfar i 1818. Esten og Kristianna fikk 2 barn:

1. Iver, neste bruker
2. Inger Anna (1829-1914). Gift på Fjellvær med Iver Nikolai Nilsen Fjeldvær f. 1821. De fikk 6 barn.

Iver Estensen Kjølsø (1820-1902). Fikk skjøte på gården i 1841 (datert 16/9-1841) fra Gabriel Markusen Kjølsø, og han var gift med Sara Anna Bolette Abrahamsdatter Gjevik (1818-1847). De flyttet til Straum. 1 sønn:

1. Sten Kristian Iversen Kjølsø (1847-1930) fikk skjøte fra faren på denne gården i 1878 for kr. 2000 + kår til foreldrene. Sten ble gift med Inger Olava Mortensdatter Kjølsø (1855-1930) fra Glørstad. De fikk 4 barn:

1. Anna Sofie (1877-1907).
2. Iver Martin (1880-1940).
3. Martin, neste bruker
4. Ida Stenetta (1893-1969).

Martin Stensen Kjølsø (1884-1967) tok over gården etter foreldrene i 1946. Gården er på 44 dekar, hvorav 30 er dyrka mark. Besetninga rundt 1953 var 6 kyr, 3 kalver, 1 hest, høns, gris og 12 sauer. Martin ble gift i 1908 med Anna Martinsdatter Moen (1884-1961) fra Moa, Glørstad. De hadde fosterdatteren:

1. Aud Helene Kjølsø (1915-1982). Hun ble gift med Peder Jensen Skagen (1911-1970). De tok over gården og fikk 2 barn:

1. Anny Marie f. 1942
2. Mary Lillian f. 1942.

Eiendommen Kjølsø 1/5 eies pr. 2004 av Roger Vassbotn, f. 1963.Kilder:
Norges Bebyggelse,
Hitraboka I
Hitterslekt.no
Tinglysningsmateriale for Hitra
Kartverkets eiendomsoverdragelser

Adresse : Breddegrad: 63.635720156716644, Lengdegrad: 8.883122205734253
photo_library
Bilder
NOT-F-imgsrc-path
Restene etter Kjølsø gnr. 1, bnr. 1 2006

Fødsel

Treff 1 til 50 av 90

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Abrahamsdatter Kjølsø, Johanna18031/1, Kjølsøya, HitraI23254
2 Christoffersdatter Kjølsøy, Andrea8 Aug 18011/1, Kjølsøya, HitraI62608
3 Christoffersdatter Kjølsøy, Christianaca 17961/1, Kjølsøya, HitraI65551
4 Einarsen Kjølsø, Peder16511/1, Kjølsøya, HitraI2326
5 Ellingsdatter Kjølsø, Ane1/1, Kjølsøya, HitraI48268
6 Estensdatter Kjølsø, Inger Anna20 Jan 18291/1, Kjølsøya, HitraI2076
7 Estensen Kjølsø, Iver17 Jun 18201/1, Kjølsøya, HitraI2075
8 Gabrielsdatter Kjølsø, Elen Dorthea17 Mai 18491/1, Kjølsøya, HitraI1812
9 Gabrielsdatter Kjølsø, Gurine2 Feb 18471/1, Kjølsøya, HitraI721
10 Gabrielsdatter Kjølsø, IngeborgCa 17491/1, Kjølsøya, HitraI2384
11 Gabrielsdatter Kjølsø, Ingeborg12 Apr 18441/1, Kjølsøya, HitraI732
12 Gabrielsdatter Kjølsø, Jørgine Lavine25 Mai 18541/1, Kjølsøya, HitraI1813
13 Gabrielsdatter Kjølsø, MarthaCa 17511/1, Kjølsøya, HitraI2385
14 Gabrielsen Kjølsø, Ellev20 Mar 18421/1, Kjølsøya, HitraI1810
15 Gabrielsen Kjølsø, Hans9 Okt 18561/1, Kjølsøya, HitraI1814
16 Gabrielsen Kjølsø, Jakob6 Mai 18401/1, Kjølsøya, HitraI2343
17 Gabrielsen Kjølsø, Nils Olaus28 Aug 18381/1, Kjølsøya, HitraI1809
18 Hansen Henriksø, Laurits25 Mar 18521/1, Kjølsøya, HitraI43352
19 Hansen Kjølsø, Gustav Martin9 Feb 18961/1, Kjølsøya, HitraI1816
20 Iversdatter Kjølsø, Anna Marta24 Apr 18261/1, Kjølsøya, HitraI63979
21 Iversdatter Kjølsø, Olava17701/1, Kjølsøya, HitraI11234
22 Iversen, Kristoffer8 Jul 18141/1, Kjølsøya, HitraI47597
23 Iversen Kjølsø, Esten17831/1, Kjølsøya, HitraI2074
24 Iversen Kjølsø, John17761/1, Kjølsøya, HitraI2232
25 Iversen Kjølsø, Morten17741/1, Kjølsøya, HitraI55301
26 Iversen Kjølsø, Morten17801/1, Kjølsøya, HitraI2233
27 Iversen Kjølsø, Sten Kristian14 Sep 18471/1, Kjølsøya, HitraI2093
28 Iversen Kleven, Benjamin12 Aug 18101/1, Kjølsøya, HitraI3074
29 Jacobsen Kjølsø, Nils Ulrik18 Jun 18801/1, Kjølsøya, HitraI2529
30 Jakobsdatter Kjølsø, Jørgine28 Apr 18781/1, Kjølsøya, HitraI2351
31 Jakobsdatter Kjølsø, Lina Jensine17 Jan 18641/1, Kjølsøya, HitraI2346
32 Jakobsdatter Kjølsø, Lina Jensine21 Jan 18761/1, Kjølsøya, HitraI2350
33 Jakobsen Kjølsø, Anton Ludvik8 Jul 18811/1, Kjølsøya, HitraI28218
34 Jakobsen Kjølsø, Gabriel Martin13 Jan 18661/1, Kjølsøya, HitraI2347
35 Jakobsen Kjølsø, Jakob16 Mar 18841/1, Kjølsøya, HitraI2488
36 Jakobsen Kjølsø, Jens Martinus20 Aug 18731/1, Kjølsøya, HitraI2345
37 Jektvik, Anne Iren16 Mai 19621/1, Kjølsøya, HitraI13240
38 Jektvik, Arnfinn Ingar12 Jun 19591/1, Kjølsøya, HitraI13239
39 Jektvik, Brit Helen26 Okt 19601/1, Kjølsøya, HitraI864
40 Jektvik, Eva Karin13 Sep 19671/1, Kjølsøya, HitraI13242
41 Jektvik, Toril Synøve5 Jun 19641/1, Kjølsøya, HitraI13241
42 Kjølsø, Arne Henry10 Jan 19211/1, Kjølsøya, HitraI1817
43 Kjølsø, Gunvor Ingebjørg24 Nov 19351/1, Kjølsøya, HitraI1820
44 Kjølsø, Gustav Ingebjørn6 Nov 19621/1, Kjølsøya, HitraI2649
45 Kjølsø, Halfrid Alvilda28 Nov 19391/1, Kjølsøya, HitraI1821
46 Kjølsø, Jenny Nikoline2 Jan 19161/1, Kjølsøya, HitraI2475
47 Kjølsø, Rutt Berit16 Jul 19491/1, Kjølsøya, HitraI3033
48 Kjølsø, Torun Anne15 Jun 19451/1, Kjølsøya, HitraI3032
49 Klausdatter, Andrea3 Aug 18371/1, Kjølsøya, HitraI23424
50 Kristensdatter Barman, Maren Johanna16 Mar 17971/1, Kjølsøya, HitraI2473


Død

Treff 1 til 44 av 44

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Abrahamsdatter Gjevik, Sara Anna Bolette5 Okt 18771/1, Kjølsøya, HitraI2092
2 Corneliussen Kjølsø, Kornelius12 Des 18521/1, Kjølsøya, HitraI2969
3 Einersen Kjølsø, Rasmus17781/1, Kjølsøya, HitraI2309
4 Ellevsdatter Kjølsø, Dorthea15 Apr 18251/1, Kjølsøya, HitraI2078
5 Ellevsdatter Kjølsø, Ingeborg Gurine1 Mai 18271/1, Kjølsøya, HitraI2077
6 Ellevsdatter Kjølsø, Kristianne23 Feb 18851/1, Kjølsøya, HitraI1764
7 Ellevsen Kjølsø, Ellev bonde og forlikskommissær4 Okt 18461/1, Kjølsøya, HitraI1716
8 Erlandsdatter, Anne17841/1, Kjølsøya, HitraI2382
9 Estensen Kjølsø, Iver31 Jan 19021/1, Kjølsøya, HitraI2075
10 Gabrielsdatter Kjølsø, Jørgine Lavine11 Jul 19341/1, Kjølsøya, HitraI1813
11 Gabrielsen Kjølsø, Nils Olaus27 Jul 19361/1, Kjølsøya, HitraI1809
12 Iversdatter Glørstad, Inger Anna17 Nov 19201/1, Kjølsøya, HitraI1765
13 Iversen Kjølsø, Morten17791/1, Kjølsøya, HitraI55301
14 Iversen Kjølsø, Morten17901/1, Kjølsøya, HitraI2233
15 Iversen Volden, Morten17851/1, Kjølsøya, HitraI2069
16 Jakobsen, Arnt18361/1, Kjølsøya, HitraI47947
17 Jektvik, Arnfinn Ingar3 Des 19601/1, Kjølsøya, HitraI13239
18 Kielsen, Gabriel17871/1, Kjølsøya, HitraI2306
19 Kjeldsen Colding, Kjeld16961/1, Kjølsøya, HitraI2334
20 Kristoffersdatter, Ingeborg26 Mai 18321/1, Kjølsøya, HitraI1717
21 Kristoffersdatter Kjølsø, BeritCa 17841/1, Kjølsøya, HitraI1706
22 Kristoffersen Kjølsøy, Kristoffer18011/1, Kjølsøya, HitraI2228
23 Kristoffersen Kjølsøy,, Elias29 Jun 17951/1, Kjølsøya, HitraI3046
24 Markusdatter Smågesjø, Jonetta28 Feb 19151/1, Kjølsøya, HitraI1811
25 Markussen Kjølsø, Gabriel10 Nov 19211/1, Kjølsøya, HitraI1807
26 Mikkelsdatter Kjølsø, Maria17981/1, Kjølsøya, HitraI16182
27 Mikkelsdatter Kjølsø, Martha17781/1, Kjølsøya, HitraI16411
28 Mikkelsen Kjølsø, Michael18021/1, Kjølsøya, HitraI59687
29 Mortensdatter, MalenaJa, ukjent dato1/1, Kjølsøya, HitraI2980
30 Mortensen Sandås Kjølsø, Iver (Even)7 Okt 18461/1, Kjølsøya, HitraI2804
31 Nilsdatter Gjevik, Lavina Martha14 Aug 19051/1, Kjølsøya, HitraI1808
32 Nilsdatter Kjølsø, Alethe Mathilde11 Mai 18841/1, Kjølsøya, HitraI2548
33 Nilsdatter Kjølsø, Kristine19 Mai 18841/1, Kjølsøya, HitraI2547
34 Nilsdatter Kjølsø, Thore7 Jul 17951/1, Kjølsøya, HitraI3047
35 Nilsen Kjølsø, Gabriel Ludvig1 Jun 19461/1, Kjølsøya, HitraI1824
36 Olsdatter, Ingeborg14 Mar 18921/1, Kjølsøya, HitraI20773
37 Olsen Kjølsø, Michel15 Mar 18321/1, Kjølsøya, HitraI2213
38 Rasmusdatter, Beret Martha17851/1, Kjølsøya, HitraI2383
39 Rasmusdatter Kjølsø, Beret Marta17631/1, Kjølsøya, HitraI55437
40 Rasmussen, Anton7 Jun 18341/1, Kjølsøya, HitraI48877
41 Rasmussen Volden, Kristian26 Nov 19321/1, Kjølsøya, HitraI2650
42 Stensen Kjølsø, Iver Martin31 Mar 19401/1, Kjølsøya, HitraI2270
43 Stensen Kjølsø, Martin4 Mai 19671/1, Kjølsøya, HitraI2271
44 Torsteinsdatter, Beate17821/1, Kjølsøya, HitraI2230
Adoptert

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Adoptert Person ID
1 Kjølsø, Aud Helene19181/1, Kjølsøya, HitraI2416
Arveskifte

Treff 1 til 2 av 2

Etternavn, Fornavn Arveskifte Person ID
1 Kielsdatter, Beret17 Sep 17541/1, Kjølsøya, HitraI2308
2 Kristoffersdatter Kjølsø, Berit7 Okt 17851/1, Kjølsøya, HitraI1706
Bolig

Treff 1 til 8 av 8

Etternavn, Fornavn Bolig Person ID
1 Eriksen Håndnes, Abraham18041/1, Kjølsøya, HitraI44613
2 Iversen Kjølsø, Esten18041/1, Kjølsøya, HitraI2074
3 Mortensen Kjølsø, Iver Anton18831/1, Kjølsøya, HitraI1767
4 Mortensen Sandås Kjølsø, Iver (Even)18201/1, Kjølsøya, HitraI2804
5 Olsen Kjølsøy, Kristoffer17451/1, Kjølsøya, HitraI2388
6 Olsen Kjølsøy, Ole17451/1, Kjølsøya, HitraI66392
7 Rolvsen Kjølsø, Ole18041/1, Kjølsøya, HitraI2579
8 Sivertsen Eidsø, Sivert18041/1, Kjølsøya, HitraI44059
Bosted

Treff 1 til 5 av 5

Etternavn, Fornavn Bosted Person ID
1 Einersen Kjølsø, Rasmus17451/1, Kjølsøya, HitraI2309
2 Eliassen Kjølsøy, Christoffer bonde18041/1, Kjølsøya, HitraI2224
3 Kristoffersen Kjølsøy, Ole18041/1, Kjølsøya, HitraI2226
4 Michelsen Kjølsø, Torsten18041/1, Kjølsøya, HitraI2219
5 Olsen Gåsvik, Tomas17451/1, Kjølsøya, HitraI57552
Bosteder

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bosteder Person ID
1 Melkiorsen, Kristoffer1/1, Kjølsøya, HitraI6231
Bydselmann og selveier

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bydselmann og selveier Person ID
1 Iversen Kjølsø, Esten18081/1, Kjølsøya, HitraI2074
Gård

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Gård Person ID
1 Ellevsen Kjølsø, Ellev bonde og forlikskommissær1/1, Kjølsøya, HitraI1716
Konfirmasjon

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Konfirmasjon Person ID
1 Faber, Henry Julius4 Aug 19121/1, Kjølsøya, HitraI6900
Kårbrev

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Kårbrev Person ID
1 Ellevsen Kjølsø, Ellev bonde og forlikskommissær29 Sep 18181/1, Kjølsøya, HitraI1716
Notat

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Notat Person ID
1 Ingebrigtsen Kleven, Hans18041/1, Kjølsøya, HitraI1797
Oppfostring

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Oppfostring Person ID
1 Mortensen Engan, Svend Egil1/1, Kjølsøya, HitraI21584
Skifte

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Skifte Person ID
1 Olsen (Johnsen ?) Kjølsø, Ole14 Apr 17511/1, Kjølsøya, HitraI2299
stilling

Treff 1 til 19 av 19

Etternavn, Fornavn stilling Person ID
1 Carlsdatter, Anneft 18011/1, Kjølsøya, HitraI2223
2 Carlsdatter, Elenft 18011/1, Kjølsøya, HitraI2221
3 Einarsdatter, Ingeborgft 18011/1, Kjølsøya, HitraI2218
4 Henriksen, Hansmt 17011/1, Kjølsøya, HitraI2319
5 Jakobsdatter Kjølsø, Lina Jensineft 19001/1, Kjølsøya, HitraI2350
6 Jakobsen Kleven, Jørgen1/1, Kjølsøya, HitraI2316
7 Johansen Kleven, Johantelling 16641/1, Kjølsøya, HitraI2333
8 Kjølsø, AndersKoppskatt 16451/1, Kjølsøya, HitraI2327
9 Kjølsø, Gunhildtelling 16641/1, Kjølsøya, HitraI2337
10 Kjølsø, OleKoppskatt 16451/1, Kjølsøya, HitraI2331
11 Kjølsø, RasmusKoppskatt 16451/1, Kjølsøya, HitraI2329
12 Michelsen Kjølsø, Torstenft 18011/1, Kjølsøya, HitraI2219
13 Olsdatter Willman, Doretft 18011/1, Kjølsøya, HitraI2217
14 Olsen, Sivertmt 17011/1, Kjølsøya, HitraI2317
15 Olsen, Svendmt 17011/1, Kjølsøya, HitraI2318
16 Olsen Kjølsø, Michelft 18011/1, Kjølsøya, HitraI2213
17 Paalsen, Ole18031/1, Kjølsøya, HitraI2806
18 Pedersen Kjølsø, Olematrikkel 16921/1, Kjølsøya, HitraI2322
19 Tørrisdatter, Martaft 18011/1, Kjølsøya, HitraI2220