124/11, Kvikne, Akset, Sandstad, Hitra

Kvikne, 124/11, Akset, Sandstad, Hitra
Gnr. 124, bnr. 11 i Hitra kommune. ( gnr 58 før 1964 )
-----
Norges bebyggelse, Sør-Trøndelag, nordre del (rød bok) sier på s. 295 :
Kvikne, gnr. 58, bnr. 11, ca 5 km fra kirken. Postadresse Innhitra. Areal 25 a, derav 15 da dyrket mark. Hovedbygning oppført 1921 av reisverk i 2 etasjer, modernisert i 1952, 70 m2, 7 rom, kjøkken, kjeller. Fjøs oppført 1925 av laftet tømmer, stall samme år av reisverk, låve samme år av reisverk. Branntakst 40.000,-. I slektens eie siden 1920, til nåværende eier 1952. Besetning 2 kuer, 1 kalv, hest, gris. - Eier småbruker Inge Hjertås, født 5.8.1926 i Sandstad. Foreldre Olga og Hans Hjertås. "
----
Hitraboka III, Sandstadboka av Sverre R. Utseth, forteller om Kvikne på s. 360-361:
I 1911 ble en parsell av Nord- og Sørgården Akset skyldsatt under navnet Kvikne, Kjøperen Alfred Gundersen tok imidlertid over gården Jøsnøya og det ble ikke noe kjøp av Kvikne. I 1920 solgte eierne av de to Aksetgårdene jorda til Hans Hjertås. Han fikk skjøte i 1923, våningshuset bygde han i 1921 og fjøset i 1925.
Kvikne grenser i sør og øst mot Sagaelva, og i vest mot Solvang og Elvamoa. Husa og innmarka ligger på sørsida av fylkesvegen. Det er myrjord. Ved utskiftinga i 1959 hadde bruket totalt 153 mål, 15 mål er oppgitt som dyrket. Det er 47 mål barskog, 30,8 mål skrapskog og 29 mål innmark.
Hans Hjertås dreiv fiske og kystfart. Hans Johansen Hjertås, født 1881 i Hjertåsen under Sandstad, død 1960, gift med Olga Kjørsvik, født 1887 i Aure. Barn: 1. Helen, født 1921, gift med vaktmester Kristoffer Schanche, født 1921 på Nordbotn, Fjellværøy, født 1887 i Aure. 2. Judith, født 1922, gift med Rolf Strøm, født 1922 på Nordgården Akset, bor Bjørklund Akset. 3. Inge, neste bruker. 4. Janus, født 1928, drosjeeier, gift med Kari Nyvoll, født 1938 på Nyvoll under Strand, bor på Kåldsætra. 5. Ruth, født 1932, gift med Erling Sivertsen, født 1929 i Trondheim, bor Trondheim. 6. Gudmund, født 1934, gift med Astrid Raanes, bor Trondheim.
I 1952 tok sønnen Inge over bruket. Han hadde i 1956 1 hest, 2 kyr, 1 kalv og 1 gris. Inge Hjertås, født 1926, gift med Sigrid Meland, født 1931 på Øvre Vikstraum, Hitra. Barn: 1 Heidi, født 1954, 2. Edvard, født 1956. 3. Hans Roar, født 1958. 4. Ragnar, født 1967.
----

Adresse : Breddegrad: 63.51022742949243, Lengdegrad: 9.008048201282504
Fødsel

Treff 1 til 7 av 7

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Hjertås, Edvard1956124/11, Kvikne, Akset, Sandstad, HitraI19566
2 Hjertås, Hans Roar23.nov.1958124/11, Kvikne, Akset, Sandstad, HitraI19567
3 Hjertås, Heidi1954124/11, Kvikne, Akset, Sandstad, HitraI19565
4 Hjertås, Inge Kolvind5 Aug 1926124/11, Kvikne, Akset, Sandstad, HitraI19563
5 Hjertås, Janus Edvard31 Aug 1928124/11, Kvikne, Akset, Sandstad, HitraI22944
6 Hjertås, Ragnar20 Mar 1967124/11, Kvikne, Akset, Sandstad, HitraI19568
7 Hjertås, Sølvi13 Mar 1965124/11, Kvikne, Akset, Sandstad, HitraI52085
Død

Treff 1 til 3 av 3

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Hjertås, Inge Kolvind22 Jan 2013124/11, Kvikne, Akset, Sandstad, HitraI19563
2 Hjertås, Sølvi15 Mar 1965124/11, Kvikne, Akset, Sandstad, HitraI52085
3 Johansen Hjertaas, Hans Edvard1960124/11, Kvikne, Akset, Sandstad, HitraI19564
Eier

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Eier Person ID
1 Haugen, Frode2018-124/11, Kvikne, Akset, Sandstad, HitraI44791
Gård

Treff 1 til 2 av 2

Etternavn, Fornavn Gård Person ID
1 Hjertås, Inge Kolvind1952-124/11, Kvikne, Akset, Sandstad, HitraI19563
2 Johansen Hjertaas, Hans Edvard1923-1952124/11, Kvikne, Akset, Sandstad, HitraI19564