28/3, Hestnes, Hitra

Hestnes, g.nr. 28, bnr. 3 (løpenr. 101)

Omkring 1780 ble Hestnes delt i fire bruk. Ole Toresen fortsatte som bonde. Han var gift med Anne Tørresdatter, f. 1753, og de fikk to døtre før Ole døde i 1787. Johanna var den eldste født i 1782, og Olava ble født i 1786. Enkas far, Tørres Gundersen bodde her - han var født i 1719. Enka ble gift igjen med Hans Olsen, f. 1760. De fikk barna: Tørres, f. 1790, Marta, f. 1792, Hans f. 1795 og Gurine f. 1797.

De to nye gårdmennene var Henning Hestnes og Anders Olsen. Samtidig ble det tatt 1/3-del av gården som Anders Olsen hadde, og denne parten (løpenr. 99) på 6 mrkl. ble bygslet av Hermoe Knudsen. Han var med det bare en småbruker i forhold til de andre gårdmennene på Hestnes.

Det gamle teigbyttet var særlig vidløftig på Hestnes, så det er vanskelig å stadfeste hvilket bruk den enkelte oppsitter hadde bakover i tid.

Nils Jørgensen Håvik (1800-1870) bygslet løpenr. 101 i 1824. Han var omgangsskolelærer i Straumfjorden og født i 1800. I 1854 kjøpte han gården Skipnes og flyttet dit. Han var gift med Anna Gurine Bullingsnes, f. 1801 i Sparbu. De fikk 9 barn:

1. Jørgen Magnus (1830-1919). Han kjøpte Søraunet på Straum i 1860. G.m. Karen Johnsdatter Sageidet. De fikk 5 barn
2. Anton Mortinus (1832-1869). Husmann på Skipsneset i 1865. G.m. Ingeborg Kristoffersdatter fra Skaun. 2 barn.
3. Nikoline (1833-1920). G.m. Kristian Olsen Dahlø. De bodde på Daløya, Frøya. 4 barn.
4. Jakob Andreas. Neste bruker.
5. Nils Gunnerius (1837-1911). Han overtok Skipnesgården (30/1) som faren hadde ca 1866. G.m. Anne Pedersdatter Hofstad. Ingen egne barn.
6. Elen Margrethe (1839-1919). G.m. Fredrik Hegstad. De bodde i Ingebrigtsvika, Smågesjø. 2 barn. Hun ble som enke gift 2) med Otte Olsen
(1830-1872). De fikk fire barn i Ingebrigtsvika.
7. Beret Johanne (1841-1928. G.m. Sten Olaus Rasmussen Utset. Gårdfolk på Utset (106/06). 6 barn.
8. Olaus (1844-1924). G.m.. Julianne Pedersdatter Hofstad og ble eier av Hofstad (31/1, løpenr. 109) i 1883. Ingen barn.
9. Peder Gunerius (1846-1922). G.m. Ane Berntine Gundersdatter fra Kvammen. 1 sønn. Ane hadde fra tidligere en datter. Sammen hadde de sønnen Nils Gunerius Strøm
(1899-1983). Han eide et hus på 28/1 oppført på bygslet mark i 1926. Halvsøsteren Jensine bodde der sammen med Nils en tid. Huset ble revet på 1980-tallet. Nils
var ugift.


Jakob Andreas Hestnes ble født 25/9-1835, d. 13/6-1914. Han fikk tok over farsgården og kjøpe denne Hestnesgården ved kongeskjøte tinglyst i 1865. Kjøpesummen var 350 spd. og innløsning av jordavgiften med 77 spd 37 skill. Han ble i 1860 g.m. Andrea Andersdatter, f. 1842 Brattværet, Smøla. De fikk 8 barn:

1. Olise Gurine, f. 1861. Var gift med Johan Nøstvold fra Melhus og fikk der en sønn.
2. Anders Sundbeck, neste bruker.
3. Nils Fredrik (1867-1918). Ble handelsmann på Veidholmen, Smøla, g.m. Isabella Eckhoff. De fikk 10 barn på Smøla.
4. Daniel (1870-1965). Ble ansatt i politiet i Trondheim og var g.m. Berit Svarva, Inderøy. De fikk 6 barn i Trondheim.
5. Anna Margrethe (1872-1973). G.m. Petter Edvard Henriksø. De bodde på Burøya, Bispøyan og fikk 3 barn.
6. Ida Andrea (1876-1953). G.m. kjøpmann på Monsøya, Rasmus Jensen. 3 barn.
7. Henrik Theodor, f. 1879. Han emigrerte til Amerika og bodde i Minneapolis.
8. Anton Martin (1885-1981) Bokholder i Trondheim, g.m. Gunda D. Gudbrandsen. En datter.

Anders Sundbeck Hestnes, f. 9/2-1864, d. 4/4-1952. Anders tok over heimgården etter foreldrene i 1896. Han var gift med Marie Kristine Dyrnes, f. 1862 på Smøla, d. 1938. De fikk 6 barn:

1. Anna Elise (1892-1939). Ugift.
2. Amanda Marie, f. 1893.
3. Johan Alfred (1895-1998). Han var revisor og kunstmaler, bosatt i Trondheim. Med Ågot Elnan (1902-1984) fikk han en datter.
4. Otelie Hedvig (1897-1989). Ugift, bosatt på Hestnes.
5. Magnus Gerhard, f. 1900. Utvandret til Canada og gift med Alvhild Ester Herje (1910-1988). 2 barn.
6. Alf Sundbeck, neste bruker.

Alf Sundbeck Hestnes, f. 11/12-1904, d. 18/11-1972. Han overtok gården etter foreldrene i rundt 1930. Kjøpesummen var kr. 2500,- + kår til foreldrene. Arealet var 60 dekar, hvorav 25-30 dyrket mark. I 1950-årene var buskapen 4 kyr, hest, gris og 8 sauer. Alf arbeidet også ved Hestnes hvalstasjon. Han ble i 1929 gift med Marie Beate Sandås (1908-1989) fra Glørstad. De fikk 4 barn:

1. Alfhild Målfrid (1930-2012). G.m. Jarle Strøm (1924-2011). De losjerte på Hestnes (28/2) før de bygde hus i Fillan. 3 barn.
2. Asbjørn Magnar, neste bruker.
3. Bjarne Martin (1935-2015). G.m. Erna Hopsø, f. 1941. De bodde i Trondheim. 3 barn.
4. Torbjørn Johan, f. 1942. G.m. Anne Elise Breivoll, f. 1942 på Dolmøya. Bosatt i Trondheim, 2 barn.

Asbjørn Magnar, f. 26/9-1932, d. 23/10-2010. Han tok over gården etter foreldrene, men drifta var nedlagt, og husene ble brukt som fritidsbolig. Han var gift med Anna Mary Hjertø, f. 1942 på Hjertøya i Dolmsundet. De fikk 2 barn:

1. Merete, f. 1966
2. Guri, neste bruker.

Guri Hestnes, f. 1966. Hun tok over gården etter foreldrene, og bosatte seg der.
Hestnes, gnr. 28, bnr. 3

Adresse : Breddegrad: 63.58593746054291, Lengdegrad: 8.60255241394043
photo_library
Bilder
NOT-F-imgsrc-path
Bebyggelse på Hestnes 2004

Midt på bildet sees G.nr. 28, b.nr. 1. Eier var Lars og Dorthea Hestnes. Lengst til høyre sees eiendommen G.nr. 28, b.nr. 3 som tilhørte Alf Hestnes. Foran i bildet til høyre sees Solvang, g.nr. 28, b.nr. 10. Eier: Kristian Jensen. Et gult lite hus midt på bildet tilhørte Ragna (f. Stamnes) og Lars Hofstad (G.nr. 28, b.nr. 10). Helt t.v. sees G.nr.28, b.nr. 2 hvor Dorthea Hestnes kom fra. Eier i 2010: Sønnen Lars Dagfinn Hestnes.

Fødsel

Treff 1 til 23 av 23

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Andersdatter Hestnes, Amanda Marie7 Jul 189328/3, Hestnes, HitraI10953
2 Andersdatter Hestnes, Anna Elise9 Apr 189228/3, Hestnes, HitraI10952
3 Andersdatter Hestnes, Otelie Hedvig3 Sep 189728/3, Hestnes, HitraI10958
4 Andersen Hestnes, Johan Alfred29 Mar 189528/3, Hestnes, HitraI10957
5 Andersen Hestnes, Magnus Gerhard18 Mai 190028/3, Hestnes, HitraI28300
6 Hestnes, Alfhild Målfrid13 Mai 193028/3, Hestnes, HitraI10963
7 Hestnes, Asbjørn Magnar26 Sep 193228/3, Hestnes, HitraI10964
8 Hestnes, Bjarne Martin193528/3, Hestnes, HitraI10965
9 Hestnes, Torbjørn Johan30 Apr 194228/3, Hestnes, HitraI10966
10 Jakobsdatter, Anna Margrete13 Sep 187228/3, Hestnes, HitraI8116
11 Jakobsdatter Hestnes, Ida Andrea27 Sep 187628/3, Hestnes, HitraI10944
12 Jakobsdatter Hestnes, Olise Gurine23 Jun 186128/3, Hestnes, HitraI10941
13 Jakobsen, Henrik Theodor6 Apr 187928/3, Hestnes, HitraI10945
14 Jakobsen Hestnes, Anton Martin28 Jan 188528/3, Hestnes, HitraI10947
15 Jakobsen Hestnes, Daniel11 Jun 187028/3, Hestnes, HitraI10946
16 Jakobsen Hestnes, Nils Fredrik3 Mar 186728/3, Hestnes, HitraI10943
17 Nilsdatter Hestnes, Beret Johanne12 Des 184128/3, Hestnes, HitraI10759
18 Nilsdatter Hestnes, Ellen Margrethe29 Okt 183928/3, Hestnes, HitraI10758
19 Nilsen Skipnes, Nils Gunerius25 Aug 183728/3, Hestnes, HitraI10757
20 Nilsen Strøm, Peder Gunerius28 Mai 184628/3, Hestnes, HitraI10761
21 Pedersen Strøm, Nils Gunerius9 Jun 189928/3, Hestnes, HitraI11143
22 Sundbech Jakobsen Hestnes, Anders9 Feb 186428/3, Hestnes, HitraI10942
23 Sundbæk Hestnes, Alf5 Aug 190428/3, Hestnes, HitraI2549
Død

Treff 1 til 4 av 4

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Andersdatter Hestnes, Anna Elise20 Des 193928/3, Hestnes, HitraI10952
2 Nilsen Hestnes, Jakob Andreas13 Jun 191428/3, Hestnes, HitraI8119
3 Sundbech Jakobsen Hestnes, Anders4 Apr 195228/3, Hestnes, HitraI10942
4 Sundbæk Hestnes, Alf18 Nov 197228/3, Hestnes, HitraI2549
Gård

Treff 1 til 2 av 2

Etternavn, Fornavn Gård Person ID
1 Hestnes, Asbjørn Magnar28/3, Hestnes, HitraI10964
2 Nilsen Hestnes, Jakob Andreas28/3, Hestnes, HitraI8119