Hammerstad 5/1, Hitra


Hammerstad 5/1, Hitra

I 1778 var det skylddeling mellom Hammerstad og nabogårdene Gjølsdal og Volden.
Det var flere bruk under Hammerstad, og i 1801 var den ene gårdmannen Lars Mortensen med kone og en datter. Den andre gårdmannen var Ole Andersen. Hans kone var Gunhild Jensdatter og de hadde to sønner.

I 1829 kom Lars Pedersen Sommernes (1795-1877) til Hammerstad. Han var fra Hovland, Årdal i Sog og Fjordane. Han kom sammen med sin kone Ingeborg Olsdatter Hjelset (1802-1877) fra Bolsøy ved Molde samt datteren Gurina. Lars Pedersen fikk bygselbrev på gården i 1829, og ved kongeskjøte i 1845 ble han eier av dette bruket for 180 spd. og innløste jordavgiften til sognepresten. Det andre bruket fikk han kongeskjøte på i 1856. I mellomtiden hadde han kjøpt gården Eidsøya og likeså gården Gjølsdal. Disse gårdene slo han sammen til ett gårdsbruk i 1866. Lars Pedersen Hammerstad kjøpte også 4 gårder på Frøya. Det var Ervik, Skjønhalsen, Tungvågen og Tvervågen. Disse gårdene ble kjøpt fra konkursboet etter handelsmann Bing i Svellingen. De tre førstnevnte gårdene solgte Lars Hammerstad kort tid etter tilbake til sine tidligere eiere som hadde pantsatt gårdene sine for handelsgjeld til Bing. Lars Hammerstad behold gården Ervik, og bygget ei stor demning for Erviksvatnet og siden bygde han kvernbruk og drev dette med leid hjelp i mange år.

I 1833 begynte han på byggingen av demningene som ledet vatnet fra Hauksjøen og som tidligere rant ut i Vollavågen. Etter reguleringen ved demningene rant vatnet til sjøen like i nærheten av hans gård. Denne strekningen fra Hauksjøen er ca 2 km lang og var et meget stort arbeid. Lars Hammerstad bygde nå kvernbruk også der og malte en stor del av kornet på Hitra i mange år, helt fram til århundreskiftet.

Lars Hammerstad var en særdeles driftig og arbeidsom kar. I tillegg til at han hadde et av de største gårdsbruk på Hitra, med 18 melkekyr sommers tid på Hammerstadsætra, drev han også fartøydrift i forbindelse med tilvirking av sild og fisk.

Lars Pedersen Hammerstad (1795-1877) var gift med Ingeborg Olsdatter Hjelset (1802-1877). De fikk 9 barn:

1. Elen f. 1827.
2. Gurina (1829-1901). Hun ble gift med Sivert Olsen Volden (1821-1902) fra Straum. De fikk 8 barn på Vollen.
3. Lina (1832-1929). Hun ble gift Jens Nilsen Aune (1823-1922) fra Sogn. De fikk 7 barn på Aune, Barmfjorden.
4. Elen Martha f. 1834. Hun var gift med Jens Jensen Eide (1834-1889). De bodde på Eid.
5. Hans Thomas, neste bruker.
6. Anne f. 1840. Hun var gift med Edvard Jørgensen f. 1837 i Rauma. De fikk 6 barn i Kristiansund.
7. Ingeborg (1843-1843).
8. Edvard, neste bruker.
9. Ole f. 1848.

I 1859 delte Lars Pedersen Hammerstad gården mellom sine to sønner Hans Thomas Møller Larsen og Edvard Larsen. Førstnevnte fikk hovedgården og halvparten av Eidsøya, mens Edvard fikk det tidligere Gjølsdal (Hammerstaddalen) og den andre halvparten av Eidsøya. Skjøtet er datert 23/9-1859 og brødrene betalte 715 spd. for herlighetene. I 1880 var det delingsforretning mellom brødrene. Edvard Hammerstad solgte samme år Gjølsdal inkl. bnr. 210b, Barlifjellet, til Kirkedepartementet ved Opplysningsvesenets fond. Dette foregikk ved et makeskifteskjøte. Edvard Hammerstad fikk bnr. 80 i Øya, samt mottok et mellomlegg på kr. 4400. Han kjøpte da Nordigården (32/4) på Straum i 1883 og flyttet dit.
Hans Thomas Møller Hammerstad (1836-1901) ble i 1865 gift med Ingeborg Gabrielsdatter Kjølsø (1844-1934) og de fikk 9 barn på Hammerstad:

1. Gabriel Ludvig, neste bruker.
2. Ingeborg Lavina (1869-1935). Hun bodde i Trondheim. Trolig ugift.
3. Ole (1871-1898).
4. Anne f. 1873.
5. Lina (1875-1915). Ugift, bodde hjemme.
6. Handine (1877-1917). Gift med August Edvard Eriksen (1870-1937). De bodde i Vikan, Barmfjorden og fikk 6 barn.
7. Elen Dorthea (1880-1951). Hun var gift og bodde i Kristiansund. 2 barn.
8. Henriette (1883-1949). Ugift, bodde hjemme.
9. Peder, neste bruker.

Gabriel Ludvig Hansen Hammerstad (1867-1938) fikk skjøte på gården da moren døde, datert 16/5-1935. Han giftet seg med Anna Marie Andreasdatter Bakken (1875-1964) og fikk 8 barn:

1. Karen (1899-1972) Gift 1929 med Peder E. Andseth (1896-1972). De bodde i Trondheim. Opplysninger om barn mangler.
2. Hans Thomas (1901-1980). Han var gift politikonstabel i Oslo i 1932. Døde i Trondheim.
3. Aagot Lovise (1904-1919).
4. Ole Arthur (1906-1906).
5. Ingeborg Jørgine (1908-1966). Hun ble gift med Gustav Martin Hansen Kjølsø (1896-1973). De hadde 3 barn på Kjølsøya.
6. Alfhild Ovedie f. 1910.
7. Astrid Lydia (1913-2009). Gift med Gunnar Theodor Guldseth 1902-1972) fra Selbu. De bodde i Selbu og fikk 3 barn.
8. Lina Jensine (1916-2005). Gift med Alfred Glørstad (1908-1995). Gårdeier i Fillan. De fikk 2 barn.

Da Gabriel Ludvig Hammerstad døde i 1938 ble det broren, Peder som tok over gården. Iflg. Norges Bebyggelse var gården på 1950-tallet på 70 dekar hvorav 55 var dyrket mark. Beboelseshus ble bygget i 1945 mens låve ble reist i 1950. Besetningen var på 3 kyr, 4 kalver, 1 hest, 40 høns, 2 griser og 25 sauer.
Peder Ingvald Hammerstad (1887-1969) ble gift med Gunnbjørg Furan (1897-1977) fra Selbu. De fikk 2 barn:

1. Hans Inge, neste bruker.
2. Sigrid (1930-1984). Hun ble gift med Ola Auset (1925-2001) fra Kyrksæterøra, Hemne. De bodde på Kyrksæterøra og fikk 4 barn.

Hans Inge Hammerstad (1928-2011). Han tok over gården etter foreldrene. Han giftet seg med Agnes Lund (1930-1997) fra Ørland. Fra et tidligere ekteskap hadde Agnes 3 barn: Kirsten (1953-2019), Kjell Anton f. 1954 og Odd Arne Mellemsæther (1957-2022). Med Agnes fikk Hans 6 barn:

1. Gunnbjørg f. 1963. Gift med Kåre Saksvik f. 1959 i Trondheim. De er bosatt i Trondheim og har 2 barn.
2. Elisabeth f. 1964. Hun er gift med Kjell Roger Jensen f. 1963. De er bosatt på Frøya og har to barn.
3. Lars Peder, neste eier.
4. Kristoffer f. 1966.Han ble gift med Gøril Thomassen f. 1965. Bosatt Trondheim. 1 barn.
5. Ragnhild. f. 1968. Gift med Erik Taubøll. Bosatt i Hønefoss.
7. Camilla f. 1971. Partner er Bjørn Knapstad f. 1970. 2 barn.

Lars Peder Hammerstad f. 1965 ble neste eier av Hammerstad og fikk eiendomsretten til eiendommen i 1992 Han er gift med Åse Horgmo f. 1969 i Soknedal. De fikk 5 barn på Hammerstad:

1. Maria f. 1989
2. Mikal f. 1991
3. Marte f. 1994
4. Malin Birgitte f. 1997.
5. Mathias f. 2004.

Kilder:
Norges Bebyggelse
Hitterslekt.no
Panteregistre eiendom Hitra kommune
Kartverkets eiendomsinformasjon
Hitraboka II

Adresse : Breddegrad: 63.613144119932116, Lengdegrad: 8.879930591267337
Fødsel

Treff 1 til 50 av 81

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 dødfødt guttebarn19 Jan 1866Hammerstad 5/1, HitraI87731
2 Hammerstad, Camilla17 des 1971Hammerstad 5/1, HitraI20445
3 Hammerstad, Elisabeth12 Jul 1964Hammerstad 5/1, HitraI20442
4 Hammerstad, Hans Inge28 Nov 1928Hammerstad 5/1, HitraI20075
5 Hammerstad, Lars Peder10 Okt 1965Hammerstad 5/1, HitraI20443
6 Hammerstad, Maria23 Jul 1989Hammerstad 5/1, HitraI38307
7 Hammerstad, Marte11 mai 1994Hammerstad 5/1, HitraI38309
8 Hammerstad, Mikael20 Mai 1991Hammerstad 5/1, HitraI38308
9 Hammerstad, Ragnhild10 Feb 1968Hammerstad 5/1, HitraI20444
10 Andersdatter Hammerstad, AnneHammerstad 5/1, HitraI46771
11 Andersdatter Hammerstad, BeretHammerstad 5/1, HitraI8364
12 Andersdatter Hammerstad, Dorthea (Doret)16 Aug 1809Hammerstad 5/1, HitraI11238
13 Andersdatter Hammerstad, GjertrudCa 1699Hammerstad 5/1, HitraI46770
14 Andersdatter Hammerstad, Jonetta1789Hammerstad 5/1, HitraI56297
15 Andersdatter Hammerstad, Marie (Marit)Hammerstad 5/1, HitraI46772
16 Andersdatter Hammerstad, Susanne16 Feb 1799Hammerstad 5/1, HitraI58740
17 Andersdatter Kjølsø, Gunild1806Hammerstad 5/1, HitraI2728
18 Andersen Hammerstad1800Hammerstad 5/1, HitraI59408
19 Andersen Hammerstad, Iver12 Mar 1812Hammerstad 5/1, HitraI11239
20 Andersen Rognvik, Ole2 Jun 1804Hammerstad 5/1, HitraI11236
21 Andreasdatter, Hanna Margrete21 Jul 1846Hammerstad 5/1, HitraI23399
22 Daae, John Andreas Gill1 Jan 1883Hammerstad 5/1, HitraI51475
23 Hammerstad, Henriette Lovise18 Jun 1883Hammerstad 5/1, HitraI11256
24 Hammerstad, Ingeborg Lavina14 Jun 1869Hammerstad 5/1, HitraI13929
25 Hammerstad, Lina Jensine3 Jun 1916Hammerstad 5/1, HitraI724
26 Hammerstad, Malin Birgitte31 Aug 1997Hammerstad 5/1, HitraI38310
27 Hammerstad, Matias8 Apr 2004Hammerstad 5/1, HitraI38311
28 Hammerstad, Ole Arthur10 Nov 1906Hammerstad 5/1, HitraI28485
29 Hammerstad, Ole Henry17 Aug 1902Hammerstad 5/1, HitraI13932
30 Hammerstad, Peder Ingvald7 Jan 1887Hammerstad 5/1, HitraI20073
31 Hansdatter Hammerstad, Anne1873Hammerstad 5/1, HitraI11250
32 Hansdatter Hammerstad, Elen Dorthea17 May1880Hammerstad 5/1, HitraI11255
33 Hansdatter Hammerstad, Handine21 Okt 1877Hammerstad 5/1, HitraI11252
34 Hansdatter Hammerstad, Lina Jensine9 Mai 1875Hammerstad 5/1, HitraI2358
35 Hansen Hammerstad, Alfhild Ovedie9 Des 1910Hammerstad 5/1, HitraI29737
36 Hansen Hammerstad, Gabriel Ludvig24 Apr 1867Hammerstad 5/1, HitraI1822
37 Hansen Hammerstad, Ole9 Sep 1871Hammerstad 5/1, HitraI2357
38 Iversen Eidsøy, IverApr 1784Hammerstad 5/1, HitraI1769
39 Jacobsen, Johan Arnt16 Apr 1885Hammerstad 5/1, HitraI29204
40 Jakobsen, Olav Martin8 Jul 1887Hammerstad 5/1, HitraI74751
41 Johansen, Karl27 Jul 1886Hammerstad 5/1, HitraI40469
42 Jørgensdatter Hammerstad, Beret Helena1765Hammerstad 5/1, HitraI52086
43 Jørgensdatter Hammerstad, Christianna1767Hammerstad 5/1, HitraI52143
44 Knutsen Eide, Ole7 Jun 1856Hammerstad 5/1, HitraI21743
45 Larsdatter Hammerstad, Anneca 1752Hammerstad 5/1, HitraI60527
46 Larsdatter Hammerstad, Anne6 Aug 1840Hammerstad 5/1, HitraI24190
47 Larsdatter Hammerstad, Anne Maria2 Mai 1798Hammerstad 5/1, HitraI2265
48 Larsdatter Hammerstad, Elen Marta31 Des 1834Hammerstad 5/1, HitraI21745
49 Larsdatter Hammerstad, Gurina15 Nov 1829Hammerstad 5/1, HitraI24188
50 Larsdatter Hammerstad, Kirsten1787Hammerstad 5/1, HitraI56929


Død

Treff 1 til 31 av 31

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 dødfødt guttebarn19 Jan 1866Hammerstad 5/1, HitraI87731
2 Andreasdatter Bakken, Anna Marie12 Mar 1964Hammerstad 5/1, HitraI1823
3 Gabrielsdatter Kjølsø, Ingeborg13 Mar 1934Hammerstad 5/1, HitraI732
4 Hammerstad, Henriette Lovise1949Hammerstad 5/1, HitraI11256
5 Hammerstad, Ole Arthur12 des 1906Hammerstad 5/1, HitraI28485
6 Hammerstad, Peder Ingvald17 Feb 1969Hammerstad 5/1, HitraI20073
7 Hansdatter Hammerstad, Lina Jensine20 Sep 1915Hammerstad 5/1, HitraI2358
8 Hansen Hammerstad, Gabriel Ludvig7 Feb 1938Hammerstad 5/1, HitraI1822
9 Larsdatter, Beret28 Des 1762Hammerstad 5/1, HitraI11225
10 Larsdatter, Ingeborg1756Hammerstad 5/1, HitraI60526
11 Larsdatter Hammerstad, Anne Maria18 Feb 1834Hammerstad 5/1, HitraI2265
12 Larsdatter Hammerstad, Kirsten1791Hammerstad 5/1, HitraI56929
13 Larsdatter Hammerstad, Susanne1791Hammerstad 5/1, HitraI56291
14 Larsdatter Hammerstad, Susanne Kirstine4 Jul 1797Hammerstad 5/1, HitraI56965
15 Larsen Hammerstad, Morten13 Aug 1794Hammerstad 5/1, HitraI11224
16 Larsen Hammerstad, Morten1 Nov 1799Hammerstad 5/1, HitraI57177
17 Ludvigsdatter Hammerstad, Aagot Lovise17 Sep 1919Hammerstad 5/1, HitraI11290
18 Lund, Agnes20 Sep 1997Hammerstad 5/1, HitraI20435
19 Madsen Hammerstad, Anders1714Hammerstad 5/1, HitraI46766
20 Mortensen Hammerstad, Lars2 Sep 1832Hammerstad 5/1, HitraI2267
21 Møller Larsen Hammerstad, Hans Thomas10 Jul 1901Hammerstad 5/1, HitraI731
22 Nilsdatter, Karen1774Hammerstad 5/1, HitraI60520
23 Olsdatter Hammerstad, Kirstine13 Okt 1832Hammerstad 5/1, HitraI48035
24 Olsdatter Hjelset, Ingeborg7 Des 1877Hammerstad 5/1, HitraI11241
25 Olsen Hammerstad, AndersHammerstad 5/1, HitraI11233
26 Olsen Hammerstad, Larsf. 1756Hammerstad 5/1, HitraI60525
27 Olsen Hammerstad, Ole20 Jan 1849Hammerstad 5/1, HitraI1798
28 Pedersdatter, Herborgfør 1714Hammerstad 5/1, HitraI46767
29 Pedersdatter Hammerstad, Ingeborg19 Jan 1843Hammerstad 5/1, HitraI70090
30 Pedersen Hammerstad, Lars29 Nov 1877Hammerstad 5/1, HitraI11240
31 Stensdatter Strøm, Ellen8 Feb 1844Hammerstad 5/1, HitraI1867
Bolig

Treff 1 til 2 av 2

Etternavn, Fornavn Bolig Person ID
1 Jensen Hveem, Johan1917Hammerstad 5/1, HitraI74764
2 Mortensen Hammerstad, Lars1804Hammerstad 5/1, HitraI2267
Bosted

Treff 1 til 8 av 8

Etternavn, Fornavn Bosted Person ID
1 Iversen Eidsøy, Iver1804Hammerstad 5/1, HitraI1769
2 Larsen Hammerstad, Jørgen1745Hammerstad 5/1, HitraI11222
3 Larsen Hammerstad, Lars1745Hammerstad 5/1, HitraI38665
4 Larsen Hammerstad, Ole1745Hammerstad 5/1, HitraI11220
5 Olsen Gjølsdal Hammerstad, Lars1745Hammerstad 5/1, HitraI11218
6 Olsen Hammerstad, Peder1745Hammerstad 5/1, HitraI66257
7 Pedersen Hammerstad, Lars1845Hammerstad 5/1, HitraI11240
8 Pedersen Hammerstad, Ole1745Hammerstad 5/1, HitraI57256
Gård

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Gård Person ID
1 Madsen Hammerstad, AndersHammerstad 5/1, HitraI46766
Identifikasjon

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Identifikasjon Person ID
1 Pedersen Ervik, Hans1745Hammerstad 5/1, HitraI66255
Konferer

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Konferer Person ID
1 Larsen Hammerstad, Morten1745Hammerstad 5/1, HitraI11224
stilling

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn stilling Person ID
1 Hårstad, Terje1988Hammerstad 5/1, HitraI2970