129/1, Kvammen nordre, Kvammen, Hitra

129/1, Kvammen nordre, Kvammen, Hitra.  Eiendommen hadde gnr. 63 i Sandstad kommune, før kommunesammenslåing i 1964.


Norges bebyggelse, Sør-Trøndelag, nordre del (rød bok) sier på side 299 :
"Nordkvam, gnr 63, bnr. 1 på sørsiden av Hitra.  Postadresse Laksåvik..  Areal ca 30.000 da, 40 da dyrket mark, 200 da produktiv skog 8 da fiskevann og vannfall.  Hovedbygning gammel, oppført av tømmer i 2 etasjer, 96 m2, 7 rom, kjøkken, kjeller.  Fjøs og stall oppført i 1901 av tømmer, låve samme år av reisverk.  Branntakst 25.000,-.  Til nåværende eier i 1948.  Besetning 4 kuer, 2 kalver, 1 hest, 2 griser, 14 saur.  -  Eier: gårdbruker Bermann Aarmo, født 31.3.1906 i Malm.  Foreldre Gina og Anders Aarmo. Gift med Ingeborg Kjervågsund, født 3.7.1920 på Hitra.  Foreldre: Ingeborg og Jakob Kjervågsund. Barn: Oddny, født 5.6.1943,  Terje Willmann, født 1.10.1947, Tone, født 12.9.1952."

Hitraboka III, Sandstadboka av Sverre R. Utseth forteller om Nordkvammen på sidene 445-448 :
Nordkvammen grenser i øst mot Brattåa under Balsnes, i vest mot Sørkvammen, i nord mot Havmyran, og i sør mot stranda ved sjøen.  Gården ligger sørvendt med utsikt sørover Trondheimsleia, mot fjella i Aure og Hemne. Det er både sand- og myrjord, landskylda var 18 mkl. smørleie, og gården har, som tidligere nevnt, eksistert fra begynnelsen av  1600-tallet, mulig enda lenger.  Først på 1700-tallet får vi full klarhet over hvem som satt på bruket.

I.    Ola Evensen tok over bruket umiddelbart før 1700, etter at det hadde ligget øde ei tid.  Han forlot gården før 1711.

II.    Ola Eliassen betalte skopenger for kona, seg sjøl og ei datter i 1711, og sto i matrikkelen til 1715.

III.   Mikkel var oppsitter fra omkring 1717 til 1720.

IV.   Ola Andersen fikk bygselsbrev fra Storfosen gods i 1721.  han satt som leilending under matrikuleringen 1723, og vi får da opplysning om at  gården lå solvendt, var lettdreven og middels kornviss.  Høyavlinga var 16 sommerlass, det ble fora med tang og tare, skog til brensel og husbygging, men inga sæter. En liten husmannsplass, trolig Kulvika, lå under gården.  I 1728 reiste forvalteren på Storfosen gods gjeldssak mot Ola Andersen, som ble dømt til å betale.  Ved samme rett fikk han også ekteskapsbøter.  Ola Andersen sto i matrikkelen i 1741.  Han døde i 1743.

V.   Neste oppsitter hette også Ola.  Vi finner han siste gang i matrikkelen 1748, men han hadde nok slutta før.  Se VI.

VI.  Anders Ellingsen fikk festebrev fra Storfosen gods 6.juli 1747.  Han sto i liste over ekstraskatt i 1762 og 1764 og i futens kassabok 1766.
Anders Ellingsen, født omkring 1723.  Første gang gift med Ane Fredriksdattter, død omkring 1763.  Andre gang gift med Gjertrud Ingebrigtsdatter. 
Barn første ekteskap:
1. Mali, født 1749
2. Guru, født 1750, død 1800.
3. Engel, født 1752
4. Fredrik, født 1754
5. Ane, født 1756.
Barn andre ekteskap:
Ane, født 1765. 

VII.    Arn Iversen var i følge matrikkelen i 1780 neste bruker.  Da han døde i 1792, 60 år gammel, ble han kalt Arnt Isaksen.  Isak Arntsen, født 1777 i Hemne var trolig hans sønn. I sjølegdrulla får vi vite at sønnen flytta til Rørøya i Kvenværet.  Ane Isaksdatter Nordkvam, som døde 1831, 70 år gammel var muligens hans kone.

VIII.  I 1793 fikk Anders  Nilsen bygselsbrev på Nordkvammen fra Storfosen gods.  Assessor Fredrik Nannestad på Storfosna fikk i 1794 skjøte på gården, men Anders fortsatte som leilending under den nye jorddrotten.
Anders Nillsen Nordkvam, født omkring 1749 på Fugløya i Hemne, død 1834, 85 år gammel. Gift med Ane Johansdatter, født omkring 1761.
Barn:  1. Jonas, neste bruker.

I 1826 kjøpte Jonas Andersen gården av Fredrik Nannestad.  For å innfri eiendommen, lånte Jonas penger av Lorch & Co i Trondheim.  Han sleit hardt for å få endene til å møtes, og i 1836 solgte han den til losen Ole Olsen Wingsnes.  I 1841 flytta Jonas Andersen og familien til Smøla.
Jonas Andersen Nordkvam, født 1803, i 1822 gift med Ingeborg Larsdatter Leirvik, født omkring 1800.
Barn: 
1. Anne Marie, født 1822.
2. Johan Edvard, født 1823.
3. Maria, født 1827.
4. Lars, født 1829.
5. Isak Magnus, født 1831 og
6. Ingeborg, født 1831, de to siste tvillinger.

Ole Wingsnes overtok ikke nordkvammen før i 1843, da kom han og kona flyttende dit fra Strinda.
Ole Olsen Wingsnes, født omkring 1805, død 1868, 63 år gammel.  Gift med Susanne Tørresdatter, muligens død før 1865.
Datter: Karen, gift med neste bruker.
Ole Wingsnes var en holden mann, driftig var han også.  Da Sten Strøm på Balsnesaunet var i beit for penger, lånte han 100 spd. av Winsnes, som fikk pant i Balsnesaunet.  Det var både tørkehus og kvern på Nordkvammen i den tids Wingsnes dreiv gården.  I 1847 overdro han den til svigersønnen Peder Gabrielsen Kvikstad.  Ved salget sikra han seg og kona et drygt kår.

Peder Gabrielsen fikk et langt liv  og virke på Nordkvammen og han dreiv godt.  Om jorda på Nordkvammen lå lite sammenhengende, var den god.  Jordbruket og fisket skaffa etter måten godt utkomme.  Nå var det både hjort og skogsfugl på Kvamman.  I 1872 skreiv han kontrakt med engelskmannen Mr. Heat, om eneretten til jakt og fiske.  Avgifta var 5 spd. i året.  Også etter at denne kontrakten gikk ut, var det utleie av jaktvald på Nordkvammen.  Men kontantene skaffa Peder seg først og fremst ved fiske.  I 1899 overdro han gården til sønnen Georg og tok kår.
Peder Gabrielsen Kvam, født 1816 i Inderøy, død 1912, gift med Karen Olsdatter Wingsnes, født 1827 i Trondheim, død 1888.
Barn:
1. Trine, født 1847, død 1939, gift med sagbruksfullmektig Ole olsen Tofte, født 1837 i Sunndalen.  Se under Laksåvik sagbruk.
2. Gustav, født 1849, gift med Anna Olsdatter Skumfossørene, født 1854 på Ørlandet, småbrukere i Kulvika.
3. Julius, født 1851, gift med Guri Olsdatter Kvam født 1865 i Aure..   Hun var fra SørKvammen. De var småbrukere på Småviknesset.
4. Albert, født 1854, gift med Lovise, småbrukere i Fløvassbugen.
5. Georg, neste bruker.
6. Karl, født 1859, død 1946, ugift, bodde på Nordkvammen.
7. Sofie, født 1862, død 1927, ugift, bodde på Nordkvammen.  Hennes sønn Sigurd Kulstad eide gården en tid.
8. Kristian, født 1865, ugift, bleiv på Røsthavet i Lofoten i 1888
9. Agate, født 1869, død 1930, gift med snekkermester Edvard Strøm, bodde i Brattåa under Balsnes.
10. Anna, født 1872, død 1857, ugift. Bodde på Nordkvammen.

Georg Kvam satt med bruket til 1938, da solgte han det til søstersønnen Sigurd Kulstad.
Georg Kvam, født 1857, død 1938, ugift.

Skipsfører Sigurd Kulstad solgte i 1948 gården til Bermann Aarmo.
Sigurd Eliassen Kulstad, født 1894 i Sandstad, gift med Berit Pedersdatter Aunevåg, født 1902 i Kvenvær.  Da de solgte gården, flytta de til Dyrvika under Balsnes der de hadde hus.

Bermann Aarmo dreiv gården godt i den tida han hadde den, bl.a. dyrka han en god del nyland.  Han solgte den til Spigerfabrikken i Trondheim, og seinere har den vært feriested for fabrikkens ansatte.
Bermann Aarmo, født 1906 i Malm, gift med Ingeborg Kjervågsund, født 1920 på Hitra.
Barn:
1. Oddny, født 1943,
2. Terje Willmann, født 1947.
3. Tone, født 1952.

Breddegrad: 63.45147187877532, Lengdegrad: 8.588438478819546
Fødsel

Treff 1 til 35 av 35

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Aarmo, Oddny5 Jun 1943129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI22871
2 Aarmo, Tone12 Sep 1952129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI22873
3 Andersen Nordkvam, Jonas129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI38707
4 Eliassen Kulstad, Sigurd11 Feb 1894129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI41393
5 Gustavsdatter Kvam, Ida Margrethe1879129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI22538
6 Gustavsdatter Kvam, Karen Susanna6 Okt 1883129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI13923
7 Gustavsdatter Kvam, Kristine Lorentse1 Sep 1889129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI22544
8 Gustavsdatter Kvam, Margot20 Mai 1894129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI22546
9 Gustavsdatter Nordkvam, Dagny2 Mar 1892129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI36996
10 Gustavsen Kvam, Gerhard Alfred27 Des 1885129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI22540
11 Gustavsen Kvam, Peder Olai28 Mar 1887129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI22542
12 Johansdatter, Johanna Gjertine2 Aug 1870129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI43922
13 Jonasdatter Nordkvam, Anne Marie18 Des 1822129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI38710
14 Jonasdatter Nordkvam, Johan Edvard8 Aug 1838129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI73467
15 Jonasdatter Nordkvam, Maria25 Mar 1827129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI38712
16 Jonasen Nordkvam, Isak Magnus9 mai 1831129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI38714
17 Jonasen Nordkvam, Johan14 Mar 1834129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI48897
18 Jonasen Nordkvam, Johan Edvardca 1824129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI38711
19 Jonasen Nordkvam, Lars14 Mai 1829129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI38713
20 Jonassen Kvam, Andreas2 Mar 1825129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI44501
21 Kvam, Ditlev17 Jul 1914129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI22551
22 Kvam, Gustav Didrik28 Mar 1916129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI21183
23 Kvam, Ingolf31 Mar 1900129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI35342
24 Milner Kvam, Kristian Lukas4 Mai 1890129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI10806
25 Pedersdatter Kvam, Agathe30 Jul 1869129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI41748
26 Pedersdatter Kvam, Anna Elisabeth1872129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI41747
27 Pedersdatter Kvam, Sofie Emilie1862129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI37001
28 Pedersen Kvam, Albert21 Okt 1854129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI37004
29 Pedersen Kvam, Carl Magnus26 Apr 1859129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI41746
30 Pedersen Kvam, Christian Laurits17 Sep 1865129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI37000
31 Pedersen Kvam, Georg Christian17 Mai 1857129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI41745
32 Pedersen Kvam, Severin Julius21 Jul 1851129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI21968
33 Pedersen Nordkvam, Gustav Odin1 Mar 1849129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI22536
34 Strøm, Leif29 Des 1906129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI41751
35 Willmann Aarmo, Terje4 Okt 1947129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI22872
Død

Treff 1 til 7 av 7

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Gabrielsen Kvistad Kvam, Peder1912129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI22700
2 Johnsdatter Rollset, Brynhild30 Des 1934129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI36589
3 Nilsen Nordkvam, Anders14 Jun 1834129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI38705
4 Olsdatter Wingsnes, Karen Magdalene1888129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI22701
5 Pedersdatter Kvam, Trine Pauline4 Aug 1939129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI22702
6 Pedersen Kvam, Georg Christian16 Okt 1938129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI41745
7 Tørresdatter, Susanne19 Jun 1864129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI38717
Folketelling

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Folketelling Person ID
1 Simonsen Blåbærvik, Erik1801129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI4331
Gård

Treff 1 til 2 av 2

Etternavn, Fornavn Gård Person ID
1 Bermann Aarmo, Georg1948-?129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI22870
2 Engelsen Kvammen, Anders1762129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraI58892
Bosetning

Treff 1 til 1 av 1

Familie Bosetning Famile ID
1 Andersen Nordkvam / Lorentsdatter Leirvik1826129/1, Kvammen nordre, Kvammen, HitraF11033