Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær.

Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. 

Notater:
Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær.Kvenvær, fra gammelt av Qvernvær.

Kvenvær herred og det gamle Kvenværet, "uti været", er to vidt forskjellige geografiske begrep. Disse øyene vest for fast-Hitra er det egentlige Kvenværet. Det dreier seg hovedsakelig om Rørøya, Skårøya, Gjøssøya Hakkbuan, Gangstøa, Sebuøya og Kjønnøya.I arkipelet av større og mindre øyer, holmer og utallige skjær og undervannsbåer i den vestlige del av Kvenvær ligger Gjøssøy, nærmest naken og gold, men godt beskyttet mot selve storhavet. I nordvest, og like ved, ligger Skårøy med sin steinharde rygg vendt mot fallgarden litt lenger ute. Vinters dag, når storstormen hyler i husnovene, høres bulder og brak som av dempe kanondrønn. Det er storbåra som bryter over alle skjær lengst ute og som fyller sund og farlei med veldig skumsprøyt, maler som en gigantisk jettekvern helt ned til bunnen og roter opp sjøen så alt står i et eneste kok. Fisk blir svimeslått og flyter opp med buken i været, slengt av gårde på båreryggene og driver i land lenger inne hvor sjøen er smulere. Helt inne ved Gjøssøya gjør rånna (dragsuget) seg gjeldende i slikt vær. Står en nede ved stranden, vil en legge merke til at sjøen plutselig flør oppover med rivende fart, mange, mange meter før den stanser et øyeblikk, og hviler litt, idet naust og andre sjøhus er helt omgitt av sjøen, som begjærlig slikker oppover novene. Så faller rånna tilbake, for atter å komme igjen med fornyet kraft.

(Morten Lossius, f. 1889).Navnet på denne øya kommer av ordet geit. Det viser de eldste skriftlige kildene. De to leilendingene i 1520 het Symon og Oluf i Getzø. Olav Engebrektsons jordebok fra 1533 oppgir bygselavgiften til en våg fisk. Navnet er da skrevet Geitesøen.

På 1600-tallet forekommer flere forvekslinger med Jøssenøen(Jøsnøya i Sandstad og skreivemåten varierer, som Gidsøen, Giøssø, Gissenø og Gudsøen.

Hitraboka II ramser opp flere leilendinger på Gjøssøya før vi kommer til Jakob Johansen Gjøssøen som var gårdmann på ene Gjøssøy-gården i lang tid. Han døde i 1751 som enkemann. Barna var Gurå f. 1739, Marit f. 1741 og Anne f. 1744. På den andre gården var det Lars Nilsen Gjøssøen som var gårdmann. Det ble holdt skifte etter hans hustru nr. 2, Anne Olsdatter, i 1779. Selv døde han i 1787. De hadde tre sønner: Edevard, Lars og Ole. Flere leilendinger kom og gikk i årene som fulgte, og de to siste leilendingene var Claus Ellefsen som fikk bygsel på halve Gjøssøy i 1803, og Nils Sivertsen bygslet andre halvparten fra 1810.I 1841 var det Ole Hansen (Ol-Hansa) som kjøpte Gjøssøy av krigsråd og handelsmann Parelius. Ole Hansen var gift med Sophie Rasmusdatter. De ble kårfolk i 1873 da de solgte sin gårdpart, løpenr. 165 a og 166 a, til Ole Kristoffersen Aakvik, eller Gidsø som han selv skrev seg for. Han kom til Gjøssøy fra Lya og var sønn av den kjente spillemannen Kristoffer Aakvik (omtalt i første bind av Hitraboka). Ole var gift med Beret Helsø, og deres sønn, Kristoffer Gjøsø overtok senere heimgården. Han ble gift med Jensine Småge, datter til Lars Småge..Morten Christoffersen Lossius ble født i 1804 på Holla i Hemne, og kom til Hitra hvor han først leide forretningen til K. Seehuus på Rørøy før han i 1856 kjøpte en tredjepart av Gjøssøya i Ytre Kvenvær. Han kom i kontakt med Ol-Hansa for å kjøpe 1/3-part av Gjøssøy - det var 4 mrkl. som i nyere tid var 8 skyldskilling. For denne parten, løpenr. 165 b og 166 b, betalte Lossius 60 spd. Han bygde nye hus der i 1856, og anla handelsstedet, i en bygning som han kjøpte på Skipnes i Aure og fikk satt opp her. Han hadde tidligere drevet handelen i Skipnes som han leide av søsteren Johanna Sofia og hennes mann Johan Seehuus. Denne stua fikk senere tilbygg av nytt tømmer, og framsto sånn til omtrent 190-årene. Lossius drev etter hvert en betydelig forretningsvirksomhet med handel, fiskeoppkjøp etc. Han ble året etter gift med Hansine Georgia Lund (f. 1835) fra Jøsnøya i Sandstad. De fikk 6 barn på Gjøssøya. Hansine var eldste datter til Anne Johanne Frølich og Peder Atke Lund.

Morten Lossius døde i 1863, og enken Hansine Georgia fortsatte handelen noen år, men Lossius hadde et forlis av sin egen jekt som var lastet med klippfisk og både jekt og last var uforsikret. Dette bidro til å vanskeliggjøre driften for Hansine, og hun leide ut forretningen til en svensk-russer ved navn Zernikow. Han hadde før det drevet handel i Skjærbusdalen. Zernikow drev handelen inntil Hansines halvbror, Daniel Nilsen Strøm kjøpte stedet i 1875.

(Hitraboka II)Stedet ble i 1885 overtatt av Rasmus Lossius (sønn av Morten Lossius). Han igjen solgte forretningen til sin halvbror Søren Olsen Skaaren, f. 1872, omkring 1902. Daniel Strøms mor, Anne Johanne, f. Frølic, ble i sitt annet ekteskap gift med Peder Atke Lund, og eldste datter fra det ekteskapet, Hansine Georgia Lund, var mor til Kristoffer Lossius, som ble boende i Kvalen på Gjøssøya.Søren Olsen Skåren var sønnen til Hansine Lossius i hennes 2. ekteskap med Ole Sørensen Skåren. Søren ble gift med Mette Rasmusdatter Kirksæther. De fikk 3 barn: Hansine, Ragna og Oddlaug, og det var Oddlaug, f. 1915, som tok over handelsstedet ca 1943. Hun ble i året før gift med Arne Harald Rognvik, f. 1921, og e fikk 3 barn i Gjøssøy: Sverre, Nils og Otto. Handelsstedet på Gjøssøy ble nedlagt på 1980-tallet.Plass under Gjøssøy var Kvalen: Johannes Johnsen fikk plasseddel på Kvalen i 1868. Han omkom senere på Frohavet under ei bygdareise. Kona Cornelia døde på sykehuset i Kristiansund omkring 1895. De var barnløse. Kristoffer Lossius kjøpte husa i Kvalen etter enken, Cornelia. Det var en stuebygning - med stue, kammers og kjøkken, samt sval - et lite fjøs med høytrev over, et naust og brygge. Kristoffer bygslet plassen av broren, Rasmus, som på den tiden var eier av Gjøssøy.Kristoffer var gift med Ingeborg Rasmusdatter Kirksæther og de fikk 3 barn, hvorav den yngste, Hans Bernhard, overtok plassen i 1923 for kroner 1200 + kår til de gamle. Hans omkom på sjøen allerede året etter overtakelsen, og kon Klara, født Paulsen, satt med eiendommen til sønnen Hans Kolbjørn tok over. Han kjøpt imidlertid et hus på Skårøya (Solhaug, gnr. 51, bnr. 2) i 1948 hvor han og familien boende til 1970-tallet da de bygde hus og flyttet til Oldervika i Fillan.

Neste eier i Kvalen ble Eva Lossius, som var datter til Hans Kolbjørn. Hun eier pr. dato (2022) fortsatt eiendommen.

(Gunnar Christoffer Lossius)

Adresse : Breddegrad: 63.522322032177215, Lengdegrad: 8.329482078552246


Media

Bilder
Gjøssøy, Kvenvær
Gjøssøy, Kvenvær
Bildet er trolig tatt tidlig på 19-hundretallet
Gjøssøy, Kvenvær
Gjøssøy, Kvenvær

Fødsel

Treff 1 til 50 av 76

1 2 Neste»

   Etternavn, Fornavn    Fødsel    Person ID 
1 et barn  1794Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I57347
2 et barn  ca 1796Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I57955
3 Andersen Olevik, Magnus  31 Aug 1841Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I40748
4 Edvardsen (Evertsen) Gjøssøy, Nils  1790Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I35372
5 Eliseusen Midtsian, Johan Kristian  22 Mar 1890Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I28078
6 Eliseussen Gidsøy Midtsian, Olaf  8 Jun 1892Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I28094
7 Evensen Gidsø, Gustav Elesius  20 Aug 1882Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I16507
8 Evensen Gidsø, Peder Olaus  1878Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I40788
9 Evensen Gidsøy, Jørgen Gunerius  27 Mai 1852Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I61088
10 Evertsen Gjøssøy, Isak  1787Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I35340
11 Evertsen Gjøssøy, Jakob  1792Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I50099
12 Gidsø, Anne Marie Kristiansdatter  23 Des 1891Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I13160
13 Gidsø, Jensine Berntine Kristiansdatter  28 Mar 1886Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I13158
14 Gidsø, Kristine Margrete Kristiansdatter  28 Jan 1889Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I13159
15 Gidsø Sandås, Ole Olufsen  1 Sep 1884Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I12991
16 Hansen Haukø, Ole August  7 Feb 1890Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I9974
17 Ingebrigtsdatter Bratvik, Marit  1736Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I62200
18 Jakobsdatter, Anne  1744Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I85411
19 Jakobsdatter, Gurå  1739Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I85409
20 Jakobsdatter, Marit  1741Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I85410
21 Jakobsdatter Gjøssøy, Anne  1741Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I60458
22 Jakobsdatter Gjøssøy, Gurå  1739Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I60456
23 Jakobsdatter Gjøssøy, Marit  1741Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I60457
24 Johannessen, Johan Peter  9 Feb 1866Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I38804
25 Johansen Gjøssøy, Jacob  1737Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I62329
26 Johansen Gjøssøy, Jakob  Ca 1705Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I66780
27 Kristiansen Kvalskag, Gerhard  7 Nov 1883Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I13157
28 Kvalskag, Haftor Bernhard Kristiansen  1 Des 1875Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I13154
29 Kvalskag, Inger Anna Kristiansdatter  15 Apr 1881Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I13156
30 Larsen Dønnesvik, Ole  1770Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I14493
31 Larsen Gjøssøy, Lars  Ca 1759Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I35321
32 Lorentsen Gidsø, Bernhard Elinus  16 Sep 1896Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I37530
33 Lorentsen Gidsø, Karl Johan  16 Aug 1893Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I37529
34 Lossius, Erna  23 Mai 1920Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I13199
35 Lossius, Hansine Birgitte  6 Mai 1896Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I12537
36 Lossius, Hansine Kristine  27 Mar 1891Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I25935
37 Lossius, Ingmund (Ingemund)  9 Des 1900Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I12538
38 Lossius, Johan Anneus Sofias  4 Feb 1860Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I19846
39 Lossius, Johan Olaf  12 Okt 1893Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I12536
40 Lossius, Johanna Anina Sophia  12 Nov 1862Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I19848
41 Lossius, Kristine Johanne  31 Jul 1921Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I13200
42 Lossius, Mortina Hansina  26 Des 1863Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I19849
43 Lossius, Nils Peder  1 Nov 1858Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I19845
44 Lossius, Ragnhild Aslaug  5 Jan 1898Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I28489
45 Lossius, Ragnvald  6 Jul 1902Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I20660
46 Lossius, Rasmus Maritus  29 Jul 1861Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I12533
47 Mortensen Lossius, Kristoffer  13 Apr 1857Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I19844
48 Neerland, Magna Karoline  3 Aug 1906Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I41743
49 Nilsatter Gjøssøy, Christiana  12 Feb 1820Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I44236
50 Nilsdatter Gjøssøy, Elen  1825Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I47064

1 2 Neste»Død

Treff 1 til 24 av 24

   Etternavn, Fornavn    Død    Person ID 
1 et barn  1794Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I57347
2 et barn  1796Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I57955
3 Christoffersen Lossius, Morten  4 Nov 1863Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I19837
4 Ellefsen, Knut  26 Jun 2022Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I42175
5 Gjøssøy, Gullik  1751Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I66779
6 Hansen Gidsø (Gjøssøy), Ole  4 Okt 1873Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I9485
7 Isaksdatter, Kristianna  Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I35339
8 Johannesdatter Helsø, Beret Johanna  27 mai 1937Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I11194
9 Johansen Gjøssøy, Jacob  1737Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I62329
10 Johansen Gjøssøy, Jakob  1751Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I66780
11 Kristiansdatter Fillan, Christiana  1850Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I18003
12 Kristoffersen Aakvik Gidsø, Ole  30 Jan 1930Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I25657
13 Lossius, Hansine Kristine  15 mai 1894Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I25935
14 Lossius, Johan Anneus Sofias  15 mai 1863Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I19846
15 Lossius, Johanna Anina Sophia  9 Jul 1863Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I19848
16 Lossius, Kristine Johanne  7 Jan 1923Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I13200
17 Lossius, Mortina Hansina  24 Jun 1864Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I19849
18 Lossius, Ragnhild Aslaug  5 Jan 1899Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I28489
19 Lossius, Ragnvald  6 Jul 1902Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I20660
20 Mortensen Lossius, Kristoffer  29 Apr 1949Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I19844
21 Olsdatter Gidsø, Anna Johanna  8 Mar 1882Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I40953
22 Olsen Bratvik, Magnus  20 Nov 1873Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I63148
23 Pedersen Lien (Dalen), Even/Eivind  12 Okt 1886Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I17058
24 Rasmusdatter, Else Sofie Margrethe  24 Jan 1903Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I9488

Bolig

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Bolig    Person ID 
1 Johansen Gjøssøy, Jakob  1745Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I66780

Bosted

Treff 1 til 5 av 5

   Etternavn, Fornavn    Bosted    Person ID 
1 Ellevsen Vikan, Klaus  1804Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I4103
2 Evertsen Gjøssøy, Isak  1804Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I35340
3 Gjøssøy, Gullik  1745Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I66779
4 Larsen Gjøssøy, Edvard (Evert)  1804Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I35133
5 Olsen Gjøssøy, Daniel  1804Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I57134

Folketelling

Treff 1 til 2 av 2

   Etternavn, Fornavn    Folketelling    Person ID 
1 Karlsen Czernickov, Adolf August  1865Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I28863
2 Olsen Gjøssøy, Carl  1701Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I57008

Gårdkjøp

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Gårdkjøp    Person ID 
1 Hansen Gidsø (Gjøssøy), Ole  1841Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. I9485

Bolig

Treff 1 til 1 av 1

   Familie    Bolig    Famile ID 
1 Andersen Gjøssøy (Skåren) / Olsdatter Skåren  1762Gjøssøy, gnr. 50, bnr. 2 i Kvenvær. F12128