2/1, Gløstad, Hitra


Under redigeringGløstad Gnr. 2 bnr. 1, Hitra.

Glørstad er en av de eldste gårdene på Hitra som nevnes i middelalderens jordebøker. Gården het tidliger Gliastadhom, senere Gløestad, Gløstad og Glødstad.

Nils Rosing Parelius ble eier også av Gløstad gård i 1792 da han fikk skjøte fra sin mor. I 1841 fikk krigsråd Holtermann og Nils R. Parelius auksjonsskjøte på denne gården samt mange andre, for 14000 spd. Året etter fikk Ole Iversen og kona bygselbrev på gården. Holtermann ble eneeier av gården i 1850 og gården ble frambudt til leilendingene. Skyldsetningen i 1853 førte til at Gørstad ble til 4 bruk. Gåsvik var ikke medtatt men ble solgt fra Holtermann til Parelius i 1854. . Det første bruket som ble solgt var løpenr. 83 (bruksnr. 6) i 1855. Kjøper var Sten Hansen. Det var Kristian Hansen som da var leilending og han og kona Margrete Pedersdatter fikk kår her.

Det var veldig mange gårdparter på Glrstad og det var teigblanding over hele eiendommen, og det var ikke lett å holde oversikt på eierforhold. Det var flere tilfeller av at to mann hadde en gård i fellesskap uten noen deling. I denne tiden med teigbytte og fellestun for alle gårdene ble det lagt lite arbeid i gårdsdriften. Det var fisket som ga det meste til livsoppholdet, og enkelte solgte gårdene sine og bygde seg hus på Gløstad hvor de levde av fiske resten av livet. Dette gjaldt f.eks. Hans Bendiksen og Martin Moa.
Det første bruket som flyttet husene ut fra fellestunet var bnr. 1 i 1850.

Ole Iversen som bygslet det ene bruket etter sin far i 1844 ble ikke selveier. Denne gården (løpenr. 81) kjøpte Hans Kristiansen (1841-1926) fra Holtermanns arvinger i 1872 for 400 spd. Han hadde tidligere overtatt bygselen etter foreldrene Kristian og Margrethe. Ole Iversens enke Beret Martha ble kårkone. Hans Kristiansen Gløstad var gift med Anna Arntsdatter Gjevik (1844-1925). De fikk ingen barn og gården ble solgt til Hans sin søstersønn, Martin Kristian Antonsen i 1893 for 1000 kroner + kår til selgerne. Martin Kristian Antonsen Gløstad (1867-1952) var gift med Maria Antonsdatter Sandås (1864-1941). De fikk datteren Elen Marie Martinsdatter (1892-1958). Hun ble i 1911 gift med Johan Haftor Kristensen fra Akset, Fjellværsøya (1885-1969). De fikk 9 barn:

1. Karsten Margido, neste bruker
2. Johan Edvin (1914-1989). Gift med Edel Bergliot Vågen (1915-2006). De flyttet til Malvik og fikk 3 barn.
3. Asbjørn Jannis (1915-1966). Han var gift med Selma Lovise Andersen Storvik (1916-1995). De bodd i Trondheim og fikk 2 barn.
4. Margit Elvida (1916-1917).
5. Udøpt pikebarn (1919-1919).
6. Erling Charles (1920-1987). Gift med Ragna Ovedie Hermanstad (1928-2014). De bodde i Stjørdal og fikk 3 barn.
7. Margit Elvida (1921-2005). Hun ble gift med Edvin Guttorm Espnes (1920-1978). De bodde på Espneset, Frøya og fikk 6 barn.
8. Rolf Leonard (1924-2000). Han var gift med Olaug Olausdatter Utseth (1925-2012). De fikk 5 barn på Utset.
9. Arne Arvid (1927-2011). Han flyttet til Malvik og var gift med Svanhild Hildegard Krogh (1934-2006). De fikk 3 barn.

1. Karsten Margido Glørstad (1912-1967) tok over gården i 1950. Arealet er 50 dekar dyrka mark. Hovedbygning oppført i tømmer i 1 1/2 etasje. Fjøs stall og låve oppført av tømmer og reisverk i hhv. 1850, 1900 og 1937. (jfr. Norges bebyggelse). Besetningen på denne tiden var 8 kyr, 4 kalver, 1 hest, 40 høns og 20 sauer. Karsten ble gift med Klara Alvilde Hansen (1916-2000) fra Glørstad. De fikk 2 barn:

1. Asbjørg Edel, neste eier.
2. Kolbjørn Arvid (1941-2014). Han bodde på Glørstad og hadde en sønn, Terje, med Kari Augusta Larsen, f. 1942. Senere samboer med Kari Johanne Glørstad f. 1949.

Asbjørg Edel Glørstad f. 1940. Hun ble gift med Asbjørn Vassbotn (1935-2014) fra Mo i Rana, Nordland. De fikk 3 barn:

1. Roger, neste bruker.
2. Heidi f. 1965
3. Aina f. 1967

Roger Vassbotn f. 1963 fikk eiendomsretten til gården i 2004. Han ble gift med Lena Kvernø f. 1969. De fikk 3 barn:

1. Janita f. 1988
2. Ina f. 1994
3. Magnus f. 1997
Sandåsen 2/2-3, Gløstad, Hitra.

Ingebrigt Hansen Sandås (1792-1877) fikk skjøte på denne gården fra Krigsråd Holtermann i 1855 for 200 spd. Hovedbygningen var oppført i 1850. Det samme med fjøs, stall og låve. Ingebrigt var gift med Elisabeth Olsdatter Glørstad (1792-1877). De fikk 2 barn:

1. Sønn f. 1830
2. Kristine (1834-1905). Hun ble gift med Peter Andreas Pedersen (1822-1905) fra Sørsætra, Fjellværsøya. De bodde i Skjæret, Fjellværsøya og fikk 8 barn.

Arvingene etter Ingebrigt Hansen Sandås solgte gården for 150 spd til Anton Mortensen Gjevik ved skjøte datert 25/5-1867. Enken Elisabeth fikk kår. Anton Mortensen Sandås (1838-1892) ble i 1863 gift med Elen Maria Kristiansdatter Glørstad (1839-1883). De fikk 8 barn:

1. Maria (1864-1941). Hun ble gift med Martin Kristian Antonsen Glørstad (1867-1952). De fikk 1 datter, Elen Marie, som ble gift med driveren på Gløstad 2/1.
2. Hanna f. 1864.
3. Anna Jørgine (1866-1888). Hun fikk en datter med Nils Bernhard Nilsen Fossan fra Trondheim. Ugift.
4. Lena (1868-1957). Gift med Rasmus Edvard Rasmussen Sandvik (1864-1923). De fikk 2 barn i Sandvika, Ansnes.
5. Karoline f. 1871. Fikk en datter med Ole Gustav Eilertsen Meland (1857-1943).
6. Martin, neste bruker.
7. Anton, f. 1875, og gift med Ingeborg Anna Margrethe Kristoffersdatter, f. 1872. De fikk 2 barn.
8. Hans f. 1877. Gift med Anna Kristine Eideim f. 1879. De bodde i Trondheim og hadde 6 barn.

Som enkemann ble Anton Mortensen Sandås i 1884 gift med Andrea Kristiansdatter Glørstad (1845-1931). De fikk 1 barn:

1. Edvard f. 1886.

Martin Antonsen Sandås (1873-1949). Foreldrene var døde og stemora Andrea (i farens 2. ekteskap) fikk hjemmelsrett. Hun skjøtet gården til stesønnen Martin Antonsen datert 26/5-1894. Prisen var 1112 kroner. Martin ble gift med Elen Berntine Arntsdatter Stenkløv (1870-1942). De fikk 7 barn i Sandåsen:

1. Elfrida Marie f. 1894.
2. Anton Edvard, neste bruker.
3. Rikard Ludvig (1898-1916)
4. Ida Amalie (1900-1980). Hun ble gift med Ole Nilsen Gjevik (1898-1969). De fikk 3 barn i Jevika, Ansnes.
5. Arvid Edvin (1904-1945). Gift med Elen Marie Johansdatter Oldervik (1903-1987). De fikk to barn på Sandåsen: Edmund f. 1932 og Johan Martin f. 1937.
6. Jenny Johanne (1905-1973). Hun var ugift og fikk to barn på Sandåsen.
7. Marie Beate (1908-1999). Hun ble gift med Alf Sundbæk Hestnes (1904-1972), gårdeier på Hestnes 28/3. De fikk 4 barn.

Anton Edvard Sandås (1895-1980) tok over farsgården i 1944. Besetningen på den tiden var 7 kyr, 2 kalver, 1 hest, 30 høns, 1 gris og 16 sauer. Anton Edvard var ugift, og søsteren Jenny Johanne (1905-1973) overtok gården. Hun fikk en sønn med Alf Henry Aune: Halvdan Bjarne. Og en sønn med Aksel Kristian Holm (1921-1996): Asbjørn Martin.

1. Halvdan Bjarne, neste bruker. (1926-2008). Han ble gift med Lilly Kristine Langnes f. 1940.
2. Asbjørn Martin f. 1946. Han bygde seg hus på eiendommen og fikk 2 barn med Randi Hauge f. 1954.

Halvdan Bjarne Sandås (1926-2008). Han ble gift med Lilly Kristine Langnes f. 1940. De hadde ingen felles barn. Hun tok over eiendommen da Bjarne døde. Lilly hadde to sønner fra før med Arvid Norum:

1. Fred Roger f. 1967
2. Karl Leo, neste eier.

Karl Leo Norum f. 1972 ble eier av eiendommen Sandåsen 2/12 i 2008.

Johan Martin Sandaas f. 1937 er registrert som eier 7/8 av eiendommen 2/2 pr. 2006. Medeiere er hans tre barn som er ført med 1/24-del hver.
Gløstad 2/4

Ole Iversen (1779-1815) var fra Orkdal kommet til Gløstad før 1801. Han ble gift med Ingeborg (Inger) Ellevsdatter Kjølsø (1787-1847). De hadde sønnen Iver:
Iver Olsen Glørstad (1812-1884) fikk bygselbrev på gården i 1845. Krigsråd Holtermann Nils R. Parelius overtok Hopsjøgodset i 1841. Gløstad ble overtatt av Holtermann som eneeier i 1850 og gården ble frambudt til leilendingene. Skylddelingen i 1853 førte til en firedeling av Gløstad - Gåsvik ikke medtatt.
Iver Olsen Glørstad ble gift med Ane Sofie Hansdatter Løgh Bernhoft (1808-1888). De fikk 5 barn:

1. Ole, neste bruker.
2. Ellev (1841-1917), neste bruker.
3. Beret Anna (1845-1883). Gift med Hans Bendiksen Glørstad (1845-1935). De fikk 4 barn på Gløstad.
4. Inger f. 1848. Hun fikk en sønn med Tobias Vassæther f. 1845. Hun ble senere gift med sin svoger Hans Bendiksen. De fikk sønnen Bernt.
5. Hanna Jonetta (1850-1925). Gift med Anton Eriksen (1853-1909) i Vikan Fillan. De fikk 7 barn i Vikan.

Ole og Ellev Iversønner kjøpte sammen i 1873 denne gården på Gløstad for 400 spd. Ole fikk den øverste parten av fellesgården, mens Ellev fikk den nederste. De delte bygningene seg imellom og bygde nye hus på nye tomter.

Ole Iversen Glørstad (1838-1881) ble gift med Gurine Gabrielsdatter Kjølsø (1847-1895). Gurine ble enke i 1881 og giftet seg igjen med Ole Kristiansen Glørstad (1850-1912) fra hovedgården (2/1). Hun fikk med ham 3 barn før hun døde i 1895. Hennes 2. ektemann fikk først hjemmelsbrev til eiendommen men ga dette til to av Gurines sønner fra første ekteskapet, Johan Gabriel og Oluf i 1897. De to brødrene drev gården sammen i mange år, men i 1932 kjøpte Johan Gabriel gården 25/2 i Fillan og flyttet dit. Ole Iversen og Gurine Gabrielsdatter fikk 5 barn:

1. Lina Sofie f. 1872. Gift med Johan Magnus Magnussen Hestnes, f. 1863. De fikk 5 barn og emigrerte til Amerika.
2. Johan Gabriel (1874-1957). Han kjøpte gården 25/2 i Fillan i 1932. G.m. Julie Anna Johansdatter (1879-1937) fra Vika, Steinklovan. De fikk 3 barn før de flyttet til Fillan.
3. Oluf, neste bruker.
4. Ole Edvard (Ola) (1878-1959). Bodde i ene enden i huset til broren Johan Gabriel i Fillan. Ugift, ingen barn.
5. Hanna Oline (1881-1948). G.m. Johan Halfdan Sarassen Nesset (1885-1940). De bodde på Nesset under Leikvam og fikk 4 barn.

Oluf Gunerius Gløstad (1876-1967). Da broren Johan Gabriel flyttet til Fillan fikk Oluf skjøte på hans gårdpart i 1932 for 3500 kroner. Han var dermed eier av hele 2/4. Oluf giftet seg i 1931 med Signe Pettersdatter Dyrø (1898-1977) fra Dyrøya på Frøya. De fikk 5 barn:

1. Ole Gunerius, neste bruker. Han tok over gården etter faren i 1952, men overdro den senere til broren Arne. Ole var gift med Hilda Bugten og fikk 2 barn på Ørlandet.
2. Arne Olaf, neste bruker.
3. Solveig Gunelie (1935-2022). Hun var gift og bodde i Gåsvika, Glørstad. Hun fikk 6 barn.
4. Olga f. 1935. Gift på Ørlandet med Harald Rønne (1929-2010)
5. Gudrun Oddbjørg (1936-2019). Gift med Knut Rønning fra Ranheim. De bodde i Trondheim og fikk 3 barn.

Arne Olaf Glørstad (1933-2020) tok over gården etter broren Ole. Arne var gift med Magnhild Asbjørg Kuvåssæther (1936-2018) og de fikk 5 barn sammen. Magnhild hadde fra før datteren Ellinor:

1. Geir f. 1961
2. Ann-Magritt f. 1962
3. Solrun f. 1964
4. Bernt Oluf (1966-2016)
5. Arve Morten, neste bruker
6. Eystein f. 1974.

Arve Morten Glørstad f. 1968 tok over farsgården og fikk eiendomsretten i 2001. Han giftet seg med Turid Merete Stokkan, f. 1969 og fikk 3 barn:

1. Silje f. 1996
2. Vilde f. 1998
3. Helle f. 2001Gløstad 2/5, Hitra

Eiendommen ble skyldsatt i 1883, og Ellef Iversen (1841-1917) fikk eiendomsretten etter sin kone Hanna Mikkelsdatter (1852-1881)som var død. Han bygde husa på gården, hovedhuset i 1880-årene, mens fjøs, stall og låve ble reist i 1905. Ellev og Hanna fikk en datter:

1. Marie Sofie f. 1878. Hun utvandret til Amerika.

I 1910 var det utskiftning over Gløstad-gårdenes utmark og torvland. Ellev giftet seg igjen i 1884 med Kristine Bergitha Jakobsdatter Øyen (1844-1926) fra Fillan. De fikk også en datter:

1. Anna Henriette (1887-1973). Hun giftet seg i 1915 med Kristian Andreas Hansen (1880-1974) fra Ulvågen. Han fikk skjøte på gården fra sin svigerfar i 1916 for kr. 2000 inkl. løsøre. Anna og Kristian fikk 2 barn:

1. Klara Alvilde (1916-2000). Ble gift med Karsten Margido Johansen Glørstad (1912-1967) på nabogården bnr. 1. De fikk 2 barn.
2. Erling Hilmar, neste bruker.

Erling Hilmar Hansen (1919-2014) tok over gården i 1949. Besetningen på den tiden var 3 kyr, 1 kalv, 1 hest, 1 gris og 5 sauer. I 1941 giftet Erling seg med Mary Konstanse Eide (1921-1996) fra Ansnes. De fikk 4 barn på Glørstad:

1. Elllbjørg Mary, neste eier.
2. Signy Jorun (1943-2014). Hun ble gift med Leif Harald Martinsen f. 1941, Ansnes. De fikk 3 barn på Ansnes.
3. Alfhild Kristine (1945-1982). Hun var gift med Roald Bernhardsen. f. 1945 på Ansnes. Bosatt på Ansnes og fikk 3 barn.
4. Unni Helene f. 1956. Hun var gift med Geir Dagfinn Hammernes f. 1956 på Frøya. De bygde seg hus på heimgården og fikk 2 barn.

Eldbjørg Mary Hansen (1941-2009). Gift i 1963 med Øyvind Øyen f. 1940 fra Øya, Fillfjorden. Det var vel de som tok over gården. De fikk 3 barn:

1. Anne Mari, neste eier.
2. Øygunn f. 1967
3. Herlof Erling f. 1971

Anne Mari Øyen f. f. 1965. Hun var først gift med Trond Olav Rasmussen f. 1964. De fikk 2 barn. Senere gift med Atle Kristian Os Strøm f. 1959. Anne Mari fikk eiendomsretten til gården i 1998 Hun og Atle har en fostersønn.Gløstad 2/6, Hitra

Nils Rosing Parelius ble eier også av Gløstad gård i 1792 da han fikk skjøte fra sin mor. I 1841 fikk krigsråd Holtermann og Nils R. Parelius auksjonsskjøte på denne gården samt mange andre, for 14000 spd. Året etter fikk Ole Iversen og kona bygselbrev på gården. Holtermann ble eneeier av gården i 1850 og gården ble frambudt til leilendingene. Skyldsetningen i 1853 førte til at Gørstad ble til 4 bruk. Gåsvik var ikke medtatt men ble solgt fra Holtermann til Parelius i 1854.
Det første bruket som ble solgt var løpenr. 83 (bruksnr. 6) i 1855. Kjøper var Sten Hansen. Det var Kristian Hansen som da var leilending og han og kona Margrete Pedersdatter fikk kår her.
Sten Hansen Glørstad (1814-1891) ble gift i 1841 med Andrea Justine Olsdatter Strand (1816-1905) fra Innhitra. De fikk 8 barn:

1. Ole (1840-1902). Han bodde i Storvika ved Eidsøya og var gift med Hanna Gurine Olsdatter Øverdal (1841-1920). De fikk 3 barn.
2. Hans (1842-1865).
3. Rasmus (1847-1849)
4. Rasmus Gunerius (1850-1932). Overtok først farsgården som ble solgt på auksjon i 1895 til Ole Kristiansen. Rasmus flyttet til Dolmøya, var gift to ganger og fikk 9 barn.
5. Augustinus (1852-195). Ugift.
6. Enok f. 1856. Han var gift med Stine Johanne Kristiansdatter f. 1857 I Langfjæra, Ansnes. De fikk 5 barn og flyttet til Kristiansund.
7. Mille (1859-1942). Gift med Ole Jacobsen Øyen (1859-1937). De bodde i Øya, Fillfjorden og fikk 8 barn. Fra tidligere hadde Mille 1 sønn med Lars Vassæther.
8. Maria Dorthea (1865-1925). Hun var tilsynskvinne på et gamlehjem i Trondheim. Gift men trolig ikke barn.

Ole Kristiansen Glørstad (1850-1912) kjøpte denne gården på auksjon i 1876 for 2000 kroner. Han var fra hovedgården (2/1) på Gløstad. Ole ble i 1883 gift med Gurine Gabrielsdatter Kjølsø (1847-1895) som hadde 5 barn fra et tidligere ekteskap. Ole Kristiansen og Gurine fikk 3 barn:

1. Elen Margrethe (1884-1958). Gift med Aksel Ingvald Aalberg (1892-1974). De bodde i Steinkjer og fikk 4 barn.
2. Kristian, neste bruker.
3. Olise Gurine (1891-1967). Hun var gift med Kornelius Nicolay Hansen (1890-1965). Bosatt i Stavanger. 6 barn.

Kristian Olsen Glørstad (1887-1948) tok over eiendommen ved skjøte i 1912 for 1500 kroner. Han var gift med Johanne Mathilde Sarasdatter Nesset (1889-1946) fra Nesset under Leikvam. De fikk 6 barn:

1. Gunda Karoline (1912-1984). Hun ble gift med Magnar Høvik (1913-1979) fra Orkdal. De bodde rundt om på Hitra før de flyttet til Rissa. 6 barn.
2. Ole, neste bruker.
3. Jonny Kristine (1916-1951). Ugift
4. Kristian (1921-1961). Han ble gift med Klara Sofie Jensen (1923-1982) fra Frøya. De fikk 2 barn i Tranvikan.
5. Georg Ludvig (1925-2014). Han ble gift med Myrtle Annie (1927-2017). De bodde ved Tønsberg og fikk 2 barn.
6. Sverre (1932-2010). Han var gift med Irene (1946-2012) og de bodde i Levanger. Barn?

Ole Kristiansen Glørstad (1914-1992) tok over farsgården i 1947. Den er da på 50 dekar hvorav halvparten er dyrket. Besetningen var på 50-tallet 4 kyr, 2 kalver, høns, gris og 10 sauer. Hovedbygningen fra omlag 1850 ble modernisert i 1949. Ole ble i 1941 gift med Astrid Johanne Iversen Eide (1922-1992) fra Frol. De fikk 4 barn:

1. Olav, neste bruker.
2. Jarle Kristoffer f. 1945. Han ble gift med Mary-Ann Øyen f. 1956 fra Øya i Fillfjorden. De bygde hus på Gløstad (2/6) og fikk 4 barn.
3. Bjørg Anne f. 1949. Gift med Svein Marvind Skjærbusdal f. 1947 på Ulvøya. De bosatte seg i Trondheim og fikk 2 barn.
4. Alf f. 1956. Ugift, bosatt på Gløstad.

Olav Glørstad f. 1942 tok over gården etter faren. Han var først gift med Eli Todal f. 1947 på Hofstad. De fikk en datter. Så fikk han en sønn med Grethe Ragnhild Berg f. 1941 i Trondheim.

1. Heidi Glørstad f. 1968. Gift med Øyvind Baard Nielsen f. 1973 fra Uttian, Frøya. De fikk to barn. Bosatt på Frøya.
2. Thomas Glørstad f. 1984.

Thomas Glørstad f. 1984 fikk eiendomsretten til Gløstad 2/6 i 2015. Han bygget hus på utskilt tomt, Gløstad 2/60 som han eier sammen med Kristine Lundberg f. 1984Gåsvika 2/7, Gløstad, Hitra

Ole Olsen Gåsviken (1823-1896) fikk skjøte på Gåsvika i 1859 for 250 spd. fra skifteforvalteren i boet etter Nils Rosing Parelius som ble eier av eiendommen i 1854, som så mange andre eiendommer. Oles far, Ole Mikkelsen hadde drevet gården en periode og fikk da kår på gården. Ole Olsen Gåsviken ble gift med Karoline Rasmusdatter Honnes f. 1820. De fikk 2 barn:

1. Maria f. 1850. Hun ble gift med Ulrik Martin Sarassen Moen/Moa (1848-1902). De bodde på Moa 2/8 og fikk 5 barn.
2. Kornelius, neste bruker.

Kornelius Olsen Gåsvik (1854-1927) fikk skjøte på gården fra faren i 1885. Prisen han måtte betale var 1000 kroner. Samtidig fikk foreldrene kårkontrakt på gården. Kornelius Gåsvik ble i 1875 gift med Ingeborg Nilsdatter (1853-1923) fra Langfjærneset på Ansnes. De fikk 7 barn i Gåsvika:

1. Nils Olaus (1876-1961). Han ble gift med Lina Pedersdatter Engen (1866-1941). De bodde i Trondheim og fikk 3 barn.
2. Ingeborg Marie (1878-1879).
3. Marie f. 1880. Gift med Johan Fredrik Schwabe Simonsen f. 1873 i Rennebu. De fikk 4 barn.
4. Anna (1884-1944). Gift med Johan Oluf Johansen (1885-1958) fra Ansnesmyra. De fikk 3 barn på Ansnes.
5. Ole f. (1889-1951). Gift med Hermanda Margot Bernhardsdatter Bækken f. 1892 i Bekken, Barmfjorden. De bodde i Trondheim og fikk 1 datter.
6. Ida Karoline (1892-1970). Gift med Anders Bye (1893-1976) fra Orkdal. De fikk 5 barn på Fannrem.
7. Jørgine Oline f. 1896. Gift med Amund Johansen Vanvik (1891-1961). De bodde på Selsbakk, Trondheim og hadde minst 1 barn.

Kornelius Gåsvik solgte gården sin i 1915 til Martin Kristian Antonsen Glørstad (1867-1952) for kr. 1500 inkl. løsøre for 800 kroner. Martin besitter ikke Gåsvika i mange år for i 1922 selger han til sin pleiesønn Johannes Albertsen Glørstad (1884-1927). Han ble heller ikke lenge i Gåsvika. I 1927 selger han gården til Albert Olsen Gjevik f. 1867. Prisen nå var 1400 kroner. Da var gårdens hovedbygning samt et stykke torvmyr unnatatt. Albert Godtfred Olsen Gjevik ble i 1900 gift med Else Johanna Jensdatter Inntian (1876-1969) fra Inntian, Frøya. De fikk tre barn i Gåsvika:

1. Alma Hansine (1899-1994) var gift to ganger. Først med Enok Marius Johansen Fillingsnes (1904-1925). De fikk 1 sønn. G2) med Sigurd Bernhard Eidsvåg (1899-1975) fra
Eidsvågen, Fillan. De bodde i Bakkan på Ansnes og fikk 3 barn.
2. Arvid Jenfoft, neste bruker.
3. Agnes Marie (1915-2006). Hun ble gift med Alfred Aalberg (1910-1990). De var bosatt i Trondheim og fikk 6 barn.

Arvid Jentoft Gjevik (1910-1970). Han overtok Gåsvika etter faren i 1942. Arealet er 31 dekar dyrka mark, og besetningen på 50-tallet var 3 kyr, 5 ungdyr, 2 hest, gris og 15 sauer. Arvid ble gift med Solveig Gunelie Glørstad (1935-2022) fra Gløstad 2/4. De fikk 1 barn sammen: Janne Anita. Solveig hadde fra før 1 sønn: Odd Sigve. Hun ble på 70-tallet gift og fikk 4 barn med Harald Georg Lian f. 1943 i Ørland. De ble skilt og Solveig Gunelie Gjevik sto fortsatt som eier i Gåsvika da hun døde. Hun var da også registrert som eier av eiendommen 2/22. Barna i Gåsvika:

1. Odd Sigve (1955-1993)
2. Janne Anita f. 1958
3. Oluf Georg (1971-1973)
4. Harald Solvar f. 1973
5. Grete Olise f. 1974
6. Siv Emelie f. 1976Moa 2/8, Gløstad, Hitra

(Ulrik) Martin Sarassen Moen (1848-1903) var født på bruksnr. 1 på Glørstad. Han fikk skjøte på Moa i 1885 fra svigerfaren Ole Olsen Gåsvik for 250 kr. Martin ble gift med hans datter Maria f. 1850. Da Martin døde i 1905 ble gården skjøtet til sønnen Ole Martinsen f. 1879. Martin og Maria fikk 5 barn:

1. Søren Augustinus (1872-1909). Han var gift med Hanna Olava Petersdatter Hammervold f. 1874. De flyttet til Trondheim. Barn?
2. Julianna Karoline f. 1875. Hun var gift med Jakob Kristiansen Stokke f. 1874 i Roan. De bodde i Roan og fikk 1 kjent barn.
3. Ulrikke Melvine f. 1877. Gift med Ove Bernhard Andreassen f 1866 på Hitra. De bodde på Leinstrand og har to kjente barn.
4. Ole, neste bruker.
5. Anna (1884-1961). Fikk en datter med Martin Stensen Kjølsø (1884-1967).

Ole Martinsen Moen f. 1879 fikk skjøte på Moa i 1905 fra sin far for kr. 600. Ole giftet seg samme året med Kristine Oline Kristensdatter f. 1883 i Ingeborgvika, Fjellværsøya. Før han giftet seg hadde han datteren Martine Gunelie med Beret Johanna Theodorsdatter f. 1880 på Helgbustadøya. Ole og Kristine fikk 2 barn:

1. Martine Gunelie (1902-1993). Hun ble gift med Peder Olaf Magnusen Faksvåg (1885-1964). De fikk 4 barn i Kvenvær.
2. Martin Konrad, neste bruker.
3. Charlotte Ovedie (1916-1989). Hun ble gift med Hans Brøttingsvåg (1916-1999) fra Eidsmo (Eid). De fikk 2 barn på Eidsmo.

Martin Konrad Moen (1906-1982) Overtok eiendommen etter faren. Gården var på 12 dekar dyrka mark og besetningen var 1 ku, en gris og 7 sauer rundt 1952. Martin var ugift, og eiendommen ble solgt og regulert til fritidseiendommer.


Kilder:
Hitraboka II
Norges Bebyggelse, Sør-Tr.lag nordre del
hitterslekt.no
Eiendomsoverdragelser Digitalarkivet
Statens Kartverk, grunnboksinfo.

Adresse : Breddegrad: 63.630916542700675, Lengdegrad: 8.90013950127546
Fødsel

Treff 1 til 50 av 118

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Glørstad, Birger Edvard30 Mai 19272/1, Gløstad, HitraI22887
2 Andreasdatter Glørstad, Inger Anna23 Jan 18492/1, Gløstad, HitraI45141
3 Arntsen Selvåg Brannøy, Jon17372/1, Gløstad, HitraI2447
4 Bendiksdatter, Eline28 Jul 18512/1, Gløstad, HitraI1784
5 Bendiksen Brevik, Christian25 Mar 18572/1, Gløstad, HitraI1724
6 Bendiksen Glørstad Langø, Benjamin16 okt 18472/1, Gløstad, HitraI1783
7 Bentsen Øen, Niels gårdmannCa 16452/1, Gløstad, HitraI57914
8 Berntsen Glørstad, Kolbjørn4 Sep 19222/1, Gløstad, HitraI1935
9 Eidsvåg, Sylvia26 Nov 19302/1, Gløstad, HitraI2004
10 Ellevsdatter, Christianna1 Jan 18262/1, Gløstad, HitraI50518
11 Ellevsdatter Glørstad, Beret2 Jun 18282/1, Gløstad, HitraI2341
12 Enoksdatter Glørstad, Marie Sofie12 Jan 18862/1, Gløstad, HitraI1864
13 Enoksdatter Glørstad, Stenette Andrea7 Feb 18892/1, Gløstad, HitraI1861
14 Enoksen Glørstad, Sten7 Des 18902/1, Gløstad, HitraI1862
15 Enoksen Glørstad, Sten Anton28 des 18832/1, Gløstad, HitraI2550
16 Gabrielsen Glørstad, Ole Johan23 Sep 19032/1, Gløstad, HitraI604
17 Gjevik, Agnes Marie9 Mai 19152/1, Gløstad, HitraI1990
18 Gjevik, Arvid Jentoft22 Sep 19102/1, Gløstad, HitraI1989
19 Glørstad, Anders19842/1, Gløstad, HitraI10189
20 Glørstad, Ann-Kristin15 Aug 19872/1, Gløstad, HitraI10191
21 Glørstad, Ann-Magritt10 Des 19622/1, Gløstad, HitraI2920
22 Glørstad, Arne Arvid15 Okt 19272/1, Gløstad, HitraI2573
23 Glørstad, Arve Morten9 Des 19682/1, Gløstad, HitraI2923
24 Glørstad, Astrid7 Apr 19242/1, Gløstad, HitraI922
25 Glørstad, Bernt Oluf23 Mai 19662/1, Gløstad, HitraI2922
26 Glørstad, Christoffer11 mai 19822/1, Gløstad, HitraI10183
27 Glørstad, Elin Anne12 Jan 19492/1, Gløstad, HitraI2602
28 Glørstad, Erling Charles24 Feb 19202/1, Gløstad, HitraI1923
29 Glørstad, Eystein12 Mar 19742/1, Gløstad, HitraI2924
30 Glørstad, Gustav Alfred19 Apr 19082/1, Gløstad, HitraI601
31 Glørstad, Haldis Jenny3 Jan 19202/1, Gløstad, HitraI1692
32 Glørstad, Helle9 Mai 20012/1, Gløstad, HitraI2948
33 Glørstad, Hjørdis3 Apr 19312/1, Gløstad, HitraI2563
34 Glørstad, Inger19252/1, Gløstad, HitraI2204
35 Glørstad, Johan Edvin17 Jan 19142/1, Gløstad, HitraI2572
36 Glørstad, John Gabriel22 Mai 19172/1, Gløstad, HitraI2605
37 Glørstad, Kolbjørn Arvid2 Okt 19412/1, Gløstad, HitraI1942
38 Glørstad, Margit Elvida28 Des 19162/1, Gløstad, HitraI2729
39 Glørstad, Margit Elvida25 Des 19212/1, Gløstad, HitraI2535
40 Glørstad, Maria17612/1, Gløstad, HitraI2439
41 Glørstad, Odd Sigve10 Aug 19552/1, Gløstad, HitraI2666
42 Glørstad, Rolf Leonard20 Okt 19242/1, Gløstad, HitraI16161
43 Glørstad, Silje9 Des 19962/1, Gløstad, HitraI2946
44 Glørstad, Terje6 Apr 19622/1, Gløstad, HitraI2582
45 Glørstad, Torgeir Øyen8 Feb 19802/1, Gløstad, HitraI10181
46 Glørstad, Udøpt pikebarn3 Apr 19192/1, Gløstad, HitraI2730
47 Glørstad, Vidar14 Mar 19802/1, Gløstad, HitraI2765
48 Glørstad, Vilde31 Aug 19982/1, Gløstad, HitraI2947
49 Hammernes, Linn Therese28 Nov 19882/1, Gløstad, HitraI5106
50 Hammernes, Tom Kristian29 Sep 19832/1, Gløstad, HitraI5105


Død

Treff 1 til 50 av 71

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Glørstad, Birger Edvard30 Mai 19272/1, Gløstad, HitraI22887
2 Andersdatter Hammerstad, Gjertrud17752/1, Gløstad, HitraI46770
3 Andersen Glørstad, Iver4 Okt 18502/1, Gløstad, HitraI1768
4 Andersen Glørstad, Nils17722/1, Gløstad, HitraI66427
5 Antonsdatter Sandås, Maria17 Jan 19412/1, Gløstad, HitraI1746
6 Antonsen Glørstad, Martin Kristian23 Aug 19522/1, Gløstad, HitraI1745
7 Arntsdatter, Anne Mortina19 Mai 19252/1, Gløstad, HitraI23397
8 Bendiksen Glørstad, Hans strandsitter, fisker8 Feb 19352/1, Gløstad, HitraI1693
9 Carlsdatter, Kirsten2/1, Gløstad, HitraI2060
10 Eide, Mary Konstanse14 Nov 19962/1, Gløstad, HitraI2023
11 Eidsvåg, Sylvia11 Jun 19312/1, Gløstad, HitraI2004
12 Ellevsdatter Glørstad, Anna Henriette18 Des 19732/1, Gløstad, HitraI1726
13 Ellevsdatter Kjølsø, Ingeborg (Inger)2 Des 18472/1, Gløstad, HitraI1714
14 Enoksen Glørstad, Sten Anton26 Mar 18892/1, Gløstad, HitraI2550
15 Gabrielsdatter Kjølsø, Gurine7 Des 18952/1, Gløstad, HitraI721
16 Gabrielsen Strøm, Gjert7 Nov 18902/1, Gløstad, HitraI2551
17 Glørstad, Kolbjørn Arvid20 Jun 20142/1, Gløstad, HitraI1942
18 Glørstad, Margit Elvida22 Jan 19172/1, Gløstad, HitraI2729
19 Glørstad, Udøpt pikebarn3 Apr 19192/1, Gløstad, HitraI2730
20 Hansdatter Hammeren, Beret Marta16 Nov 18802/1, Gløstad, HitraI1774
21 Hansdatter Løgh Bernhoft, Ane Sofie9 Jul 18882/1, Gløstad, HitraI11489
22 Hansen, Erling Hilmar28 Jan 20142/1, Gløstad, HitraI1917
23 Hansen, Knut22 Mai 18772/1, Gløstad, HitraI2546
24 Hansen, Kristian Andreas15 Nov 19742/1, Gløstad, HitraI1913
25 Hansen Glørstad, Claus31 Aug 18892/1, Gløstad, HitraI2079
26 Hansen Glørstad, Iver Berntinus1 Jan 18832/1, Gløstad, HitraI1712
27 Hansen Glørstad, Kristian2 Feb 18832/1, Gløstad, HitraI1743
28 Ingebrigtsen Glørstad, Claus2/1, Gløstad, HitraI77177
29 Ingebrigtsen Kleven, Hans26 Des 18492/1, Gløstad, HitraI1797
30 Iversdatter, Berit17902/1, Gløstad, HitraI42553
31 Iversen Glørstad, Andreas3 Jun 18492/1, Gløstad, HitraI2538
32 Iversen Glørstad, Morten2 Apr 17952/1, Gløstad, HitraI2472
33 Iversen Glørstad, Ole17902/1, Gløstad, HitraI42554
34 Iversen Glørstad, Ole19 Jun 18152/1, Gløstad, HitraI1705
35 Iversen Glørstad, Ole12 Mai 18702/1, Gløstad, HitraI1701
36 Iversen Glørstad, Paul (Povel)17902/1, Gløstad, HitraI56707
37 Jacobsdatter, Maren17912/1, Gløstad, HitraI56923
38 Jakobsdatter, Maria27 Jun 1815 ?2/1, Gløstad, HitraI2053
39 Jakobsdatter Øyen, Kristine Bergitha2 Jul 19262/1, Gløstad, HitraI1690
40 Jensdatter Glørstad, Margrete17652/1, Gløstad, HitraI2438
41 Jensen Glørstad, Paul17862/1, Gløstad, HitraI2441
42 Johannesdatter Norddolm, Maren20 Mai 19042/1, Gløstad, HitraI44706
43 Johansen Glørstad, Karsten Margido26 Sep 19672/1, Gløstad, HitraI1921
44 Kristensen Glørstad, Johan Haftor22 Feb 19692/1, Gløstad, HitraI1922
45 Kristiansdatter Glørstad, Klara Alvilde22 Sep 20002/1, Gløstad, HitraI1916
46 Kristiansen Glørstad, Hans7 Des 19262/1, Gløstad, HitraI1741
47 Kristiansen Glørstad, Ole23 Jan 19122/1, Gløstad, HitraI1803
48 Martinsdatter Glørstad, Elen Marie19 Des 19582/1, Gløstad, HitraI1749
49 Mikkelsdatter Herø, Hanna Berntine15 Mar 18812/1, Gløstad, HitraI1770
50 Mortensen Glørstad, Ole16812/1, Gløstad, HitraI57932


Arveskifte

Treff 1 til 9 av 9

Etternavn, Fornavn Arveskifte Person ID
1 Andersen Glørstad, Nils14 Apr 17722/1, Gløstad, HitraI66427
2 Iversen Glørstad, Ole16 Sep 18162/1, Gløstad, HitraI1705
3 Iversen Gåsvik, Lars18 Apr 17682/1, Gløstad, HitraI2898
4 Larsdatter Volden, Gjertrud26 Okt 17332/1, Gløstad, HitraI10185
5 Olsdatter Kleven, Kristiana24 oktober 18162/1, Gløstad, HitraI1763
6 Olsen Glørstad, Iver1 Jun 17962/1, Gløstad, HitraI2236
7 Olsen Glørstad, Ole21 Mai 17532/1, Gløstad, HitraI3036
8 Rasmussen Kjølsø, Ole4 Feb 18152/1, Gløstad, HitraI2048
9 Østensen Glørstad, Ole13 Okt 18092/1, Gløstad, HitraI2052
Bolig

Treff 1 til 13 av 13

Etternavn, Fornavn Bolig Person ID
1 Antonsen, Hilde Dalsbø20102/1, Gløstad, HitraI1950
2 Antonsen, Roger Ansgar20102/1, Gløstad, HitraI1951
3 Berg, Bjørn Johanfra ca 19852/1, Gløstad, HitraI2866
4 Esbensen, Beritfra ca 19852/1, Gløstad, HitraI2867
5 Haldorsen, Benjamin18042/1, Gløstad, HitraI68495
6 Iversen Glørstad, Ole18042/1, Gløstad, HitraI1705
7 Iversen Glørstad, Ole18102/1, Gløstad, HitraI1705
8 Nilsen Glørstad, Anders17452/1, Gløstad, HitraI61081
9 Olsen Glørstad, Ole17452/1, Gløstad, HitraI3036
10 Rasmussen, Marianne2/1, Gløstad, HitraI35363
11 Rasmussen, Trond Olav20042/1, Gløstad, HitraI2244
12 Rasmussen, Villiam2/1, Gløstad, HitraI35364
13 Rasmussen Kjølsø, Ole18042/1, Gløstad, HitraI2048
Bopel og status

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bopel og status Person ID
1 Hansdatter, Karenft 18652/1, Gløstad, HitraI2396
Bopel, stilling

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bopel, stilling Person ID
1 Hansen, Amund18752/1, Gløstad, HitraI27429
Bosatt

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bosatt Person ID
1 Øyen, Øyvind2/1, Gløstad, HitraI2242
Bosted

Treff 1 til 6 av 6

Etternavn, Fornavn Bosted Person ID
1 Andersen Glørstad, Nils17452/1, Gløstad, HitraI66427
2 Arntsen Selvåg Brannøy, Jon17452/1, Gløstad, HitraI2447
3 Iversen Glørstad, Paul (Povel)18042/1, Gløstad, HitraI56707
4 Iversen Gåsvik, Lars17452/1, Gløstad, HitraI2898
5 Iversen Gåsvik ?, Kristen17452/1, Gløstad, HitraI66440
6 Østensen Glørstad, Ole18042/1, Gløstad, HitraI2052
Folketelling

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Folketelling Person ID
1 Amundsdatter, Elen Mathea18652/1, Gløstad, HitraI65636
Gård

Treff 1 til 3 av 3

Etternavn, Fornavn Gård Person ID
1 Antonsen Glørstad, Martin Kristian2/1, Gløstad, HitraI1745
2 Kristensen Glørstad, Johan Haftor2/1, Gløstad, HitraI1922
3 Kristiansen Glørstad, Hans2/1, Gløstad, HitraI1741
Oppvekst

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Oppvekst Person ID
1 Eidsvåg, Petter Leonard2/1, Gløstad, HitraI23813
Pleiesønn

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Pleiesønn Person ID
1 Albertsen Glørstad, Johannesft 19002/1, Gløstad, HitraI1691
stilling

Treff 1 til 3 av 3

Etternavn, Fornavn stilling Person ID
1 Andersen Glørstad, Nils2/1, Gløstad, HitraI66427
2 Gabrielsen Strøm, Gjert7 Nov 18902/1, Gløstad, HitraI2551
3 Iversen Glørstad, Oleft 18012/1, Gløstad, HitraI1705
Bolig

Treff 1 til 1 av 1

Familie Bolig Famile ID
1 Olsen Flor Glørstad / Carlsdatter2/1, Gløstad, HitraF770
Status

Treff 1 til 1 av 1

Familie Status Famile ID
1 Glørstad / Glørstad2/1, Gløstad, HitraF730