94/0, Lervågen, Fillan, Hitra

94/0,  Lervågen, Fillan, Hitra

Boka HITRA-øya og folket forteller om Lervåg på s. 101-103.

Gården hørte til Ansnesgodset fra 1650. Stedet var da kalt Haugen og ble beraktet som husmannsplass.

En av de første gårdmennene som er nevnt het Kristen Pedersen Lervåg. Kona var Maren Hansdatter fra Ytre Akset. Hun døde i 1691 og hans andre kone het Klara Eriksdatter. Kristen Pedersen døde i 1722 og sønnen Lars Kristensen tok over gården. Hans kone var Anne Pedersdatter. Hun ble enke i 1777.

Den andre bygselmannen i denne tiden var Jon Olsen Lervåg f. 1666.

Før 1700 var det to husmannsfamilier her. Den ene var Ole Fredriksen, død i 1699. Den andre husmannen var Godlik Hågensen f. 1669.

På den andre gårdparten var Nils Mikkelsen og kona Anne Torkildsdatter gårdsfolk. Han døde i 1765. Far til Anne Torkild Lervåg hadde vært leilendingsbonde tidligere.
Mikkel Nilsen fikk bygselbrev på gården da mor hans døde.

Ved folketellingen i 1801 hadde Rasmus Arntsen bygselbrev på Sør-Lervåg fra 1794. Kona var Inger Andersdatter.

Torkil Lervåg's sønn Jakob Torkildsen var plassmann på Nord-Lervåg.
I 1801 var det Knut Hansen og kona Anne Olsdatter som hadde husmannsbygsel på Nord-Lervåg.

Bruket Haugen hadde Svend Andersen og kona Marie Andersdatter i 1801.

--

I skifttesamlingen etter madam Margrethe Parelius ble m.a. Lervåg lagt ut som arv til datteren Anne Maren Parelius. Hun var gift med John Duche.

I 1813 solgte han en part på 12 mrkl. av Haugen og 9 mrkl. av Lervåg til Kristian Fredriksen Ysland og John Iversen Solem.
De to delte eiendommen likt og i 1816 solgte Iversen sin del til Ole Sivertsen.

To år tidligere hadde Andreas Parelius overdratt strandsetet Nord-Lervåg til Jacob Knudsen.
Ved skifte etter Jacob Knudsen og kona Lisbet Hansdatter i 1835 ble en større part på 11 1/2 mrkl. utlagt til Peder Nilsen som solgte denne til Arnt Larsen Fillan.
Boet il Jacob Knudsen kom under auksjon i 1837, det var den gjenstående 1/2-part av Nord-Lervåg strandsete som ble solgt til Ole Estensen Fillan.

--

Ved auksjon etter Duche sikret Lorch & sønner seg 6 mrkl. av Lervåg som dekning av gjeld. Denne parten solgte firmaet i 1841 til Iver Paulsen. Han solgte året etter til Gjerløv Corneliussen.

Lorch hadde også eiendommen Haugen etter auksjonen. Denne ble solgt til Andreas Andersen Haugen. Da han døde i 1859 fikk enka Marit Andersdatter hjemmel på gården. Hun overdro gården til Gunder Olsen. Under en matrikulering i 1860 fikk Haugen løpenr. 51.
Andreas Bendiksen Oldervik ble eier av Haugen i 1878.

Lervåg Nordre fikk løpenr. 52. Arnt Fillan skjøtet gården til Kristoffer Isaksen i 1855. Han overdro gården til Svald Johnsen som to år senere solgte til Anton Andreassen Kvalvik.

Lervåg Søndre fikk løpenr. 50 og var den parten som Lorch solgte til Iver Paulsen og neste eier Gjerløv Corneliussen. Han overdor gården i 1866tilJohan Johansen Bjerklie. I 1881 ble Ingebrigt Sivertsen Halsnes eier.

Det hadde ikke vært holdt utskiftning mellom brukene i Lervåg før denne tid.

Adresse : Breddegrad: 63.59412343212296, Lengdegrad: 8.971710205078125
Fødsel

Treff 1 til 36 av 36

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Andersdatter, Kristina19 Des 186494/0, Lervågen, Fillan, HitraI79634
2 Bekkvik, Kjell Ivar6 Feb 197794/0, Lervågen, Fillan, HitraI73278
3 Bekkvik, Roy15 Nov 197494/0, Lervågen, Fillan, HitraI73277
4 Bekvik, Hege5 Apr 197294/0, Lervågen, Fillan, HitraI25179
5 Christoffersen Lervågen, ChristianCa 178594/0, Lervågen, Fillan, HitraI68313
6 Christoffersen Lervågen, Johannes179094/0, Lervågen, Fillan, HitraI68314
7 Edvardsdatter Lervåg, Anette Kristine11 Mar 188594/0, Lervågen, Fillan, HitraI57006
8 Ingebrigtsen, John Daniel17 Sep 188494/0, Lervågen, Fillan, HitraI45284
9 Johansdatter, Eline Kristine7 Mai 187494/0, Lervågen, Fillan, HitraI19390
10 Johansdatter Lervåg, Marit12 Des 186994/0, Lervågen, Fillan, HitraI16871
11 Johansen, John22 Apr 187894/0, Lervågen, Fillan, HitraI19391
12 Johansen Havn, Johan18 Mai 185794/0, Lervågen, Fillan, HitraI64166
13 Johansen Strøm, Karl Peder27 Jan 189594/0, Lervågen, Fillan, HitraI23037
14 Knutsdatter Lervåg, Lisbeth Olava178494/0, Lervågen, Fillan, HitraI19971
15 Knutsen Lervåg, Hans179194/0, Lervågen, Fillan, HitraI57067
16 Kristensdatter Lervåg, GjertrudCa 169094/0, Lervågen, Fillan, HitraI6980
17 Kristensen Lervåg, Lars175994/0, Lervågen, Fillan, HitraI46921
18 Kristensen Lervåg, Ole173694/0, Lervågen, Fillan, HitraI62211
19 Kristensen Lervåg, Peder176394/0, Lervågen, Fillan, HitraI40503
20 Kristoffersen, Ole178394/0, Lervågen, Fillan, HitraI1698
21 Kristoffersen Lervåg, Kristoffer179294/0, Lervågen, Fillan, HitraI57094
22 Lervåg, Olava Knutsdatterca 178494/0, Lervågen, Fillan, HitraI19970
23 Mellemsæther, Iren13 Jan 196894/0, Lervågen, Fillan, HitraI34967
24 Næss, Hjalmar Kornelius15 Feb 190494/0, Lervågen, Fillan, HitraI23618
25 Olsen Udseth, Iver Olaus8 Jun 185194/0, Lervågen, Fillan, HitraI44481
26 Pedersdatter Henningsvik, Trine Marie20 Mar 187094/0, Lervågen, Fillan, HitraI23036
27 Pedersdatter Lervåg, Ingeborg Maria22 Aug 182594/0, Lervågen, Fillan, HitraI50502
28 Pedersen Lervåg, Thomas Sivert8 Mar 182894/0, Lervågen, Fillan, HitraI48459
29 Petersdatter Lervåg, Gurine94/0, Lervågen, Fillan, HitraI1118
30 Rasmusdatter Lervåg, Marit16 Jan 180294/0, Lervågen, Fillan, HitraI59694
31 Rasmussen Fillan, Anders16 Apr 179494/0, Lervågen, Fillan, HitraI17995
32 Sevaldsen, Johan Edvard25 Jan 187094/0, Lervågen, Fillan, HitraI16282
33 Skagen, Magda Johanna3 Feb 189994/0, Lervågen, Fillan, HitraI83598
34 Torkildsdatter Lervåg, Berit94/0, Lervågen, Fillan, HitraI40726
35 Øyen, Jan Atle26 Sep 197294/0, Lervågen, Fillan, HitraI34136
36 Øyen, Line Mari28 Apr 197194/0, Lervågen, Fillan, HitraI34130
Død

Treff 1 til 13 av 13

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Andersdatter Skaget, Inger Henrikka180694/0, Lervågen, Fillan, HitraI3865
2 Arntsen Leirvågan, RasmusCa 181494/0, Lervågen, Fillan, HitraI17992
3 Edvardsdatter Lervåg, Anette Kristine21 Mar 190494/0, Lervågen, Fillan, HitraI57006
4 Johansen Strøm, Karl Peder3 Jun 189594/0, Lervågen, Fillan, HitraI23037
5 Kristensen Lervåg, Lars177794/0, Lervågen, Fillan, HitraI46921
6 Kristensen Lervåg, Lars177794/0, Lervågen, Fillan, HitraI66227
7 Larsdatter, Elen8 Jan 189494/0, Lervågen, Fillan, HitraI14098
8 Olsen Stavle, Johannes4 Feb 189494/0, Lervågen, Fillan, HitraI1003
9 Pedersdatter Henningsvik, Pauline Justine20 Jul 193494/0, Lervågen, Fillan, HitraI63128
10 Pedersdatter Henningsvik, Trine Marie23 Aug 189594/0, Lervågen, Fillan, HitraI23036
11 Pedersen Lervåg, Kristen172294/0, Lervågen, Fillan, HitraI6759
12 Rasmusdatter Lervåg, Marit12 Apr 180294/0, Lervågen, Fillan, HitraI59694
13 Torkildsdatter Lervåg, Berit176094/0, Lervågen, Fillan, HitraI40726
Arveskifte

Treff 1 til 2 av 2

Etternavn, Fornavn Arveskifte Person ID
1 Kristensdatter Leirvåg, Maren17 Mar 177794/0, Lervågen, Fillan, HitraI18814
2 Mikkelsen Nes, Nils14 Okt 176594/0, Lervågen, Fillan, HitraI15696
Bolig

Treff 1 til 4 av 4

Etternavn, Fornavn Bolig Person ID
1 Lervåg, Ole174594/0, Lervågen, Fillan, HitraI66224
2 Olsen Lervåg, Erik174594/0, Lervågen, Fillan, HitraI66226
3 Olsen Lervåg, Jon174594/0, Lervågen, Fillan, HitraI66225
4 Rasmussen Fillan, Arnt180494/0, Lervågen, Fillan, HitraI17994
Bosted

Treff 1 til 2 av 2

Etternavn, Fornavn Bosted Person ID
1 Christoffersen Lervågen, Johannes1801-180494/0, Lervågen, Fillan, HitraI68314
2 Kristensen Lervåg, Kristen174594/0, Lervågen, Fillan, HitraI46922
Eiendom

Treff 1 til 2 av 2

Etternavn, Fornavn Eiendom Person ID
1 Johansen Bjerkelid, Johan94/0, Lervågen, Fillan, HitraI16867
2 Sivertsen Halsen Lervåg, Ingebrigt Mathias94/0, Lervågen, Fillan, HitraI45283
Gård

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Gård Person ID
1 Arntsen Leirvågan, Rasmus179494/0, Lervågen, Fillan, HitraI17992
Stilling og bopel

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Stilling og bopel Person ID
1 Olsen Lervåg, Kristofferft 180194/0, Lervågen, Fillan, HitraI2659