31/1, Hofstad, Hitra

Hofstad, (31/1), Hitra

Fra gammelt av er gårdsnavnet skrevet som Hopestad, Hobbestad og Hopstad.
På 1700-tallet ble gården ble delt i 3 og gårdpartene fikk løpenr. 109, 110 og 111. Senere fikk de gårds- og bruksnr. 31/1, 31/2 og 31/3. Nedenfor finnes gårdshistorien for alle tre gårdene. De forskjellige brukene finnes også omtalt hver for seg.

Eilert Pedersen Hofstad kom utenfra Hitra og var født ca 1721. Han døde i 1775 og var gift med Magdalena Henningsdatter.
Gården var eid av Sivert Andersen til 1786 da han valgte å bli leilendingsbonde og han overdro gården til madam Parelius & Sønner som ga bygselbrev til selgeren. Sivert drev gården til Arnt Taraldsen og hans kone Margrethe Eilertsdatter f. 1754 tok over. Margrethe var datter til ovenfor nevnte Eilert Pedersen. Arnt Taraldsen døde i 1794 og Margrethe satt som enke med gården til 1810 da sønnen Tarald Arntsen Hofstad ble leilendingsbonde.
I 1831 ble det holdt auksjon over hele Hopsjøgodset og de nye eierne av omtrent samtlige gårder ble krigsråd Holtermann og handelsmann Parelius. Holtermann betalte omkring 115.000 spd for sin part. Krigsråden ønsket ikke et forhastet salg av hele Hopsjø-godset men at gårdene hver for seg skulle bli overtatt av dyktige drivere, og helst til sittende leilendinger.

Eilert Pedersen Hofstad (ca 1721-1775) var gift med Magdalena Henningsdatter (1721-1794) Barna deres var:

1. Henning (1764-1783). Han ble gift med Alette Gabrielsdatter Strøm (1753-1810). De fikk 3 barn.
2. Peder (1752- før 1775).
3. Margrethe, neste driver.
4. Ellen f. ca 1757. Hun ble gift med Mons Pedersen Helgebostad f. 1759. De ble brukere på Hofstad 31/2 og fikk to barn. Se nedenfor.
5. Lisbet (1759-1786). Gift med Jørgen Olsen Håvik (1756-1822). De boode i Håvika, Straumfjorden og fikk 4 barn.
6. Anna f. 1764. Gift i 1784 med Ingebrigt Pedersen Helgebostad, og de fikk 9 barn på Helgebostad.

Margrethe Eilertsdatter Hofstad f. 1754 ble gift i 1774 med Arnt Tharaldsen Hofstad fra Snekkvika, Kvenvær (d. 1794). De fikk 9 barn:

1. Elen Maria (1776-1808). Hun ble gift med Johannes Arntsen Skåren (1774-1819) De bodde på Skårøya og hadde to barn.
2. Margrethe f. 1778. Var gift 2 ganger. g1) med Claus Nilsen Skåren (1763-1807). 2 barn. g2) m. Jochum Jochumsen Bratvik f. 1777. De fikk 3 barn.
3. Karen Kirstina f. 1780. Hun ble gift med Jakob Evertsen Gjøssøy f. 1792.
4. Ane (1782-1783)
5. Eilert (1784-1786)
6. Tarald, neste bruker.
7. Synnøve f. 1787. Gift med Nils Evertsen Gjøssøy (1790-1839). De bodde på Gjøssøya og fikk 4 barn.
8. Eilert (1790-1837). Ble gift med Beret Olsdatter Asmundvåg i 1827. De tok over hennes farsgård på Asmundvåg. 2 barn
9. Kristoffer (1793-1861). Ble gift med Andrea Jensdatter Mortensvik f. 1793. De bodde i Mortensvika hvor de fikk 5 barn.

Tarald Arntsen Hofstad (1785-1840). Han ble leilendingsbonde på denne gården i 1810. Året etter ble han gift med Johanna Hansdatter Hestnes (1787-1833). De fikk 8 barn på Hofstad:

1. Peder, neste bruker.
2. Hans (1813-1834)
3. Eilert (1815-1897) Bruker på en av Hofstadgårdene.
4. Anton (1817-1817)
5. Alette (1819-1873). Hun ble gift meed Markus Kristoffersen Smågesjø (1806-1882). Han var eier av Smågesjø. De fikk 6 barn
6. Malina f. 1822. Hun døde som lita.
7. Magdalena f. 1828. G.m. Kristoffer Paulsen Bremvåg. De bodde i Bremvågen og fikk 5 barn.
8. Magnus (1826-1880). G.1 med Jonetta Johannesdatter Småge (1827-1871). 3 barn. g2) med Marit Nilsdatter Vedø (1828-1909). 1 datter.

Peder Taraldsen Hofstad (1808-1861). Han fikk kjøpe gården i 1842 av Holtermann og Parelius for 450 spd. Han ble gift med Dorthea Sylvestersdatter f 1816 på Norddolm. De fikk 6 barn:

1. Ole, neste eier.
2. Thomas f. 1843. Han bodde i Trondheim og var gift med Anna Rømo(?). De fikk 2 barn.
3. Magnus f. 1845. Han flyttet til Smøla og var gift med Marie Simensdatter, f. ca 1848. De fikk 2 sønner.
4. Anne f. 1847. Hun ble gift med Nils Skipnes. De fikk ikke gne barn.
5. Haldor f. 1851. Han bodde i Trondheim og ble gift med Mathilde Kristine Andresen f. 1855 i Vadsø, Finnmark. 2 døtre.
6. Sofie f. 1853. Gift med fanejunker Johan Larsen Holm f. 1853 i Veøy, Møre og Romsdal. De var bosatt i Trondheim og fikk 6 barn.

Ole Pedersen Hofstad (1841-1878). Faren døde i 1861 og Ole fikk skjøte på gården i 1872. Han betalte 460 spd. for eiendommen. Han bortforpaktet all jaktrett til A. Johnston og Seteon Karr i 20 år fra 1877. I 1873 ble Ole gift med Stinetta Haldorsdatter f. 1850 i Oppdal. I 1875 hadde de to tjenere bosatt hos seg. Det var Randi Simonsdatter f. 1859 i Oppdal og gjetergutten Peder Andersen f. 1863. Ole Hofstad døde i 1878 og enka Stinetta fikk hjemmelsbrev på gården året etter. Samme år skjøter hun gården over til Petter Magnus Pedersen Langø (1843-1883)for kr. 3200. Petter fikk ikke mange årene på Hofstad før han dør i 1883. Han var da gift med Julianne Marie Pedersdatter fra Ørland. Hun ble hjemmelshaver etter skifte etter Petter Magnus i 1884. Julianne giftet seg igjen i 1884 med Olaus Nilsen Hofstad og de ble eiere av gården. De fikk ikke barn. Petter Magnus og Julianne fikk 3 barn:

1. Eilert Martin (1874-1874)
2. Petroline Malene (1876-1932). Hun ble gift med Jens Edvard Thomassen Smågesjø (1873-1948). De fikk 3 barn.
3. Pauline Berntine, neste bruker.

Pauline Berntine Olsdatter Hofstad (1879-1928). Hun ble gift med lensmann Johan Olaus Olsen Asmundvåg (1880-1946) og de tok over gården ved skjøte i 1914 for kr. 2000 + kår til Julianne og Olaus Hofstad. I 1916 ble også denne gårdens jaktrettigheter bortleid, for 5 år til Nils Juul fra Kristiania. Den årlige avgiften var på 150 kroner. Pauline og Johan Olaus fikk 1 sønn:

1. Petter Olav Asmundvåg (1904-1992). Han tok over heimgården i 1930. Han var bankkasserer og var varaordfører en tid. Han ble gift med Dagfrid F. Strøm (1905-1990) fra Akset. De fikk 4 barn:

1. Judith (1931-1978). Hun emigrerte til Amerika.
2. Britt (1942-1942)
3. Bodil (1943-2003)
4. Johan Olaus f. 1948.Hofstad (31/2), Hitra, løpenr. 110.

Denne gården ble overtatt av Mons Pedersen Helgebostad f. 1759 og hans kone Ellen Eilertsdatter Hofstad etter enka Magdalena Henningsdatter (1721-1794) i 1783. De var selveiere og fikk bare 2 barn:

1. Peder Monsen Hofstad, neste bruker
2. Eilert, f. 1792, død som barn.

Peder Monsen Hofstad (1784-1834) Han overtok denne gårdparten som 24-åring i 1808. Peder ble i 1809 gift med Beret Nilsdatter Gryta f. 1784. De fikk 4 barn:

1. Beret (1810-1835).
2. Malene (1810-1864). Hun ble gift med Peder Pedersen Langø f. 1812 på Asmundvåg. De slo seg ned på Langøya hvor de fikk 3 barn.
3. Eilert, neste bruker
4. Nils f. 1817.

Eilert Pedersen Hofstad (1813-1890. Han overtok denne eiendommen etter faren i 1835. Eilert ble i 1839 gift med Mille Kirstina Eilertsdatter Hestnes f. 1802. Eilert ble tidlig enkemann. På gården hadde han drengen Kristian Karlsen f. 1855 og tjenestepiken Andrea Gjertsdatter f. 1854 på Fjellvær. 7 år senere ble Andrea gift med ene sønnen på gården. På gården losjerte ungkaren Nils Pedersen f. 1816. Eilert og Mille fikk to barn:

1. Anders f. 1840
2. Peder Albert, neste bruker-

Peder Albert Eilertsen Hofstad (1844-1909). Han ble eier av gården i 1876 ved skjøte etter faren for 400 spd + kår til selgerne. Peder forble ugift hele livet men fikk en datter i 1882 med Andrea Serina Gjertsdatter f 1854 på Fjellvær, Fjellværsøya. Det var Mille Kirstine. Hun ble arving til gården ved testamente datert 21/10-1909.

Mille Kirstine Pedersdatter Hofstad (1882-1965) ble i 1909 gift med Johan Henrik Pedersen Asmundvåg (1874-1945). De ble som nevnt eiere av gården, og de fikk 6 barn på Hofstad:

1. Peder Peter, neste bruker.
2. Einar Norvald (1912-1959). Han omkom på sjøen som sjømann. Han bygde Myrvang (31/6) på Hofstad og var gift med Olaug Johanne Melkstad) 1923-2013. De fikk 2 barn.
3. Kjellaug Amalie f. 1913. Flyttet til København og var gift med Sven Christiansen. 2 barn.
4. Arthur Edvin (1914-1985). Han var gift med Edith Bjørnerås (1922-2001). De flyttet til Frogn, Drøbak. Ingen felles barn.
5. John Margido (1916-1985). Han var gift med Ingrid Nora Stamnes (1924-2002). De bodde i Trondheim. Ingen barn.
6. Ingrid Borgfrid (1921-1994). Gift 1) med Jens Pedersen f. 1920 i Svolvær. 1 sønn f. Trondheim. G 2) med Olaus Knutsen Sommervold, f. 1918, Veiholmen, Smøla. De fikk 1 sønn på Storfosna.

Peder Peter Hofstad (1910-1985) Han ble eier av gården i 1947. Gården besto av 130 da, hvorav 55 da dyrket mark. Besteningen var 6 kyr, 4 kalver, 1 hest, 60 høns, 5 griser og 12 sauer. Peder ble gift i 1944 med Alfhild Sofie Jektvik (1918-2009) fra Jektvika, Dolmøy. De fikk 2 barn:

1. Ellinor Anita, neste bruker.
2. Mildrid f. 1950.

Ellinor Anita Hofstad f. 1946 tok over gården etter foreldrene. Hun ble gift med Harald Brænden (1949-2000). De fikk 3 barn:

1. Anita f. 1967
2. Cato, neste bruker.
3. Monica f. 1972

Cato Hofstad Brenden f. 1969, ble eier av denne gården etter sine foreldre.Hofstad (31/3), Hitra, løpenr. 111

Nils Rosing Parelius på Hopsjø ble eier av denne gården ved skjøte datert 1792. I 1797 kom Iver Andersen (f. 1774) som bygselmann til gården for Nils R. Parelius. Han var gift med Henning Hofstads datter, Inger f. 1779. Deres sønn Anton Iversen tok over gården i 1829. Han var den siste leilendingen på Hofstad. I 1841 solgte Holtermann og Parelius gården til Josias Johnsen Forsnes. Han igjen overdro i 1855 til Hans Larsen Tutterøen fra Tautra for 200 spd. Josias Forsnes og kone Sirena ble da kårfolk. Hans Larsen hadde gården i 4 år da han solgte til Jakob Larsen Leikvam i 1860.

Neste eier ble Jakob Martinus Larsen (1831-1895) da han kjøpte gården i 1859. Han var fra Jensøya ved Ansnes og ble gift med Maren Johanna Jonasdatter Leikvam (1827-1909). De fikk sønnen Jonas.

Jonas Jakobsen Hofstad (1860-1939). Hans far døde i 1895, og Jonas fikk skjøte fra moren på denne gården i 1905 for 1000 kroner, samtidig fikk moren kår på gården. Jonas ble i 1887 gift med Mathea Olsdatter Hegersvik (1865-1935). Som de fleste andre grunneierne på Straum og Hofstad inngikk han i 1907 en 10-års kontrakt om utleie av fugl- og hjortejakt til Leverkusen fra Bonn, Tyskland.
Jonas og Mathea fikk 10 barn på Hofstad:

1. Marie Johanna (1887-1973). Hun ble gift med Nils Johan Nilsen Tømmervik (1891-1972). De bodde i Tømmervika og fikk der 3 barn.
2. Anna Olina (1888-1968). Ble gift med Hans Julian Jørgensen (1884-1977) fra Dolmøya. De hadde 1 fostersønn.
3. Mille Kjerstine f. 1891.
4. Mille Elisabeth (1894-1981). Hun ble gift med Anton Nilsen Tømmervik (1889-1959). De bodde i Tømmervika og fikk 10 barn.
5. Ida Martine (1896-1897).
6. Jakob (1897-1976). Han ble gift med Anna Pettersdatter Asmundvåg (1896-1940) og de tok over Asmundvåg etter hennes foreldre. Ingen barn. Som enkemann ble Jakob g.m.
Elisabeth Osmundnes
(1897-1970)
7. Johan Martin, neste bruker.
8. Lars (1903-1987) Han ble i 1953 gift med enka Ragna Leikvam, f. Stamnes (1900-1985). Hun bodde på Hestnes og hadde i sitt ekteskap 5 barn. Lars tok over huset på Hestnes.
9. Henrik (1908-1966). Han var gift med Guri Skagen (1907-1998) fra Balsnesaunet.

Johan Martin Hofstad (1901-1984) overtok farsgården i 1932 for kr. 4000. I 1928 ble han gift med Elen Pauline Skjevikdal (1905-1993) fra Sandstad. De fikk 4 barn:

1. Bjørg Johanne (1929-2005). Hun ble gift med Kristoffer Todal (1916-1976). De bodde på Nyheim, Skipneset (30/6) og fikk 5 barn.
2. Jorun Målfrid (1931-2020). Hun ble gift med Bjarne Olsen (1925-1992) og de bodde i Aure. De fikk 2 barn.
3. Ella Judith, neste bruker.
4. Reidun Oddfrid (1939-1997). Ble gift med kjøpmann Martin Eide (1926-2000) fra Ansnes. De kjøpte Hitra Samvirkelags filial på Melandsjø i 1967 og drev fra da privat. De fikk 2
barn.

Ella Judith f. 1932. Hun ble gift med Toralf Fjeldberg (1931-1999) fra Vikstrøm. De overtok denne gården på Hofstad etter hennes foreldre og fikk 2 barn:

1. Torfinn Eilif, neste bruker.
2. Ellen Lovise f. 1964. Hun ble gift med Bjørnar Båtvik f. 1962 fra Kvenvær. De er bosatt i Kvenvær og har 3 barn.

Torfinn Eilif Fjeldberg f. 1957. Han overtok gården etter foreldrene og ble gift med Lisbeth Johansen f. 1959 fra Frøya. De fikk 2 barn:

1. Tor Ole f. 1979
2. Johan Marius f. 1987Kilder:
Hitraboka II
Hitterslekt.no
Norges Bebyggelse
Digitalarkivet.
Panteregister Hitra Sorenskriveri.


Adresse : Breddegrad: 63.571219634019315, Lengdegrad: 8.670004606246948
photo_library
Bilder
NOT-F-imgsrc-path
Gården Hofstad 31/1, Hitra

Fra høyre ligger først eiendommen Hofstad (31/1) eid av Dagfrid og Petter O. Asmundvaag. Senere eier Bodil Rabben. Til venstre ligger kårstua på gården som nå har gårds- og bruksnr. 31/17. Eiendommen til venstre er Hofstad (31/2) eid av Alfhild og Peder J. Hofstad. Senere eier Ellinor Hofstad Brænden. Ytterst til venstre ser vi litt av eiendommen Hofstad (31/3) eid av Ellen og Johan Hofstad. Senere eier Toralf Fjeldberg. (Digitalt museum)

Fødsel

Treff 1 til 50 av 75

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Andersdatter Hofstad, Beret8 Nov 182931/1, Hofstad, HitraI18754
2 Andersdatter Hofstad, Ingeranna22 Mar 182731/1, Hofstad, HitraI18753
3 Andersen Hofstad, Eilert22 Jun 183631/1, Hofstad, HitraI18755
4 Arntsdatter Hofstad, Anne178231/1, Hofstad, HitraI55455
5 Arntsdatter Hofstad, Elen Maria177631/1, Hofstad, HitraI41174
6 Arntsdatter Hofstad, Karen Kirstina178031/1, Hofstad, HitraI41176
7 Arntsdatter Hofstad, Margrete177831/1, Hofstad, HitraI34350
8 Arntsdatter Hofstad, Synnøve178731/1, Hofstad, HitraI41177
9 Arntsen Asmundvåg, Eilert179031/1, Hofstad, HitraI41178
10 Arntsen Hofstad, Eilert178431/1, Hofstad, HitraI55662
11 Arntsen Hofstad, Tarald178531/1, Hofstad, HitraI17651
12 Arntsen Mortensvik, Kristoffer8 Jun 179331/1, Hofstad, HitraI41179
13 Asmundvaag, Bodil28 Sep 194331/1, Hofstad, HitraI19343
14 Asmundvaag, Johan Olaus9 Nov 194831/1, Hofstad, HitraI19344
15 Asmundvaag, Judith24 Jun 193131/1, Hofstad, HitraI19342
16 Asmundvåg, Petter Olav1 Okt 190431/1, Hofstad, HitraI9790
17 Edvardsdatter Grønna, Hanna Marie5 Jul 188531/1, Hofstad, HitraI41769
18 Edvardsdatter Hofstad, Emma Emilie10 Jan 188831/1, Hofstad, HitraI41204
19 Eilertsdatter Hofstad, Anna176431/1, Hofstad, HitraI39246
20 Eilertsdatter Hofstad, Eline Margrethe8 mai 185131/1, Hofstad, HitraI47965
21 Eilertsdatter Hofstad, Ellenca 175731/1, Hofstad, HitraI39556
22 Eilertsdatter Hofstad, Lisbet175931/1, Hofstad, HitraI18759
23 Eilertsdatter Hofstad, Margrethe175431/1, Hofstad, HitraI41171
24 Eilertsdatter Hofstad, Thea Jonette (Jonetta)16 Jun 184431/1, Hofstad, HitraI41166
25 Eilertsen Grønna, Hans Edvard185831/1, Hofstad, HitraI41197
26 Eilertsen Hofstad, Henning174631/1, Hofstad, HitraI40646
27 Eilertsen Hofstad, Peder175231/1, Hofstad, HitraI53044
28 Eilertsen Rognvik, Johannes26 Okt 184231/1, Hofstad, HitraI38926
29 Henningsdatter, Malena172131/1, Hofstad, HitraI41173
30 Henningsdatter Hofstad, Inger177931/1, Hofstad, HitraI50084
31 Henningsdatter Hofstad, Margrethe31/1, Hofstad, HitraI8468
32 Henningsen Hestnes, Eilert31/1, Hofstad, HitraI21937
33 Henningsen Hofstad, Ole (Oluf)164431/1, Hofstad, HitraI60608
34 Henriksen Hofstad, Nils176331/1, Hofstad, HitraI66530
35 Hofstad, Deva Noor31/1, Hofstad, HitraI20699
36 Holm, Leonhard Peder27 Jul 187731/1, Hofstad, HitraI40271
37 Isaksdatter Hofstad, Gurine178131/1, Hofstad, HitraI60935
38 Isaksen Hofstad, Lars178731/1, Hofstad, HitraI67055
39 Isaksen Hofstad, Peder179131/1, Hofstad, HitraI67054
40 Iversen Hofstad, Anders28 Sep 180331/1, Hofstad, HitraI18726
41 Iversen Hofstad, Henning22 Aug 180031/1, Hofstad, HitraI18725
42 Jockumsdatter Hofstad, Lisbet173931/1, Hofstad, HitraI23363
43 Jockumsdatter Hofstad, Oldana174231/1, Hofstad, HitraI23364
44 Johannesen Hofstad, Edvard12 Mai 187031/1, Hofstad, HitraI18194
45 Johannesen Skibnes, Anton Edvard7 Apr 187231/1, Hofstad, HitraI39886
46 Johansdatter Stamnes, Mille Nilsine2 Sep 188931/1, Hofstad, HitraI6381
47 Jørgensen (Tømmervik Skipnes), ArntCa 174731/1, Hofstad, HitraI47035
48 Kristoffersdatter Hofstad, Margrete8 Apr 182431/1, Hofstad, HitraI46130
49 Monsen Hofstad, Eilert11 Sep 179231/1, Hofstad, HitraI57093
50 Monsen Hofstad, Peder178431/1, Hofstad, HitraI17505


Død

Treff 1 til 40 av 40

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Albrigtsen Frøchnicht Hofstad, Jockum174331/1, Hofstad, HitraI10322
2 Andersdatter Hofstad, Beret4 Des 183131/1, Hofstad, HitraI18754
3 Andersdatter Hofstad, Ingeranna16 Jan 183231/1, Hofstad, HitraI18753
4 Andersen Hofstad, Eilert26 Aug 183631/1, Hofstad, HitraI18755
5 Andersen Hofstad, Nils171731/1, Hofstad, HitraI60613
6 Arntsdatter Hofstad, Anne178331/1, Hofstad, HitraI55455
7 Arntsen Hofstad, Eilert178631/1, Hofstad, HitraI55662
8 Arntsen Hofstad, Tarald17 Des 184031/1, Hofstad, HitraI17651
9 Asmundvaag, Bodil23 des 200331/1, Hofstad, HitraI19343
10 Eilertsdatter Hofstad, Eline Margrethe13 des 191331/1, Hofstad, HitraI47965
11 Fjeldberg, Toralf Kristian07 mai 199931/1, Hofstad, HitraI20406
12 Hansdatter Hestnes, Johanna5 Des 183331/1, Hofstad, HitraI17652
13 Hansen, Kristian Edvard13 Feb 191831/1, Hofstad, HitraI45861
14 Henningsdatter, Malenaca 179431/1, Hofstad, HitraI41173
15 Henriksen Hofstad, Nils176231/1, Hofstad, HitraI66531
16 Hofstad, Bjørg Johanne2 Jun 200531/1, Hofstad, HitraI20397
17 Hofstad, Henningf. 166031/1, Hofstad, HitraI60609
18 Jockumsdatter Hofstad, Oldana174231/1, Hofstad, HitraI23364
19 Johansdatter Sandås, Hanna4 Feb 187831/1, Hofstad, HitraI45243
20 Jonasdatter Leikvam, Maren Johanna11 Des 190931/1, Hofstad, HitraI20778
21 Jonasen Hofstad, Johan Martin9 Jun 198431/1, Hofstad, HitraI16982
22 Josiasdatter, Anne Marie8 Feb 186831/1, Hofstad, HitraI46834
23 Kristoffersen (Møklebostad), Hans24 Mai 188731/1, Hofstad, HitraI79824
24 Larsen Hofstad, Isak28 Jun 179731/1, Hofstad, HitraI60936
25 Nilsen Hofstad, Olaus6 Okt 192431/1, Hofstad, HitraI10760
26 Olsdatter Hegersvik, Mathea25 Mai 193531/1, Hofstad, HitraI20374
27 Olsen Asmundvaag, Johan Olaus21 Aug 194631/1, Hofstad, HitraI67
28 Pedersdatter, Julianne Maria16 Nov 192031/1, Hofstad, HitraI11141
29 Pedersen Hofstad, Eilert177531/1, Hofstad, HitraI41172
30 Pedersen Hofstad, Ole8 Feb 187831/1, Hofstad, HitraI40273
31 Pedersen Langø, Petter Magnus3 Apr 188331/1, Hofstad, HitraI18806
32 Pettersdatter Asmundvaag, Britt5 Apr 194231/1, Hofstad, HitraI28721
33 Pettersdatter Hofstad, Pauline Berntine23 Jul 192831/1, Hofstad, HitraI18915
34 Rabben, Gisle Rikhard11 Mar 201431/1, Hofstad, HitraI20746
35 Taraldsdatter Hofstad, Malinasom lita31/1, Hofstad, HitraI50288
36 Taraldsen Hofstad, Anton18 Mai 181731/1, Hofstad, HitraI41971
37 Taraldsen Hofstad, Arnt179431/1, Hofstad, HitraI41170
38 Taraldsen Hofstad, Hans2 Nov 183431/1, Hofstad, HitraI55873
39 Taraldsen Hofstad, Peder3 Jan 186131/1, Hofstad, HitraI39893
40 Todal, Kristoffer18 Jul 197631/1, Hofstad, HitraI20401
Bolig

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bolig Person ID
1 Arntsen Hofstad, Tarald180431/1, Hofstad, HitraI17651
Bosted

Treff 1 til 4 av 4

Etternavn, Fornavn Bosted Person ID
1 Andersen Hofstad, Iver180431/1, Hofstad, HitraI18723
2 Monsen Hofstad, Peder180431/1, Hofstad, HitraI17505
3 Pedersen Helgebostad, Mons180431/1, Hofstad, HitraI39555
4 Pedersen Hofstad, Eilert174531/1, Hofstad, HitraI41172
Gård

Treff 1 til 5 av 5

Etternavn, Fornavn Gård Person ID
1 Andersen Hofstad, Iver179731/1, Hofstad, HitraI18723
2 Asmundvåg, Petter Olav31/1, Hofstad, HitraI9790
3 Iversen Hofstad, Anders31/1, Hofstad, HitraI18726
4 Johansen Hofstad, Peder Peter31/1, Hofstad, HitraI20221
5 Pedersen Langø, Petter Magnus187931/1, Hofstad, HitraI18806
Notat

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Notat Person ID
1 Arntsen Asmundvåg, Eilert180431/1, Hofstad, HitraI41178
Bolig

Treff 1 til 2 av 2

Familie Bolig Famile ID
1 Albrigtsen Frøchnicht Hofstad / Svendsdatter Edøen31/1, Hofstad, HitraF3857
2 Pettersen Asmundvåg / Pedersdatter Hofstad31/1, Hofstad, HitraF6644