87/6, Myra, Ansnes, Hitra

87/6, Myra, Ansnes, Hitra.  Gnr. 87 bnr. 6 i Hitra kommune.
Utskilt fra Ansnes 26 mai 1865. 


Norges bebyggelse Sør-Trøndelag, nordre del (rød bok) forteller på side 49: 
"Myren, Nordre, gnr. 51, bnr. 6 ligger like ved veien. Postadresse Ansnes.  Areal 11 da, hvorav 8 da dyrket mark.
Hovedbygning oppført i 1864 av tømmer i 2 etasjer, 60 m2, 4 rom, kjøkken, kjeller. Fjøs, stall og låve oppført i 1864 av tømmer. Naust ca 1920. torvhus ca 1864.
I slektens eie siden ca 1860. Til nåværende eier i 1953. Besetning: 2 kuer, høns, gris, 4 sauer.  Part i treskemaskin. Eier: Olav Rask, født 1.9.1948 i Ansnes.  Foreldre Oskar og Pauline Rask. - Forpakter: fisker Oskar Rask, født 30.9.1912 i Kråkvåg.  Foreldre Anton og Alvilde Rask.  I 1948 gift med Pauline Myren, født 25.4.1914 i Ansnes.  Foreldre Petter og Oline K. Myren.  Barn Olav."

 Ansneslandet. Folket og livet, av Krister Olsen, forteller om Myra på sidene 91-103.

Myra var det tredje bruket som ble skilt ut fra Ansnes-gården.
Tidligere var det strandsittere som bebodde stedet. Første gang Ansnesmyra er nevnt, er mot slutten av 1700-tallet.

Johan Pedersen flytta til Myra omkring år 1800.  Noen år senere var Anders Kristiansen og Beret Johnsdatter husmannsfolk i Myra.
Marit Mikkelsdatter og Ole Jonsen kom flyttende til Myra omkring 1805. Som enke ble Marit Mikkelsdatter gift med Johan Olsen fra Sandvika. Han ble nevnt som husmann i 1820.  Boka forteller om en fødsel i dølgsmål av  Marits søster Ingeborg og den følgende rettssaken.
Johan Olsen fra Herøya og Helena Olsdatter kom til Myra i 1820-åra og bodde der livet ut.  Dattera Olava tok over plassen, og gifta seg med Hans Olsen fra Bjugn og som var dreng på Ansnes. De slo seg ned som innerster i Myra, og huset de bodde i, sto på Sjøbakken.  Det var sannsynlig at husa på plassen Myra lå her da plassen ble tatt i bruk i 1790-åra.   Sønnen Johan tok over gården.  Han gifta seg med Oline Hansdatter fra Akset på Fjellværsøya.  Johan satte opp ei ny stue i året 1900. Den var kjøpt på auksjon i Sørbotten, og plassert i Sandkleiva, nærmere sandfjæra. Han fulgte opp med nytt sjøhus og torvhus i 1903.
Sønnen Johan tok over husa etter foreldrene i 1937, gifta seg med Anna Korneliusdatter fra Gåsvika, og bodde der livet ut. Johan var skomaker og var også med og satte opp lysstolper da elektrisiteten kom til Ansnes.  Etter Johan og Anna var det ingen til å ta over huset og plassen ble aldri skilt ut som eget bruk.  Huset ble revet og satt opp som hytte i Jevika, og benyttes som fritidsbolig av dattersønnen Jon Jørgensen.
Johans tante Mattea bodde også i Myra hun ble gift med en Mausundværing, Klaus Hans Andersen, de hadde 4 barn, men ingen av disse ble værende i Myra.
Alle disse familiene var strandsittere eller husmenn i  Myra.
 
I 1864 kom Kristoffer Olaus Kristoffersen til Myra. Han var gift med Lavina Pettersdatter. De satte opp nye hus i Myra i 1864 (stue, fjøs, stall og låve) Året etter fikk Kristoffer skilt ut Myra fra Ansnes. 
Sønnene Petter og Laurits Kristoffersen tok over gården i 1913 og året etter delte brødrene gården i to. Før det hadde Laurits satt seg opp nytt hus sør for hovedgården. 
Petter bodde i de opprinnelige husa. Mora Lavina fikk også kår på gården.  Petter dro som flere av sine brødre til Amerika i 1891 for å tjene penger på skogsarbeid.   Han kom tilbake etter noen år og tok over slektsgården med de opprinnelige husa. Etter hvert gifta han seg med Oline Sofie Aneusdatter fra Leirvika.  Han satte opp nytt sjøhus i 1920. 
Dattera Pauline gifta seg med Oskar Rask fra Kråkvåg. De tok over gården i 1953.
Sønnen Kåre tok senere over eiendommen, han bygde også eget hus i 1978, like ved det gamle. Broren Olav ble boende i gammelhuset.


Breddegrad: 63.644023058822256, Lengdegrad: 8.990272340495723
Fødsel

Treff 1 til 21 av 21

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Kristoffersdatter, Kristine Pauline19 Jul 186687/6, Myra, Ansnes, HitraI23639
2 Kristoffersdatter Myra, Maren Anna g. Kaald6 Mai 186987/6, Myra, Ansnes, HitraI18772
3 Kristoffersen, Anne Kristine23 Apr 191687/6, Myra, Ansnes, HitraI22975
4 Kristoffersen, Arthur Edvard10 Sep 191087/6, Myra, Ansnes, HitraI23645
5 Kristoffersen, Gudrun Konstanse25 Feb 190887/6, Myra, Ansnes, HitraI23643
6 Kristoffersen, Kristoffer Anders8 Feb 191287/6, Myra, Ansnes, HitraI22973
7 Kristoffersen, Laurits Kristian26 Aug 187487/6, Myra, Ansnes, HitraI23640
8 Kristoffersen, Laurits Kristian17 Okt 187587/6, Myra, Ansnes, HitraI5537
9 Kristoffersen, Leif Ingvard11 Jun 190587/6, Myra, Ansnes, HitraI13252
10 Kristoffersen, Lina Marie10 Mar 188187/6, Myra, Ansnes, HitraI23642
11 Kristoffersen, Lina Marie27 Feb 189087/6, Myra, Ansnes, HitraI19776
12 Kristoffersen, Pauline Sofie25 Apr 191487/6, Myra, Ansnes, HitraI22974
13 Kristoffersen, Petter18 Mai 186487/6, Myra, Ansnes, HitraI22971
14 Kristoffersen, Signe Laila23 Feb 191287/6, Myra, Ansnes, HitraI23646
15 Kristoffersen Fætten, Anton Edvard21 Mar 187887/6, Myra, Ansnes, HitraI23641
16 Kristoffersen Gjevik, Kristoffer29 Jan 187287/6, Myra, Ansnes, HitraI6908
17 Kristoffersen Myhren, Kristoffer Olaus10 Jul 191887/6, Myra, Ansnes, HitraI4982
18 Kristoffersen Myren, Ludvig12 Jul 188387/6, Myra, Ansnes, HitraI13263
19 Rask, Atle Oskar9 Okt 197687/6, Myra, Ansnes, HitraI22980
20 Rask, Kåre Konrad22 Mar 195487/6, Myra, Ansnes, HitraI22979
21 Rask, Olav Arnfinn1 Sep 194887/6, Myra, Ansnes, HitraI22978
Død

Treff 1 til 14 av 14

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Aneusdatter, Mathilde Oline Sofie23 Des 195287/6, Myra, Ansnes, HitraI22972
2 Aneusen Leirvik, Lars Ludvig22 Jan 196487/6, Myra, Ansnes, HitraI23698
3 Hansdatter Akseth, Oline Kristine9 Feb 193787/6, Myra, Ansnes, HitraI34527
4 Kristoffersen, Anne Kristine14 Jan 192787/6, Myra, Ansnes, HitraI22975
5 Kristoffersen, Kristoffer Anders8 Feb 191287/6, Myra, Ansnes, HitraI22973
6 Kristoffersen, Laurits Kristian9 Sep 187487/6, Myra, Ansnes, HitraI23640
7 Kristoffersen, Lina Marie16 Apr 188387/6, Myra, Ansnes, HitraI23642
8 Kristoffersen, Pauline Sofie26 Apr 200387/6, Myra, Ansnes, HitraI22974
9 Kristoffersen, Petter22 Des 192987/6, Myra, Ansnes, HitraI22971
10 Kristoffersen Parelius, Kristoffer Olaus14 Aug 191387/6, Myra, Ansnes, HitraI6141
11 Larsen Vasslag, Trond27 Des 191987/6, Myra, Ansnes, HitraI19777
12 Pettersdatter Ansnes, Lavina8 Sep 192287/6, Myra, Ansnes, HitraI6146
13 Rask, Kåre Konrad25 mai 200987/6, Myra, Ansnes, HitraI22979
14 Rask, Oskar Hartvik7 Apr 198987/6, Myra, Ansnes, HitraI22977
Bodde

Treff 1 til 2 av 2

Etternavn, Fornavn Bodde Person ID
1 Kristoffersen Fætten, Anton Edvard87/6, Myra, Ansnes, HitraI23641
2 Paulsen Kaald, Karl Ludvig87/6, Myra, Ansnes, HitraI18775
Bosatt

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bosatt Person ID
1 Ovesen, Ella87/6, Myra, Ansnes, HitraI22983
Bosted

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bosted Person ID
1 Rask, Kåre Konrad1977-200987/6, Myra, Ansnes, HitraI22979
Eier

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Eier Person ID
1 Ovesen, EllaFra 200987/6, Myra, Ansnes, HitraI22983
Emigrerte

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Emigrerte Person ID
1 Kristoffersen, Petter87/6, Myra, Ansnes, HitraI22971