122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, Hitra

Jevikåsstien (Stien), 122/010, Sandstad, Hitra.

I daglig tale Stien. Plassrom like ved den stien som gikk fra Sandstadvollen, forbi Haltland og til Jevikåsen. Den hørte til de tre hovedbrukene på Sandstad, og ligger sørvendt og lunt med utsikt over Trondheimsleia mor fjellene i Hemne og Snillfjorden.
Den første husmannen i Stien var Ola Larsen Akset. Tinglyst plasseddel finnes ikke, men familietradisjonen beretter at det var i 1825 Ola kom dit. Ola Larsen lå ikke på latsida, og han fikk dyrket en del nyland før han la opp. Ellers var selvsagt fiske hovedyrket.

Ola Larsen Stien, f. ca 1795 på Innerakset, d. etter 1853. Han ble gift i 1822 mewd Katharina Gabrielsdatter Jevikåsen (1796-1876). Barna var:
1. Kjerstina (1816-1863) g.m. skomaker Johan Henrik Krogh. f. 1814 i Trondheim, d. før 1875. Han var husmann i Åsmoa, Sandstad.
2. Lorents (1817-1895) G. 1840 med Johanna Larsdatter Strand, f. om lag 1803, d. 1872. G.2 m. Mortina Andreasdatter Jøsnøya, f. ca 1840. De ble plassfolk i Storvika, Jøsnøya.
3. Hans, neste bruker.
4. Gurina, f. 1831, d. 1831.

Hans Olsen fikk festebrev i Stien i 1853 fra eierne Otto Stub og Lars og Fredrik Olssønner Sandstad. Engangsavgifta var24 spd. Husene hørte husmannen til, men han hadde ikke lov til å flytte dem fra plassen, trulig fordi de var oppført av tømmer fra Sandstadskogen. Det var 12 dagers arbeidsplikt i året og den årlige avgifta var 2 spd.

Hans Olsen var en dyktig kar, det var sannsynligvis han som dyrka storparten av jorda i Jevikåsstien. Han hadde etter måten stor buskap, men det var trolig tilskuddsforet som tang, tare og fiskeavfall som gjorde utslaget. Da Hans ble enkemann flyttet datteren Johanna heim til han. Hun var enke etter Laurits Andersen, husmannen i Båtsvika under Balsnesaunet som bleiv i 1898. Johanna satt igjen med stor familie.
Hans Olsen Stien (1826-1911) ble i 1911 gift med Johanna Jonasdatter Jøsnøya (1830-1886). Barn:
1. Ole, f. 1851. Gift 1885 med Olina Olsdatter Terningen, f. 1864 i Kongsli, Gudbrandsdalen. De ble husmannsfolk i Sætervika, Akset.
2. Jonas (1853-1888) ugift.
3 Johanna, f. 1855. G.m. Laurits Andersen Sørsætra eller Brenna (1855-1898). De ble husmannsfolk i Båtsvika, Balsnesaunet.
4. Kornelia, f. 1859, gm Anders Johnsen, f. 1855 i Belsvika, Hemne. Husmannsfolk i Litjmoa under Sandstad.
5. Hanna Lavina (1861-1887) ugift.
6. Dina (1869-1887) ugift.

Det ble Johannas sønner som tok over i Stien. I 1905 kjøpte brødrene Anders og Daniel Lauritssønner bruket for 850 kroner. Daniel døde imidlertid etter et par år, og broren Hans fikk ved skjøteskifte hans halvpart i 1920.
Anders og Hans drev gården sammen. De var dyktige fiskere og de drev også kilenotfiske etter laks på Stienvaldet. De sto seg økonomisk godt på plassen. En av grunnene var kanske at mor deres, Johanna Hansdatter, som enke hadde stønad fra Thomas Angells legat. Hun var nemlig datterdatter av Ane Hansdatter Brun på Jøsnøya og hørte således til Thomas Angells slekt.
Husene i Stien er flyttet nordover på sørsiden av fylkesveien, og gammelhusene er solgt ut av slekta og brukes som fritidsbolig.

Anders Lauritsen Stien (1880-1962) g.m. Anne Marta Laksvær, f. 1880 i Brattvær, Smøla, d. 1960. Ingen barn.

Hans Lauritsen Stien, f. 1890, gm. Margrethe Snellvik fra Fjellværsøya (1898-1968). Barn:
1. Anna, f. 1918, gm. sykepleier Oskar Hultgren. Familien bosatt i Trondheim.
2. Laurits, neste bruker.
3. John (1929-1981) ugift.
(Hitraboka Sandstad sokn)

Laurits Stien (1920-2001) 1952 gm. Herborg Haltland (1929-2018). Hun var datter til Solveig Hafsmo og Ole Edvin Eliassen Haltland (Se Haltland, Sandstad). Laurits var ansatt i Statens vegvesen som lastebilsjåfør til han gikk av med penson. Barn: Ellinor, Kanutte, Hans Ole og Anders.

122/10 Jevikåsstien (Stien), Sandstad, Hitra.
I daglig tale Stien. Plassrom like ved den stien som gikk fra Sandstadvollen, forbi Haltland og til Jevikåsen. Den hørte til de tre hovedbrukene på Sandstad, og ligger sørvendt og lunt med utsikt over Trondheimsleia mor fjellene i Hemne og Snillfjorden.
Den første husmannen i Stien var Ola Larsen Akset. Tinglyst plasseddel finnes ikke, men familietradisjonen beretter at det var i 1825 Ola kom dit. Ola Larsen lå ikke på latsida, og han fikk dyrket en del nyland før han la opp. Ellers var selvsagt fiske hovedyrket.

Ola Larsen Stien, f. ca 1795 på Innerakset, d. etter 1853. Han ble gift i 1822 mewd Katharina Gabrielsdatter Jevikåsen (1796-1876). Barna var:
1. Kjerstina (1816-1863) g.m. skomaker Johan Henrik Krogh. f. 1814 i Trondheim, d. før 1875. Han var husmann i Åsmoa, Sandstad.
2. Lorents (1817-1895) G. 1840 med Johanna Larsdatter Strand, f. om lag 1803, d. 1872. G.2 m. Mortina Andreasdatter Jøsnøya, f. ca 1840. De ble plassfolk i Storvika, Jøsnøya.
3. Hans, neste bruker.
4. Gurina, f. 1831, d. 1831.

Hans Olsen fikk festebrev i Stien i 1853 fra eierne Otto Stub og Lars og Fredrik Olssønner Sandstad. Engangsavgifta var24 spd. Husene hørte husmannen til, men han hadde ikke lov til å flytte dem fra plassen, trulig fordi de var oppført av tømmer fra Sandstadskogen. Det var 12 dagers arbeidsplikt i året og den årlige avgifta var 2 spd.

Hans Olsen var en dyktig kar, det var sannsynligvis han som dyrka storparten av jorda i Jevikåsstien. Han hadde etter måten stor buskap, men det var trolig tilskuddsforet som tang, tare og fiskeavfall som gjorde utslaget. Da Hans ble enkemann flyttet datteren Johanna heim til han. Hun var enke etter Laurits Andersen, husmannen i Båtsvika under Balsnesaunet som bleiv i 1898. Johanna satt igjen med stor familie.
Hans Olsen Stien (1826-1911) ble i 1911 gift med Johanna Jonasdatter Jøsnøya (1830-1886). Barn:
1. Ole, f. 1851. Gift 1885 med Olina Olsdatter Terningen, f. 1864 i Kongsli, Gudbrandsdalen. De ble husmannsfolk i Sætervika, Akset.
2. Jonas (1853-1888) ugift.
3 Johanna, f. 1855. G.m. Laurits Andersen Sørsætra eller Brenna (1855-1898). De ble husmannsfolk i Båtsvika, Balsnesaunet.
4. Kornelia, f. 1859, gm Anders Johnsen, f. 1855 i Belsvika, Hemne. Husmannsfolk i Litjmoa under Sandstad.
5. Hanna Lavina (1861-1887) ugift.
6. Dina (1869-1887) ugift.

Det ble Johannas sønner som tok over i Stien. I 1905 kjøpte brødrene Anders og Daniel Lauritssønner bruket for 850 kroner. Daniel døde imidlertid etter et par år, og broren Hans fikk ved skjøteskifte hans halvpart i 1920.
Anders og Hans drev gården sammen. De var dyktige fiskere og de drev også kilenotfiske etter laks på Stienvaldet. De sto seg økonomisk godt på plassen. En av grunnene var kanske at mor deres, Johanna Hansdatter, som enke hadde stønad fra Thomas Angells legat. Hun var nemlig datterdatter av Ane Hansdatter Brun på Jøsnøya og hørte således til Thomas Angells slekt.
Husene i Stien er flyttet nordover på sørsiden av fylkesveien, og gammelhusene er solgt ut av slekta og brukes som fritidsbolig.

Anders Lauritsen Stien (1880-1962) g.m. Anne Marta Laksvær, f. 1880 i Brattvær, Smøla, d. 1960. Ingen barn.

Hans Lauritsen Stien, f. 1890, gm. Margrethe Snellvik fra Fjellværsøya (1898-1968). Barn:

1. Anna, f. 1918, gm. sykepleier Oskar Hultgren. Familien bosatt i Trondheim.
2. Laurits, neste bruker.
3. John (1929-1981) ugift.
(Hitraboka Sandstad sokn)

Laurits Stien (1920-2001) 1952 gm. Herborg Haltland (1929-2018). Hun var datter til Solveig Hafsmo og Ole Edvin Eliassen Haltland (Se Haltland, Sandstad). Laurits var ansatt i Statens vegvesen som lastebilsjåfør til han gikk av med pensjon. De bygde seg nytt hus på gården, oppe ved hovedveien på slutten av 1950-tallet. Dette har fått bnr. 60.

Barn:
1. Ellinor f. 1952
2. Kanutte f. 1954
3. Hans Ole f. 1959
4. Anders. f. 1969

-----

Norges bebyggelse Sør-Trøndelag, nordre del (rød bok) sier om Stien på s. 291 :
"Stien, gnr. 56, bnr. 10, på sørsiden av Hitra. Postadresse Sandstad. Areal 60 da, derav 18 da dyrket mark. Hovedbygning oppført ca 1840 av tømmer og plank i 2 etasjer, påbygd i 1920, 90 m2, 7 rom, kjøkken, kjeller. Fjøs og stall oppført i 1870 av tømmer, låve samme år av reisverk. Branntakst 15.000. I slektens eie siden 1825, til nåværende eiere i 1920. Besetning, 4 kuer, 1 kalv, høns, gris, 10 sauer. Motorbåt. Eiere: 1. Fisker og gårdbruker Anders Stien, f. 19.7.1880 i Sandstad. Foreldre: Johanne og Laurits Stien. Gift med Anne Laksberg f. 7.8.1880 i Brattvær. Foreldre Karen og Bersvend Laksberg.
2. Fisker Hans Stien, f. 29.9.1890 i Sandstad, bror til førnevnte eier. Gift med Margrethe Snellvik f. 1.4.1898 i Fillan. Foreldre Grethe og Ole Snellvik. Barn: Anna f. 18.1.1919, Laurits f. 25.12.1920, John f. 10.4.1929. - Anders Stien har innehatt forskjellige kommunale tillitsverv, bl.a. medlem av herredsstyret og skolestyret."

----

Adresse : Breddegrad: 63.51390193220749, Lengdegrad: 9.06015872955322
photo_library
Bilder
NOT-F-imgsrc-path
Stien, Sandstad 1954

Fødsel

Treff 1 til 26 av 26

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Arntsen Balsnes, Martinus13 Feb 1970122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI49524
2 Danielsdatter Enebo, Dagmar Asbjørg28 Sep 1911122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI13909
3 Danielsen Enebo, Arvid24 Apr 1907122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI13907
4 Haltland, Elias Margido29 Apr 1933122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI19813
5 Haltland, Herborg Gunhilde9 Jan 1929122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI13733
6 Haltland, Oliv Elisabeth17 Apr 1926122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI19812
7 Hansdatter Jevikåsen, Andrea2 Nov 1809122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI746
8 Hansdatter Jevikåsstien, Anna Cornelia28 Mai 1859122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI13477
9 Hansdatter Jevikåsstien, Dina Rebekka22 Mai 1869122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI13479
10 Hansdatter Jevikåsstien, Hanna Lavina20 Des 1861122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI13478
11 Hansdatter Stien, Johanna18 Jan 1855122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI13474
12 Hansen Jevikåsstien, Jonas Anton5 Okt 1863122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI13476
13 Hansen Sagen, Arne Oluf16 mai 1898122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI16940
14 Hansen Stien, John Daniel10 Apr 1929122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI13732
15 Hansen Stien Sætervika, Ole27 Feb 1857122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI13475
16 Lauritsdatter Stien, Anna Benjamine3 okt 1875122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI13542
17 Nilsdatter Jevikåsen, Tine Nikoline12 Aug 1865122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI46403
18 Olsdatter Jevikåsstien, Gurina1831122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI755
19 Olsdatter Jevikåsstien, Kjerstina1816122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI748
20 Olsdatter Sætervika, Alma Ovedie18 Apr 1892122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI13487
21 Olsen Jevikåsstien, Hans9 Sep 1826122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI753
22 Olsen Jevikåsstien, Lorents8 Okt 1817122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI750
23 Olsen Sætervika, Alfred Hjalmar23 Jun 1897122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI13489
24 Olsen Sætervika, Alfred Julius26 Jan 1890122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI13486
25 Stien, Anna Benjamine18 Jan 1919122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI13730
26 Stien, Laurits Olav25 Des 1920122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI13731
Død

Treff 1 til 17 av 17

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Andersdatter Balsnes, Margrete1887122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI42112
2 Gabrielsdatter Jevikåsen Sandstadvik, Katarina13 Mai 1876122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI553
3 Gjelberg, Anne Marta2 mai 1960122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI13724
4 Hansdatter Jevikåsstien, Dina Rebekka1 Feb 1887122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI13479
5 Hansdatter Jevikåsstien, Hanna Lavina9 Jul 1890122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI13478
6 Hansen Jevikåsstien, Jonas Anton22 Apr 1888122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI13476
7 Jonasdatter Jøsnøya, Johanna Lavina10 Des 1886122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI754
8 Larsen Sandstadvik, OleEtter 1853122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI747
9 Lauritsen Stien, Anders17 Aug 1962122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI13544
10 Lauritsen Stien, Daniel Rasmus Berg20 Jun 1907122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI13545
11 Lauritsen Stien, Hans Ludvig2 Jun 1967122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI13548
12 Olsdatter Jevikåsstien, Gurina1831122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI755
13 Olsdatter Snellvik, Margrethe27 Feb 1968122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI18646
14 Olsen Jevikåsstien, Hans1911122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI753
15 Olsen Sætervika, Alfred Hjalmar9 Feb 1898122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI13489
16 Olsen Sætervika, Alfred Julius22 mai 1891122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI13486
17 Olsen Sætervika, Hans21 Okt 1887122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI13485
Begravelse

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Begravelse Person ID
1 Olsdatter Sætervika, Alma Ovedie30 Apr 1901122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI13487
Bolig

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bolig Person ID
1 Andersdatter Balsnes, Andrea1875122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI42111
Eier

Treff 1 til 4 av 4

Etternavn, Fornavn Eier Person ID
1 Lauritsen Stien, Daniel Rasmus Berg1905-1907122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI13545
2 Lauritsen Stien, Hans Ludvig1907-122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI13548
3 Stien, Anders2014-122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI19983
4 Stien, Hans Ole2014-122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI19982
Plass

Treff 1 til 2 av 2

Etternavn, Fornavn Plass Person ID
1 Larsen Sandstadvik, Ole1825-1853122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI747
2 Olsen Jevikåsstien, Hans1853-1905122/010, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, HitraI753