Brattåa 127/8, Balsnes, Hitra

Brattåa 127/8, Balsnes, Hitra.   Gnr. 127, bnr. 8 i Hitra kommune.  (Gnr. 61 i Sandstad kommune før kommunesammenslåin i 1864).Hitraboka III, Sandstadboka av Sverre R. Utseth forteller om eiendommen på side 401-402 :
Brattåa var det eldste plassrommet under Balsnes.  Plassen lå øst for elva Brattåa, ikke langt fra elveosen og stranda, med utsikt sørover Trondheimsleia. Det var et vakkert sted, og slett ikke så fattigslig, når en tenker på mulighetene for fiske.

I.    I 1627/28 satt oppsitteren Anders på plassen.  Han betalte garnisonsskatt i 1634/35. Vi finner han i lensskattelistene siste gang i 1640/41, samme året er også enka nevnt, så Anders må være død omkring den tida.

II.   Kristoffer betalte i 1644 skatt som ødegårdsmann og var sannsynligvis gift med enka etter Anders (I).  Han var oppsitter i  Brattåa i 1661, og Lars Kristoffersen, som i 1701 bodde som innerst i Brattåa, var trolig hans sønn.

III.  Anders Jonsen betalte strandsitterskatt i 1690.  I 1711 betalte han skoskatt for seg, sønnen og tjenestejenta.  I 1726 betalte han husmannsskatt.  Anders Jonsen var født omkring 1654.

IV.  Fra 1730-åra var Paul Eriksen husmann der, og satt med plassen til han døde.
Paul Eriksen, født omkring 1696, død 1763.  Gift med Ane Kjeldsdatter, født omkring 1702, død 1767, 67 år gammel.
Barn: 1. Erik, død 1756
2. Kjell, neste bruker.

Da mora døde, tok Kjell over plassrommet.  Han gifta seg, og familien ble etter hvert stor.  I ei rettssak i 1781 på bygdetinget i Hemne får vi noen glimt av Kjell og kona og livet på Brattåa.
Da røveren Blanken det året hadde utført et brutalt røveri på plassen Sørsætra under Balsnes, søkte han og følget hans til Brattåa for å overnatte.  Futen stemna Kjell og kona i retten fordi de hadde tatt imot og husa omreisende uten å forvisse seg om at de hadde lovlig pass.  Under hard eksaminasjon måtte de ut med at Blanken var godt kjent i Brattåa, og hadde overnatta der flere ganger, sammen med andre løse eksistenser. De hadde også kjøpt og fått tjue koster av han.  Futen innstilte på et år elle to i tukthuset for begge.  Det var heller ikke retten uenig i, men av omsyn til de små barna, som bygda da måtte ta seg av, ble de dømt til å betale ei bot på 2 rdr. til Nordenfjeldske vekasse og 3 rdr. i sakskostnader.
Kjell Paulsen Brattå, født 1738, død 1787, 50 år gammel. I 1766 gift med Maria Olsdatter.
Barn:  1. Anna, født 1766, død samme år.
2. Anne
3. Paul, født 1769, muligens død som spebarn.
4. Ragnhild, født 1769.
5. Paul født 1772.
6. Jens, født 1777.
7. Marit, født 1783.

V.   Neste kjente husmann i Brattåa, var Paul Olsen.  Vi vet ikke mer om han enn det folketelling, kirkebøker og sjølegdrulle kan fortelle.
Paul Olsen Brattå, født 1768 på Helgebostad.  Gift med Marit Jonsdatter, født om
Da Sten Strøm overdro Balsnesaunet til sønnen Hans, fikk han med plassromma Sørsætra og Laksåvika, og jorda i Brattåa hørte trolig da Laksåvika til.  I 1920 ble en liten part av jorda i Brattåa skyldsatt, og eieren i Laksåvika Sten strøm
kring 1760, død 1811, 50 år gammel.
Barn:  1. Jon, født 1795. I 1820 gift med Ildrida Olsdatter, født omkring 1797.
2. Daniel, født 1789.

Paul Olsen flytta til Forsnes på Sørhitra i 1820-åra.  Seinere gir ikke kildene opplysninger om husmenn i Brattåa, men det er ikke utrolig at det kan ha bodd folk der.  Da Ingeranna Gundersdatter Myra på Nordkvam døde i 1878, var hun i forpleining i Brattåa.  Plassen kan derfor kortvarig vært bebodd i den tida.

Da Sten Strøm overdro Balsnesaunet til sønnen Hans, fikk han med plassromma Sørsætra og Laksåvika, og jord i Brattåa hørte da trolig Laksåvika til.  I 1920 ble en liten part av jorda i Brattåa skyldsatt, og eieren i Laksåvika, Karl Strøm, solgte den til snekkermester Edvard Strøm, som bygde våningshus der. Han har imidlertid aldri drevet noen form for jordbruk.

Breddegrad: 63.46249980184973, Lengdegrad: 8.626602638051367
Fødsel

Treff 1 til 8 av 8

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Kjellsdatter Brattå, Anna1766Brattåa 127/8, Balsnes, HitraI43303
2 Kjellsdatter Brattå, Marit1783Brattåa 127/8, Balsnes, HitraI43309
3 Kjellsdatter Brattå, Ragnhild1769Brattåa 127/8, Balsnes, HitraI43306
4 Kjellsen Brattå, Jens1777Brattåa 127/8, Balsnes, HitraI43308
5 Kjellsen Brattå, Paul1769Brattåa 127/8, Balsnes, HitraI43305
6 Kjellsen Brattå, Paul1772Brattåa 127/8, Balsnes, HitraI43307
7 Paulsen Brattå, Daniel3 Aug 1799Brattåa 127/8, Balsnes, HitraI43316
8 Paulsen Brattå, Kjell1738Brattåa 127/8, Balsnes, HitraI43301
Død

Treff 1 til 4 av 4

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Gundersdatter Kvam, Inger Anna1878Brattåa 127/8, Balsnes, HitraI16230
2 Kjellsdatter Brattå, Anna1766Brattåa 127/8, Balsnes, HitraI43303
3 Paulsen Brattå, Erik1756Brattåa 127/8, Balsnes, HitraI43300
4 Pedersdatter Kvam, Agathe19 des 1930Brattåa 127/8, Balsnes, HitraI41748
Bodde

Treff 1 til 2 av 2

Etternavn, Fornavn Bodde Person ID
1 Eriksen, Paul1730-åra til 1763Brattåa 127/8, Balsnes, HitraI43299
2 Paulsen Brattå, Kjell1763-?Brattåa 127/8, Balsnes, HitraI43301
Bolig

Treff 1 til 2 av 2

Etternavn, Fornavn Bolig Person ID
1 Olsen Helgebostad, Paul (Pavel)1804Brattåa 127/8, Balsnes, HitraI43310
2 Olsen Helgebostad, Paul (Pavel)1804Brattåa 127/8, Balsnes, HitraI43310
Notat

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Notat Person ID
1 Edvardsen Strøm, EdvardBrattåa 127/8, Balsnes, HitraI41749