106/03 Øveroldre, Utset, Hitra

106/03 Øveroldre, Utset, Hitra

Hitra var opprinnelig et herred.
Dette ble senere delt i Hitra og Fillan. Sandstad hørte til under Fillan Herred. Sandstad ble eget herred fra 1.1.1914. Jfr. Norges bebyggelse s. 264.

Øveroldre var i tida 1914-1964 Gnr. 40 bnr. 3 i Sandstad kommune (herred), og hadde samme gårdsnr. i folketellingen for 1900.
Fra 1964: Gnr. 106 bnr. 3 i Hitra kommune

Om Oldre i tidligere tider, se under stedet : 106 Oldre, Utset, Hitra (eldre tid)

----

Hitraboka III, Sandstadboka av Sverre R. Utseth forteller om Øveroldre på s. 34-36:

Johan Christopher Ræder delte gården Oldre i to bruk, Øveroldre, og Neroldre, hver med landskyld 9 3/4 mkl. smørleie.
Jon Monsen Heggen fra Gulosen kjøpte Øveroldre for 300 spd. Det var ikke hus i Øveroldre, og han førte opphusa sine like ved husa i Neroldre, slik at det ble et tun. Han kom til Oldre i 1834, men først i 1837 var det skyldsetting. Skyldsettingsmennene brukte navna Øver- og Neroldre.

Jon Monsen døde i 1839 og enka gifta seg med Hans Ellefsen Øye som dreiv gården til han døde i 1861.

Da Hans Ellefsen døde fikk stesønnen Peder Jonsen i 1863 skjøte på gården fra skifteforvalteren. Det var Peder som flytta husa til foten av Naklafjellet ved Olderbekken. Nytt land la ikke Peder under plogen, han dreiv gården på den tradisjonelle måten og hadde kilenøter, som han dreiv sammen med de andre oppsitterne på Utset.
Under matrikkelforarbeidene 1863 var det 11 1/4 mål åker, 10 3/4 mål eng, lettdreven, ingen skog, men hjortejakt.

Peder Jonsen festa husmannsplassen Skaret til Sivert Paulsen omkring 1870.
I 1896 tok sønnen Johan Pedersen over drifta av gården ved kjøpekontrakt, som ble tinglyst i 1914. I 1928 skyldsatte han plassen Skaret under navnet Haugly og solgte den til svigersønnen Johan Oldervik. Noen utviding av dyrka areal skjedde ikke under Johan Pedersens tid i Øveroldre.

Johans sønn Kristoffer tok over gården etter farens død i 1928.
I 1929 solgte han to, tre mål dyrka jord til svogeren Olaf Rønning som skyldsatte det under navnet Asplund og bygde hus der.

I 1947 solgte et jordstykke, mest udyrka jord, til svigerfaren Albert Blomsø, som skyldsatte det under navnet Sjøhaugen og bygde hus.

Ved utskiftinga i 1949 hadde gården 37 mål innmark, 945 mål utmark, derav 945 mål barskog.

----

Norges bebyggelse, Sør-Trøndelag Nordre del sier:
"Areal 3000 da, derav 50 da dyrket mark.
Hovedbygning oppført i 1933 av plank i to etasjer, 70 m2, 7 rom, kjøkken, kjeller. Fjøs og stall oppført i 1870 tømmen, låve samme år av reisverk.
I slektens eie siden ca. 1800, til nåværende eier 1928.
Besetning 3 kuer, 2 kalver, hest, 20 høns, 5 griser, 2 sauer.
Eier: gårdbruker Kristoffer Utseth, f. 17.3.1906, foreldre Marie og Johan Utseth. Gift med Borghild Blomsø f. 12.2.1911. Foreldre: Emma og Albert Blomsø. Barn: Else Marie f. 23.9.1934, Bjørn f. 8.11.1937, Jens f. 12.11.1941."

----

Kristoffer Utseth's sønn Bjørn tok over eiendommen etter faren. Han har nå skilt ut husa som har fått nr. 40. Bnr. 3 er solgt til Vidar Udseth, eier av bnr.2.Breddegrad: 63.58381745022366, Lengdegrad: 9.12669635724722
Fødsel

Treff 1 til 23 av 23

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Utseth, Bjørn1937106/03 Øveroldre, Utset, HitraI26478
2 Andersen (Utseth), Julie Marie1 Aug 1908106/03 Øveroldre, Utset, HitraI17323
3 Johansdatter Utseth, Emma19 Jul 1893106/03 Øveroldre, Utset, HitraI13555
4 Johansdatter Utseth, Johanna4 Aug 1897106/03 Øveroldre, Utset, HitraI17319
5 Johansdatter Utseth, Kristine Karoline11 Feb 1902106/03 Øveroldre, Utset, HitraI17320
6 Johansdatter Utseth, Olga Kristoffa1 Sep 1904106/03 Øveroldre, Utset, HitraI17321
7 Johansdatter Utseth, Otelie Jøgine2 Mai 1899106/03 Øveroldre, Utset, HitraI17183
8 Johansen Utseth, Amund Peder19 Feb 1895106/03 Øveroldre, Utset, HitraI17318
9 Paulsen Rønning, Ingebrigt Daniel29 Mar 1912106/03 Øveroldre, Utset, HitraI12126
10 Paulsen Utseth, Hermann Julius21 Okt 1915106/03 Øveroldre, Utset, HitraI12127
11 Pedersdatter Udseth, Ellen1856106/03 Øveroldre, Utset, HitraI25146
12 Pedersdatter Udseth, Ellen1861106/03 Øveroldre, Utset, HitraI25147
13 Pedersdatter Udseth, Ellen Johanna23 Jul 1853106/03 Øveroldre, Utset, HitraI6374
14 Pedersdatter Udseth, Ingeborg4 Sep 1847106/03 Øveroldre, Utset, HitraI25144
15 Pedersdatter Udseth, Kjerstina1851106/03 Øveroldre, Utset, HitraI25145
16 Pedersen Udseth, Hans12 Des 1862106/03 Øveroldre, Utset, HitraI25148
17 Pedersen Udseth, Kristoffer14 Jul 1865106/03 Øveroldre, Utset, HitraI25149
18 Pedersen Utseth, Johan5 Feb 1859106/03 Øveroldre, Utset, HitraI17317
19 Sivertsdatter Utseth, Anna Jonetta14 Jul 1869106/03 Øveroldre, Utset, HitraI12132
20 Utseth, Aud1943106/03 Øveroldre, Utset, HitraI26480
21 Utseth, Else1934106/03 Øveroldre, Utset, HitraI26477
22 Utseth, Jens Arnold1941106/03 Øveroldre, Utset, HitraI26479
23 Utseth, Kristoffer1906106/03 Øveroldre, Utset, HitraI17322
Død

Treff 1 til 16 av 16

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Blomsø, Borghild Aagot10 Jan 2001106/03 Øveroldre, Utset, HitraI26476
2 Ellefsen Øye, Hans1861106/03 Øveroldre, Utset, HitraI25143
3 Hansdatter Gorseth, Agnethe1880106/03 Øveroldre, Utset, HitraI2593
4 Jakobsdatter, Inger Anna19 Aug 1905106/03 Øveroldre, Utset, HitraI12131
5 Jonsen Utseth, Peder6 Sep 1917106/03 Øveroldre, Utset, HitraI7519
6 Kristensdatter, Kjersti1849106/03 Øveroldre, Utset, HitraI25142
7 Kristoffersdatter Akset (Innhitra), Elen Marie15 Okt 1915106/03 Øveroldre, Utset, HitraI7520
8 Monsen Udseth, Jon1839106/03 Øveroldre, Utset, HitraI7521
9 Paulsen Udseth, Sivert26 Mar 1928106/03 Øveroldre, Utset, HitraI12130
10 Pedersdatter Udseth, Ellen1856106/03 Øveroldre, Utset, HitraI25146
11 Pedersdatter Udseth, Ellen1861106/03 Øveroldre, Utset, HitraI25147
12 Pedersdatter Udseth, Kjerstina21 Apr 1900106/03 Øveroldre, Utset, HitraI25145
13 Pedersen Udseth, Hans1866106/03 Øveroldre, Utset, HitraI25148
14 Pedersen Udseth, Kristoffer22 mai 1890106/03 Øveroldre, Utset, HitraI25149
15 Pedersen Utseth, Johan13 Aug 1928106/03 Øveroldre, Utset, HitraI17317
16 Utseth, Jens Arnold1949106/03 Øveroldre, Utset, HitraI26479
Bodde

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bodde Person ID
1 Kristensdatter, Kjersti106/03 Øveroldre, Utset, HitraI25142
Eier

Treff 1 til 5 av 5

Etternavn, Fornavn Eier Person ID
1 Utseth, Bjørn106/03 Øveroldre, Utset, HitraI26478
2 Jonsen Utseth, Peder1863-1896106/03 Øveroldre, Utset, HitraI7519
3 Monsen Udseth, Jon1837-1839106/03 Øveroldre, Utset, HitraI7521
4 Pedersen Utseth, Johan1896-1928106/03 Øveroldre, Utset, HitraI17317
5 Utseth, Kristoffer1928-106/03 Øveroldre, Utset, HitraI17322
Folketelling

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Folketelling Person ID
1 Amundsen, Peder1865106/03 Øveroldre, Utset, HitraI62452
Bolig

Treff 1 til 2 av 2

Familie Bolig Famile ID
1 Amundsen / Knutsdatter Akset1865106/03 Øveroldre, Utset, HitraF18813
2 Paulsen Udseth / Jakobsdatter106/03 Øveroldre, Utset, HitraF5302