Hamn 24/2, Småge, Hitra

Hamn 24/2, Småge, Hitra
Hamn. Gnr. 24, bnr. 2. Tidligere skrevet som Havn.
Adresse: Smågeveien 81, 7250 Melandsjø.

Maurits Fugelsøy: Hitraboka II - 1962:
"Smogehavnen var bygslet av Ole Johansen i 1770. Han var f. 1745 og Kona Kirsten Andersdatter i 1750. De tok til seg tre barn til oppfostring: Abraam Jakobsen f. 1788, Lorents Jørgensen og Andrea Andersdatter, begge f. 1795. Losjerende folk var enke Sigrid Andersdatter, f. 1740, og hennes sønn Anders Olsen, f. 1788. I 1804 ble Johan Olsen husmann i Havn. Senere husmann var Nikolai Jørgensen, og i 1872 ble Havn frasolgt til Saras Gundersen".


Johannes Pedersen Småge (1812-1846) var sønn til Peder Olsen Småge og Marit Ludvigsdatter Småge, søster til Kristoffer Ludvigsen Småge på 24/1. Han kjøpte sin part av Smågegården, 24/2, i 1842, men han solgte den i 1845 til Erik Mikkelsen Hegstad (1792-1872). Johannes Pedersen var gift i 1841 med Johanna Iversdatter Myren (1820-1904. De fikk 5 barn før Johannes døde i 1846:

1. Mathilda f. 1841
2. Johan født 1843
3. Marselia f. 1843. Hun fikk to barn med Gulbrand Hansen Helgebostad før hun ble gift med Jørgen Hansen Moldhaug fra Titran (1851-
1885). 2 barn.
4. Anne f. 1844
5. Mina (1845-1922). Gift med Knut Ellefsen Helgebostad (1835-1921), eier av Helgebostad løpenr. 122 (36/2). De fikk 11 barn.

Erik Mikkelsen Hegstad delte gården i to og solgte den ene parten til til Ole Johnsen Alstad i 1848. Den andre parten ble solgt til John Hermodsen Vitsø. Han igjen overdro sin gård i 1854 til Mikkel Pedersen. Han solgte gården til Johan Hansen, og det var han som i 1870 overdro gården til Lars Larsen. Ole Alstads bruk ble i 1861 solgt til Johan Hansen. Selgeren festet da småbruket Valmyra.

Ole Johansen var bygsler av Hamn i 1770. Han var født i 1745 og kona Kirsten Andersdatter i 1750. De hadde tre fosterbarn. I 1804 ble Johan Olsen husmann i Hamn. Etter han var Nikolai Jørgensen husmann. I 1872 ble Havn frasolgt til Saras Gundersen.

Nikolai Jørgensen (1831-1904). Han var fra Hestnes og ble gift med Beret Jonetta Larsdatter Småge f. 1835, som var datter til Lars Kristoffersen Småge. Nikolai og Beret flyttet litt rundt før de slo seg ned på Hestnes. De fikk 5 barn:

1. Lina Melvine f. 1862. Hun ble gift med Gustav Bernhard Gundersen Haltvik fra Straum (1862-1938). De hadd ingen barn. Bodde på
Haltvikhaugen, Straum, men flyttet til Oslo.
2. Jørgen Ragnelius f. 1865. Emigrerte til Amerika.
3. Lars Magnus (1869-1914). Var gift med Hanna Kristine Værdahl, f. 1875 på Smøla. De flyttet til Kristiansund. 3 barn.
4. Nikolai Bernhard (1872-1943) Fikk en datter med Oline Hansdatter, f. 1862. G.m Isabella Værdal (1869-1965). De fikk 4 barn. Bodde i Trondheim.
5. Martin, f. 1882.

I 1872 kjøpte Saras Gundersen (1839-1928) gården Hamn av Nikolai Jørgensen. Han giftet seg med Anna Olsdatter Hallervik (1844-1901). De fikk 8 barn:

1. Kristian Gunerius (1872-1904). Han druknet da han gikk gjennom isen under skøyteløping.
2. Johanna Gunelie (1874-1955). Hun var ugift og bodde i Hamn hele livet.
3. Anton (1876-1967). Ugift. Han bodde i Hamn hele livet. 1 fostersønn.
4. Albert Johannes (1878-1959). Han ble eier av 29/1 på Asmundvåg i 1901. G.m. Inga Valen (1889-1967). De fikk 6 barn.
5. Ole Martin (1881-1972). Han ble i 1909 eier av Gautvik (23/6). Han ble gift med Nikoline Tørvik (1878-1976). De fikk 3 barn.
6. Anna Sofie f. 1883. Gift 1910 Ole Ingebrigtsen Halland. Bosatt i Trondheim. 1 datter.
7. Ingeborg Maria (1886-1971). Ugift, bodde sammen med sine søsken i Hamn.
8. Jørgen, neste bruker.

Jørgen Sarassen Havn (1889-1968). Han tok over gården i 1943 iflg. Norges bebyggelse. Den var da på 25 dekar dyrket mark og besetningen var på 3 kyr, 4 kalver, hest, høns og 1 gris. Han var ugift. Neste bruker ble fostersønnen på gården, Leif Johansen (1912-1976). Han var gift med Andrea Gurine Mortensvik (1924-1986). De fikk tvillinger:

1. Laila f. 1953
2. Anny f. 1953

Sønnen Jørgen Havn tok over gården i 1943. Senere eier ble Leif Johansen. Hans døtre Laila og Anny overtok eiendommen ca 1986. Husa ble utskilt og fikk bnr. 22. I 2013 ble husene solgt til Kristoffer Lein Staveli. (Eiendomspriser.no)

Adresse : Breddegrad: 63.61271951511503, Lengdegrad: 8.63701343536377
Fødsel

Treff 1 til 17 av 17

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Johansdatter, Karenca 1813Hamn 24/2, Småge, HitraI77085
2 Johansdatter Havn, Maren KristinaHamn 24/2, Småge, HitraI46788
3 Johansdatter Havn, Oline1815Hamn 24/2, Småge, HitraI54995
4 Johansen, Anny3 Jul 1953Hamn 24/2, Småge, HitraI29292
5 Johansen, Laila3 Jul 1953Hamn 24/2, Småge, HitraI27922
6 Nikolaisdatter Asmundvåg, Lina Melvine6 Jul 1862Hamn 24/2, Småge, HitraI18842
7 Nikolaisen Asmundvåg, Lars Magnus3 Jul 1869Hamn 24/2, Småge, HitraI18843
8 Nikolaisen Småge, Jørgen Ragnelius21 Feb 1865Hamn 24/2, Småge, HitraI41739
9 Pedersen, Lars1802Hamn 24/2, Småge, HitraI59870
10 Sarasdatter Havn, Anna Sofie2 Nov 1883Hamn 24/2, Småge, HitraI41225
11 Sarasdatter Havn, Ingeborg Maria11 Mai 1886Hamn 24/2, Småge, HitraI40873
12 Sarasdatter Havn, Johanna Gunelie20 Mai 1874Hamn 24/2, Småge, HitraI55036
13 Sarasen Havn, Anton24 Apr 1876Hamn 24/2, Småge, HitraI38835
14 Sarasen Havn, Jørgen27 Aug 1889Hamn 24/2, Småge, HitraI38832
15 Sarasen Havn, Kristian Gunnerius25 Mar 1872Hamn 24/2, Småge, HitraI38834
16 Sarassen Havn, Albert Johannes7 Aug 1878Hamn 24/2, Småge, HitraI22065
17 Sarassen Havn, Ole Martin8 Feb 1881Hamn 24/2, Småge, HitraI20164
Død

Treff 1 til 11 av 11

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Andersen Akset (indre), Ole30 Okt 1890Hamn 24/2, Småge, HitraI21448
2 Gundersen Havn, Saras14 Jan 1928Hamn 24/2, Småge, HitraI20165
3 Johansen, Leif1 Nov 1986Hamn 24/2, Småge, HitraI29291
4 Mortensvik, Andrea Gurine15 Des 1986Hamn 24/2, Småge, HitraI16176
5 Olsdatter Hallervik, Anna15 Nov 1901Hamn 24/2, Småge, HitraI20167
6 Olsdatter Hallervik, Olava25 Jan 1920Hamn 24/2, Småge, HitraI21455
7 Pedersen, Lars24 Apr 1802Hamn 24/2, Småge, HitraI59870
8 Pettersen Valen, Inga Mathilde7 Jul 1967Hamn 24/2, Småge, HitraI22066
9 Sarasdatter Havn, Johanna Gunelie22 Jan 1955Hamn 24/2, Småge, HitraI55036
10 Sarasen Havn, Anton11 Jun 1943Hamn 24/2, Småge, HitraI38835
11 Sarasen Havn, Kristian Gunnerius1 Jan 1904Hamn 24/2, Småge, HitraI38834
Bodde

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bodde Person ID
1 Sarasen Havn, AntonHamn 24/2, Småge, HitraI38835
Gård

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Gård Person ID
1 Pedersen Småge, JohannesHamn 24/2, Småge, HitraI22606