120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, Hitra

120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, Hitr

Gnr. 120 bnr. 12 i Hitra kommune.

----

Hitraboka III, Sandstadboka av Sverre R. Utseth, forteller om Langaunet på s. 219-220 :

Småbruket Langaunet grenser i øst mot Sæteraunet, i vest mot Strandaunet og ligger sørvendt mot Trondheimsleia med fri utikt sørover mot fjella i Snillfjorden og Hemne og østover mot Agdenes. Matrikkelkommisjonen 1863 karakteriserte jorda som "sandig og muldig", og Langaunet har grøderik jord. Den første husmannen i Langaunet var Hans Andersen. Han bodde som innert på Vedøya i 1801, men da han hadde barnedåp i 1802 bodde han som plassmann i Langaunet, og han tok trolig til å rydde plassen i den tida.

Det er vanskelig å fastslå Hans Andersens alder. Han var trolig identisk med den Hans Andersen Terningen som var konfirmert i 1787, 19 år gammel. I 1801 vvar alderen 30 år. da han døde var alderen oppgitt å være 52 år. I sjølegdrulla er fødselsåret 1774. Vi får holde oss til dette, som er det mest pålitelige.

Det er ikke lett å fastslå hvem som tok over plassrommet etter at Hans Andersen falt fra. I Kirkeboka er Kristoffer Olsen Langaunet nevnt som husmann flere ganger.

Kristoffer Olsen kan ha vært husmann i Langaunet sammen med Andreas Hansen ei tid. Det er imidlertid ingen kontrakt som kan bevise dette, men sannsynlig er det. Andreas Hansen fikk husmannskontrakt i 1839 fra eierne av plassrommet, Jon Olsen på Nordgården Strand, Isak Olsen Nordstrand (Åkervikdalen) og Ola Olsen Skjevika. Men gjennom barnedåp kan vi konstatere at Andreas Hansen Langaunet er nevnt som husmann allerede i 1826, så han har trolig sittet på plassen kontinuerlig fra faren døde. Kontrakten i 1839 kan være en forsinka eller ny kontrakt. I denne var engangsavgifta 16 spd., årlig avgift var 4 rdr. Pliktarbeidet var 6 dager, derav 2 i torvonna, 2 i skuronna og 2 i slåttonna, uten betaling og på jorddrottens kost. Ellers hadde plassmannen som vanlig rett til å ta brenntorv i felles utmark, og beite for de krøttera plassrommet kunne fø.

Andreas var sjølsagt først og fremst fisker, men han dreiv også plassrommet etter måten bra, og satt med det til sønnen Benjamin kjøpte plassen.

Hans Jonsen på Nordgården Strand var nå blitt eier av plassen Langaunet. I 1865 skjøta han den til Benjamin Andreassen for 132 spd., men Benjamin var eier allerede i 1863, under matrikkelforarbeidene. Det var da 7 1/2 mål åker og 4 1/2 mål eng. På natureng var det 10 lass = 60 våger høy, heile høyavlinga var 19 lass. Som attåtfor ble brukt fiskavfall. Det var ikke frostlendt, gården var bra drevet, lett adgang til sjøen og fiske.

Sønnene Magnus og Oluf delte gården mellom seg da faren døde. Delinga var fullført før århundreskiftet, men det var ikke skylddeling før i 1914.
Magnus bygde nytt våningshus og fjøs i Langaunet. Gammelhusa i Langaunet lå midt imellom Langaunet og Nordaunet.

Magnus solgte Langaunet til Olaf Ulset i Trondheim, han satt med bruket et par år, og da bodde han også der. I 1925 kjøpte Ludvig Strand bruket, og Magnus Benjaminsen flytta til Aunøya. Slekta blir omtalt under denne gården.

I 1936 bygde Ludvig Strand nytt fjøs. Det er nå omkring 5 mål innmark, og jorda blir ikke drevet som gårdsbruk. Ludvig Strand har vært kystskipper.

-----

Norges bebyggelse Sør-Trøndelag, Nordre del (rød bok) sier på s. 286 :
"Langaunet, gnr. 54 bnr. 12 på sørøstsida av Hitra, ca 2 km fra dampskipskai. Postadresse Hestvika. Areal 105 da, derav 5 da dyrket mark. Hovedbygning oppført av laftet tømmer i 1 1/2 etasje, påbygd i 1921, 60 m2, 6 rom, 2 kjøkken, kjeller. Fjøs oppført 1936 av plank, låve samme år av reisverk. Gri.sehus. Branntakst 11.000,-. Til nåværende eier i 1925. Besetning: ku, hest gris. - Eier skipper Ludvig Strand, f. 3.8.1890 i Sandstad. Foreldre Hanna og Andreas Bugten. Gift med Anna Utseth, f19.3.1901 i Sandstad. Foreldre Olina og Nils Utseth. Barn: Harald f. 24.3.1923, Odd f. 7.5.1925, Leif f. 8.8.1928 (død), Mary f, 10.1.1930."

------


Breddegrad: 63.553927675572226, Lengdegrad: 9.18037477219347
Fødsel

Treff 1 til 44 av 44

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Andreasdatter Aune, Andrea Mortina15 Jun 1833120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI15826
2 Andreasdotter Langaunet, Andrea Mortina18 Des 1832120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI8271
3 Andreasen Langaunet, Johan Peter2 Jan 1823120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI46571
4 Andreassen Aune, Benjamin19 Feb 1842120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI14147
5 Andreassen Aune, Laurits Andreas25 Jul 1871120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI44022
6 Andreassen Aune, Martinus12 Mar 1829120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI72458
7 Aune, Andreas Andreassen18 Des 1831120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI15825
8 Aune, Anna Andreaasdatter5 Apr 1826120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI15824
9 Aune, Anna Nikoline Andreasdatter9 Jan 1821120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI14934
10 Aune, Bjarne Johannes10 Sep 1906120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI20053
11 Aune, Egil Asbjørn29 Aug 1917120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI20108
12 Aune, Ole Andreasen1823120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI15823
13 Aune, Sigurd Marius14 Jun 1908120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI20105
14 Benjaminsen Aune, Henry Julian20 Sep 1886120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI20180
15 Benjaminsen Aune, Martin Emil6 Jun 1873120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI46807
16 Benjaminsen Aune, Ole2 Aug 1865120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI20098
17 Benjaminsen Aune, Oluf Bernhard5 Okt 1868120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI20099
18 Benjaminsen Aunet, Albert Magnus25 Nov 1866120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI20097
19 Benjaminsen Langaunet, Rudolf Johannes11 Des 1889120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI20181
20 Hansdatter Langaunet, Annaca 1807120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI66679
21 Hansdatter Strand, Andrea18 Aug 1809120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI60789
22 Hansdatter Strand, Gisken Fredrikke1807120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI46805
23 Hansdatter Strand, Lovise12 Sep 1811120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI7069
24 Hansen Strand, Anders16 Apr 1814120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI20091
25 Kristoffersdatter Langaunet, Bergitte10 Apr 1842120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI16915
26 Kristoffersen Langaunet, Hans Kristian12 Jul 1838120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI16914
27 Kristoffersen Melkvik, Ole4 Apr 1835120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI4464
28 Langaunet, Lovise (Luise) Andreasdatter3 Jul 1838120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI15827
29 Magnusdatter Aune, Agnes Emilie11 Mar 1911120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI20106
30 Magnusdatter Aune, Edel Augusta20 Jun 1912120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI20107
31 Magnusdatter Aune, Hjørdis Marie28 mai 1914120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI20111
32 Magnusdatter Aunet, Hjørdis Marie5 Nov 1901120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI20103
33 Magnusen Aune, Arvid Magnus5 des 1902120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI19310
34 Magnusen Aune, Nils Georg2 Aug 1904120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI20104
35 Nilsdatter Aune, Alvilde Bergith Konstanse21 Apr 1892120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI17543
36 Olsdatter Langaunet, Hansine Kirstine26 Aug 1845120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI64321
37 Olsen Langaunet, Christoffer28 Jul 1806120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI16912
38 Olufsdatter Aune, Borghild Johanne7 Jul 1898120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI20114
39 Paulsdatter Strand, Anna Paulina4 Okt 1841120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI12199
40 Strand, Anna Pauline Paulsdatter7 Okt 1841120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI15342
41 Strand, Harald Andreas24 Mar 1923120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI10684
42 Strand, Leif Alvin11 Aug 1928120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI10686
43 Strand, Mary10 Jan 1930120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI10687
44 Strand, Odd7 Mai 1925120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI10685
Død

Treff 1 til 17 av 17

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Andreassen Aune, Benjamin11 Apr 1895120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI14147
2 Andreassen Strand, Ole Ludvig21 okt 1974120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI10683
3 Aune, Andreas Andreassen1832120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI15825
4 Aune, Anna Andreaasdatter1849120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI15824
5 Aune, Ole Andreasen1867120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI15823
6 Benjaminsen Aune, Ole31 Okt 1865120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI20098
7 Hals, Hans Andreassen12 Jul 1818120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI15451
8 Hansdatter Strand, Gisken Fredrikke1809120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI46805
9 Hansen Strand, Anders10 Jul 1878120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI20091
10 Henriksdatter Børøsund, Elisabet Kirstinaetter 1875120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI16906
11 Magnusdatter Aune, Edel Augusta14 Nov 1914120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI20107
12 Magnusdatter Aunet, Hjørdis Marie1 Jan 1902120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI20103
13 Olsdatter Vedø, Johanne Randine21 Okt 1876120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI20095
14 Ottosen Stub, Oluf Nikolai17 Sep 1891120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI19509
15 Strand, Andreas Hansen16 Sep 1869120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI14937
16 Utseth, Anna7 mai 1971120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI10676
17 Vedø, Annetta Olsdatter24 Mai 1877120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI14529
Bolig

Treff 1 til 3 av 3

Etternavn, Fornavn Bolig Person ID
1 Aune, Anna Andreaasdatter120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI15824
2 Aune, Ole Andreasen120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI15823
3 Olsen Halset, Edvard1880120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI70364
Gård

Treff 1 til 7 av 7

Etternavn, Fornavn Gård Person ID
1 Andreassen Aune, Benjamin1863-1895120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI14147
2 Andreassen Strand, Ole Ludvig1925-120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI10683
3 Benjaminsen Aune, Oluf Bernhard1895-120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI20099
4 Benjaminsen Aunet, Albert Magnus1895-1921120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI20097
5 Hals, Hans Andreassen1802-1818120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI15451
6 Strand, Andreas Hansen1839-1865120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI14937
7 Strand, Ole Ludvig1974-120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraI51698
Bolig

Treff 1 til 2 av 2

Familie Bolig Famile ID
1 Andreassen Strand / Utseth120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraF3838
2 Strand / Vedø120/012 Langaunet, Strand, Hestvika, HitraF5315