50/2, Gjøssøya, Kvenvær, Hitra

Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær.

Kvenvær, fra gammelt av Qvernvær.
Kvenvær herred og det gamle Kvenværet, "uti været", er to vidt forskjellige geografiske begrep. Disse øyene vest for fast-Hitra er det egentlige Kvenværet. Det dreier seg hovedsakelig om Rørøya, Skårøya, Gjøssøya Hakkbuan, Gangstøa, Sebuøya og Kjønnøya.

I arkipelet av større og mindre øyer, holmer og utallige skjær og undervannsbåer i den vestlige del av Kvenvær ligger Gjøssøy, nærmest naken og gold, men godt beskyttet mot selve storhavet. I nordvest, og like ved, ligger Skårøy med sin steinharde rygg vendt mot fallgarden litt lenger ute. Vinters dag, når storstormen hyler i husnovene, høres bulder og brak som av dempe kanondrønn. Det er storbåra som bryter over alle skjær lengst ute og som fyller sund og farlei med veldig skumsprøyt, maler som en gigantisk jettekvern helt ned til bunnen og roter opp sjøen så alt står i et eneste kok. Fisk blir svimeslått og flyter opp med buken i været, slengt av gårde på båreryggene og driver i land lenger inne hvor sjøen er smulere. Helt inne ved Gjøssøya gjør rånna (dragsuget) seg gjeldende i slikt vær. Står en nede ved stranden, vil en legge merke til at sjøen plutselig flør oppover med rivende fart, mange, mange meter før den stanser et øyeblikk, og hviler litt, idet naust og andre sjøhus er helt omgitt av sjøen, som begjærlig slikker oppover novene. Så faller rånna tilbake, for atter å komme igjen med fornyet kraft.
(Morten Lossius, f. 1889).

Navnet på denne øya kommer av ordet geit. Det viser de eldste skriftlige kildene. De to leilendingene i 1520 het Symon og Oluf i Getzø. Olav Engebrektsons jordebok fra 1533 oppgir bygselavgiften til en våg fisk. Navnet er da skrevet Geitesøen.
På 1600-tallet forekommer flere forvekslinger med Jøssenøen(Jøsnøya i Sandstad og skreivemåten varierer, som Gidsøen, Giøssø, Gissenø og Gudsøen.
Hitraboka II ramser opp flere leilendinger på Gjøssøya før vi kommer til Jakob Johansen Gjøssøen som var gårdmann på ene Gjøssøy-gården i lang tid. Han døde i 1751 som enkemann. Barna var Gurå f. 1739, Marit f. 1741 og Anne f. 1744. På den andre gården var det Lars Nilsen Gjøssøen som var gårdmann. Det ble holdt skifte etter hans hustru nr. 2, Anne Olsdatter, i 1779. Selv døde han i 1787. De hadde tre sønner: Edevard, Lars og Ole. Flere leilendinger kom og gikk i årene som fulgte, og de to siste leilendingene var Claus Ellefsen som fikk bygsel på halve Gjøssøy i 1803, og Nils Sivertsen bygslet andre halvparten fra 1810.

I 1841 var det Ole Hansen (Ol-Hansa) som kjøpte Gjøssøy av krigsråd og handelsmann Parelius. Ole Hansen var gift med Sophie Rasmusdatter. De ble kårfolk i 1873 da de solgte sin gårdpart, løpenr. 165 a og 166 a, til Ole Kristoffersen Aakvik, eller Gidsø som han selv skrev seg for. Han kom til Gjøssøy fra Lya og var sønn av den kjente spillemannen Kristoffer Aakvik (omtalt i første bind av Hitraboka). Ole var gift med Beret Helsø, og deres sønn, Kristoffer Gjøsø overtok senere heimgården. Han ble gift med Jensine Småge, datter til Lars Småge..

Morten Christoffersen Lossius ble født i 1804 på Holla i Hemne, og kom til Hitra hvor han først leide forretningen til K. Seehuus på Rørøy før han i 1856 kjøpte en tredjepart av Gjøssøya i Ytre Kvenvær. Han kom i kontakt med Ol-Hansa for å kjøpe 1/3-part av Gjøssøy - det var 4 mrkl. som i nyere tid var 8 skyldskilling. For denne parten, løpenr. 165 b og 166 b, betalte Lossius 60 spd. Han bygde nye hus der i 1856, og anla handelsstedet, i en bygning som han kjøpte på Skipnes i Aure og fikk satt opp her. Han hadde tidligere drevet handelen i Skipnes som han leide av søsteren Johanna Sofia og hennes mann Johan Seehuus. Denne stua fikk senere tilbygg av nytt tømmer, og framsto sånn til omtrent 190-årene. Lossius drev etter hvert en betydelig forretningsvirksomhet med handel, fiskeoppkjøp etc. Han ble året etter gift med Hansine Georgia Lund (f. 1835) fra Jøsnøya i Sandstad. De fikk 6 barn på Gjøssøya. Hansine var eldste datter til Anne Johanne Frølich og Peder Atke Lund.
Morten Lossius døde i 1863, og enken Hansine Georgia fortsatte handelen noen år, men Lossius hadde et forlis av sin egen jekt som var lastet med klippfisk og både jekt og last var uforsikret. Dette bidro til å vanskeliggjøre driften for Hansine, og hun leide ut forretningen til en svensk-russer ved navn Zernikow. Han hadde før det drevet handel i Skjærbusdalen. Zernikow drev handelen inntil Hansines halvbror, Daniel Nilsen Strøm kjøpte stedet i 1875.
(Hitraboka II)

Stedet ble i 1885 overtatt av Rasmus Lossius (sønn av Morten Lossius). Han igjen solgte forretningen til sin halvbror Søren Olsen Skaaren, f. 1872, omkring 1902. Daniel Strøms mor, Anne Johanne, f. Frølic, ble i sitt annet ekteskap gift med Peder Atke Lund, og eldste datter fra det ekteskapet, Hansine Georgia Lund, var mor til Kristoffer Lossius, som ble boende i Kvalen på Gjøssøya.

Søren Olsen Skåren var sønnen til Hansine Lossius i hennes 2. ekteskap med Ole Sørensen Skåren. Søren ble gift med Mette Rasmusdatter Kirksæther. De fikk 3 barn: Hansine, Ragna og Oddlaug, og det var Oddlaug, f. 1915, som tok over handelsstedet ca 1943. Hun ble i året før gift med Arne Harald Rognvik, f. 1921, og e fikk 3 barn i Gjøssøy: Sverre, Nils og Otto. Handelsstedet på Gjøssøy ble nedlagt på 1980-tallet.

Plass under Gjøssøy var Kvalen: Johannes Johnsen fikk plasseddel på Kvalen i 1868. Han omkom senere på Frohavet under ei bygdareise. Kona Cornelia døde på sykehuset i Kristiansund omkring 1895. De var barnløse. Kristoffer Lossius kjøpte husa i Kvalen etter enken, Cornelia. Det var en stuebygning - med stue, kammers og kjøkken, samt sval - et lite fjøs med høytrev over, et naust og brygge. Kristoffer bygslet plassen av broren, Rasmus, som på den tiden var eier av Gjøssøy.

Kristoffer var gift med Ingeborg Rasmusdatter Kirksæther og de fikk 3 barn, hvorav den yngste, Hans Bernhard, overtok plassen i 1923 for kroner 1200 + kår til de gamle. Hans omkom på sjøen allerede året etter overtakelsen, og kon Klara, født Paulsen, satt med eiendommen til sønnen Hans Kolbjørn tok over. Han kjøpt imidlertid et hus på Skårøya (Solhaug, gnr. 51, bnr. 2) i 1948 hvor han og familien boende til 1970-tallet da de bygde hus og flyttet til Oldervika i Fillan.
Neste eier i Kvalen ble Eva Lossius, som var datter til Hans Kolbjørn. Hun eier pr. dato (2022) fortsatt eiendommen.
(Gunnar Christoffer Lossius)

Adresse : Breddegrad: 63.522322032177215, Lengdegrad: 8.329482078552246
photo_library
Bilder
NOT-F-imgsrc-path
Gjøssøy, Kvenvær

Bildet er trolig tatt tidlig på 19-hundretallet

Fødsel

Treff 1 til 50 av 76

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 et barn179450/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI57347
2 et barnca 179650/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI57955
3 Andersen Olevik, Magnus31 Aug 184150/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI40748
4 Edvardsen (Evertsen) Gjøssøy, Nils179050/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI35372
5 Eliseusen Midtsian, Johan Kristian22 Mar 189050/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI28078
6 Eliseussen Gidsøy Midtsian, Olaf8 Jun 189250/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI28094
7 Evensen Gidsø, Gustav Elesius20 Aug 188250/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI16507
8 Evensen Gidsø, Peder Olaus187850/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI40788
9 Evensen Gidsøy, Jørgen Gunerius27 Mai 185250/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI61088
10 Evertsen Gjøssøy, Isak178750/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI35340
11 Evertsen Gjøssøy, Jakob179250/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI50099
12 Gidsø, Anne Marie Kristiansdatter23 Des 189150/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI13160
13 Gidsø, Jensine Berntine Kristiansdatter28 Mar 188650/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI13158
14 Gidsø, Kristine Margrete Kristiansdatter28 Jan 188950/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI13159
15 Gidsø Sandås, Ole Olufsen1 Sep 188450/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI12991
16 Hansen Haukø, Ole August7 Feb 189050/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI9974
17 Ingebrigtsdatter Bratvik, Marit173650/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI62200
18 Jakobsdatter, Anne174450/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI85411
19 Jakobsdatter, Gurå173950/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI85409
20 Jakobsdatter, Marit174150/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI85410
21 Jakobsdatter Gjøssøy, Anne174150/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI60458
22 Jakobsdatter Gjøssøy, Gurå173950/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI60456
23 Jakobsdatter Gjøssøy, Marit174150/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI60457
24 Johansen, Johan Peter9 Feb 186650/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI38804
25 Johansen Gjøssøy, Jacob173750/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI62329
26 Johansen Gjøssøy, JakobCa 170550/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI66780
27 Kristiansen Kvalskag, Gerhard7 Nov 188350/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI13157
28 Kvalskag, Haftor Bernhard Kristiansen1 Des 187550/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI13154
29 Kvalskag, Inger Anna Kristiansdatter15 Apr 188150/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI13156
30 Larsen Dønnesvik, Ole177050/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI14493
31 Larsen Gjøssøy, LarsCa 175950/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI35321
32 Lorentsen Gidsø, Bernhard Elinus16 Sep 189650/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI37530
33 Lorentsen Gidsø, Karl Johan16 Aug 189350/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI37529
34 Lossius, Erna23 Mai 192050/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI13199
35 Lossius, Hansine Birgitte6 Mai 189650/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI12537
36 Lossius, Hansine Kristine27 Mar 189150/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI25935
37 Lossius, Ingmund (Ingemund)9 Des 190050/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI12538
38 Lossius, Johan Aneus Sofias4 Feb 186050/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI19846
39 Lossius, Johan Olaf12 Okt 189350/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI12536
40 Lossius, Johanna Anina Sophia12 Nov 186250/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI19848
41 Lossius, Kristine Johanne31 Jul 192150/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI13200
42 Lossius, Mortina Hansina26 Des 186350/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI19849
43 Lossius, Nils Peder1 Nov 185850/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI19845
44 Lossius, Ragnhild Aslaug5 Jan 189850/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI28489
45 Lossius, Ragnvald6 Jul 190250/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI20660
46 Lossius, Rasmus Maritus29 Jul 186150/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI12533
47 Mortensen Lossius, Kristoffer13 Apr 185750/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI19844
48 Neerland, Magna Karoline3 Aug 190650/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI41743
49 Nilsatter Gjøssøy, Christiana12 Feb 182050/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI44236
50 Nilsdatter Gjøssøy, Elen182550/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI47064


Død

Treff 1 til 24 av 24

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 et barn179450/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI57347
2 et barn179650/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI57955
3 Christoffersen Lossius, Morten4 Nov 186350/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI19837
4 Ellefsen, Knut26 Jun 202250/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI42175
5 Gjøssøy, Gullik175150/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI66779
6 Hansen Gidsø (Gjøssøy), Ole4 Okt 187350/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI9485
7 Isaksdatter, Kristianna50/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI35339
8 Johannesdatter Helsø, Beret Johanna27 mai 193750/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI11194
9 Johansen Gjøssøy, Jacob173750/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI62329
10 Johansen Gjøssøy, Jakob175150/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI66780
11 Kristiansdatter Fillan, Christiana185050/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI18003
12 Kristoffersen Aakvik Gidsø, Ole30 Jan 193050/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI25657
13 Lossius, Hansine Kristine15 mai 189450/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI25935
14 Lossius, Johan Aneus Sofias15 mai 186350/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI19846
15 Lossius, Johanna Anina Sophia9 Jul 186350/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI19848
16 Lossius, Kristine Johanne7 Jan 192350/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI13200
17 Lossius, Mortina Hansina24 Jun 186450/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI19849
18 Lossius, Ragnhild Aslaug5 Jan 189950/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI28489
19 Lossius, Ragnvald6 Jul 190250/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI20660
20 Mortensen Lossius, Kristoffer29 Apr 194950/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI19844
21 Olsdatter Gidsø, Anna Johanna8 Mar 188250/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI40953
22 Olsen Bratvik, Magnus20 Nov 187350/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI63148
23 Pedersen Lien (Dalen), Even/Eivind12 Okt 188650/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI17058
24 Rasmusdatter, Else Sofie Margrethe24 Jan 190350/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI9488
Bolig

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bolig Person ID
1 Johansen Gjøssøy, Jakob174550/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI66780
Bosted

Treff 1 til 5 av 5

Etternavn, Fornavn Bosted Person ID
1 Ellevsen Vikan, Klaus180450/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI4103
2 Evertsen Gjøssøy, Isak180450/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI35340
3 Gjøssøy, Gullik174550/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI66779
4 Larsen Gjøssøy, Edvard (Evert)180450/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI35133
5 Olsen Gjøssøy, Daniel180450/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI57134
Folketelling

Treff 1 til 2 av 2

Etternavn, Fornavn Folketelling Person ID
1 Karlsen Czernickov, Adolf August186550/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI28863
2 Olsen Gjøssøy, Carl170150/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI57008
Gårdkjøp

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Gårdkjøp Person ID
1 Hansen Gidsø (Gjøssøy), Ole184150/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraI9485
Bolig

Treff 1 til 1 av 1

Familie Bolig Famile ID
1 Andersen Gjøssøy (Skåren) / Olsdatter Skåren176250/2, Gjøssøya, Kvenvær, HitraF12128