128/5, Sørvågen, Balsnesaunet, Hitra

128/5, Sørvågen, Balsnesaunet, Hitra.  Gnr. 128, bnr. 5 i Hitra kommune. Vågen Camping. Drives som campingplass.  Eiendommen hadde gnr. 62 i Sandstad kommune før kommunesammenslåing i 1964.


Hitraboka III, Sandstadboka av Sverre R. Utseth forteller om Vågen på sidene 431-433 : 

Vågen ligger på ei halvøy mellom Yttervågen og Innervågen, vest for Balsnesaunet med utsikt sørover Trondheimsleia.  Det var plassrom under Balsnesaunet og i 1871 fikk Peder Toresen Ellingstuen og kone festeseddel fra Brettle Strøm som de første som slo seg ned der.  Vilkåra var 2 spd. i årlig avgift og 6 dagers pliktarbeid.  Husmannen skulle sjøl føre opp husa med tømmer fra skogen i Balsnesaunet, husa skulle være jorddrottens eiendom og holdes i åbotsfri stand. Tørre trær, røtter og greiner kunne han fritt ta til brensel, men ikke bjørk.  Materialer til gjerde rundt plassen kunne han ta fritt i skogen.  Jakt, aure- og laksefangst var forbudt, og om hjorten gikk i åkeren, måtte den ikke skytes, drepes eller jages med hund.  Foruten plassen Vågen kunne han dyrke og bruke Kalvtrøa på Innersida av Vågen og bygge sommerfjøs i Kuvikbakken.  Rundholmen ved Håøya sto også til husmannens disposisjon.  Peder Toresen dreiv vedhogst.
Peder Toresen, født 1843 i Nord-Fron, død 1889.  I 1875 gift med Jonetta Iversdatter Fløvassbugen, født 1856 i Fløvassbugen, Kvamman.  Død 1926.  Som enke ble hun gift med Ole Nilsen Sundli, Sørsætra under Balsnes.
Barn 1. ekteskap :
1. Iver, født 1880.
2. Olaf. født 1886, kalte seg Pedersen, var gift med ei svensk dame og bodde i Trondheim.
3. Odine, født 1886, utvandret til Amerika
4. Toralf, født 1888, død 1908.

Rundt 1895 tok Samson Olsen over plassen.  Han kom i 1872 til Hitra fra Bjørnør sammen med sine foreldre Ole Olsen Syrstad, 49 år gammel og Karen Klemmetsdatter, 39 år.  Foreldra bodde i Kvernhusvika på Hitra.  Han var skomaker og dreiv fiske.  Da Ole Andersen på Vollan under Balsnes døde i 1902, og  hans familie omsider flytta derfra, tok Samson Olsen over denne plassen og flytta dit.
Samson Olsen, født 1859 i Bjørnør, død 1940. Gift med Sigrid Arntsdatter, født 1867 i Orkdal, død 1934.  Hun var datter av Marit Arntsdatter Oldervika under Balsnesaunet.
Barn:
1. Anna, født 1886, gift med Daniel Pedersen og bodde i Trondheim.
2. Nikoline, født 1888, gift med Peder Pedersen (bror av nr. 1), odde i Trondheim.
3. Ovedia, født 1891, gift med fisker Martin Solheim, bodde i Barmfjorden på Hitra, men flytta som enke til Trondheim og bor der.
4. Elfrida, født 1894, gift med Julius Wold, bor i Fjellheim, Balsnes.
5. Hermann, født 1897, bodde Fjellheim, Balsnes, ugift.
6. Hildur, født 1899, død ugift.
7. Reidar, født 1902, gift med Randi Krangsås, bor i Skaun.
8. Gudrun, født 1905, gift med gårdbruker Andreas Aune, bor i Rissa.
9. Arthur, født 1908, gårdbruker, gift med Konstanse Røstum, bor Spongdal på  Byneset.

Nikolai Olsen fra Sørkvammen var neste bruker.  Han kjøpte plassen i 1908 for 1000,- kroner, og den ble skyldsatt samme året under navnet Sørvågen.
Nikolai Olsen Vågen, født 1870 i Aure, død 1949, gift med Johanna Simonsdatter Lund, født 1882 i Lunden under Balsnesaunet, død 1954, se Sørkvammen.
Barn:
1. Sigvard, neste bruker.
2. Osvald, født 1907, død 1942. Ugift.
3. Johanne, født 1911, gift med vegarbeider Henning Myhren, født 1906 i Tustna, bor Fløvassbugen, Kvamman.
4. Nikoline, født 1913, gift med landpostbud Edvard Myhren, født 1910 i Tustna, bor Åsheim under Balsnes.

Sigvard Vågen tok over bruket etter faren og satt med det til han døde.  I 1960 tok Sandstad kommune over eiendommen.  Nå er den leirplass under navnet Vågen camping, og  er blitt et populært sted for de turistene som besøker Hitra.
Sigvard Vågen, født 1904, død 1951. Gift med Jenny Pauline Johansen, født 1920 i Kvennadalen, Heim i Hemne.  Som enke ble hun gift med Sofus Kvam på Småviknesset, Kvamman.
Barn:
1. Nora Født 1947.
2. Marie, født 1949
3. Astrid, født 1951.

Adresse : Breddegrad: 63.4789800883691, Lengdegrad: 8.763182735196096
Fødsel

Treff 1 til 19 av 19

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Olsen, Arthur Bang21 Mai 1908128/5, Sørvågen, Balsnesaunet, HitraI22124
2 Olsen, Gudrun1905128/5, Sørvågen, Balsnesaunet, HitraI22123
3 Olsen, Hermann14 Jan 1898128/5, Sørvågen, Balsnesaunet, HitraI22120
4 Pedersdatter Vågen, Marie Randine23 Apr 1877128/5, Sørvågen, Balsnesaunet, HitraI1507
5 Pedersdatter Vågen, Odine Marie28 Mai 1886128/5, Sørvågen, Balsnesaunet, HitraI45310
6 Pedersdatter Vågen, Thea8 Okt 1883128/5, Sørvågen, Balsnesaunet, HitraI55620
7 Pedersen Sæther, Olaf28 Mai 1886128/5, Sørvågen, Balsnesaunet, HitraI45309
8 Pedersen Vågen, Iver Andreas30 Jun 1880128/5, Sørvågen, Balsnesaunet, HitraI45308
9 Pedersen Vågen, Toralf30 Mai 1888128/5, Sørvågen, Balsnesaunet, HitraI45311
10 Samsonsdatter, Hildur8 Okt 1899128/5, Sørvågen, Balsnesaunet, HitraI22121
11 Samsonsdatter Olsen, Elfrida10 Aug 1894128/5, Sørvågen, Balsnesaunet, HitraI22119
12 Samsonsen, Reidar1902128/5, Sørvågen, Balsnesaunet, HitraI22122
13 Strøm, Augustine Nikoline1888128/5, Sørvågen, Balsnesaunet, HitraI22118
14 Vågen, Astrid1951128/5, Sørvågen, Balsnesaunet, HitraI23941
15 Vågen, Johanne2 Jul 1911128/5, Sørvågen, Balsnesaunet, HitraI29797
16 Vågen, Marie12 Jan 1944128/5, Sørvågen, Balsnesaunet, HitraI23940
17 Vågen, Nikoline16 Jul 1913128/5, Sørvågen, Balsnesaunet, HitraI29798
18 Vågen, Nora1947128/5, Sørvågen, Balsnesaunet, HitraI23939
19 Vågen, Osvald7 Jan 1907128/5, Sørvågen, Balsnesaunet, HitraI29796
Død

Treff 1 til 3 av 3

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Nikolaisen Vågen, Sigvard1951128/5, Sørvågen, Balsnesaunet, HitraI23938
2 Olsen Vågen, Nikolai1949128/5, Sørvågen, Balsnesaunet, HitraI23983
3 Toresen Vågen, Peder18 Apr 1889128/5, Sørvågen, Balsnesaunet, HitraI1511
Bosatt

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bosatt Person ID
1 Olsen Vågen, Nikolai1908-1949128/5, Sørvågen, Balsnesaunet, HitraI23983
Eier

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Eier Person ID
1 Nikolaisen Vågen, Sigvard1949-1951128/5, Sørvågen, Balsnesaunet, HitraI23938