120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, Hitra

120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, Hitra

Gnr. 120 bnr. 4 i Hitra kommune.

-----

Hitraboka III, Sandstadboka av Sverre R. Utseth forteller om Badstuvika på s. 198-202 :

Navnet Badstuvika kommer trolig av at det har stått et tørkehus for korn der en gang i tida. Plassen var skilt ut fra Melkvika i den tida Nils Strøm på Aunøya eide Sørgården Strand og Melkvika. Badstuvika ligger sørvendt med utsikt over Trondheimsleia mot fjella i Snillfjorden og Hemne. Det er sand- og myrjord. Vi finner ingen tinglyst festeseddel, men den første husmannen hette Tollef Andersen. Da han døpte sønnen Kristian i 1810, bodde han i Vikan, men da han var fadder i 1819, ble han kalt Tollef Andersen Badstuvik. Vi kan derfor gå ut fra at han tok til å rydde plassen mellom 1810 og 1819. Han bodde i Badstuvika til han døde, de siste åra trolig som innerst.

Frostingen Jon Andersen Kuvika overtok plassen i 1840. Det var handelsmann Peder Atke Lund, gift med enka etter Nils Strøm på Aunøya, som rådde over plassen, men heller ikke nå fins det noen tinglyst kontrakt.Jon Andersen satt med plassen til han døde.

Benjamin Jonsen tok over plassrommet da faren døde og bodde der i 1865. Da Melkvika og plassen Badstuvika ble solgt på auksjon i 1867 til Iver Eriksen Ulvan, overdro han Badstuvik til skipper Gjert Sten, som i 1869 skyldsatte plassen. Benjamin Jonsen måtte nå flytte fra Badstuvika, men hvor han dro med sin store familie vet vi ikke.

Gjert Sten tilhørte den barnerike familien Sten som bodde på plassen Småviknesset u. Nordkvam på Innhitra. Han var skipper hos handelsmann Buschmann på Aunøya, og det høvde godt for han å bo i Badstuvika, bare noen båtlengder fra arbeidsstedet. Ved skyldsettinga i 1869 ble grensa mellom Badstuvika og Melkvika ei linje som gikk fra utmarka ved en 9 skritt i nordlig retning fra Reksterhaugen nedsatt stein, derfra sørvest til en varde ved sjøen. Jorda på sørsida av denne linja hørte Badstuvika til.
Gjert Fredriksen lot broren Martin sette opp ei stue ved husa i Badstuvika. Registerføreren titulerer han under folketellinga i 1875 som husmann uten jord. Stua ble kalt "Fryden" (se egen beskrivelse).

Gjert Sten flytta med sin familie til Kristian da han ga fra seg gården. Lærer Ole Leer bodde som innerst hos Gjert Sten. I 1875 oppretta han bygselskontrakt med Gjert og overtok drifta av gården. Engangsavgift var 40,- kr. og årsavgifta 12,- kr. I 1886 fikk Ole Leer skjøte på gården for 2.400,- kr.

Ole Leers kone Johanna, starta landhandel i Badstuvika. Det ble dampskipsanløp av rutebåtene til og fra Hemne. Poståpneri var det også i noen år så Badstuvika var et sentralt sted. Men Ole Leer sleit hardt med å holde det gående økonomisk, det var en sammenhengende kjede av utpantinger. I 1914 solgte Johanna Leer gården til sønnen Karl.

Ekspedisjonen av rutebåtene foregikk til å begynne med i båt. I 1917 bygde Karl Leer kai. Han fikk tilskott av Staten til dette på det vilkåret at all transport over kaien til og fra sorenskriverkontoret skulle utføres gratis. Kaia gjorde tjeneste i noen år inntil anløp av rutebåtene opphørte.

Husa i Badstuvika står fremdeles, men mye av jorda er gått med til tomter. Det som er igjen blir drevet av en nabo.

-----

Norges bebyggelse Sør-Trøndelag, Nordre del (rød bok) sier om Badstuvika på s. 286 :

"Badstuvik, gnr. 54, bnr. 4, på sørøst sida av Hitra, ca 3 km fra kirken. Postadresse: Sandstad. Areal 30 da. dyrket mark. Hovedbygning oppført i 1903 av laftet tømmer og plank i 2 etasjer, 40 m2, 6 rom, kjøkken, veranda, kjeller. Fjøs opprørt ca. 1880 av tømmer, stall og låve oppført 1920 av bindingsverk. Branntakst 16.000,-. I slekten eie siden 1880, til nåværende eier i 1845. Besetning 2 kuer, 1 kalv, hest, høns, 4 sauer. - Eier Alette Sandstad. f. 24.12.1893 i Sandstad. Foreldre Fredrikke og Anton Pettersen. Gift med Brittel Sandstad, f. 24.11.1877 i Sandstad (død 1945). Foreldre Stine og Andreas Sandstad. Barn: Stina, Åsta, Ingrid, Bjørn, Kari. - Sønnen Bjørn driver gården."

-----


Breddegrad: 63.53585540654129, Lengdegrad: 9.140774334516857
Fødsel

Treff 1 til 28 av 28

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Andersdatter, Anna Bergitta8 Aug 1857120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI75920
2 Benjaminsdatter Badstuvik, Lavine17 Sep 1855120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI19261
3 Benjaminsdatter Badstuvik, Serina14 Jul 1858120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI42767
4 Benjaminsen Badstuvik, Anton Edvard27 Feb 1864120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI42769
5 Benjaminsen Badstuvik, Fredrik1859120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI42768
6 Benjaminsen Badstuvik, Johan Kornelius10 Aug 1853120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI42765
7 Gjertsdatter Steen, Anne1887120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI36960
8 Gjertsdatter Steen, Inga Augusta19 Apr 1884120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI36958
9 Gjertsdatter Steen, Marie Fredrikke15 Jun 1885120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI36959
10 Havnvik Sandstad, Asgeir15 Mar 1983120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI29720
11 Havnvik Sandstad, Kirsti1988120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI29721
12 Havnvik Sandstad, Randi1988120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI29722
13 Karlsen Leer, Arne Olaf27 Okt 1917120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI20850
14 Leer, Jonny Cornelia13 Jun 1879120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI24320
15 Leer, Karl Kristinus1890120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI24325
16 Leer, Olaf Johan9 Jun 1895120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI24327
17 Leer, Olga Karoline1883120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI24323
18 Leer, Rebekka Fredrikke1886120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI24324
19 Olsen Leer, Karl Kristian6 Feb 1892120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI16311
20 Sandstad, Aasta Fredrikke7 Aug 1924120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI22735
21 Sandstad, Bjørn Normann2 Mar 1929120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI22727
22 Sandstad, Geir10 Apr 1955120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI22728
23 Sandstad, Hanne18 Mar 1978120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI62815
24 Sandstad, Ingrid Signora2 Okt 1927120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI22736
25 Sandstad, Kåre Arnold5 Apr 1930120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI22737
26 Sandstad, Stina Andrea21 Jan 1923120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI22734
27 Sandstad, Thor3 Okt 1956120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI22729
28 Tollefsen Strand, Kristian5 Des 1814120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI19058
Død

Treff 1 til 15 av 15

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Andersen Badstuvik, Tollef/Tollev17 Apr 1845120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI19054
2 Andersen Kuvik, Jon1852120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI42756
3 Andreassen Sandstad, Brettel Martin23 Okt 1945120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI20847
4 Antonsdatter Sandstad, Alette Fredrikke12 Aug 1970120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI20849
5 Gjertsdatter Steen, Inga AugustaJun 1884120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI36958
6 Jonsen Eidsøy, Johan1846120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI42760
7 Karlsen Leer, Arne Olaf18 Jun 1919120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI20850
8 Larsdatter Tømmervik, Anne30 Okt 1880120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI36955
9 Leer, Karl Kristinus11 Mar 1891120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI24325
10 Olsen Leer, Karl Kristian14 Des 1918120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI16311
11 Olsen Leer, Ole9 Sep 1911120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI16310
12 Sandstad, Bjørn Normann22 Jun 2012120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI22727
13 Sandstad, Kåre Arnold17 Jul 2007120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI22737
14 Sandstad, Stina Andrea10 Jan 2011120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI22734
15 Stora, Johanna Tobine Jonsdatter8 Feb 1917120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI16309
Bosted

Treff 1 til 3 av 3

Etternavn, Fornavn Bosted Person ID
1 Andersen Badstuvik, Tollef/Tollevomkring 1810-1840120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI19054
2 Andersen Kuvik, Jon1840-1852120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI42756
3 Jonsen, Benjamin1852-1869120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI42755
Eiendom

Treff 1 til 4 av 4

Etternavn, Fornavn Eiendom Person ID
1 Antonsdatter Sandstad, Alette Fredrikke1918-120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI20849
2 Fredriksen Steen, Gjert Henrik1868-1886120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI19585
3 Olsen Leer, Karl Kristian1914-1918120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI16311
4 Olsen Leer, Ole1875-1911120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI16310
Eier

Treff 1 til 2 av 2

Etternavn, Fornavn Eier Person ID
1 Sandstad, Bjørn Normann1960-2014120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI22727
2 Sandstad, Geir2014-120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI22728
Oppvekst

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Oppvekst Person ID
1 Tollefsen Strand, Kristian120/004 Badstuvika, Strand, Hestvika, HitraI19058