87/14, Nedre Jektvik, Ansnes, Hitra

87/14, Nedre Jektvik, Ansnes, Hitra.  Gnr. 87 bnr. 14 i Hitra kommune. (gnr. 21 i Fillan kommune før kommunesammenslåing i 1964). Utskilt fra Gåsvollan og Nausthauan 22 juni 1895. 


Norges bebyggelse Sør-Trøndelag, nordre del (rød bok)  sier på side 51: 
"Nedre Jektvik, gnr. 21, bnr. 14, ligger like ved sjøen. Postadresse  Ansnes.  Areal 10 da dyrka mark.
Hovedbygning oppført i 1899 av tømmer, plank og bindingsverk i 2 etasjer, Påbygd i 1914, modernisert i 1953. 66 m2, 6 rom, kjøkken, kjeller.  Fjøs og låve oppført i 1899 av plank. Naust i 1906. Torvhus i 1942. Branntakst 9.000,-. I slektens eie sien 1899, til nåværende eier 1928. Besetning 2 kuer, 1 kalv, høns, 5 sauer. Treskemaskin.  -  Eier: småbruker og fisker Isak E. Jektvik, 11.11.1896 i Ansnes.  Foreldre Even og Anna Jektvik. Gift med Lina Kristoffersen, født 16.5.1901 i Amerika. Foreldre: Laurits og Ingeborg Kristoffersen.  Barn: Inger, født 12.8.1920,  Erling, født 15.9.1922, Ingolf, født 23.8.1925, Ingeborg, født 20.10.1928, Lilly, født 11.5.1932.
 Eieren har innehatt en rekke offentlige og andre tillitsverv, bl.a. vært varaordfører.
På gården er funnet ting fra Steinalderen. 

 Ansneslandet. Folket og livet, av Krister Olsen, forteller om eiendommen på s. 63-67 

Det var enka fra Gåsvollan, Marta Mikkelsdatter, som flytta heim til Jektvika noen år etter at mannen hennes døde i 1881. I 1895 kjøpte hun Jektvik-parsellen fra Gåsvollan. Samtidig ble gården utskilt som eget bruk. 
I 1899 solgte Marta Mikkelsdatter gården til sønnen Even Isaksen. Martas bror Ole Mikkelsen bodde som innerst i ei egen stue ved siden av hovedhuset. Samme år ble stuebygningene flyttet. Even bygde nytt fjøs i 1900 og sjøhus i 1903. I 1914 bygde Even på hovedhuset i vestlig retning for å gjøre plass til snekkerbod. Denne delen ble ikke innredet i Evens tid. Han fikk tuberkulose og døde. I den senere tid har dette vært husets hovedstue. Huset omtales i dag som Even-stua. 

I 1926 overdro enka Anna Margrete Rasmusdatter gården til sønnen Isak. Hun fikk kår. Isak var kjent som en rettskaffen mann. en periode var han også formann i trygdenemnda. Isak drev fiske med færing og han var gjerne mannskap på andre båter.
Erling Jektvik, den eldste av Isaks sønner, tok over gården i Jektvika. I mange år delte Erling og kona Borghild huset med Erlings foreldre. De hadde ei stue hver i hver sin ende av huset.

Etter at Erling døde, bodde Borghild alene i huset. Sønnen Ingemar hadde fått overdratt eiendommen. Han flytta imidlertid til Langfjæra, der  han døde en måneds tid før moren. 
 En av hans to sønner, Ronny Jektvik tok over Ner-Jektvika. 
 I 2008 kjøpte Håvard Jektvik gården og flyttet inn her.Breddegrad: 63.64811742781974, Lengdegrad: 8.998918533325195
Fødsel

Treff 1 til 12 av 12

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Evensen Jektvik, Isak Rikard11 Nov 189687/14, Nedre Jektvik, Ansnes, HitraI13246
2 Fillingsnes Jektvik, Arnfinn Ingvard14 Sep 200387/14, Nedre Jektvik, Ansnes, HitraI23528
3 Jegtvik, Einar Andreas Evensen6 Feb 190287/14, Nedre Jektvik, Ansnes, HitraI34204
4 Jegtvik, Helga Evensdatter15 Aug 190487/14, Nedre Jektvik, Ansnes, HitraI34268
5 Jegtvik, Helge25 Sep 192787/14, Nedre Jektvik, Ansnes, HitraI34208
6 Jektvik, Erling Leonard15 Sep 192287/14, Nedre Jektvik, Ansnes, HitraI11789
7 Jektvik, Ingeborg Nikoline20 Okt 192887/14, Nedre Jektvik, Ansnes, HitraI13249
8 Jektvik, Ingemar Leonard11 Nov 194887/14, Nedre Jektvik, Ansnes, HitraI11790
9 Jektvik, Inger Alvilde12 Aug 192087/14, Nedre Jektvik, Ansnes, HitraI867
10 Jektvik, Ingolf Arnold23 Aug 192587/14, Nedre Jektvik, Ansnes, HitraI13248
11 Jektvik, Lilly Ivarna11 Mai 193287/14, Nedre Jektvik, Ansnes, HitraI13250
12 Jektvik, Ronny21 Apr 197187/14, Nedre Jektvik, Ansnes, HitraI2680
Død

Treff 1 til 8 av 8

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Evensen Jektvik, Isak Rikard12 Des 197887/14, Nedre Jektvik, Ansnes, HitraI13246
2 Isaksen, Even26 Apr 192087/14, Nedre Jektvik, Ansnes, HitraI31307
3 Jektvik, Erling Leonard28 Nov 198387/14, Nedre Jektvik, Ansnes, HitraI11789
4 Klausdatter, Andrea2 Des 191687/14, Nedre Jektvik, Ansnes, HitraI23424
5 Lauritsdatter Kristoffersen, Lina22 Jul 196587/14, Nedre Jektvik, Ansnes, HitraI13247
6 Mikkelsdatter, Martha Edrikke4 Des 192987/14, Nedre Jektvik, Ansnes, HitraI31306
7 Olsen, Borghild Marie20 Okt 200287/14, Nedre Jektvik, Ansnes, HitraI4990
8 Rasmusdatter Sandvik, Anna Margrete19 Feb 194987/14, Nedre Jektvik, Ansnes, HitraI12505
Bosatt

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bosatt Person ID
1 Mikkelsen, Ole87/14, Nedre Jektvik, Ansnes, HitraI23421
Eiendom

Treff 1 til 4 av 4

Etternavn, Fornavn Eiendom Person ID
1 Evensen Jektvik, Isak Rikard87/14, Nedre Jektvik, Ansnes, HitraI13246
2 Jektvik, Håvardfra 200887/14, Nedre Jektvik, Ansnes, HitraI13243
3 Jektvik, Ronny2002-200887/14, Nedre Jektvik, Ansnes, HitraI2680
4 Mikkelsdatter, Martha Edrikke87/14, Nedre Jektvik, Ansnes, HitraI31306
Eier

Treff 1 til 2 av 2

Etternavn, Fornavn Eier Person ID
1 Holm Fillingsnes, Magna JorunFra 200887/14, Nedre Jektvik, Ansnes, HitraI13796
2 Jektvik, Ingemar Leonard1980-200387/14, Nedre Jektvik, Ansnes, HitraI11790