22/4, Hopsjø, Melandsjø, Hitra

Hopsjø 22/4, Hitra

Hopsjø (Handelsstedet Hopsjø) var et handelssted ved Melandsjøen på Hitra, etablert i 1730 av familien Hegge. Hopsjø som handelssted var i drift med få avbrudd frem til 1953.
Den som først og fremst gjorde handelsstedet mektig og kjent var Nils Rosing Parelius (1753–1799). Under han ekspanderte handelsstedet kraftig og etablerte internasjonale forbindelser med frakt i egne båter av fiskeprodukter til Frankrike og Spania og hentet manufaktur, brennevin og vin, salt, sukker, tobakk og frukt i retur.
På høyden sent på 1800-tallet bestod stedet av 41 eiendommer og fire kirker med jordgods, deriblant Fillan og Dolm kirke. Grunnlaget for rikdommen var to fiskevær, det ene var det største været sør for Lofoten; Titran. Handelsstedet var lenge det aller største på trøndelagskysten, med skjenkestue, gjestgiveri og skysstasjon og var sentral i jektefarten med transport av tørrfisk og klippfisk til Bergen.
I begynnelsen av 1800 tallet ble Margretes Minde reist som Pareliusfamiliens lysthus, med park etter fransk smak og sjeldne trær. Den store indre ringmur påståes å være reist av tukthusfanger fra Trondheim.
Restene av bygningsmassen ble i 1989 overtatt av Hopsjøstiftelsen, som har restaurert og gjenreist bygningene og driver helårs virksomhet, og er arrangør av Hopsjødagene i uke 29 hvert år. (Wikipedia).

Jørgen Clausen Parelius (1675-1734) kom fra Hemne til Hitra og etablerte handelsstedet Valan ved Heggåsen på Dolmøya i 1701. Han var først gift med Elen Gerlofsdatter Nettelhorst, f. Ca 1677, Honnes, Barmfjorden, Hitra, d. 1706, Valen, Hitra. De fikk 4 barn. Som enkemann giftet Jørgen seg med Giertrud Kristina Rasmusdatter Rosing (1688-1764). I dette ekteskapet ble det 8 barn. Rasmus Rosing Parelius (1708-1780) var eldst og det var han som overtok handelsstedet Hopsjø etter faren. Han ble da handelsmann og proprietær til Hopsjø. Rasmus Rosing Parelius var gift tre ganger
Han drev stor landhandel, derunder brennevins- og tobakkshandel. Han overtok først handelsstedet Valen etter faren i 1733, samt gården Dyrvik på Frøya før han giftet seg til Hopsjø, flyttet dit, og ble bygdas mektigste mann og i kjøpmannskretser i Trondheim kalt for "Hopsjøhøvdingen". Han var gift tre ganger, fikk til sammen 12 barn. Ved sine giftermål økte hans formue betydelig. Valen overdro han til søsteren og svogeren Paul Ellingsen Holst. En finner også spor av at Rasmus Parelius har hatt økonomiske interesser på mere fjerntliggende steder, bl.a Skogn.

Det ble Rasmus Parelius sin yngste sønn, Nils Rosing Parelius (1753-1799) som tok over på Hopsjø da faren døde i 1780. Han ble gift med Margrethe Elisabeth Buch (1764-1808) og de fikk 8 barn. Margrethe ble enke i 1799 og i 1801 giftet hun seg med Rasmus Brochman Parelius (1776-1827). I dette ekteskapet ble det 4 barn. Nils Rosing Parelius den yngre (1803-1856) ble eier av Hopsjø etter at moren hadde drevet stedet etter at hun ble enke. Nils Rosing Parelius ble i 1829 gift med Martha Margrethe Lund (1804-1887) fra Orkdal. Nils Rosing Parelius fikk i 1829 skjøte på Heggåsen fra sin mor. Denne gården solgte han i 1841. Nils Rosing Parelius og fru Martha Margrethe fikk 7 barn:

1. Catharina Byggball (1830-1905). Hun var gift med gårdeier Petter Carlsen Paaske (1821-1904). De bodde på Ørlandet hvor de fikk 10 barn.
2. Rasmus Brochmann Bjerkerod (1831-1916). Gift med Henriette Wilhelmine Hansen (1834-1905). 2 barn?. De utvandret til Amerika.
3. Hans Holst, neste bruker.
4. Margrethe Elisabeth Busch (1835-1917. Ugift. Hun døde som priorinne i Thomas Angells Hus i Trondheim.
5. Knut Henrik Holtermann (1837-1884). Handelsmann i Sandvika, Frøya før han utvandret til Amerika. Fikk før det en datter med Olava Olsdatter Hanekamvik-Henningsvik.
6. Sofie Rasmine (1840-1925). Hun bestyrte Hopsjø for broren Hans til hun flyttet til Trondheim. Ugift.
7. Cato Byggball Gaarder (1843-1930). Gift med Anna Markusdatter Leikvam (1849-1916). De utvandret til Amerika. Det kjennes 3 barn.

Hans Holst Parelius (1833-1905) ble eier av Hopsjø etter foreldrene i 1865. Han var handelsmann, gårdbruker, dampskipsekspeditør og poståpner. Hans Parelius pantsatte eiendommene for å satse på moderne vannkraft, men dette gikk over styr. Det endte i en konkurs, og en epoke var dermed over. Hans var nok mer folkelig og jordnær enn sine forgjengere, og han interesserte seg for bygda og folket. Han var i en årrekke medlem av Hitra herredsstyre, og han var forlikskommisær. Hans Parelius døde ugift, og var den siste mannlige Parelius av Hopsjøgrenen. Søsteren Sofie ble værende en kort tid på Hopsjø.

Det viste seg at dødsboet var insolvent, og eiendommen ble i 1905 solgt på tvangsauksjon til Henning Eriksen Neerland (1845-1932), den kjente væreier på Smøla. Kjøpesummen var kr. 15160. Samtidig ble Neerland også eier av lyststedet Margrethes Minde. På Smøla var han eier av Brattværet som han kjøpte i 1907. Der hadde han hadde drevet siden 1863. Neerland bodde imidlertid på Ytre Råkholmen som han også var eier av.
Henning Neerland ble i 1870 gift med Tomine Marcelie Andersdatter Iversen (1851-1926) fra Smøla. De fikk 7 barn på Smøla: Hanna Marselia (1871-72), Hanna Marcelie (1873-1922), Edvard Theodor (1875-1960), Edvarda (1877-1958), Anders Olai Sundbæk f. 1880, August f.1884 og Magnar Alfred f. 1889.

Det ble Edvard Theodor Neerland (1875-1960) som tok over Hopsjø. I 1900 var han handelsbetjent og værbestyrer på Brattværet men flyttet ca 1906 til Hitra og videreførte handelen på stedet. I 1915 fikk han skjøte på eiendommen fra faren for kr. 16000. Han drev i noen år før det endte i en konkurs i 1924. Edvard etablerte Hopsjø Preserving ca. 1915 og solgte dette firmaet i 1943 til Hestnes hvalstasjon som endret firmanavnet til Hitra Canning. I 1924 solgte Edvard tomt til Hitra kommune til utvidelse av kirkegården, samt tomt til kirken som ble bygget der og som ble innviet i 1927.
Edvard Neerland ble i 1896 gift med Anna Svenning Svendsen f. 1878 i Kristiansund. De fikk 11 barn:

1. Henning (1896-1979). Gift med Magnhild Elvira Aarum (1894-1974). De slo seg ned i Bærum. 2 barn
2. Dagborg (1897-1978). Gift med Alf Marius Berntsen Sandsør f. 1885. De fikk 5 barn
3. Åsta Marcelie (1899-1993). Hun ble gift med Ottar Edvin Rønning (1891-1959). Bosatt i Trondheim. De fikk 2 barn.
4. Edvard Theodor (1901-1901).
5. Edvard Theodor (1902-1988). Han tok først over Hopsjø ved auksjonsskjøte i 1924 for kr. 35000. Senere overdro han til broren Arne. Edvard ble gift med Olaug Mathilde Isachsen. De fikk 2 barn. Bygde i 1939
hus i "Dalen" ved Hopsjø, Melandsjø. Han arbeidet som linjearbeider. Flyttet fra Hitra.
6. Arne, neste bruker.
7. Karl Arvid (1905-1911).
8. Aksel Sundbeck f. 1907.
9. Anna Bergljot (1909-1998). Ugift, bodde på Hopsjø.
10. Gunvor f. 1910. Gift 2 ganger. I 1939 med Per Flach Brodal. De fikk 2 barn. Bosatt i Trondheim.
11. Marie Edvarda (1912-2003). Ugift, ingen barn.

Arne Neerland (1904-1996). Arne tok over Hopsjø i 1947 ved skjøte fra broren Edvard (f. 1902). Iflg. Norges Bebyggelse var arealet 55 dekar, hvorav 50 dekar var dyrket. Besetningen var 6 kyr, 6 kalver, 1 hest samt griser og sauer. Arne ble kjent på Hitra for sine landskaps/naturmalerier. Han spilte også trekkspill. Gift i 1953 med Hildur Stålhand (1915-1980) fra Kristiansund. De fikk sønnen Arne. Hildur hadde fra før 2 barn: Anne Lise og Svein.

1. Anne Lise (1943-2021). Ble gift med Knut Lund f. 1934. De bodde på Hopsjø og fikk 5 barn.
2. Svein (1944-1983). Gift med Turid Helland f. 1947 i Trondheim. De bodde på Hopsjø og fikk 2 barn.
3. Arne, neste eier.

Arne Neerland f. 1953 overtok eiendommen etter faren. Han var gift med Liv Hangerhagen (1942-1993). Bosatt i Trondheim og fikk 1 sønn:

1. Terje Neerland f. 1978.Kilder:

Norges Bebyggelse
Hitterslekt.no
Hitraboka II
Hitra sorenskriveri, panteregister
Digitalarkivet.no

Adresse : Breddegrad: 63.627975866732875, Lengdegrad: 8.718681335449219
photo_library
Bilder
not-F
Handelstedet Hopsjø

Digitalisert ved Kystmuseet

not-F
Besøk på Hopsjøen

Digitalisert ved Kystmuseet

not-F
Bilde av Handelstedet Hopsjø

Fotografert fra Purkholmen i Dolmsundet. Digitalisert ved Kystmuseet i Sør-Trøndelag

not-F
Hopsjøen

Hitra Canning Digitalisert ved Kystmuseet

Fødsel

Treff 1 til 50 av 85

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Andersen Rosing/Røssing, Anton Oluf15 Jun 184822/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI13858
2 Antonsdatter Hopsø, Anna Kristine4 Sep 188722/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI1340
3 Antonsen Hopsø, Ingvar Martin2 Jul 189622/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI1655
4 Buch Parelius, Margrethe Elisabeth17 Feb 183522/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI22282
5 Byggball Gaarder Parelius, Cato1 Jan 184322/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI22285
6 Byggball Parelius, Catharina24 Mai 183022/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI22280
7 Colbjørnsen Parelius, Johanne12 Apr 178522/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI58634
8 Ellevsdatter Kjølsø, Ingeborg (Inger)178722/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI1714
9 Gabrielsen, Anton Ulrik17 Feb 186822/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI80056
10 Gudmundsdatter Meland, Gunnhild18 Jun 178022/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI44568
11 Gundersdatter Gautvik, Jensine29 Mai 183022/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI2504
12 Gundersen Klokkergård, Elenius14 Nov 183222/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI48166
13 Hansdatter, Elen Johanne12 Apr 184622/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI45858
14 Hegge, Christian Torber amtmann174322/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI22326
15 Hegge, herr Hans Bernhoft sogneprest174222/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI22325
16 Hegge, Johanne174422/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI54513
17 Hegge, Marcelie Chatarina18 Sep 174622/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI22327
18 Hegge, Maren174022/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI22323
19 Hegge, Olava Johanne173822/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI22322
20 Hegge Parelius, Marcus7 Feb 175222/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI22315
21 Hegge Parelius, Marcus179222/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI22291
22 Hegge Parelius, Marselia179122/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI22290
23 Hegge Parelius, Oline Marie2 Aug 180722/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI22297
24 Herje, Målfrid Kari17 Nov 192822/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI38559
25 Holst Lund Parelius, Hans24 Jan 183322/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI22235
26 Holtermann Nilsen Parelius, Knut Henrik23 Nov 183722/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI7983
27 Hopsø, Gunvor5 Feb 190122/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI10841
28 Hopsø, Tanja19 Aug 196922/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI26812
29 Hopsø, Tore16 Mai 196722/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI26811
30 Hopsø, Trond21 Mai 197122/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI26813
31 Iversen Myren, Jens22/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI68921
32 Jensen, Charles Armang20 Nov 191722/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI14306
33 Johansen Holm, Ole10 Mar 187922/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI63196
34 Johansen Meland, Johan Kristian11 Okt 188522/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI40879
35 Jonsdatter, Else Johanna1 Nov 182022/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI43318
36 Jørgensen Parelius, Claus2 Nov 171122/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI22244
37 Lund, Heidica 197022/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI7961
38 Lund, Ingvald Martin8 Jan 196122/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI7958
39 Lund, Jan Erik9 Jun 195922/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI7957
40 Lund, Laila Hildegunn1 Jun 196222/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI7959
41 Lund, Øystein19 Mai 196722/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI7960
42 Marcusen Hegge, herr Ole sogneprest29 Jul 174122/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI22324
43 Neerland, Anna Bergljot "Monken"8 Mar 190922/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI21284
44 Neerland, Arne6 Nov 195322/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI21275
45 Neerland, Einar Øivind13 Okt 192822/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI21288
46 Neerland, Erna Margrethe2 Jun 192022/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI21328
47 Neerland, Gerd Synnøve2 Jul 192422/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI22374
48 Neerland, Gunvor29 Nov 191022/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI21285
49 Neerland, Kitty2 Okt 192722/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI21299
50 Neerland, Marie Edvarda26 Okt 191222/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI21286


Død

Treff 1 til 29 av 29

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Bernhoft, Elsebe Cathrine Hansdatter3 Des 179522/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI22320
2 Brochman Parelius, Rasmus kjøpmann1 Sep 182722/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI22242
3 Buch, Margrethe Elisabeth10 Apr 183822/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI22286
4 Burchardt Parelius, Margrethe Marie184922/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI22675
5 Danielsen Enebo, Reidar1 Jun 199022/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI13910
6 Hegge, Marcelie Chatarina175122/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI22327
7 Holst Lund Parelius, Hans21 Jun 190522/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI22235
8 Iversen Myren, Jens181722/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI68921
9 Jørgensdatter Parelius, Elsebe Catharina19 Mai 177422/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI55178
10 Jørgensdatter Parelius, Karen Margrethe19 mai 177422/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI55173
11 Jørgensen Meland, Isak21 Mar 187922/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI23224
12 Jørgensen Parelius, Claus174022/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI22244
13 Lund, Martha Margrethe13 Jul 188722/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI22328
14 Marcusdatter Friis, Johanna22/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI66461
15 Mathiasen Møller, Lauritz16 Jul 183122/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI23408
16 Neerland, Anna Bergljot "Monken"25 Apr 199822/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI21284
17 Neerland, Arne23 Aug 199622/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI21273
18 Olsen Hegge, Marcus174622/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI22321
19 Parelius, Ingeborg Marieetter 180122/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI22249
20 Parelius, Maren Kirstine7 mai 182022/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI22314
21 Rasmusdatter Parelius, Ane Henrikke174222/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI22306
22 Rosing Parelius, Niels godseier og handelsmann5 Nov 179922/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI22241
23 Rosing Parelius, Nils9 Okt 185622/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI22243
24 Rosing Parelius, Rasmus178022/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI22240
25 Rosing Parelius, Rasmus21 Nov 184722/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI22673
26 Sandsør, Edvard192022/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI38803
27 Stålhand, Hildur Emilie23 Mar 198022/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI21274
28 Svenning Neerland, Karl Arvid10 mai 191122/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI22419
29 Torbergsen Hegge, Ole18 Mar 174322/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI66460
Folketelling

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Folketelling Person ID
1 Jonsen Stene, Baard1 desember 186522/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI37386
Gård

Treff 1 til 2 av 2

Etternavn, Fornavn Gård Person ID
1 Neerland, Arne22/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI21273
2 Neerland, Edvard Theodor22/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI21282
Skifte

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Skifte Person ID
1 Rosing Parelius, Niels godseier og handelsmann2 Sep 180022/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraI22241
Ekteskap

Treff 1 til 1 av 1

Familie Ekteskap Famile ID
1 Reitan / Andersen17 Aug 201922/4, Hopsjø, Melandsjø, HitraF19762