122/004, Nordvollan, Sandstad, Hitra

Nordvollan, 122/004, Sandstad, Hitra

Gnr. 122 bnr. 4 i Hitra kommune. (gnr. 56 før 1964)

------

Norges bebyggelse Sør-Trøndelag, nordre del (rød bok) sier om Nordvollan på s. 290:
"Vollan, gnr. 56, bnr. 4, ca 2 1/2 km fra kirken. Postadresse Sandstad. Areal 50 da, derav 20 da dyrket mark. Hovedbygning oppført ca 1880 av laftet tømmer i 2 etasjer, 50 m2, 5 rom, kjøkken, kjeller. Fjøs og stall oppført ca. 1850 av laftet tømmer, låve samme år av bindingsverk. Branntakst 10.500,-. Til nåværende eier i 1936. Besetning 3 kuer, 1 kalv, 1 hest, 2 griser, 12 sauer.
Eier: småbruker Toralf Krangnes f. 14.11.1895 i Sandstad. Foreldre Anna og Lars Krangnes. Gift med Anne Eriksen f. 27.7.1894 i Heim. Foreldre Pauline og Ove Eriksen. Barn: Ingeborg f. 20.7.1919, Odd f. 19.6.1921, Magnhild f. 13.9.1932."

-----

Hitraboka III, Sandstadboka av Sverre R. Utseth, forteller om Nordvollan på s. 272-274 :

Nordvollan grenser ned mot sjøen, ligger sørvendt mot Trondheimsleia med utsikt sørover mot fjella i Snillfjord og Hemne. I øst grenser den mot Skiftbekken, som er grensa mellom Strand og Sandstad, og i vest mot Sørvollan. I nord er utmarka i Sandstad grense.

Ifølge utskiftinga 1955 er arealet 898,8 mål totalt, derav dyrka 16 mål og barskog 582 mål.

Opphavelig var Nordvollan plassrom under Nordgården Sandstad. Tinglyst plasseddel finnes ikke, men Amund Andersen Melkvika var første husmannen, og han flytta trolig dit omkring 1825. Da han døpte et barn i 1824 kalte han seg Strand, men ved barnedåp i 1826 ble han ført i kirkeboka som Amund Vollan.

Det er lite trolig at det har vært noe dyrka jord på Nordvollan før Amund kom dit, men kanskje noe natureng. Det var sjølsagt fisket han levde av, men det tok ikke lenge før det ble både kyr og sauer.

Olaus Amundsen tok over plassrommet da faren døde. I 1871 kjøpte han det av eierne Lars Olsen Neristua og Fredrik Olsen Oppistua Sandstad for 100 spd., som han lånte av Ola Glasmakar (Ole Johnsen Strand). Nordvollan fikk ved salget rett til å ta 1/2 tylft tømmer i skogen og hamnegang og brenne i felles utmark. Det var også jaktrett. I 1875 leide Olaus Vollan og Otto Stub bort jaktvald til briten Henry Seton Karr for 18 spd. i året. Ved skifte fikk enka hjemmel på bruket i 1881.

Erik tok trolig over bruket i 1885, for da lånte han 400 kroner av husmannsenka Karen Pedersdatter Utsetaukan mot pant i Nordvollan. Mora fikk kår.

Erik bygde det våningshuset som står på Nordvollan i dag. Han satte ned to husmenn på Nordvollanvaldet, nemlig svigerfaren Johan Knutsen Hagen, som festa Oppistua Vollan, og broren Martin Olaussen Vollan, som festa og seinere kjøpte Nordheim.

I 1926 overdro Erik gården til svigerdattera Antonie, som da var enke. Erik tok kår.

I 1929 fikk Ludvig Eriksen auksjonsskjøte på gården for 1500 kr.

Trettiåra var ei hard tid, det fikk også Ludvig Eriksen røyne. Han lånte penger og makta ikke å svare utgiftene. Sverre Strand på Haugland under Strand, tok over gården og solgte den i 1936 til Toralf Krangnes for 2500 kroner. Men før Ludvig Eriksen ga fra seg gården, skyldsatte han en parsell av den i sønnen Erlings navn og kalte stedet Opptun. Ludvig Eriksen dreiv som krøtterhandler og slakter. Han bygde hus på Opptun og bosatte seg der.

Toralf Krangnes solgte i 1947 et lite jordstykke til sin bror Petter Krangnes, dette ble skyldsatt under navnet Målstad, og Petter har bygd våningshus og uthus her. Toralf Krangnes solgte også et stykke jord av eiendommen til Torlaug Vollan. Dette ble skyldsatt under navnet Lyngvoll.

Toralf bygde fjøs og stall av tømmer og låve av bindingsverk.

-----

Adresse : Breddegrad: 63.53082834020222, Lengdegrad: 9.127235412597654
Fødsel

Treff 1 til 26 av 26

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Amundsdatter Vollan, Anna Kristina18 Mar 1834122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI20175
2 Amundsdatter Vollan, Gjertrud Nikoline1 Aug 1829122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI20174
3 Eriksdatter Vollan, Sigrid Eline21 Mar 1892122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI19294
4 Eriksen Vollan, Olaus22 Jun 1884122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI19293
5 Eriksen Vollan, Olaus Kristian7 Sep 1881122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI19292
6 Johansdatter, Anne Dortea20 Mar 1852122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI52341
7 Johansdatter Nordvollan, Anna Maria10 Okt 1866122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI46572
8 Johansen Hagen, Jakob1890122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI43606
9 Krangnes, Kristian Gunerius16 Aug 1924122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI26236
10 Krangnes, Magnhild17 Sep 1932122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI26237
11 Krangnes, Odd19 Jun 1921122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI26235
12 Lossius Norheim, Andreas9 Mai 1903122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI19377
13 Martinsdatter Norheim, Magda Maria g. Selven13 Jul 1901122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI19376
14 Nilsdatter Vollan, Maren Gurine21 Mai 1880122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI64087
15 Nordheim, Osvald21 Des 1896122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI17573
16 Olausdatter Vollan, Anna Caroline g. Hansen12 Okt 1859122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI19288
17 Olausdatter Vollan, Erna Solvida2 Okt 1913122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI19297
18 Olausdatter Vollan, Gina Amalie10 Sep 1856122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI19287
19 Olausdatter Vollan, Herdis Anita g. Møllerhaug5 Mar 1916122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI19298
20 Olausdatter Vollan, Ovedia Kristine26 Sep 1866122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI19289
21 Olausen Vollan, Ottar Arnulf23 Mar 1912122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI19296
22 Olaussen Vollan, Erik Joakim14 Mai 1853122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI19286
23 Olaussen Vollan, Ole Sigfred12 Jun 1921122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI19300
24 Olaussen Vollan, Peter Martin Buschman29 Okt 1870122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI19290
25 Vollan, Gudrun Birgitte g. Wolden11 Nov 1917122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI19299
26 Vollan, Maria Margrethe Amundsdatter19 Des 1826122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI8181
Død

Treff 1 til 10 av 10

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Amundsen Vollan, Olaus23 Okt 1880122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI19262
2 Andersen Vollan, Amundfør 1865122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI7012
3 Eriksen Vollan, Olaus Kristian14 Jun 1882122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI19292
4 Hansdatter, Serianna Margrethe1941122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI19291
5 Johansen Hagen, Jakob1892122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI43606
6 Jonasdatter Langaunet, Gunnhild Katrina16 Jun 1908122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI8923
7 Krangnes, Toralf Bernhard19 Jan 1967122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI26195
8 Olaussen Vollan, Erik Joakim5 Nov 1948122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI19286
9 Olsdatter Mastad, Margrethe Maria1868122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI7011
10 Olsen Korshavn, Olaf Jarle1 Jan 1975122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI17464
Bosted

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bosted Person ID
1 Andersen Vollan, Amundca 1825-ca 1860122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI7012
Eier

Treff 1 til 5 av 5

Etternavn, Fornavn Eier Person ID
1 Amundsen Vollan, Olaus1871-1885122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI19262
2 Antonsdatter Sandstad, Antonie Marie g. Vollan1926-1929122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI19295
3 Eriksen, Ludvig Sigfred1929-1936122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI24129
4 Krangnes, Toralf Bernhard1936-1967122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI26195
5 Olaussen Vollan, Erik Joakim1885-1926122/004, Nordvollan, Sandstad, HitraI19286