87/5, Ansnes, (Ner-Halsan), Ansnes, Hitra.

87/5, Ansnes, (Ner-Halsan),  Ansnes, Hitra. Gnr. 87 bnr. 5 i Hitra kommune. (gnr. 21 i  Fillan kommune før kommunesammenslåing i 1964).  Nymatrikulering av 10 apr 1916. (Ansnesboka s.197).  Eiendommen er dag ikke registrert med jord eller bygninger (Kartverket, se.eiendom.no)


Norges bebyggelse Sør-Trøndelag, nordre del (rød bok)  sier på side 49 : 
"Ansnes, gnr. 21, bnr. 5, ligger ca 200 m fra dampskipskai. Postadresse Ansnes. Areal 31 da, derav ca 25 da dyrket mark.
Hovedbygning oppført i 1907 av tømmer i to etasjer, 45 m2, 8 rom, veranda, kjøkken, kjeller. Fjøs stall og låve oppført i 1907 av tømmer og bindingsverk. Stabbur 1926, torvhus 1907, sommerfjøs 1912, naust 1893. Branntakst 41.000,-. I slektens eie siden 1890, til nåværende eier i 1925. Besetning, 3 kuer, 3 kalver, hest, høns, gris, 5 sauer. Treske- og kastemaskin.  Eier: småbruker og fisker John Ansnes, født 24.12.1894 i Ansnes. Foreldre: Johannes Benjaminsen og Anna A. I 1918 gift med Augusta Fillan, født 23.9.1894 i Fillan, foreldre: Anneus og Anna Fillan.  Barn: Åsta, født 25.1.1919, Arne, født 1.1.1921. Birger, født 13.10.1923, Edel, føst 24.6.1936.
Eieren har vært medlem av ligningsnemnda og forsorgsstyret." 

Ansneslandet. Folket og livet, av Krister Olsen, forteller om Halsan på sidene 183-204.
Nedre Halsan blir omtalt spesielt fra s. 197. 
 I 1906 ble Halsangården delt i to, og den ene familien reiste bruk på det som i dag omtales som Ner-Halsan. Anna Evensdatter og Johannes Benjaminsen var på utkikk etter noe eget, de hadde bodd både på Fjellværøya og på Gåsvollan da de fikk kjøpt halve Halsan i 1890.  Anna Evensdatters første mann omkom på Tarvahavet i 1885. De hadde to barn. Anna og Johannes fikk 4 barn. Johannes var også den som først undersøkte muligheten for telefon i bygda. Den første telefonen ble lagt inn på Nesset i 1909. Ansnesset ble fraskilt gården i 1924.
Neste eier var sønnen John. Han og kona Gusta tok over i 1919. John hadde også båtene "Fram" og "Sjøblomsten.  Han dreiv også laksenøter utom Skjellandet og ved Steinklovan.
Sønnen Arne gifta seg med Kristine Solbakken i 1945, og bosatte seg på Halsan. De første åra bodde de i hovedhuset, men i 1954 satte de opp et nytt hus lenger ned mot sjøen  Dette fikk bnr. 42.  Det ble også skilt ut flere tomter fra Ner-Halsan.  I 1980 ble det gamle huset på Ner-Halsan revet, og noen av materialene ble  brukt i et nyere hus. Arne drev gården ved hjelp av sønnen Karl og dattersønnen Jørgen til han døde.


Adresse : Breddegrad: 63.63916971311663, Lengdegrad: 8.994283676147461
photo_library
Bilder
not-F
Flyfoto: Nesset, Ansnes

Ansnes Samvirkelag med 2 brygger i forgrunnen. Fjøs tilhørende Nedre Halsan i venstre billedkant, Øvre Halsan lenger bak. Frøyfjorden og Frøya bakerst. Notvollan, Notvollbukta og Grindfaret til høyre.

not-F
Flyfoto: Ansnes

Ansnes med dampskipskai og handel

Fødsel

Treff 1 til 12 av 12

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Ansnes, Anne Kristin29 Jan 195987/5, Ansnes, (Ner-Halsan), Ansnes, Hitra.I9129
2 Ansnes, Arne Johannes1 Jan 192187/5, Ansnes, (Ner-Halsan), Ansnes, Hitra.I9074
3 Ansnes, Birger Arvid13 Okt 192387/5, Ansnes, (Ner-Halsan), Ansnes, Hitra.I3636
4 Ansnes, Edel Anna24 Jun 193687/5, Ansnes, (Ner-Halsan), Ansnes, Hitra.I3637
5 Ansnes, Gerd Charlotte2 Feb 195387/5, Ansnes, (Ner-Halsan), Ansnes, Hitra.I9096
6 Ansnes, Lars Kåre19 Aug 194887/5, Ansnes, (Ner-Halsan), Ansnes, Hitra.I9095
7 Ansnes, Åsta g. Westerholm25 Jan 191987/5, Ansnes, (Ner-Halsan), Ansnes, Hitra.I3635
8 f.Olsen, Hildur Marie21 Okt 191987/5, Ansnes, (Ner-Halsan), Ansnes, Hitra.I35397
9 Lervik, f. Ansnes, Bodil Marie23 Mar 195387/5, Ansnes, (Ner-Halsan), Ansnes, Hitra.I3648
10 Mikalsen, Ellen Berntine9 Jul 191787/5, Ansnes, (Ner-Halsan), Ansnes, Hitra.I35151
11 Mikalsen, Mathilde Johanne11 Jan 191587/5, Ansnes, (Ner-Halsan), Ansnes, Hitra.I13206
12 Olsen, Anna Alvilde15 Apr 191887/5, Ansnes, (Ner-Halsan), Ansnes, Hitra.I18104
Død

Treff 1 til 7 av 7

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Anneusdatter Stenkløv, Augusta Kristine10 Jan 197587/5, Ansnes, (Ner-Halsan), Ansnes, Hitra.I3602
2 Ansnes, Arne Johannes25 Aug 200387/5, Ansnes, (Ner-Halsan), Ansnes, Hitra.I9074
3 Ansnes, John Alfred3 Jul 199287/5, Ansnes, (Ner-Halsan), Ansnes, Hitra.I2359
4 Benjaminsen, Johannes Mortinius26 Mai 195687/5, Ansnes, (Ner-Halsan), Ansnes, Hitra.I3633
5 Evensdatter Ansnes, Anne Pauline20 Jul 193987/5, Ansnes, (Ner-Halsan), Ansnes, Hitra.I5322
6 Leirvik, Solveig9 Jan 199887/5, Ansnes, (Ner-Halsan), Ansnes, Hitra.I14640
7 Olsdatter Kjevik Ingeborgvik, Martha23 Sep 192487/5, Ansnes, (Ner-Halsan), Ansnes, Hitra.I4634
Bolig

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bolig Person ID
1 Ansnes, Karl Johan87/5, Ansnes, (Ner-Halsan), Ansnes, Hitra.I9130
Eier

Treff 1 til 4 av 4

Etternavn, Fornavn Eier Person ID
1 Ansnes, Arne Johannes1970-200987/5, Ansnes, (Ner-Halsan), Ansnes, Hitra.I9074
2 Ansnes, Knut Ragnar2009-201187/5, Ansnes, (Ner-Halsan), Ansnes, Hitra.I9094
3 Benjaminsen, Johannes Mortinius189087/5, Ansnes, (Ner-Halsan), Ansnes, Hitra.I3633
4 Sørlie, JørgenFra 201187/5, Ansnes, (Ner-Halsan), Ansnes, Hitra.I9992
Oppvekst

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Oppvekst Person ID
1 Ansnes, Knut Ragnar87/5, Ansnes, (Ner-Halsan), Ansnes, Hitra.I9094