112/03 Einmoa, Vågen, Utset, Hitra

112/03 Einmoa, Vågen, Utset, Hitra.

Fram til 1964 hadde Enmo Gnr. 46 bnr. 3 i Sandstad kommune (Jfr. Norges bebyggelse s. 278 Rød bok)
Fra 1964: Gnr. 112 bnr. 3 i Hitra kommune
-----

Hitraboka III, Sandstadboka av Sverre R. Utset sier om stedet på s. 78-79.

"Anders Amundsen Aunet solgte omlag 10 mål dyrkbar jord og litt beitemark til Ludvig Larsen Næss på Plassen. Bruket ble skylssatt 15/12-1916 og kalt Einmoa. Det var et dekkende navn, det var ei grønn slette ned mot Tjæravatnet med mye eine, der gjeterne pleide å la krøttera kvile i middagsleitet. Einmoa er et vakkert sted, sørvendt på nordsia av Tjæravatnet. Det er ikke langt til granner, men nå, etter at Einvika er nedlagt, ser en ingen hus fra gården.
Ludvig Næss lånte penger i Den norske bolig- og arbeiderbank og bygde våningshus og driftsbygning.
Ved utskiftinga i 1964 var alt dyrka. Ludvig dreiv snekkering og fiske.

-----

Norges bebyggelse, Sør-Trøndelag, Nordre del (rød bok) sier på s. 278 :

"Areal 20 da, derav 15 da dyrket mark.
Hovedbygning oppført i 1915 av laftet tømmer og bindingsverk i 1 1/2 etasje, 40 m2, 5 rom, kjøkken, kjeller. Fjøs og stall oppført i 1915 av tømmer, låve samme år av reisverk.
Branntakst 6 000,-.
Besetning:
2 kuer, 2 kalver, hest, 2 griser, 4 sauer.

I slektens eie siden 1915, til nåværende eier i 1949. Eier: småbruker Laurits Næss f. 26/1-02 i Sandstad, foreldre Anna og Ludvig Næss."

-----

Husa er nå utskilt og har fått gnr. 112, bnr. 31.

Breddegrad: , Lengdegrad:
Fødsel

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Næss, Ingrid Marie19 Jan 1918112/03 Einmoa, Vågen, Utset, HitraI23562
Eiendom

Treff 1 til 3 av 3

Etternavn, Fornavn Eiendom Person ID
1 Larsen Næss, Ludvig Anton1916-1949112/03 Einmoa, Vågen, Utset, HitraI19002
2 Næss, Hjalmar Henry112/03 Einmoa, Vågen, Utset, HitraI28259
3 Næss, Laurits Anton1949-112/03 Einmoa, Vågen, Utset, HitraI23617
Bolig

Treff 1 til 1 av 1

Familie Bolig Famile ID
1 Larsen Næss / Antonsdatter Lervåg112/03 Einmoa, Vågen, Utset, HitraF6605