106/06 Søndre Utset, (Myra), Utset, Hitra

106/06 Søndre Utset, (Myra), Utset, Hitra

Søndre Utset (Myra) var i tida 1914-1964 Gnr. 40 bnr. 6 i Sandstad kommune (herred), og hadde samme gårdsnr. i folketellingen for 1900.
Fra 1964: Gnr. 106 bnr. 6 i Hitra kommune

Om Utset i tidligere tider, se under stedet : 106 Utset, Hitra (eldre tid) og 106 Utsetgrenda (Historisk tid)

----

Hitraboka III, Sandstadboka av Sverre R. Utseth forteller om Utsetmyra på s. 41-44:

Som nevnt under Utset fikk brødrene Anton og Sten Rasmussønner skjøte på gården i 1865. Anton som var eldst, fikk hovedbruket og dyrkajorda, sten fikk ei stor udyrka myr, Utsetmyra, sør-vest for husa på hovedgården. Det var faktisk bare ei ekre, Sommarfjøsvollen, og en liten åkerlapp ned for fjøset i Utsetmyra som var dyrka.

I nord grenser Utsetmyra mot Utsetbekken og hovedgården Utset, i vest mot rønningen og utmarka, i sør mot Bjønnavågvaldet, Tjæratjønna og Straumen ned til Tjæravågen. det er ikke langt til naustet i tjæravågen, men husa ligger i en dal med låge åser, så en ser ikke sjøen. Nordvesten kan være sterk, men ellers er det lunt i Utsetmyra.

Sten tok til å dyrke straks han tok over bruket, og husa sto ferdig til innflytting i 1870. jorda er for det meste myr på leir- og sandgrunn, med skjell, som viser at den ligger på gammel havgrunn. Etter hundreårig bruk, har myrjorda minka og blanda seg med leir og sand fra botnen.

Nå var det meininga at Anton skulle hjelpe Sten med dyrkinga, og ved skylddelingsforretninga i 1866, ble det skrevet kontrakt om at anton skulle dyrke 2 mål i Kleiva, fem år etter at delinga var unnagjort. Men enda i 1873 var ingen ting dyrka. Da stemna Sten broren i forlikskommisjonen. Her ble det forlik. Anton gikk med på at Sten som erstatning for kontraktbruddet, skulle ha avgiftene på plassen Utsetaukan i 6 år.

Som nevnt under hovedgården bnr. 1 var det tradisjon at det hadde vært en husmann i Kleiva tidligere. Sten dyrka Kleiva, og under utskiftinga av utmark mellom Utset og Bjønnavågen i 1903, viste det seg at han var kommet et godt stykke inn på Bjønnavågvaldet. Han hadde imidlertid brukt jorda då lenge at han fikk halvparten i hevd.

Da Sten leverte over gården til sønnen Rasmus, hadde han dyrka 50-60 mål, mest myr. Det var store fururøtter, som sto tett i myra, lag for lag. Til dette arbeidet nytta han spaden, grevet og ei våg til å heve de store røttene med.

Sten dreiv ikke bare jorda. Så og si hele livet rodde han vårfiske på Veidholmen og Titran. torskegarnsbåt hadde han i eget naust i Tjæravågen. Utover høsten lå han på drevet i Trondheimsfjorden etter feitsilda. Han fikk også kommunale tillitsverv. Han var skolekretsformann i den tida skolen holdt til i Drågen.
Da en nyutdanna lærer tok med seg barna ut på et jorde, reagerte Sten. Han gikk til læreren og sa "Vi har ansatt deg for å lære barna noe nyttig, det er ikke den slags leik du har betaling for". læreren måtte slutte med gymnastikken.

Under snøstorm en januarkveld i 1908 gikk han seg utfor en berghammer og drukna i Tjæravatnet.
Året før hadde han solgt gården til sønnen Rasmus og tatt kår.

I 1907 tok Rasmus Stensen over gården. Blandt de mange ytelsene i kårbrevet til foreldrene, hørte også med at de skulle ha fjerdeparten av laksefisket. Inntektene av dette hadde da gjennom årrekker vært ei lita, men sikker attåtnæring. de fire oppsitterne på Utset dreiv nøtene sammen, men oppsitterne på Utset bnr. 1, og Utsetmyra bnr. 6, hadde rett til ei not hver mer enn de to andre. Disse nøtene sto ved Aukan.

Også Rasmus dreiv vår- og sildefiske. I 1928 bygde han nytt fjøs. Han dreiv gården godt, men det var ingen nydyrking i hans tid.

I 1931 kom sønnen Johan heim etter et åtteårig opphold i Amerika. Han tok over drifta av gården og dreiv godt. Kulturbeite dyrka han på jord som var for grunnlendt til anna bruk, og ellers rydda han nyland. Gården har nå omkring 90 mål, kulturbeita medregna. Ved utskiftinga i 1949 var det i 1920 mål utmark og 146 mål barskog. På innmarka har han planta barskog, og bygd nytt våningshus. I årrekker var han formann i jordstyret, skaffa gjennom iherdig innsats grenda telefon og var stasjonsholder i mange år. Han var også primus motor da gården på Utset fikk eget vassverk.

----

Norges bebyggelse, Sør-Trøndelag Nordre del (rød bok) sier på s. 277:

"Areal 50 da dyrket mark. Hovedbygning oppført i 1952 av sementstein i 2 etasjer, 88 m2, 9 rom, kjøkken, kjeller. Fjøs og stall oppført i 1928 av tømmer, låve samme år av reisverk. Branntakst 70.000. I slektens eie siden 1834, til nåværende eier i 1932. Besetning 7 kuer, 3 kalver, 2 hester, 1 gris, 30 sauer. Eier: gårdbruker Johan R. Utseth f. 25/10.1900 i Sandstad. Foreldre Anna og Rasmus Utseth, gift med Jenny Ulvåg f. 25/12-1907, foreldre Andrea Nilsen og Johan Nilsen Ulvåg. Barn John f. 6/9.1939. Eieren har innehatt en rekke tillitsverv, bl.a. medlem av herredsstyret og mangeårig formann i jordstyret.
På gården er det gjort oldfunn fra steinalderen."

-----

Johans sønn John tok over gården etter faren, og nå har Johns sønn Øyvind tatt over gården.

Breddegrad: 63.575507749722135, Lengdegrad: 9.1331974324848
Fødsel

Treff 1 til 15 av 15

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Rasmusdatter Utseth, Agnes13 Aug 1906106/06 Søndre Utset, (Myra), Utset, HitraI11104
2 Rasmusdatter Utseth, Borghild26 Mar 1904106/06 Søndre Utset, (Myra), Utset, HitraI11103
3 Rasmussen Utseth, Johan Rasmus25 Okt 1900106/06 Søndre Utset, (Myra), Utset, HitraI7167
4 Rasmussen Utseth, Nikolay29 Jun 1909106/06 Søndre Utset, (Myra), Utset, HitraI11105
5 Rasmussen Utseth, Reidar17 Mai 1913106/06 Søndre Utset, (Myra), Utset, HitraI11106
6 Rasmussen Utseth, Sverre13 Aug 1898106/06 Søndre Utset, (Myra), Utset, HitraI11102
7 Stensdatter Udseth, Anna Gunelie8 Nov 1880106/06 Søndre Utset, (Myra), Utset, HitraI11139
8 Stensdatter Utseth, Fredrikke5 Jan 1869106/06 Søndre Utset, (Myra), Utset, HitraI11086
9 Stensdatter Utseth, Nikoline Gunelie8 mai 1867106/06 Søndre Utset, (Myra), Utset, HitraI11085
10 Stensen Utseth, Nikolai Andreas23 Jul 1873106/06 Søndre Utset, (Myra), Utset, HitraI11137
11 Stensen Utseth, Rasmus3 Mar 1871106/06 Søndre Utset, (Myra), Utset, HitraI11100
12 Stensen Utseth, Sten Bernhard28 Jan 1876106/06 Søndre Utset, (Myra), Utset, HitraI11138
13 Utseth, Anita26 Aug 1966106/06 Søndre Utset, (Myra), Utset, HitraI11115
14 Utseth, John6 Sep 1939106/06 Søndre Utset, (Myra), Utset, HitraI7168
15 Utseth, Øyvind21 Des 1970106/06 Søndre Utset, (Myra), Utset, HitraI11114
Død

Treff 1 til 7 av 7

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Jakobsdatter Tranvik, Anna Hansine19 Jun 1956106/06 Søndre Utset, (Myra), Utset, HitraI11101
2 Nilsdatter Hestnes, Beret Johanne17 Jul 1928106/06 Søndre Utset, (Myra), Utset, HitraI10759
3 Rasmussen Utseth, Johan Rasmus7 Jan 1975106/06 Søndre Utset, (Myra), Utset, HitraI7167
4 Stensdatter Utseth, Nikoline Gunelie4 Mar 1868106/06 Søndre Utset, (Myra), Utset, HitraI11085
5 Stensen Utseth, Nikolai Andreas29 Jan 1885106/06 Søndre Utset, (Myra), Utset, HitraI11137
6 Stensen Utseth, Rasmus23 Nov 1931106/06 Søndre Utset, (Myra), Utset, HitraI11100
7 Stensen Utseth, Sten Bernhard28 Jan 1885106/06 Søndre Utset, (Myra), Utset, HitraI11138
Eiendom

Treff 1 til 5 av 5

Etternavn, Fornavn Eiendom Person ID
1 Rasmussen Udseth, Sten Olaus1866-1907106/06 Søndre Utset, (Myra), Utset, HitraI11084
2 Rasmussen Utseth, Johan Rasmus1931-106/06 Søndre Utset, (Myra), Utset, HitraI7167
3 Stensen Utseth, Rasmus1907-1931106/06 Søndre Utset, (Myra), Utset, HitraI11100
4 Utseth, John106/06 Søndre Utset, (Myra), Utset, HitraI7168
5 Utseth, Øyvind106/06 Søndre Utset, (Myra), Utset, HitraI11114
Oppvekst

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Oppvekst Person ID
1 Antonsdatter Skipnes, Anna Gurine106/06 Søndre Utset, (Myra), Utset, HitraI8176