Lervågen, Fillan, Hitra

Boka HITRA-øya og folket forteller om Lervåg på s. 101-103.

Gården hørte til Ansnesgodset fra 1650. Stedet var da kalt Haugen og ble beraktet som husmannsplass.

En av de første gårdmennene som er nevnt het Kristen Pedersen Lervåg. Kona var Maren Hansdatter fra Ytre Akset. Hun døde i 1691 og hans andre kone het Klara Eriksdatter. Kristen Pedersen døde i 1722 og sønnen Lars Kristensen tok over gården. Hans kone var Anne Pedersdatter. Hun ble enke i 1777.

Den andre bygselmannen i denne tiden var Jon Olsen Lervåg f. 1666.

Før 1700 var det to husmannsfamilier her. Den ene var Ole Fredriksen, død i 1699. Den andre husmannen var Godlik Hågensen f. 1669.

På den andre gårdparten var Nils Mikkelsen og kona Anne Torkildsdatter gårdsfolk. Han døde i 1765. Far til Anne Torkild Lervåg hadde vært leilendingsbonde tidligere.
Mikkel Nilsen fikk bygselbrev på gården da mor hans døde.

Ved folketellingen i 1801 hadde Rasmus Arntsen bygselbrev på Sør-Lervåg fra 1794. Kona var Inger Andersdatter.

Torkil Lervåg's sønn Jakob Torkildsen var plassmann på Nord-Lervåg.
I 1801 var det Knut Hansen og kona Anne Olsdatter som hadde husmannsbygsel på Nord-Lervåg.

Bruket Haugen hadde Svend Andersen og kona Marie Andersdatter i 1801.

--

I skifttesamlingen etter madam Margrethe Parelius ble m.a. Lervåg lagt ut som arv til datteren Anne Maren Parelius. Hun var gift med John Duche.

I 1813 solgte han en part på 12 mrkl. av Haugen og 9 mrkl. av Lervåg til Kristian Fredriksen Ysland og John Iversen Solem.
De to delte eiendommen likt og i 1816 solgte Iversen sin del til Ole Sivertsen.

To år tidligere hadde Andreas Parelius overdratt strandsetet Nord-Lervåg til Jacob Knudsen.
Ved skifte etter Jacob Knudsen og kona Lisbet Hansdatter i 1835 ble en større part på 11 1/2 mrkl. utlagt til Peder Nilsen som solgte denne til Arnt Larsen Fillan.
Boet il Jacob Knudsen kom under auksjon i 1837, det var den gjenstående 1/2-part av Nord-Lervåg strandsete som ble solgt til Ole Estensen Fillan.

--

Ved auksjon etter Duche sikret Lorch & sønner seg 6 mrkl. av Lervåg som dekning av gjeld. Denne parten solgte firmaet i 1841 til Iver Paulsen. Han solgte året etter til Gjerløv Corneliussen.

Lorch hadde også eiendommen Haugen etter auksjonen. Denne ble solgt til Andreas Andersen Haugen. Da han døde i 1859 fikk enka Marit Andersdatter hjemmel på gården. Hun overdro gården til Gunder Olsen. Under en matrikulering i 1860 fikk Haugen løpenr. 51.
Andreas Bendiksen Oldervik ble eier av Haugen i 1878.

Lervåg Nordre fikk løpenr. 52. Arnt Fillan skjøtet gården til Kristoffer Isaksen i 1855. Han overdro gården til Svald Johnsen som to år senere solgte til Anton Andreassen Kvalvik.

Lervåg Søndre fikk løpenr. 50 og var den parten som Lorch solgte til Iver Paulsen og neste eier Gjerløv Corneliussen. Han overdor gården i 1866tilJohan Johansen Bjerklie. I 1881 ble Ingebrigt Sivertsen Halsnes eier.

Det hadde ikke vært holdt utskiftning mellom brukene i Lervåg før denne tid.

Adresse : Breddegrad: 63.59412343212296, Lengdegrad: 8.971710205078125
Fødsel

Treff 1 til 36 av 36

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Andersdatter, Kristina19 Des 1864Lervågen, Fillan, HitraI79634
2 Bekkvik, Kjell Ivar6 Feb 1977Lervågen, Fillan, HitraI73278
3 Bekkvik, Roy15 Nov 1974Lervågen, Fillan, HitraI73277
4 Bekvik, Hege5 Apr 1972Lervågen, Fillan, HitraI25179
5 Christoffersen Lervågen, ChristianCa 1785Lervågen, Fillan, HitraI68313
6 Christoffersen Lervågen, Johannes1790Lervågen, Fillan, HitraI68314
7 Edvardsdatter Lervåg, Anette Kristine11 Mar 1885Lervågen, Fillan, HitraI57006
8 Ingebrigtsen, John Daniel17 Sep 1884Lervågen, Fillan, HitraI45284
9 Johansdatter, Eline Kristine7 Mai 1874Lervågen, Fillan, HitraI19390
10 Johansdatter Lervåg, Marit12 Des 1869Lervågen, Fillan, HitraI16871
11 Johansen, John22 Apr 1878Lervågen, Fillan, HitraI19391
12 Johansen Havn, Johan18 Mai 1857Lervågen, Fillan, HitraI64166
13 Johansen Strøm, Karl Peder27 Jan 1895Lervågen, Fillan, HitraI23037
14 Knutsdatter Lervåg, Lisbeth Olava1784Lervågen, Fillan, HitraI19971
15 Knutsen Lervåg, Hans1791Lervågen, Fillan, HitraI57067
16 Kristensdatter Lervåg, GjertrudCa 1690Lervågen, Fillan, HitraI6980
17 Kristensen Lervåg, Lars1759Lervågen, Fillan, HitraI46921
18 Kristensen Lervåg, Ole1736Lervågen, Fillan, HitraI62211
19 Kristensen Lervåg, Peder1763Lervågen, Fillan, HitraI40503
20 Kristoffersen Bremvåg, Ole1783Lervågen, Fillan, HitraI1698
21 Kristoffersen Lervåg, Kristoffer1792Lervågen, Fillan, HitraI57094
22 Lervåg, Olava Knutsdatterca 1784Lervågen, Fillan, HitraI19970
23 Mellemsæther, Iren13 Jan 1968Lervågen, Fillan, HitraI34967
24 Næss, Hjalmar Kornelius15 Feb 1904Lervågen, Fillan, HitraI23618
25 Olsen Udseth, Iver Olaus8 Jun 1851Lervågen, Fillan, HitraI44481
26 Pedersdatter Henningsvik, Trine Marie20 Mar 1870Lervågen, Fillan, HitraI23036
27 Pedersdatter Lervåg, Ingeborg Maria22 Aug 1825Lervågen, Fillan, HitraI50502
28 Pedersen Lervåg, Thomas Sivert8 Mar 1828Lervågen, Fillan, HitraI48459
29 Petersdatter Lervåg, GurineLervågen, Fillan, HitraI1118
30 Rasmusdatter Lervåg, Marit16 Jan 1802Lervågen, Fillan, HitraI59694
31 Rasmussen Fillan, Anders16 Apr 1794Lervågen, Fillan, HitraI17995
32 Sevaldsen, Johan Edvard25 Jan 1870Lervågen, Fillan, HitraI16282
33 Skagen, Magda Johanna3 Feb 1899Lervågen, Fillan, HitraI83598
34 Torkildsdatter Lervåg, BeritLervågen, Fillan, HitraI40726
35 Øyen, Jan Atle26 Sep 1972Lervågen, Fillan, HitraI34136
36 Øyen, Line Mari28 Apr 1971Lervågen, Fillan, HitraI34130
Død

Treff 1 til 13 av 13

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Andersdatter Skaget, Inger Henrikka1806Lervågen, Fillan, HitraI3865
2 Arntsen Leirvågan, RasmusCa 1814Lervågen, Fillan, HitraI17992
3 Edvardsdatter Lervåg, Anette Kristine21 Mar 1904Lervågen, Fillan, HitraI57006
4 Johansen Strøm, Karl Peder3 Jun 1895Lervågen, Fillan, HitraI23037
5 Kristensen Lervåg, Lars1777Lervågen, Fillan, HitraI46921
6 Kristensen Lervåg, Lars1777Lervågen, Fillan, HitraI66227
7 Larsdatter, Elen8 Jan 1894Lervågen, Fillan, HitraI14098
8 Olsen Stavle, Johannes4 Feb 1894Lervågen, Fillan, HitraI1003
9 Pedersdatter Henningsvik, Pauline Justine20 Jul 1934Lervågen, Fillan, HitraI63128
10 Pedersdatter Henningsvik, Trine Marie23 Aug 1895Lervågen, Fillan, HitraI23036
11 Pedersen Lervåg, Kristen1722Lervågen, Fillan, HitraI6759
12 Rasmusdatter Lervåg, Marit12 Apr 1802Lervågen, Fillan, HitraI59694
13 Torkildsdatter Lervåg, Berit1760Lervågen, Fillan, HitraI40726
Arveskifte

Treff 1 til 2 av 2

Etternavn, Fornavn Arveskifte Person ID
1 Kristensdatter Leirvåg, Maren17 Mar 1777Lervågen, Fillan, HitraI18814
2 Mikkelsen Nes, Nils14 Okt 1765Lervågen, Fillan, HitraI15696
Bolig

Treff 1 til 4 av 4

Etternavn, Fornavn Bolig Person ID
1 Lervåg, Ole1745Lervågen, Fillan, HitraI66224
2 Olsen Lervåg, Erik1745Lervågen, Fillan, HitraI66226
3 Olsen Lervåg, Jon1745Lervågen, Fillan, HitraI66225
4 Rasmussen Fillan, Arnt1804Lervågen, Fillan, HitraI17994
Bosted

Treff 1 til 2 av 2

Etternavn, Fornavn Bosted Person ID
1 Christoffersen Lervågen, Johannes1801-1804Lervågen, Fillan, HitraI68314
2 Kristensen Lervåg, Kristen1745Lervågen, Fillan, HitraI46922
Eiendom

Treff 1 til 2 av 2

Etternavn, Fornavn Eiendom Person ID
1 Johansen Bjerkelid, JohanLervågen, Fillan, HitraI16867
2 Sivertsen Halsen Lervåg, Ingebrigt MathiasLervågen, Fillan, HitraI45283
Gård

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Gård Person ID
1 Arntsen Leirvågan, Rasmus1794Lervågen, Fillan, HitraI17992
Stilling og bopel

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Stilling og bopel Person ID
1 Olsen Lervåg, Kristofferft 1801Lervågen, Fillan, HitraI2659