88/1, Jevik Vestre, Jevika, Hitra

88/1, Jevik Vestre, Jevika, Hitra.  Gnr. 88 bnr. 1 i Hitra kommune. (Gnr. 22 i Fillan kommune før kommunesammenslåing i 1964) 


 Norges bebyggelse Sør-Trøndelag, nordre del (rød bok) sier på side 53 : 
" Gjevik, Gnr. 22, bnr. 1.  Postadresse Ansnes.  Areal 45 da. Derav 30 da dyrket mark.
Hovedbygning oppført i 1884 av tømmer i 2 etasjer. Modernisert i 1950, 72 m2, 9 rom, kjøkken. Fjøs, stall og låve oppført i 1894 av tømmer og bindingsverk. Stabbur i 1884. Størhus, 2 sjøhus samme år. Sommerfjøs og jordkjeller samme år.  Takst 28.000,-. Til nåværende eier i 1948. Besetning: 5 kuer, 3 kalver, hest, høns, gris, 5 sauer.  Treskemaskin. Slåttehjelp.  - Eier: Gårdbruker og fisker Harald Nordsæther, født 21.9.1911 i Fjellvær. Foreldre Hans og Pauline Nordsether. I 1944 gift med Gunvor Gjevik, født 12.4.1918 i Gjevik. Foreldre Kristoffer og Anna Gjevik.  Barn:  Roald, født 8/1.1942. Hallvar, født 19.6.1948."

Ansneslandet, folket og livet av Krister Olsen forteller om Jevika på s. 305-342.  

Ole Pedersen fra Akset kjøpte en halvdel av Jevik-gården gjennom sønnen Lars i 1763. Dette er begynnelsen på den andre slektsgreina i Jevika.

Sannsynligvis lå husa deres i området som senere er kalt Libakken.
Etter at mora Margrete døde, ble det holdt skifte.
enkemannen la da ut gården som arv, og sønnen Lars fikk skjøte på gården.

Abraham Larsen bygslet 12 marklag av faren i 1796.
I 1819 kjøpte han en part av Jevika, og enda en part i 1827, og i 1835 overtok sønnen Morten gården. Resten av Ole Pedersen's gård var det en annen sønn av Lars, Ole som overtok.

Brødrene Abraham og Nikolai Mortensen overtok Mortens gård i 1864.
Etter utskiftinga i Jevika i begynnelsen av 1890-årene flyttet brødrene til Slåttavika.

Ole Larsen overtok den andre delen av faren Lars sin gård i 1827.
I 1859 fikk Oles sønner, Jakob Olaus og Hans overdratt gården. Hans døde på sjøen i 1863.
Jakob Olaus døde i 1870, og enka Anna Mara Olsdatter solgte eiendommen til Laurits Andreassen i 1872. Allerede i 1877 solgte Laurits gården til Nils Jonassen.

Ole Larsens sønn Olaus, bosatte seg også i Jevika
men familien forsvant fra Jevika etter at foreldrene døde.
 I mai 1830 ble det foretatt en omfattende skylddeling i Gjevika. Jakob Jonassen hadde to av partene (løpenr. 61 og 62). Ole Larsens bruk fikk løpenr. 63, og Abraham Larsens bruk 64.
I forbindelse med den nye matrikkelen i 1888, fikk Jevika gnr. 22 og bruksnummerne ble 1, 2, 3 og 4. I 1965 ble gnr. endret til 88.

Jakob Jonassen byglset bort halvdelen, (løpenr. 2) til sin svigersønn Nils Larsen, og i 1836 fikk han skjøte på hele eiendommen.

I 1842 ble gården til Nils og Olava delt i to. Sønnene Jakob og Jonas tok over hver sin del.
Jakob og kona Anne Katrina Kristoffersdatter Winther fikk ingen barn og i 1873 overdro Jakob sin del av gården til broren Jonas.

Jonas ønsket å dele gården mellom sønnene sine. Derfor slo han sammen de fire gårdpartene. I 1877 overtok sønnen Nils gården ved auksjonsskjøte. Han delte opp gården slik faren ønsket. Eldstesønnen Fredrik, flyttet ut, så det ble de tre yngste brødrene som delte gården.

Nils Jonassen slo til seg Øver-Jevika (Nordreita)
og han kjøpte også en del av Jevika som tilhørte Laurits Andreassen Mastad.

I 1891-1892 ble den store utskiftingen i Jevika gjennomført. Etter utskiftinga flyttet Nils husa sine til Øver-Jevika. Denne delen fikk bnr. 3.

Gabriel Jonassen ble boende i Jevik Midtre som har bnr. 5.

Hans Jonassen fikk Jevik Vestre som har bnr. 1. 

 

Breddegrad: 63.62613760157363, Lengdegrad: 8.961871862411499
Fødsel

Treff 1 til 26 av 26

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Arntsen, Anna Jensine16 Mar 189388/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI23087
2 Gjevik, Alma Henriette21 Mar 190888/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI19817
3 Gjevik, Gunvor Marie12 Apr 191888/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI19820
4 Gjevik, Johan Edvard23 Sep 188588/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI23103
5 Gjevik, Klara Alfrida11 Jul 191388/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI19819
6 Gjevik, Margit Johanne26 Apr 191188/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI19818
7 Gjevik g. Sæther, Else13 Apr 192488/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI13780
8 Hansdatter Gjevik, Anna Henriette21 Des 188688/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI6907
9 Jonasdatter Gjevik, Dorthea185688/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI23080
10 Jonasdatter Gjevik, Hanna Stenette14 Feb 187388/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI20863
11 Jonasdatter Gjevik, Marie25 Jun 186888/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI20862
12 Jonasen Gjevik, Gabriel11 Jan 186388/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI20860
13 Jonassen Gjevik, Hans Daniel28 Apr 184588/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI6906
14 Jonassen Gjevik, Jakob Martin3 Apr 185988/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI5330
15 Jonassen Gjevik, Nils Olaus25 Feb 185088/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI12500
16 Kristoffersen Gjevik, Lilly Konstanse14 Okt 190988/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI19816
17 Nilsdatter Gjevik, Nikoline Jensine13 Mai 187588/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI7102
18 Nilsdatter Gjevik Arntsen, Marie26 Apr 187188/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI7099
19 Nilsen, Hans Anton11 Okt 188588/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI23098
20 Nilsen, Jens Martin19 Mar 188088/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI23097
21 Nilsen Gjevik, Johan Stinus26 Aug 186188/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI23081
22 Nilsen Gjevik, Johan Stinus16 okt 186588/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI20861
23 Nilsen Gjevik, Nils Olaus7 Apr 188288/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI7098
24 Nilsen Ulvåg, Johan Kristoffer30 Mai 187888/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI7068
25 Nordsæter, Halvard Guttorm19 Jun 194888/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI12352
26 Nordsæther, Roald Kristoffer8 Jan 194288/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI12351
Død

Treff 1 til 18 av 18

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Gjevik, Alma Henriette17 Aug 192988/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI19817
2 Gjevik, Gunvor Marie11 Jun 200188/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI19820
3 Hansdatter Gjevik, Anna Henriette21 Nov 195188/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI6907
4 Hansdatter Strøm, Marit27 Apr 185988/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI20855
5 Hansdatter Strømsnes, Stina31 Jul 189588/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI46580
6 Jakobsdatter Gjevik, Olava14 Mar 187488/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI18300
7 Jonasdatter Gjevik, Dorthea16 Apr 185688/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI23080
8 Jonasdatter Gjevik, Marie12 okt 189088/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI20862
9 Jonassen Gjevik, Hans DanielJa, ukjent dato88/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI6906
10 Kristoffersen Gjevik, Kristoffer5 Jul 194188/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI6908
11 Larsen Fillan Gjevik, Nils31 Des 185088/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI18299
12 Mathiasdatter Akset, Andrea Oline26 Sep 192488/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI6816
13 Nilsen, Hans Anton24 Jan 188688/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI23098
14 Nilsen Gjevik, Jakob16 Jul 189188/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI17141
15 Nilsen Gjevik, Johan Stinus9 Jan 186288/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI23081
16 Nilsen Gjevik, Johan Stinus16 Jun 188388/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI20861
17 Nilsen Gjevik, Jonas8 okt 190188/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI20854
18 Winther, Ane Cathrine20 Sep 189488/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI17140
Bolig

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bolig Person ID
1 Bårdsdatter Henningsvik, Oline186588/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI21495
Bopel og stilling

Treff 1 til 2 av 2

Etternavn, Fornavn Bopel og stilling Person ID
1 Hansdatter Lervig, Maren Pauline186588/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI27430
2 Hansdatter Lervig, Maren Pauline191088/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI27430
Bopel, stilling

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bopel, stilling Person ID
1 Hansdatter Lervig, Maren Pauline190088/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI27430
Eier

Treff 1 til 3 av 3

Etternavn, Fornavn Eier Person ID
1 Gjevik, Gunvor Marie1948-200188/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI19820
2 Nordsæter, Halvard Guttorm2001-200288/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI12352
3 Nordsæther, Roald KristofferFra 200188/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI12351
Oppvekst

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Oppvekst Person ID
1 Nilsen Gjevik, Albertine Edvarda88/1, Jevik Vestre, Jevika, HitraI14311