28/1, Hestnes, Hitra

Hestnes, gnr. 28, bnr. 1.

Omkring 1780 ble Hestnes delt i fire bruk. Ole Toresen fortsatte som bonde. Han var gift med Anne Tørresdatter, f. 1753, og de fikk to døtre før Ole døde i 1787. Johanna var den eldste født i 1782, og Olava ble født i 1786. Enkas far, Tørres Gundersen bodde her - han var født i 1719. Enka ble gift igjen med Hans Olsen, f. 1760. De fikk barna: Tørres, f. 1790, Marta, f. 1792, Hans f. 1795 og Gurine f. 1797.

Det gamle teigbyttet var særlig vidløftig på Hestnes, så det er vanskelig å stadfeste hvilket bruk den enkelte oppsitter hadde bakover i tid.

De to nye gårdmennene var Henning Hestnes og Anders Olsen. Samtidig ble det tatt 1/3-del av gården som Anders Olsen hadde, og denne parten (løpenr. 99) på 6 mrkl. ble bygslet av Hermoe Knudsen. Han var med det bare en småbruker i forhold til de andre gårdmennene på Hestnes. Hermoe Olsens sønn, Steen, f. 1767, fikk bygsel og overtok gården etter foreldrene som da fikk kår. Steen var gift med Henrikke Knutsdatter, og barna var Alla f. 1794 og Knut f. 1798. Ludvik Pedersen Smågesjø bygslet både Hermoesparten og løpenr. 100 i 1836. Han var gift med Bergitte Hansdatter.

Anders Olsen Hestnes (1719-1783) ble gift med Maria Carlsdatter Øen fra Øya i Barmfjorden. Hun ble født ca 1732 og døde i 1803 på Hestnes. Via sin mor, Regitze, kan hun føre sine aner bakover til Europas høyadel. Anders og Maria fikk 3 barn, hvorav 2 vokste opp:

1. Riise/Regitze f. 1753. Gift 1) med Tollev Tollev Pedersen Helgebostad. 3 barn: Peder, Anders og Tollev. Gift 2) med Jens
Hansen Asmundvåg. De fikk sønnen Markus Jensen Asmundvåg f. 1793.
2. Ole Andersen (1756-1822) neste bruker.
3. Carl (1761-1765).

Ole Andersen Hestnes tok over bygselen på Hestnes, løpenr. 100 etter faren i 1793. I 1780 ble han gift med Elen Sivertsdatter Helgebostad (1758-1804). De fikk 3 barn:

1. Maria f. ca 1782
2. Henrik (neste bruker).
3. Beret f ca 1792.

Ole Andersen ble i 1804 g.2) med Marta Johanna Pedersdatter Tungen f. 1783. De fikk 4 barn:

4. Rasmus f. 1804
5. Elen Gjertina (1806-1884). Hun ble gift med Peder Tollevsen Tungen.
6. Else Kirstina (1807-1084). Hun ble gift med sin svoger, enkemannen Peder Tollevsen Tungen.
7. Andrea (1813-1877) Ble gift på Frøya med Johansen Jensen Heien. Gårdfolk på Titran hvor de fikk 3 barn.

Da Hestnesgårdene ble lagt ut for salg var Ludvig Pedersen lite tilfreds med oppdelinga av Hestnes. Han bygslet både Hermoesparten (løpenr. 99) og løpenr. 100 i 1836. Sammen med Henrik Olsen Hestnes fikk Ludvig satt i gang en offentlig delingsforretning i 1859 med merkegang. Begge forretningene ble approbert av stiftsdireksjonen i 1861. Deretter ble det foretatt skyldsetning 21 mai 1862 over løpenr. 99 og 100, som da fikk en landskyld på 1 øre 12 mrkl. Eilert Henriksen fikk kongeskjøte på på farens gård, løpenr. 102 i 1853. Ludvig Pedersen fikk kongeskjøte på løpenr. 99 og 100 a i 1863. Han betalte 300 spd + jordeavgift på 82 spd 15 skill. Ludvig var gift med Bergitte Hansdatter Skarpnes, f. 1790 på Frøya. De hadde ingen barn.
Ludvig overdro gården samme året (1863) til Eilert Henriksen for 380 spd + kår.

Eilert Henningsen Hestnes, f. 1776, Hofstad, d. 1816, Hestnes. Han bygslet løpenr. 102 i 1795. Han var gift med Beret Andersdatter Asmundvåg (1778-1830). De giftet seg i 1800 og fikk 6 barn:

1. Hans (1801-1801)
2. Mille Kirstina f. 1802. Hun ble gårdkjerring på Hofstad og var g1) med Anders Iversen Hofstad (1803-1837). De fikk 3 barn. G2) med Eilert Pedersen Hofstad, f. 1813. 2
barn.
3. Eilert (1806-1862). Gårdmann på Straum (løpenr. 114) og g.1 m. Mali Jonsdatter Strøm. G.2 med Sissel Olsdatter Barman. De fikk 3 barn.
4. Henrik (1809-1887). Han var gift med Maren Anna Gabrielsdatter Strøm, og de var gårdfolk i Oppistua, Straum.
5. Albrigt (1812-1831)
6. Anders (1815-1815).

Eilert Henningsen døde i 1816, og enka Beret Andersdatter ble gift på nytt samme år med Henrik Olsen Hestnes. Henrik Olsen Hestnes f. ca 1787 fikk bygselbrev på denne Hestnesgården (28/1) i 1823. De fikk barna:

1. Eilert (1817-1902) Neste bruker.
2. Ole Henriksen Melandsø (1820-1892). Han var gift med Ingeborg Ratchje (1835-1918) og de ble gårdfolk på Melandsjø etter
først en periode på Straum. De fikk 7 barn.
3. Inger Marie f. 1823.


Ved skyldsetning i 1862 fikk Jonas Jørgensen utlagt omtrent halvparten av løpenr. 99 og 100, og dette bruket fikk løpenr. 100 c. Eilert Henriksens ble da eier av 99 og 100 a. Tidligere var han eier av løpenr. 102. Ludvig Pedersen fikk kongeskjøte på løpenr. 99 og 100 a i 1863, men overdro samme året gården til Eilert Henriksen. Han overdro gården i 1876 til datteren Beret Berntine og svigersønnen Anton Jensen Asmundvåg. Da var gården slått sammen med løpenr. 99, 100 a og 102.

Eilert Henriksen Hestnes f. 30/8-1817, d. 14/10-1902. Eilert fikk skjøte på farsgården i 1853. Han betalte 200 spd. for eiendommen. Han giftet seg i 1845 med Johanna Johannesdatter Småge f. 1824. De fikk 2 døtre:

1. Beret Berntine (1845-1899) gift med neste bruker.
2. Ingeborg Johanna (1854-1919). Hun ble gift med Martin Ulrik Stensen, f. 1869 på Frøya.

Beret Berntine Hestnes ble født 3 mars 1845 og døde i 1899 på Hestnes. I 1869 ble hun gift med Anton Johan Jensen Hestnes (1844-1910). Han overtok gården etter faren på Asmundvåg, men i 1876 tok han og Beret over hennes farsgård på Hestnes. Anton startet også opp med landhandel på Hestnes, men oppga dette etter en tid. Beret og Anton fikk 4 barn:

1. Ellen Johanne (1869-1872)
2. Eilert (1873-1954) Neste bruker.
3. Jens (1879-1920). Gift 1915 med Jørgine Kastvik f. 1884 på Fjellværsøya. Jens bygde hus på Hestnes (28/10) og de slo seg
ned der og fikk 2 døtre: Agnes og Solveig.
4. Johan Edvard f. 1882.

Eilert Antonsen Hestnes, f. 13/6-1873, d. 18/2-1954. I 1919 Overtok Eilert morsgården på Hestnes for kr. 3000.
Da Hestnes fikk rutebåtanløp i 1898 ble Eilert den første ekspeditør. I 1899 fikk Hestnes også poståpneri med Eilert som poståpner. Butikkdriften ble startet opp igjen, og med bygging av kai i 1907 gikk Hestnes inn i en god periode. Han ble gift med Elen Elisabeth Småge (1875-1951) i 1900. De fikk 4 barn:

1. Lars Arthur (1903-1982). Neste bruker.
2. Bjarne Martin (1901-1924)
3. Edel Eugenie (1910-1982). Gift med Kristian Leonhard Jensen (1906-1987). Han var fra Frøya og de fikk skilt ut 30 mål fra farsgården til Edel.
Eiendommen fikk navnet Solvang (28/10). Der fikk de 3 barn: Elen La-Wola, Kjell og Gerd Solfryd.
4. Egil Ingebjørn (1917-1935).

Lars Arthur Hestnes ble født 20/6-1903, d. 6/7-1982. Gårdbruker, poståpner, innehaver av Hestnes Handel og ekspeditør for Fosen trafikklag samt Møre og Romsdal Fylkesbåter på Hestnes. Lars var i en årrekke medlem av Hitra kommunestyre (Hitra gamle kommune) og var formann i Trygdekassen. Også revisor i Hitra Sparebank. Lars var også i lang tid formann i Hitra høyre og medlem av fylkesstyret.
I 1950 tok han over farsgården iflg. Norges Bebyggelse. Eiendommen var på 3000 dekar, hvorav 35 var dyrket mark. Det var også sagbruk på gården.

I 1940 ble Lars gift med Dorthea Marie Hestnes fra nabogården. De fikk 5 barn:

1. Lars Dagfinn (1941-2018). Han tok over gården (28/2) etter moren og ble gift med Svanhild Abrahamsen. Han var bankansatt i Fillan. De fikk tre barn.
2. Egil, f. 1943. Han var bl.a ordfører i Hitra kommune i 16 år og trygdesjef i en mannsalder. G.m. Hjørdis Engvig fra Kristiansund.
De fikk 3 barn. Bosatt i Fillan.
3. Odd Martin, f. 1946. Neste bruker.
4. Åge Thor, f. 1948.
5. Terje Bjarne, f. 1950, d. 2014. Han tok over dagligvareforretningen på gården og bygde ny butikk litt opp fra sjøen. Var også drosjesjåfør i
mange år.
Gift med Karen Sofie Mjelva. De fikk 3 barn.

Odd Martin Hestnes, f. 1946. Han tok over gården etter foreldrene, og var gift med Ragnhild Jenssen, f. 1951 på Helgebostad, d. 2010. De fikk 3 barn:

1. Odd Charles f. 1971
2. Frode, f. 1973
3. Roy Ove, f. 1979


På gården ble det i 1926 bygget et hus, "Strandheim" på bygslet tomt, litt østover mot sjøen. Det var Nils Gunerius P. Strøm (1899-1983) som bodde der sammen med halvsøsteren Jensine (1886-1968). Hun flyttet dit som godt voksen. Begge flyttet til Kvenvær på sine eldre dager. Nils var ugift. Huset ble revet på 1980-tallet.

Adresse : Breddegrad: 63.58543184004711, Lengdegrad: 8.604483604431152
photo_library
Bilder
NOT-F-imgsrc-path
Bebyggelse på Hestnes 2004

Midt på bildet sees G.nr. 28, b.nr. 1. Eier var Lars og Dorthea Hestnes. Lengst til høyre sees eiendommen G.nr. 28, b.nr. 3 som tilhørte Alf Hestnes. Foran i bildet til høyre sees Solvang, g.nr. 28, b.nr. 10. Eier: Kristian Jensen. Et gult lite hus midt på bildet tilhørte Ragna (f. Stamnes) og Lars Hofstad (G.nr. 28, b.nr. 10). Helt t.v. sees G.nr.28, b.nr. 2 hvor Dorthea Hestnes kom fra. Eier i 2010: Sønnen Lars Dagfinn Hestnes.

Fødsel

Treff 1 til 8 av 8

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Antonsen Hestnes, Jens21 Okt 187928/1, Hestnes, HitraI17785
2 Eilertsdatter Hestnes, Beret Berntine3 Mar 184528/1, Hestnes, HitraI17781
3 Hestnes, Egil1 Jun 194328/1, Hestnes, HitraI13717
4 Hestnes, Lars Arthur20 Jun 190328/1, Hestnes, HitraI13715
5 Hestnes, Lars Dagfin29 Nov 194128/1, Hestnes, HitraI486
6 Hestnes, Odd Martin12 mai 194628/1, Hestnes, HitraI13718
7 Hestnes, Terje Bjarne10 Jun 195028/1, Hestnes, HitraI13720
8 Hestnes, Åge Thor26 Mai 194828/1, Hestnes, HitraI13719
Død

Treff 1 til 3 av 3

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Eilertsdatter Hestnes, Beret Berntine1 Apr 189928/1, Hestnes, HitraI17781
2 Hestnes, Dorthea Marie15 Jun 197428/1, Hestnes, HitraI13716
3 Hestnes, Lars Arthur6 Jul 198228/1, Hestnes, HitraI13715
Gård

Treff 1 til 2 av 2

Etternavn, Fornavn Gård Person ID
1 Antonsen Hestnes, Eilert28/1, Hestnes, HitraI13721
2 Henriksen Hestnes, Eilert28/1, Hestnes, HitraI18812