122/035, Hjertåsen, Sandstad, Hitra

Hjertåsen, 122/035, Sandstad, Hitra

Gnr. 122, bnr. 35 i Hitra kommune.

------

Hitraboka III, Sandstadboka av Sverre R. Utseth forteller om Hjertåsen på s. 307-309 :

Hjertåsen ligger sørvendt mot Trondheimsleia med utsikt sørover Leia mot fjella i Hemne og Snillfjorden. Navnet har bruket fått etter fen 111 m høge åsen av samme navn, vest for husa. I vest grenser gården mot Sætervika under Akset, i sør mot Åsmoa, i øst mot Solbakken og i nordvest strekker utmarka seg ut mot Terningsvatnet. Det er funnet en steinalderboplass med flintredskap omkring 75 m sør for husa.

På flata der husa står er det sandjord, på nordsida av fylkesvegen, mot Terningsvatnet, er det hovedsakelig myr, og nokså berglendt. Det er en kort, men bratt bakke fra husa opp til ålmannvegen, og sjøvegen ned til båtstøa og naustet er etter måten lang og brattlendt.

Opphavelig var Hjertåsen plassrom under Stubgården, Oppi- og Neristua Sandstad.

Johan Estenstad fra Litjvika under Akset var første rydningsmann, han festa plassen i 1885. Det er ingen tinglyst plasseddel, men vi veit at han hadde en kontrakt som fastsatte pliktarbeid hos jorddrottene. Det var bare utmarka da Johan tok over. Han bygde stue og fjøs og tok til å dyrke. Jorda var grøderik, men full av stein, så det var et slit. Gjennom et langt liv braut han opp storparten av den jorda som lå rundt husa. Ellers var det fisket i Trondheimsleia som ga føda.

Sønnen Sten var neste bruker. Han fikk i 1925 skjøte fra eierne av Neri- og Oppistua sandstad på deres halvpart av plassen. Året etter fikk han kongeskjøte på Sorenskrivergårdens part.

Sammen med fisket dreiv Sten plassen godt og dyrka også en del nyland. I 1937 bygde han fjøs og stall av støyp og låve av sperrverk.

I 1946 kjøpte sønnen Fridtjof gården og foreldra tok kår. Stua brandt ned til grunnen i 1947 og han bygde nytt våningshus av bindingsverk, 6 rom og kjøkken, som han seinere har modernisert.
Fridtjof har vært kommunerevisor, men han dreiv også gården godt og utvida arealet ved nydyrking på nordsida av fylkesvegen, mot Terningsvatnet. I 1956 var buskapen 1 hest, 2 kyr, 2 kalver, 7 sauer, 1 gris og noen høner.

------

Norges bebyggelse Sør-Trøndelag, nordre del (rød bok) sier om Hertåsen på s. 298 :
"Hjertåsen gnr. 56, bnr. 35, på sørsiden av Hitra, 3 km fra kirken. Postadresse: Innhitra. Areal 30 da. dyrket mark, 203 da produktiv skog. Hovedbygning oppført i 1947 av bindingsverk i 2 etasjer, 6 rom, kjøkken, kjeller. Fjøs og stall oppført i 1937 av støp, låve samme år av reisverk. I slektens eie siden 1885, til nåværende eier i 1946. Branntakst 70.000,-. Besetning 2 kuer, 2 kalver, hest, høns, gris, 7 sauer.
- Eier: revisor Fridtjof Hjertaas f. 6.3.1906 i Sandstad. Foreldre Stine og Sten Hjertaas. Gift med Johanna Danielsen f. 13.6.1911 i Sandstad. Foreldre Netta og Johan Danielsen. Barn: Sten f. 24.4.1933, Johan f. 28.2.1937. Eieren er medlem av ligningsnemnda, fylkets lønnsutvalg. På gården er det gjort flere oldtidsfunn."

-----

Eiere:
1885-1925 - Johan Estensen Hjertaas (husmann)
1925-1946 - Sten Hjertaas (selveier)
1946-2018 - Fridtjof Hjertaas

2018- - Sten Peder Hjertaas (Kilde: Kartverket
grunnbok)

Adresse : Breddegrad: 63.514246439571224, Lengdegrad: 9.027822017669676
Fødsel

Treff 1 til 13 av 13

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Gjertås, Gudmund Ansten12 Nov 1934122/035, Hjertåsen, Sandstad, HitraI22946
2 Hjertaas, Helen Olivia26 Okt 1921122/035, Hjertåsen, Sandstad, HitraI22943
3 Hjertaas, Johan28 Feb 1937122/035, Hjertåsen, Sandstad, HitraI22950
4 Hjertaas, Judith Synnøve13 Des 1922122/035, Hjertåsen, Sandstad, HitraI22942
5 Hjertaas, Ruth5 Mar 1932122/035, Hjertåsen, Sandstad, HitraI22945
6 Hjertaas, Sten24 Apr 1933122/035, Hjertåsen, Sandstad, HitraI19677
7 Hjertås, Astrid Jakobine30 Jan 1908122/035, Hjertåsen, Sandstad, HitraI19107
8 Hjertås, Fridtjof6 Mar 1906122/035, Hjertåsen, Sandstad, HitraI19106
9 Hjertås, Sigrun Fredrikke13 Jun 1920122/035, Hjertåsen, Sandstad, HitraI19109
10 Johansen Hjertaas, Hans Edvard1881122/035, Hjertåsen, Sandstad, HitraI19564
11 Johansen Hjertås, Edvin Daniel1892122/035, Hjertåsen, Sandstad, HitraI19104
12 Johansen Hjertås, Janus Edvard6 Jul 1888122/035, Hjertåsen, Sandstad, HitraI19103
13 Johansen Hjertås, Sten Fredrik24 Mar 1877122/035, Hjertåsen, Sandstad, HitraI19098
Død

Treff 1 til 6 av 6

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Danielsen, Johanna Nikoline g, Hjertås9 Mar 1999122/035, Hjertåsen, Sandstad, HitraI18225
2 Estensen Hjertaas, Johan20 Jun 1939122/035, Hjertåsen, Sandstad, HitraI617
3 Hjertaas, Sten11 Aug 2003122/035, Hjertåsen, Sandstad, HitraI19677
4 Hjertås, Fridtjof30 Sep 1998122/035, Hjertåsen, Sandstad, HitraI19106
5 Jakobsdatter Tranvik, Stina Oline17 Apr 1964122/035, Hjertåsen, Sandstad, HitraI19105
6 Olsdatter Sandstadvollan, Sara Erika30 Mai 1916122/035, Hjertåsen, Sandstad, HitraI19097
Bolig

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bolig Person ID
1 Hjertaas, Sten Peder2016122/035, Hjertåsen, Sandstad, HitraI28232
Eier

Treff 1 til 5 av 5

Etternavn, Fornavn Eier Person ID
1 Estensen Hjertaas, Johan1885-1925?122/035, Hjertåsen, Sandstad, HitraI617
2 Hjertaas, Sten122/035, Hjertåsen, Sandstad, HitraI19677
3 Hjertaas, Sten Peder2018-122/035, Hjertåsen, Sandstad, HitraI28232
4 Hjertås, Fridtjof1946-122/035, Hjertåsen, Sandstad, HitraI19106
5 Johansen Hjertås, Sten Fredrik1925-1946122/035, Hjertåsen, Sandstad, HitraI19098
Notat

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Notat Person ID
1 Johansen Hjertås, Janus Edvard122/035, Hjertåsen, Sandstad, HitraI19103