122/012, Moholtan, Sandstad, Hitra

Moholtan, 122/012, Sandstad, Hitra

Gnr. 122, bnr. 12 i Hitra kommune.

-----

Norges bebyggelse, Sør-Trøndelag nordre del (rød bok) sier på s. 291 :
"Moholten, gnr. 56, bnr. 12 på sørsiden av Hitra, ca 500 m fra dampskipskai. Postadresse Sandstad. areal 20 da, derav 11 da dyrket mark. Hovedbygning oppført i 1889 av tømmer i 1 12 etasje, modernisert i 1948, 60 m2, 6 rom, kjøkken, kjeller. Fjøs oppført i 1904 av plank, låve samme år av reisverk. Branntakst 22.500. I slektens eie siden 1889, til nåværende eier i 1937. Besetning: ku, kalv, 3 sauer. Eier: fisker Petter Moholdt f. 10.9.1905 i Sandstad. Foreldre Nikoline og Jonas Moholdt. Gift med Anny Vollan f. 28.5.1908 i Sandstad. Foreldre: Nikoline og Anton Vollan. Barn: Nora f. 8.6.1931, Emma f. 22.10.1932, Jorun f. 3.12.1937."

-----

Hitraboka III, Sandstadboka av Sverre R. Utseth, forteller om Moholtan på s. 287.:

I 1890 fikk Erik Jonassen plasseddel på Moholtan fra eiere av Sandstadvika. Plassen Moholtan var nemlig utparsellert fra valdet i Sandstadvika. Nå hadde trolig Erik tatt over plassen ett år før han fikk plasseddelen.

Moholtan ligger nord for fylkesvegen langs Innhitra, sørvendt med utsikt over Trondheimsleia mot fjella i Snillfjorden og Hemne. Mot sør går grensa etter fylkesvege, i vest mot Sandstadvika, i øst mot Myreng og i nord mot Sandstad utmark.

Ved utskiftinga 1955 hadde bruket 13 mål dyrka mark og 103 mål barskog, totalt var arealet på 218,5 mål. Det er stort sett myrjord.

Erik Jonassen kjøpte gammelstua I Olsvika og førte den opp på Moholtan i 1889. Det var et tømmerhus i 1 1/2 etasje. Fjøset og låven ble bygd i 1904.

I 1907 fikk Erik Jonassen og sønnen Jonas skjøte på plassen fra daværende eier av Sandstadvika, Werner Øyen, og bruket ble skyldsatt samme året.

Petter tok over bruket i 1937, etter at farfaren var falt fra. Skjøtet fikk han av farmora og mora, og de tok kår av gården. Petter dreiv fiske, han hadde ei ku og tre sauer i 1956, og stort mer kunne vel heller ikke bruket fø.

Anny Moholdt satt med bruket etter at mannen døde.

----

Breddegrad: 63.52804245553807, Lengdegrad: 9.106185436248778
Fødsel

Treff 1 til 4 av 4

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Jonassen Moholt, Petter10 Sep 1905122/012, Moholtan, Sandstad, HitraI5661
2 Moholt, Emma Nikoline22 okt 1932122/012, Moholtan, Sandstad, HitraI19644
3 Moholt, Jorun3 Des 1937122/012, Moholtan, Sandstad, HitraI43362
4 Moholt, Nora Alvilde8 Jun 1931122/012, Moholtan, Sandstad, HitraI43357
Død

Treff 1 til 4 av 4

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Antonsdatter Vollan, Anny28 Mar 1983122/012, Moholtan, Sandstad, HitraI5662
2 Eriksen,, Jonas Andreas Bernhard Tolloppsynsmann10 Des 1908122/012, Moholtan, Sandstad, HitraI5660
3 Jonassen Moholt, Erik Olaus1936122/012, Moholtan, Sandstad, HitraI11439
4 Jonassen Moholt, Petter16 okt 1958122/012, Moholtan, Sandstad, HitraI5661
Eier

Treff 1 til 5 av 5

Etternavn, Fornavn Eier Person ID
1 Antonsdatter Vollan, Anny1958-1983122/012, Moholtan, Sandstad, HitraI5662
2 Eriksen,, Jonas Andreas Bernhard Tolloppsynsmann1907-1908122/012, Moholtan, Sandstad, HitraI5660
3 Jonassen Moholt, Erik Olaus1907-1937122/012, Moholtan, Sandstad, HitraI11439
4 Jonassen Moholt, Petter1937-1958122/012, Moholtan, Sandstad, HitraI5661
5 Nyvold, Peder2003-2009122/012, Moholtan, Sandstad, HitraI19636
Plass

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Plass Person ID
1 Jonassen Moholt, Erik Olaus1890-1907122/012, Moholtan, Sandstad, HitraI11439