Budalen 101/1, Fillfjorden, Hitra

Budalen 101/1, Fillfjorden, Hitra. Gnr. 101 bnr. 1 i Hitra kommune. (gnr. 35 i Fillan kommune før kommunesammenslåingen i 1964). 

------
Norges bebyggelse Sør-Trøndelag, nordre del (rød bok)  sier på side 60: 
"Gnr. 35, bnr. 1, ligger ca 2 1/2 km fra dampskipsstoppested. Postadresse: Tranvikan i Fosna.  Areal 40 da.
Hovedbygning oppført i 1923 av bindingsverk i 2 etasjer, 64 m2, 8 rom, kjeller. Fjøs, stall og låve oppført i 1891 av bindingsverk. Dessuten stabbur, størhus, vognbu. Skattetakst kr. 9.000,-.  I slektens eie siden 1890. Til nåværende eier i 1907. Besetning : 4 kuer, 2 kalver, hest, høns, gris, sauer. -  Eier: Charlotte Sæther, født 2.6.1886 i Fillan. Foreldre: Karen og Edvard Øien. I 905 gift med Daniel Sæther, født 7.3.1879 (død 1943).  Barn: Ludvik, født 7.4.1906, Einar, født 2.2.1908, Dagny, født 1.4.1910, Paul, født 14.4.1912, Arne, født 30.7.1914, Ole, født 2.5.1919, Otto, født 12.11.1921, Birger, født 27.6.1924. Anna, født 3.6.1928."
------
HITRABOKA II - øya og folket, av Maurits Fugelsøy, forteller om Budalen på s. 113-115. 
Det har vært bosetning i Budalen før Svartedauen, men gården ble lagt øde da. Fastboende folk kom hit omkring 1640.
Budalen hørte inn under Ulven kirke fra gammelt av.

Den første en kjenner til var Jon Olsen Buedalen f. 1608.
En strandsitter bygde hus omkring 1660. Det var Roald Thoresen f. 1638.
Før 1664 slo enda en strandsitter seg ned. Det var Mons Iversen, f. 1617.

En ny Leilendingsbonde flyttet hit i 1670. Det var Mikkel Stensen f. 1946 og kona Ellen Eriksdatter. Ellen døde i 1694 og da hadde de tre barn: Ingeborg f. 1672, John f. 1680 og Erik f. 1686.
Mikkel giftet seg pånytt med Maren Tølløvsdatter Sandstad. De fikk ei datter som het Mille. Maren døde i 1711. Mikkel var lagrettemann fra 1705 og til han døde i 1715.

Det var vanskelig å få nye leielendingsfolk til gården og det ble sli at eieren av Kalklov overtok Budalen for en rimelig leie.

Omkring 1723 kom sønnene til Mikkel Stensen, John og Erik tilbake til Budalen. De arbeidet opp gården til velstand.
Omkring 1730 flyttet Erik Ågesen hit, han var en lovkyndig mann.
John Mikkelsen ble boende lengst, men forlot gården på sine eldre dager.

Neste gårdmann ble Esten Ellefsen, gift med Elen Kjeldsdatter. Deres barn var: Ellev f. 1738, Rannei f. 1740, Eli f. 1743, Barbro f. 1745, Ole f. 1748, Simon f. 1754 og Siri f. 1757. Boet etter Esten i 1768 viste falitt. Noen år senere ble Budal igjen underbruk til Kalklov, bygslet av Hans Steensen.

Ved folketellinga i 1801 bodde det en familie til leie i Budalen. Det var Ole Johnsen f. 1755, og kona Anne Hansdatter f. 1765. De hadde en datter: Anne f. 1796.

Lars Larsen Fillan kom som bygselbonde til Budalen i 1818. Da han hadde vært bygselbonde i 50 år, fikk han i 1867 kongeskjøte på Budalen for 450 spd. Han overdro gården til Kristoffer Isaksen Lervåg.  Eiendommen har et tillegg på s. 418.
------   
Senere eiere: 1907- ?- Charlotte Sæther.   -1983 - Ludvig Alfred Sæther.  
1983-2008 - Arne Terje Sæther 
2008- ? - Jenny Nordmark og Tommy Nodland 
Kilde: siste.eiendomspriser.no

Breddegrad: 63.579179003351285, Lengdegrad: 9.007072448730469
Fødsel

Treff 1 til 41 av 41

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 dødfødt sønn23 Jan 1845Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI23687
2 Blostrupsdatter, Stina4 Aug 1814Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI9106
3 Brøgger, ArthurBudalen 101/1, Fillfjorden, HitraI71439
4 Christhopersen Storø, Ole1843Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI4758
5 Danielsen Sæther, Paul Meier14 Apr 1912Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI3533
6 Estensdatter Budalen, Barbro1745Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI52329
7 Estensdatter Budalen, Eli1743Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI52328
8 Estensdatter Budalen, Rannei1740Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI52327
9 Estensdatter Budalen, Siri1757Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI52332
10 Estensen Budalen, Ole1748Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI52330
11 Estensen Budalen, Simon1754Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI52331
12 Estesen Budalen, Ellev1738Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI52326
13 Hansdatter Budal, Marie Lovise "Louise"2 Okt 1846Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI7468
14 Henriksdatter, Elisabeth31 Jan 1857Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI23691
15 Henriksdatter, Stina Lavine1 Mai 1849Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI23689
16 Henriksdatter Budal, Anna Caroline26 Feb 1851Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI23690
17 Henriksen Budal, Henrik Martin16 Jun 1862Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI23375
18 Henriksen Budal, Kristoffer21 Aug 1854Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI23661
19 Jensdatter Forsnes, Anne Jensine3 Sep 1860Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI12568
20 Johannessen Herø, Johan Andreas8 Mai 1851Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI6176
21 Klingenberg Sæther, Ole28 Sep 1916Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI13779
22 Klingenberg Sæther, Ole2 Mai 1919Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI13778
23 Krigsvoll, Anders1912Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI22636
24 Kristoffersdatter Budal, Ingeborg Oline2 Mar 1861Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI660
25 Kristoffersdatter Budal, Karen Anna9 Nov 1863Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI661
26 Larsen Budal, Sten Kornelius23 Jun 1861Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI26649
27 Mikkelsdatter Budalen, IngeborgBudalen 101/1, Fillfjorden, HitraI16783
28 Mikkelsen Budalen, Erik1686Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI52323
29 Mikkelsen Budalen, John1680Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI52322
30 Nilsen Lervåg, Nils1782Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI29784
31 Olsdatter, AnneCa 1796Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI7399
32 Olsdatter Budalen, Anne6 Des 1796Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI57976
33 Storvik, Karen Elfrida12 Mai 1912Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI7150
34 Sæther, Anna Jørgine3 Jun 1928Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI3537
35 Sæther, Arne Johan30 Jul 1914Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI10008
36 Sæther, Birger Leonard27 Jun 1924Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI3536
37 Sæther, Dagny Charlotte1 Apr 1910Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI3532
38 Sæther, Einar Kornelius23 Feb 1908Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI3531
39 Sæther, Otto Magnar12 Nov 1921Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI3535
40 Øyen, Aslaug19 Feb 1893Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI18122
41 Øyen, Karl Johan11 Apr 1895Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI729
Død

Treff 1 til 18 av 18

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Andersdatter Rønne, Karen27 Feb 1896Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI18120
2 Blostrupsen Budal, Ole1813Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI42206
3 Ellevsen, Estenca 1768Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI52324
4 Eriksdatter Budal, Ellen1694Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI21827
5 Hansdatter Kaldkløv, Cornelia MariaAug 1851Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI18972
6 Hansdatter Strøm, Anna28 Des 1863Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI23692
7 Henriksdatter, Elisabeth2 Feb 1857Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI23691
8 Isaksen Nordlervåg, Kristoffer3 Des 1900Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI19380
9 Jakobsen Øyen, Edvard18 Okt 1907Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI18118
10 Klingenberg Sæther, Ole13 Des 1918Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI13779
11 Kristoffersdatter, Kirsten Christina30 Apr 1857Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI23688
12 Kristoffersdatter Budal, Karen Anna30 Jun 1885Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI661
13 Larsdatter, Catharina Justina Lavine4 Feb 1845Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI23686
14 Larsen Budal, Lars26 Apr 1871Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI18301
15 Larsen Sæther, Daniel Olaus22 Mar 1943Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI3528
16 Stensen Budalen, Mikkel1715Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI13282
17 Tollefsdatter Sandstad, Maren1711Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI13281
18 Øyen, Charlotte Marie20 Jun 1961Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI3529
Benevning

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Benevning Person ID
1 Sæther, Einar KorneliusBudalen 101/1, Fillfjorden, HitraI3531
Bodde

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bodde Person ID
1 Sæther, Ludvik AlfredTil 1983Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI3530
Bolig

Treff 1 til 2 av 2

Etternavn, Fornavn Bolig Person ID
1 Larsen Sæther, Daniel Olaus1907-1943Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI3528
2 Olsdatter, Anne1 Feb 1801Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI7399
Bosted

Treff 1 til 5 av 5

Etternavn, Fornavn Bosted Person ID
1 Jakobsen Øyen, Edvard1900Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI18118
2 Johnsen, Ole1801Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI7403
3 Kristoffersdatter Budal, Karen Anna1875Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI661
4 Stensen Budalen, Mikkel1670-1715Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI13282
5 Toresen Budal, Peder1745Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI66213
Eier

Treff 1 til 5 av 5

Etternavn, Fornavn Eier Person ID
1 Klingenberg Sæther, Ole1972-1993Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI13778
2 Mellemsæther, KariFra 2012Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI16484
3 Sand, CatoFra 2012Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI18617
4 Sæther, Jorid Oddrun1993-2012Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI25421
5 Øyen, Charlotte Marieca 1955Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI3529
Flytting

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Flytting Person ID
1 Blostrupsen (Brostrupsen) Blostrupsplassen, Blostrup (Brostrup)1814Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI35301
Gård

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Gård Person ID
1 Larsen Budal, LarsFra 1818Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI18301
Referanse nummer

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Referanse nummer Person ID
1 Storvik, Karen Elfrida1912Budalen 101/1, Fillfjorden, HitraI7150