120/005 Nordgården Strand, Hestvika, Hitra

120/005 Nordgården Strand, Hestvika, Hitra

Gnr. 120 bnr. 5 i Hitra kommune

-----

Hitraboka III, Sandstadboka av Sverre R. Utseth forteller om Nordgården Strand på s. 202-205 :

Nordgården ligger i bakkehellet på nordsida a fylkesvegen, sørvendt mot Trondheimsleia med utsikt mot Snillfjorden, Hemne og Agdenes. Jorda heller ned mot sjøen og består av sand- og myrjord. De opphavelige navna Sørgården og Nordgården er fremdeles i bruk etter av Sørstrand ble fradelt hovedbruket Sørgården.

Nordgården grenser i vest mot Sørgården, i øst mot Åkervikdalen.
Utmarka, som består av myr, strekker seg nord- og vestover mot Bjønnavågen og Storvågen. I torvmyra, 1 km nordvest for Strand skole er det funnet ei steinøks, pent slipt med konkave kortsider.

Fredrik Nilsen kjøpte i 1796 gården av assessor Nannestad på Storfosna. Skjøtet er datert 24.mai.så. Hjortejakta tok Nannestad unna, den skulle han fortsatt ha. Landskylda var 18 mkl. smørleie eller 1 pd. og 12 mkl. betalt med fiske.

Sammen med broren Ola Nilsen, som kjøpte Nordstrand, utstedte han kårbrev til foreldra (se leilendingstida nr. 25) Husa på Nordgården var det trolig Fredrik Nilsen som bygde. De var tufta på om lag de sammen tuftene, der husa står i dag.
Fredrik Nilsen solgte i 1812 Nordgården til Erik Hansen. Det var et makeskifte. Fredrik Nilsen tok over Oldervika, som Erik Hansen eide. Oldervika var en dårligere gård enn Nordgården Strand. Men kona hans Fredrik Nilsen var fra Lian, og foretrakk kan hende å bo i Bjønnavågen. Og så var fisket i Bjønnavågen sikrere og bedre enn i Trondheimsleia. Fredrik Nilsens slekt (se Oldervika under Utset).

Erik Hansen dreiv Nordgården i 20 år, i 1832 solgte han til Jon Olsen Vuttudal for 100 spd. og tok kår.

Erik Hansen f. omkring 1778, død 1861, 83 år gammel. Gift med Karen Pålsdatter f. omkring 1776, død 1838, 62 år gammel. Det er mulig at Karen var datter av Pål Sivertsen på plassen Haugen under Åkervikdalen (Nordstrand).
Barn: 1. Hans f. omkring 1807, død 1829. 2. Lars død 1829. 3. Andrea Kristine f. 1816, konf. 1832. 4. Pål, f. 1818, død 1829, 5. Ingeborg f. 1820, d. 1829.
Pesten kunne vanskelig ramme hardere enn den gjorde i søskenflokken på Nordgården.

Jon Olsen solgte unna Skjevikdalen til Anders Rolfsen Børøsund i 1857. Samme året kjøpte Jon Olsen plassen Langaunet av Ole Isaksen og Ole Olsen Strand, henholdsvis Åkervikdalen og Skjevika. I 1862 solgte Jon Olsen både Nordgården og Langaunet til Hans Jonsen Kvammen for 200 spd. og tok kår.
Jon Olsen Strand, f. 1806 i Vuttudalen, Hemne d. 1886. I 1831 gift med Serina Torbersdatter Balsnesaunet, f. 1804, død etter 1875.

Hans Jonsen var skipper hos handelsmann Buschmann på Aunøya. Han solgte i 1865 plassen Langaunet til Benjamin Andreassen for 132 spd. Samme året solgte han Strandaunet til Kasper Olsen Vedø for 88 spd., og Bukta i 1879 til husmannen Andreas Olaussen for 600,- kr.

Hans Jonsen bygde nye hus på Nordgården, våningshus av tømmer i 1880, og fjøs av teglstein omtrent samtidig. Hans Jonsen var en driftig kar både på sjø og land. I 1914 overdro han gården til sønnene Gerhard og Kristian, men de hadde da allerede drevet den lenge. Han tok kår for seg og kona.

I 1914 bygde Gerhard og Kristian på våningshuset. Det ble oppført av plank med 11 rom, kjøkken og kjeller i alt 140 kvm golvflate. Stua ligger vakkert til, sørvendt med en vakker hage foran.

Gerhard dreiv ikke bare gården. Han hadde ei tomastra skøyte og kjøpte skrei i lofoten og Finnmarka. Denne tørka han til klippfisk på Røvikberga og Kvalholmen. Han handla også med feit- og storsild. Gerhard og Kristian dyrka en god del myrjord på et felt i utmarka, kanalisert i fellesskap med et par andre oppsittere på Strand.

I 1925 fikk Indhitterens sparebank skjøte på Kristians halvpart av gården og i 1929 også på den halvparten Gerhard hadde. Gerhards sønn Georg kjøpte i 1933 gården av banken for 9.000,- kr.

Georg dreiv ikke gården, broren Karl Strand tok over drifta da faren sluttet. I 1940 fikk Karl også skjøte på gården. Han har vært en driftig gårdbruker, og hadde også part i Aunøya beitelag.

-----

Norges bebyggelse Sør-Trøndelag, Nordre del (rød bok) sier på s. 286 :
"Strand gnr. 120, bnr, 5 ca 4 km fra dampskipskai. Postadresse Hestvika. Areal 55 da, derav 40 mål dyrket mark. Hovedbygning oppført i 1880 av tømmer i 2 etasjer, påbygd i 1914, 140 m2, 11 rom, kjøkken, kjeller. Fjøs og stall oppført i 1880 av tømmer og teglstein, låve samme år av reisverk. Branntakst 75.000. Til nåværende eier 1937. Besetning 7 kuer, 4 kalver, 2 hester, 90 høns, gris, 2 sauer. - Eier: gårdbruker Karl Fridtjof Strand, f. 17.5.1903 i Sandstad. Foreldre Antonette og Gerhard Strand. Gift med Aslaug Sæther, f. 11.3.1906 i Fillan. Foreldre Stine og Broder Sæther. Barn Åse f. 28.12.1930, Solveig, f. 13.1.1935, Anne Kari f. 14.9.1939, Bjørg Ågot f. 20.10.1944. - Eieren er medlem av ligningsnemnda og småbrukernemnda."

-----

Breddegrad: 63.5441734352203, Lengdegrad: 9.15302471485792
Fødsel

Treff 1 til 33 av 33

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Børø, Aagot Gerharda20 Okt 1923120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI15744
2 Børø, Arnfinn Magnar3 Mar 1922120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI11881
3 Eriksdatter Strand, Andrea Kristine1816120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI47170
4 Eriksdatter Strand, Ingeborg8 Des 1820120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI47172
5 Eriksen Strand, Paul3 Des 1818120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI47171
6 Fredriksdatter Strand, Else (Elle)?12 Apr 1809120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI65159
7 Fredriksen Strand, Benjamin20 Jan 1801120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI16807
8 Gerhardsdatter Strand, Thora Mathilde9 Sep 1896120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI15351
9 Hansen Strand, Gerhard9 Jun 1867120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI16134
10 Hansen Strand, Wilhelm30 Mai 1827120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI18887
11 Strand, Aagot Gerharda24 Jan 1899120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI16415
12 Strand, Agnes Marie7 Jul 1915120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI16421
13 Strand, Anne-Kari1939120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI9880
14 Strand, Bjørg Aagot20 Okt 1944120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI11113
15 Strand, Borghild1923120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI16395
16 Strand, Dagny Helmine7 Jul 1894120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI16414
17 Strand, Dortea Gerharda11 Jan 1920120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI15519
18 Strand, Georg Ludvig15 Apr 1909120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI16419
19 Strand, Helga1911120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI16391
20 Strand, Hjalmar Kristofer2 Feb 1905120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI15970
21 Strand, Jonny Nikoline3 Mai 1907120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI16418
22 Strand, Karl Fridtjof17 Mai 1903120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI9872
23 Strand, Laura Jørgine24 Mai 1905120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI16417
24 Strand, Marie Kristine9 Aug 1917120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI16393
25 Strand, Ottar Wilhelm2 Jul 1901120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI16416
26 Strand, Sverre Gunnar11 Aug 1912120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI16420
27 Strand, Tine1909120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI16390
28 Strand, Åse Gerda28 Des 1930120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI9873
29 Strand Haug, Solveig13 Jan 1935120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI9879
30 Sæterbø, Alf10 Feb 1964120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI38142
31 Sæterbø, Else Beate4 Mai 1972120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI38144
32 Sæterbø, Mary Ann15 Feb 1966120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI38143
33 Sætherbø, Kjell Arne6 Jan 1969120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI17861
Død

Treff 1 til 18 av 18

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Aarli, Antonnette Tobiasdotter1958120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI16413
2 Børø, Agnes22 Sep 1929120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI11116
3 Eriksdatter Strand, Ingeborg11 Feb 1829120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI47172
4 Eriksen Strand, Hans11 Feb 1829120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI47168
5 Eriksen Strand, Lars8 Aug 1829120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI47169
6 Eriksen Strand, Paul11 Feb 1829120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI47171
7 Fredriksen (Strand), Nilsfør 1802120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI52899
8 Hansen Strand, Gerhard29 Mar 1962120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI16134
9 Hemnskjelsjøen, Karen Dortea Nilsdatter26 Jan 1920120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI15523
10 Jakobsdatter, Beret1801120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI16806
11 Olsen Vuttudal, Jon1886120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI40401
12 Paulsdatter Moldtua, KarenDes 1838120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI47173
13 Strand, Aagot Gerharda21 Nov 1918120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI16415
14 Strand, Hans Johnsen28 Aug 1924120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI16133
15 Strand, Hjalmar Kristofer7 Jan 1915120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI15970
16 Strand, Karl Fridtjof13 Apr 1991120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI9872
17 Strand, Tine15 Jan 1915120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI16390
18 Sæterbø, Alf13 Feb 1964120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI38142
Eier

Treff 1 til 10 av 10

Etternavn, Fornavn Eier Person ID
1 Ansnes, Tone2020-120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI13449
2 Hansen Strand, Erik1812-1832120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI47167
3 Hansen Strand, Gerhard1914-1929120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI16134
4 Nilsen (Strand), Fredrik1796-1812120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI16805
5 Olsen Vuttudal, Jon1832-1862120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI40401
6 Strand, Hans Johnsen1862-1914120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI16133
7 Strand, Hans Kristian Hansen1914-1929120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI15520
8 Strand, Karl Fridtjof1940-120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI9872
9 Sæterbø, Arnfinn-120/005120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI15357
10 Sætherbø, Kjell Arne2020-120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraI17861
Bolig

Treff 1 til 1 av 1

Familie Bolig Famile ID
1 Hansen Strand / Aarli120/005 Nordgården Strand, Hestvika, HitraF5835