122/027, Vikahalten, Sandstad, Hitra

Vikahalten, 122/027, Sandstad, Hitra

Gnr. 122, bnr. 27 i Hitra kommune.

-----

Norges bebyggelse Sør-Trøndelag, Nordre del (rød bok) sier på s. 292 :
"Halten, gnr. 56, bnr. 27, på sørsiden av Hitra, like ved dampskipskai. Postadresse Sandstad. Areal 15 da, derav 5 da dyrket mark. Hovedbygning oppført ca 1850 av tømmer i 1 1/2 etasje, 36 m2, 5 rom, kjøkken, kjeller. Fjøs oppført i 1903 av tømmer, låve samme år av reisverk. Branntakst 15 000. I slektens eie siden 1880, til nåværende eier i 1941. Besetning: ku, kalv, 4 sauer. - Eier fisker og småbruker Christoffer Pedersen f. 8.1.1896 i Sandstad. Foreldre Martin og Martin Pedersen. Gift med Laura Lien f. 2.11.1898 i Foldal. Foreldre Ingrid og Mathias Lien. Barn: Ivar f. 27.8.1927, Målfrid f. 16.1.1937. "

-----

Hitraboka III, Sandstadboka av Sverre R. Utseth forteller om Vikahalten på s. 297-298.:

Vikahalten var husmannsplass under Stubgården, Neri- og Oppistua Sandstad. Det har vært plassrom der før 1865. Da bodde nemlig Kristian tollefaen der som losjerende fisker. Det var således hus, og noen må ha satt dem opp. Det fins ingen kilder eller tradisjoner som kan fortelle hvem den første husmannen var.

Kristian Tollefsen tok imidlertid over plassen. Tinglyst plasseddel finnes ikke, men han har nok etablert seg som husmann der umiddelbart etter 1865. Han var fisker og ellers reiste han på kysten som fartøymannskap.

Vikahalten grenser i sør mot mot stranda ved Sanstadsundet, i øst mot Sandstadmoa og i vest mot Sandstadvika. Det er utsikt mot Trondheimsleia, Hemne og Snillfjord i sør. Ved utskiftinga i 1955 hadde bruket 2,7 mål dyrka jord, 32 mål barskog, totalt 34 mål.

Da faren ble gammel og skrøpelig, tok sønnen Anton over plassrommet. Også han var fisker og fartøymannskap.
Da Anton Kristiansen ble enkemann, bosatte han eg i Trondheim, gifta seg oppatt og tok sønnen Oluf med seg dit. Resten av barna ble satt bort på ulike steder på Hitra.

Før hundreårsskiftet tok Martin Pedersen over plassrommet. Han vokste opp på Stranden under Fjellvær, der faren var husmann. Martin Pedersen var fast henter av posten når Fosenbåten la til i Badstuvika. Han var en kjent skikkelse med postveska og postlua på veg til og fra Sandstaddalen for å levere posten til lensmannen, men både den jobben og postbæringa var attåtyrke. Han levde av jordarbeid og fiske.

Plassrommet ble skyldsatt i 1924, men først i 1939 fikk Christoffer Pedersen skjøte fra Justisdepartementet på den halvparten som hørte Skrivergården (Stubgården) til og fra Laurits Sandstad og Solveig Aalmo på den parten som hørte Neri- og Oppistua til.

Våningshuset i Vikahalten står fremdeles slik det ble reist av første husmannen der for over hundre år siden. Fjøset av tømmer og låven av reisverk ble bygd i 1903.

Christoffer var sjømann og fisker. I 1956 hadde han ei ku, en kalv og fire sauer, det var vel også toppen av det han kunne fø på småbruket.

----

Eiere fra 2010 er: Bell Irene Møllersen, Geir Møllersen og Stig Møllersen.
Kilde: Statens kartverk, grunnboksinformasjon

Adresse : Breddegrad: 63.525455164239645, Lengdegrad: 9.112526178359985
Fødsel

Treff 1 til 7 av 7

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Antonsen Sandstad, Aksel1884122/027, Vikahalten, Sandstad, HitraI28665
2 Antonsen Sandstad, Johan Laurits15 Jan 1891122/027, Vikahalten, Sandstad, HitraI11378
3 Antonsen Sandstad, Oluf1891122/027, Vikahalten, Sandstad, HitraI11379
4 Kristiansen Sandstad, Anders1857122/027, Vikahalten, Sandstad, HitraI11622
5 Kristiansen Sandstad, Anton Edvard1 Jun 1853122/027, Vikahalten, Sandstad, HitraI13906
6 Pedersen, Ivar Margido27 Aug 1927122/027, Vikahalten, Sandstad, HitraI43507
7 Pedersen, Målfrid1937122/027, Vikahalten, Sandstad, HitraI43508
Død

Treff 1 til 5 av 5

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Jakobsdatter, Martine Gjertine31 Mar 1937122/027, Vikahalten, Sandstad, HitraI36631
2 Olsdatter Sandstad, Anna Lovise19 Aug 1894122/027, Vikahalten, Sandstad, HitraI9996
3 Olsen Sandstad, Lars Rikard16 Sep 1936122/027, Vikahalten, Sandstad, HitraI11891
4 Petersen Halten, Martin Tobias25 Okt 1937122/027, Vikahalten, Sandstad, HitraI29590
5 Tollefsen Strand, Kristian1904122/027, Vikahalten, Sandstad, HitraI19058
Bosted

Treff 1 til 3 av 3

Etternavn, Fornavn Bosted Person ID
1 Kristiansen Sandstad, Anton Edvardca 1890-122/027, Vikahalten, Sandstad, HitraI13906
2 Olsen Sandstad, Lars Rikard122/027, Vikahalten, Sandstad, HitraI11891
3 Tollefsen Strand, Kristianomkring 1865-1904122/027, Vikahalten, Sandstad, HitraI19058
Eier

Treff 1 til 5 av 5

Etternavn, Fornavn Eier Person ID
1 Møllersen, Bell Irene2010-122/027, Vikahalten, Sandstad, HitraI86384
2 Møllersen, Geir2010-122/027, Vikahalten, Sandstad, HitraI86385
3 Møllersen, Stig2010-122/027, Vikahalten, Sandstad, HitraI86386
4 Pedersen Halten, Christoffer1939-122/027, Vikahalten, Sandstad, HitraI43491
5 Petersen Halten, Martin Tobiasfør 1900-1937122/027, Vikahalten, Sandstad, HitraI29590