24/1, Småge, Hitra

Småge G.nr. 24, Hitra


Gården var eid av Parelius i 1790. Da var det oppgitt 2 plasser under gården: Strømmen og Hamn (Havn). Tidligere var Markus Hegge eier av Småge og Smågesjøen. Hegge kjøpte av Peder Henriksen Wulf. Peder Olsen var født i 1772 og han var gift med Marit Ludvigsdatter, f. 1775, søster til den andre gårdmannen, Peder Ludvigsen. De hadde en datter Maria, f. 1800. Senere fikk de to sønner, Johannes og Anders.Småge 24/1

Nevnte Peder Olsen Småge (1772-1837) fikk bygselbrev på størstedelen av gården i 1797, mens Peder Ludvigsen f. 1770 overtok en mindre part på 18 mrkl. Peder Olsen Småge var født i 1772 og han var gift med Marit Ludvigsdatter f. 1775. Hun var søster til den andre gårdmannen, Peder Ludvigsen. Peder Olsen Småge og Marit fikk 6 barn:

1. Maria (1800-1842)
2. Ole (1802-1883). Han ble gift med Anna Olsdatter Dønnesvik f.1804. De bodde i Teigen (Teggan), Småge, og de fikk 2 barn
3. Ludvig (1805-1883) G.m. Bergitte Hansdatter Skarpnes. De slo seg ned på Hestnes. Ingen barn.
4. Johanna f. 1808. Hun ble g.m. Anders Tollevsen Asmundvåg f. 1779. De eide løpenr. 108 (29/3) på Asmundvåg. De hadde en datter.
5. Johannes f. 1812, neste bruker. Se nedenfor.
6. Anders (1817-1871) var gift med Beret Johanna Olsdatter Hestnes. De bodde på Asmundvåg.


Ludvig Pedersen Småge (1738-1814) var fra Skipnes. Han var bruker på Småge bnr. 1 fra 1750 til 1798 og var gift med Maria Kristoffersdatter. De fikk 3 barn:

1. Kristoffer, neste bruker
2. Peder f. 1770. Gårdmann på Småge
3. Marit f. ca. 1775. Hun var gift med en annen gårdmann på Småge, Peder Olsen f. 1772. De fikk 6 barn. Se ovenfor.

Kristoffer Ludvigsen Småge (1768-1844) tok over bnr. 1 etter faren og ble gift 1) med Jonetta Eliasdatter, f. ca 1764. De fikk 5 barn. I 1834 var Kristoffer enkemann og 68-
åringen ble da gift med Anna Pedersdatter Kvalvik som var 26 år. Kristoffer delte gården sin i to og sønnene Johannes og Lars fikk hver sin gårdpart. I sitt 1. ekteskap fikk
Kristoffer 5 barn og i det 2. 3 barn. Barn i første ekteskap:

1. Ludvig f. 1793, død som liten.
2. Johannes f. 1797. Fortsatte som bruker på 24/1. Om Johannes - se nedenfor.
3. Lars f. 1799. Ble bruker på 24/4 (Indigår'n, Innergården) som han nybygde. G.m. Mille Andersdatter Asmundvåg f. 1805. De fikk 5
barn. Se nedenfor.
4. Martha (1801-1801).
5. Markus (1806-1882). Han kjøpte 2/3-deler av Smågesjø i 1850. G.m. Alette Tharaldsdatter Hofstad (1819-1873). De fikk 6 barn i
Smågesjøen.

Kristoffers Ludvigsens barn i 2. ekteskap:

1. Peter Andreas (1835-1904). Han ble eier av Asmundvåg 29/2 og var gift med Beret Johanna Markusdatter Leikvam f. 1843. De fikk 11 barn på Asmundvåg.
2. Kristian f. 1838.
3. Martha Lavina (1842-1916). Martha ble gift med Petter Andreas Markusen Langø (1835-1912). De var gårdfolk på Langøya. 8 barn.

Johannes Kristoffersen Småge f. 1797 ble neste gårdmann på farens gård: gården ble imidlertid delt mellom Johannes og broren Lars. Johannes fortsatte bygselen på bnr. 1 til han i 1841 fikk kjøpe gården av krigsråd Holtermann og Parelius på Hopsjø. Kjøpesummen var 300 spd. Johannes ble gift 1. gang med Beret Jochumsdatter Helsø (1800-1841) 5 barn. Gift 2. gang med Anne Olsdatter. Ingen barn. Barna til Johannes og Beret:

1. Johanna f. 1824. Hun ble gift med Eilert Henriksen Hestnes (1817-1902). De tok over Eilerts farsgård 28/1 på Hestnes. 2 barn.
2. Jonetta (1827-1871). Ble gift med Magnus Tharaldsen Asmundvåg f. 1826. De bodde i Kvernhusvika, senere Asmundvåg 29/5. 3 barn.
3. Maria Elisabeth f. 1828. Gift med Jonas Jørgensen Hestnes f. 1822. De bodde på Hestnes, men flyttet til Kristiansund i 1876. 6 barn.
4. Kristian f. 1831. Død som liten.
5. Johannes, neste bruker.

Johannes Johannesen Småge (1835-1920). I 1854 tok han over gården etter faren for 250 spd. ved skjøte datert 12/6-1854. Faren fikk samtidig kår på gården. Johannes ble gift med Olina Andersdatter Asmundvåg (1831-1906). De fikk 3 barn:

1. Beret Johanna (1861-1934). Hun var gift med Martin Minde (1857-1937). De ble eiere av Småge 24/7 og fikk 1 datter. Se nedenfor.
2. et barn (1863-1864)
3. Johannes f. 1870, neste bruker.

Johannes Johannesen Småge, f. 1870, død før 1908. I 1901 fikk han skjøte (datert 6/6-1901) på farsgården. Gift i 1892 med Gyda Gabrielsdatter Mattisvik (1873-1956). 2 barn:

1. Johan Gabriel (1892-1920). Ugift, omkom på sjøen.
2. Johanna, neste bruker.

Johanna Johannesdatter Småge (1895-1983) Hun ble gift med Ole Ingvald Valmyr (1887-1950). De overtok gården etter Johannas far. De fikk 3 barn:

1. Johan Gabriel, neste bruker.
2. Sigrid Annie (1926-1930).
3. Gyda Johanna (1923-1973). Gift med Per Harald Soknes (1922-1992). De bodde i Trondheim.

Johan Gabriel Valmyr (1921-1974). Johan tok over gården (24/1) i 1950. Den var på 24 dekar dyrket mark. Hovedhuset ble modernisert i 1952. Besetningen var 2 kyr, 2 kalver, hest, høns, gris og 2 sauer. Johan ble gift i 1944 med Jonny Andrea Rognan (1922-2016). De fikk 2 barn:

1. Odd Jarle, f. 1946. G.m. Lisbet Røv. De har en datter.
2. Asbjørn Jostein, neste bruker.

(Asbjørn) Jostein, f. 1947. Han overtok farsgården og ble gift med Synnøve Fredriksen f. 1956 i Kvenvær. De fikk 2 sønner:

1. Joar f. 1976
2. Stein Tore, f. 1979, neste bruker.Hamn (Havn) Gnr. 24, bnr. 2.

Johannes Pedersen Småge (1812-1846) var sønn til Peder Olsen Småge og Marit Ludvigsdatter Småge, søster til Kristoffer Ludvigsen Småge på 24/1. Han kjøpte sin part av Smågegården, 24/2, i 1842, men han solgte den i 1845 til Erik Mikkelsen Hegstad (1792-1872). Johannes Pedersen var gift i 1841 med Johanna Iversdatter Myren (1820-1904. De fikk 5 barn før Johannes døde i 1846:

1. Mathilda f. 1841
2. Johan født 1843
3. Marselia f. 1843. Hun fikk to barn med Gulbrand Hansen Helgebostad før hun ble gift med Jørgen Hansen Moldhaug fra Titran (1851-
1885). 2 barn.
4. Anne f. 1844
5. Mina (1845-1922). Gift med Knut Ellefsen Helgebostad (1835-1921), eier av Helgebostad løpenr. 122 (36/2). De fikk 11 barn.

Erik Mikkelsen Hegstad delte gården i to og solgte den ene parten til til Ole Johnsen Alstad i 1848. Den andre parten ble solgt til John Hermodsen Vitsø. Han igjen overdro sin gård i 1854 til Mikkel Pedersen. Han solgte gården til Johan Hansen, og det var han som i 1870 overdro gården til Lars Larsen. Ole Alstads bruk ble i 1861 solgt til Johan Hansen. Selgeren festet da småbruket Valmyra.

Ole Johansen var bygsler av Hamn i 1770. Han var født i 1745 og kona Kirsten Andersdatter i 1750. De hadde tre fosterbarn. I 1804 ble Johan Olsen husmann i Hamn. Etter han var Nikolai Jørgensen husmann. I 1872 ble Havn frasolgt til Saras Gundersen.

Nikolai Jørgensen (1831-1904). Han var fra Hestnes og ble gift med Beret Jonetta Larsdatter Småge f. 1835, som var datter til Lars Kristoffersen Småge. Nikolai og Beret flyttet litt rundt før de slo seg ned på Hestnes. De fikk 5 barn:

1. Lina Melvine f. 1862. Hun ble gift med Gustav Bernhard Gundersen Haltvik fra Straum (1862-1938). De hadd ingen barn. Bodde på
Haltvikhaugen, Straum, men flyttet til Oslo.
2. Jørgen Ragnelius f. 1865. Emigrerte til Amerika.
3. Lars Magnus (1869-1914). Var gift med Hanna Kristine Værdahl, f. 1875 på Smøla. De flyttet til Kristiansund. 3 barn.
4. Nikolai Bernhard (1872-1943) Fikk en datter med Oline Hansdatter, f. 1862. G.m Isabella Værdal (1869-1965). De fikk 4 barn. Bodde i Trondheim.
5. Martin, f. 1882.

I 1872 kjøpte Saras Gundersen (1839-1928) gården Hamn av Nikolai Jørgensen. Han giftet seg med Anna Olsdatter Hallervik (1844-1901). De fikk 8 barn:

1. Kristian Gunerius (1872-1904). Han druknet da han gikk gjennom isen under skøyteløping.
2. Johanna Gunelie (1874-1955). Hun var ugift og bodde i Hamn hele livet.
3. Anton (1876-1967). Ugift. Han bodde i Hamn hele livet. 1 fostersønn.
4. Albert Johannes (1878-1959). Han ble eier av 29/1 på Asmundvåg i 1901. G.m. Inga Valen (1889-1967). De fikk 6 barn.
5. Ole Martin (1881-1972). Han ble i 1909 eier av Gautvik (23/6). Han ble gift med Nikoline Tørvik (1878-1976). De fikk 3 barn.
6. Anna Sofie f. 1883. Gift 1910 Ole Ingebrigtsen Halland. Bosatt i Trondheim. 1 datter.
7. Ingeborg Maria (1886-1971). Ugift, bodde sammen med sine søsken i Hamn.
8. Jørgen, neste bruker.

Jørgen Sarassen Havn (1889-1968). Han tok over gården i 1943 iflg. Norges bebyggelse. Den var da på 25 dekar dyrket mark og besetningen var på 3 kyr, 4 kalver, hest, høns og 1 gris. Han var ugift. Neste bruker ble fostersønnen på gården, Leif Johansen (1912-1976). Han var gift med Andrea Gurine Mortensvik (1924-1986). De fikk tvillinger:

1. Laila f. 1953
2. Anny f. 1953Småge 24/3

Anders Larsen Småge (1825-1891) fikk utskilt denne gården til seg etter skylddeling i 1888. Hans kone var Beret Maria Sivertsdatter Helgebostd (1831-1879). Som enkemann ble han gift Anna Gabrielsdatter Mattisvik (1835-1907), som før var gift med med Gabriel Johnsen Jøsnøya (1831-1877). I det ekteskapet var det ingen barn. Anders og Maria fikk fikk 7 barn:

1. Mille Kristine (1858-1888) G.m. Sivert Andersen Helgebostad (1858-1926). De fikk 3 barn på Helgebostad.
2. Lars Magnus f. 1860, d. før 1870.
3. Johannes Sakarias (1862-1870)
4. Maria Berntina f. 1865, neste bruker.
5. Lina Margrethe f. 1867.
6. Lars Magnus f. 1870.
7. Johanna Jonetta f. 1873.

Maria Berntina Småge f. 1865 ble gift med Anton Gabrielsen Småge f. 1864. De tok over gården etter Marias far, men fikk ikke egne barn. Mor til Anton Gabrielsen ble enke i 1877 og hun ble i 1880 gift med tidligere eier Anders Larsen Småge, som også var svigerfar til Anton. Gården ble etter hvert solgt til .....

I 1942 ble Harald Guttorm Meland (1909-1957) eier av gården da han i 1942 kjøpte den av Anders Larsen Småges etterkommere.
I 1950-årene var gården på 90 dekar, hvorav 20 dekar dyrket areal. Hovedbygningen ble oppført i 1900. Harald Meland var fra Vågen (sønn til Aksel Meland) og var gift med Ida Svalgress f. 1906. De fikk en datter:

1. Inger Harriet Meland f. 1938. Hun tok over gården etter foreldrene og ble gift med Ingvald Fredrik Sandstad (1935-2010). De fikk 4 barn. Inger og Ingvald ble
skilt og Inger fikk senere 2 barn med Oddvar Østensen, f. 1946 i Bø, Vesterålen. Barn i ekteskap med Sandstad:

1. Grethe Irene f. 1961
2. Harald f. 1962
3. Richard Ove f. 1963
4. Wenche Merethe f. 1966

Barn med Oddvar Østensen:

1. Kari f. 1972
2. Kåre Robin Helge f. 1977Småge 24/4, Hitra

En av Smågegårdene som var kalt Indi-går'n eller innergården (24/4) ble utflyttet fra fellestunet rundt 1880. Det var den gården som Lars Magnus Larsen Småge kjøpte i 1870. Lars bygde stuehus, fjøs og stabbur i tiden 1880-1883. Lars Larsen Småge ble født i 1843 og ble i 1872 gift med Mille Johanna Jensdatter Asmundvåg (1852-1929). De fikk 7 barn:

1. Lars Magnus f. 1873
2. Elen Elisabeth (1875-1951). Gift med Eilert Antonsen Hestnes (1873-1954). De var gårdfolk på Hestnes 28/1. De fikk 4 barn.
3. Mille Andrea (1878-1964). Hun var gift med Johan Edvard Antonsen Hestnes f. 1882. Han var først handelsmann på Sula, men familien flyttet til Trondheim. 4 barn.
4. Beret Johanna (1881-1974). Hun ble gift med Anton Jørgensen Gården (1890-1978). De bodde i Trondheim, men flyttet til Sauøya, Frøya. 4 barn.
5. Jensine Kristine f. 1886. Gift med Kristoffer Olsen Gidsø f. 1874 på Gjøssøya, Kvenvær. De fikk 1 datter.
6. Ludvig Martin, neste bruker.
7. Anna Bergljot (1894-1972) G.m. kjøpmann Johan Magnus Fredriksen (1893-1970) fra Lamøya, Kvenvær. De bodde i Trondheim og Malvik og fikk 3 barn.

Ludvig Martin Larsen Småge (1890-1977). Han overtok foreldregården i 1933. I 1950-årene var det 22 dekar dyrket mark og besetningen var 4 kyr, 1 kalv, hest, gris og 5 sauer. I tillegg til å drive jorda var Ludvig ordfører i Hitra kommune i 11 år. Han hadde også flere offentlige verv, som formann i fattigstyret, ligningssekretær og revisor i Hitra sparebank. Han ble i 1922 gift med Ingeborg Sofie Hulvik (1894-1956) fra Kvenvær. De fikk 3 barn.

1. Lars Magnus, neste bruker.
2. Ingebjørg Sofie (1925-2010). Hun var gift med Karl Olaf Øyen (1921-1974) fra Dolmøya. De bodde på Dolmøya og fikk 3 barn.
3. Edel Judith (1926-2000). Hun ble gift med Jan Petter Strøm (1918-1983) fra Innlegget på Straum, hvor de også ble boende. 1 sønn.

Lars Magnus Småge (1923-1998) tok over gården etter faren. Han var ugift, det var ingen gårdsdrift og husene forfalt i hans tid.
Småge 24/7, Hitra.

Johannes Kristoffersen Småge f. 1797 på bruksnr. 1 hadde 5 barn, hvorav sønnen Johannes (1835-1919) fikk utlagt denne gården til seg i 1821. Johannes Johannesen Småge (1835-1919) ble gift med Olina Andersdatter Asmundvåg (1831-1906) og de hadde 3 barn:

1. Beret Johanne (1861-1934)
2. gutt (1863-1864).
3. Johannes (1870-1895) ble gift med Gyda Johanne Gabrielsdatter Mattisvik (1873-1956).

Som enke ble Gyda gift på Vikstrøm. Johannes og Gyda fikk 2 barn:

1. Johan Gabriel (1892-1920). Ugift, døde på sjøen
2. Johanna (1895-1983). Hun ble gift med Ole Ingvald Antonsen Valmyr (1887-1950). De var eiere av Småge 24/1.

Neste eiere av 24/7 ble var Beret Johanne Småge (1861-1934) og ektemann Martin Jørgen Minde (1857-1937). Han var fra Gautvik under Leikvam, og tok over som eiere av denne gården ved skylddeling i 1906. I 1905 ble det bygget nye hus på gården. I 1931 solgte Minde gården til Johannes Ivar Leikvam (1899-1939). Salgssummen var kr. 4000 + kår til Minde og frue. Johannes Ivar var sønn til Johannes Markusen Leikvam og Indianna Svalgress, og arbeidet som snekker. Han var gift med Ragna Stamnes (1900-1985), og de fikk 5 barn. Familien ble ikke lenge på Småge, og like før han døde kjøpte Minde gården tilbake på tvangsauksjon for kr. 2850. Gården ble så solgt til Inge Skipnes (1908-1973). Han var gift med Eldbjørg Røssing (1912-1999). Etter noen år på Småge flyttet de til Trondheim.

I 1947 ble Askild Bernhard Fillingsnes (1921-2010) eier av gården. Han var fra Frøya og ble gift med Berit Krakeli f. 1923 i Eide på Nordmøre. I 1950-årene var det 25 dekar dyrket mark og besetningen var 3 kyr, 1 kalv, hest, høns, gris og 5 sauer. Askild og Berif fikk 4 barn:

1. Per Arnfinn, f. 1949
2. Askild Bodvar. f. 1951
3. Steinar Kolfinn, f. 1957
4. Ole Edvard, f. 1964Smågeøya, Småge 24/8, Hitra
Gården ble skilt ut fra hovedgården ved skjøte til fisker Anton Edvard Skibnes (1872-1950) fra Lars Småge, Anton Småge, Peder Wikstrøm og Martin Minde i 1910. Kjøpesummen var kr. 300,-. Anton Skibnes bygde husene der og var gift med Ingeborg Olsdatter Strømman (1876-1945). Det var 8 dekar dyrket mark på gården. De fikk 3 barn:

1. Alf Ingolf, neste bruker.
2. Hans Kristian (1905-1911)
3. Inge Martin (1908-1973). Han var eier av Småge 24/7 noen få år fra 1937, men flyttet til Trondheim. G.m. Eldbjørg Marie Røssing (1912-1999) fra Frøya. 3 barn.

Alf Ingolf Skibnes (1902-1995) var eier av Smågeøya fra 1942 da han tok over gården etter faren. Det var også han som bygde brua mellom fasthitra og Smågeøya. Gift med Aslaug Alvilde Fillingsnes (1909-2003) fra Frøya. De fikk 2 barn:

1. Alf Arvid (1928-2015). Han ble gift med Olaug Iversen f. 1925 på Mausund. De fikk 2 barn i Trondheim. Han ble g2. med Ninni Johnsen fra Kongsvinger og fikk 1 datter.
2. Hans Oskar, neste bruker.

Hans Oskar Skibnes f. 1929 tok over eiendommen etter faren. Hans Oskar flyttet som ungdom til Trondheim og han var først gift med ei Kari fra Steinkjer og fikk med henne 1 datter. Han ble gift andre gang med Gunvor Synnøve Regine Moe (1923-2015). De fikk 2 sønner.
Barn med Kari:

1. Brit Ingeborg f. 1946

Hans og Gunvors barn:

1. Frank Roger f. 1965
2. Bjørn Olav f. 1966

Frank Roger Skibnes er eier av Smågeøya i dag.Sjøbakken 24/9-11, Småge.

Erling Westvik fikk i 1922 skjøte fra Anton Gabrielsen Småge på denne gårdparten. Kjøpesummen var kr. 2000. Westvik greide ikke å sitte med gården som ble solgt på tvangsauksjon i 1933 til Sverre Hilmar Langø (1907-1984) for kroner 1000. Skjøtet ble datert i 1937. Sverre var fra Frøya, men faren kom fra Haugøya i Dolmsundet og slo seg etter hvert ned i Ingebrigtsvika, Smågesjø. I 1950-årene var 20 av de 40 dekar dyrket mark. Besetningen var 2 kyr, to kalver, hest, høns og gris. Småbrukeren Sverre Langø ble gift med Ulrikke Marie Karlsen (1908-1993) fra Frøya. De fikk 3 barn:

1. Sonja Marie (1939-2016)
2. Hans Sverre, neste eier.
3. Åse Ovedie f. 1946.

Hans Sverre Langø f. 1941 forlot hjemstedet som ung og bosatte seg på Kyrksæterøra. Han var gift med Solfrid Elisabeth Søther f. 1944. Hun var datter til Klara Hopsø på Melandsjø. Hans Sverre og Solfrid Elisabeth fikk 4 barn på Kyrksæterøra. Familien beholdt eiendommen Sjøbakken og den eies i dag av eldste sønn Tor Magne Langø, som flyttet til Hitra rundt 2018.
Kilder:
Norges Bebyggelse
Hitterslekt.no
Panteregistre,Digitalarkivet
Eiendomspriser.no

Adresse : Breddegrad: 63.60550433424527, Lengdegrad: 8.628548383712767
Fødsel

Treff 1 til 27 av 27

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Andersdatter Småge, Maria Berntina1 Mar 186524/1, Småge, HitraI18826
2 Johannesdatter Småge, Berit Johanne1 Sep 186124/1, Småge, HitraI11268
3 Johannesdatter Småge, Johanna29 Feb 189524/1, Småge, HitraI21935
4 Johannesdatter Småge, Johanna3 Sep 182424/1, Småge, HitraI44067
5 Johannesdatter Småge, Jonetta15 Mar 182724/1, Småge, HitraI29272
6 Johannesdatter Småge, Maria Elisabet8 Okt 182824/1, Småge, HitraI44062
7 Johannesen Småge,186324/1, Småge, HitraI61227
8 Johannesen Småge, Johannes31 Mai 183524/1, Småge, HitraI19604
9 Johannesen Småge, Kristian13 Feb 183124/1, Småge, HitraI47908
10 Johannessen Småge, Johan Gabriel8 Okt 189224/1, Småge, HitraI29969
11 Johannessen Småge, Johannes7 Aug 187024/1, Småge, HitraI29967
12 Kristoffersdatter Småge, Martha Lavina30 Okt 180124/1, Småge, HitraI59587
13 Kristoffersdatter Småge, Martha Lavina22 Feb 184224/1, Småge, HitraI18853
14 Kristoffersen Asmundvåg, Peter Andreas23 Des 183524/1, Småge, HitraI4745
15 Kristoffersen Småge, Johannes30 Jun 179724/1, Småge, HitraI19697
16 Kristoffersen Småge, Kristian16 Aug 183824/1, Småge, HitraI73468
17 Kristoffersen Småge, Lars29 Okt 179924/1, Småge, HitraI18712
18 Kristoffersen Småge, Ludvik26 Feb 179324/1, Småge, HitraI57317
19 Kristoffersen Smågesø, Markus7 Sep 180624/1, Småge, HitraI2361
20 Larsdatter Smaage, Elen Elisabeth9 Sep 187524/1, Småge, HitraI13722
21 Larsen Småge, Anders25 Mar 182524/1, Småge, HitraI18718
22 Larsen Småge, Lars Magnus13 Feb 187324/1, Småge, HitraI17763
23 Valmyr, Asbjørn Jostein13 Okt 194724/1, Småge, HitraI8128
24 Valmyr, Gyda Johanna9 Okt 192324/1, Småge, HitraI42840
25 Valmyr, Johan Gabriel2 Jan 192124/1, Småge, HitraI8126
26 Valmyr, Odd Jarle11 Feb 194624/1, Småge, HitraI8127
27 Valmyr, Sigrid Annie2 Mar 192624/1, Småge, HitraI22884
Død

Treff 1 til 9 av 9

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Andersdatter Asmundvåg, Olina23 Jan 190624/1, Småge, HitraI19602
2 Jockumsdatter Helsø, Berit14 Apr 184124/1, Småge, HitraI23457
3 Johannesen Småge,7 Mar 186424/1, Småge, HitraI61227
4 Johannesen Småge, Johannes23 Des 191924/1, Småge, HitraI19604
5 Johannesen Småge, Kristianf. 184424/1, Småge, HitraI47908
6 Johannessen Småge, Johannes10 Mar 189524/1, Småge, HitraI29967
7 Ludvigsen Småge, Kristoffer7 Jan 184424/1, Småge, HitraI18713
8 Valmyr, Johan Gabriel16 Des 197424/1, Småge, HitraI8126
9 Valmyr, Sigrid Annie6 Feb 193024/1, Småge, HitraI22884
Bolig

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bolig Person ID
1 Ludvigsen Småge, Kristoffer180424/1, Småge, HitraI18713