Nordigården 32/4, Straum, Hitra

Nordigården 32/4, Straum, Hitra


John Hansen Dombu kjøpte 112 og 113 (1 spand, 12 mrkl) fra grev Schmettow ved skjøte datert 11/3-1794. Kjøpesum: 1199 rdl. I 1800 solgte Jon Hansen også den ene gårdparten til Sivert Jakobsen Dombu. Dette var løpenr. 113 Nordigården. Om hans familie - se overfor.

Meldalingen Sivert Jacobsen Dombu fikk skjøte på gården for 799 rdl fra John Hansen i 1800. I 1807 var det konkurs på gården. Sivert Jakobsen greide ikke å forsvare sine låneforpliktelser og gården ble solgt på tvangsauksjon til Rasmus Brochman Parelius på Hopsjø for 850 rdl. Sivert Jakobsen ble da leilendingsbonde på Nordigården. I 1811 kom Ingebrigt Olsen Kjønli fra Orkdal til Nordigården som ny bygselmann. Hans kone var Gunhild Olsdatter f. 1781 i Orkdal. De fikk 6 barn:

1. Ole (1801-1830). Han druknet da han gikk gjennom isen på Husvatnet.
2. Johanna, f. 1807. Gift i 1826 med Sivert Jakobsen Øverdal Bjørnevik (1797-1865). De fikk 6 barn i Bjørnevika.
3. Marit (1811-1887). Hun ble gift med neste driver John Olsen Ustad.
4. Beret (1812-1899). Hun ble 2. gang gift i Kristiansund med Ole Knudsen Engvig (1815-1874). De fikk fire barn.
5. Ingebrigt f. 1817.
6. Dorthea (1820-1903). Hun ble gift med Per Hopen (1822-1889). De bodde i Eintrøa på Straum før de flyttet til klokkergården på Hopen. De fikk 6 barn.

I 1841 ble gården, sammen med flere andre gårder, kjøpt på auksjon av kompanjongene krigsråd Knut Holtermann og kjøpmann på Hopsjø Nils Rosing Parelius. De betalte 14000 spd. for gårdene. I 1850 ble Parelius eneeier av Nordigården. Da Parelius døde ble eiendomsretten overtatt av hans kone. Etter skyldsetning i 1853 ble i 1858 løpenr. 113 a, Nordigården, skjøtet til John Olsen Ustad (1808-1889). John Ustad ble gift med Marit Sivertsdatter (1811-1887, se tidligere). De fikk 2 døtre:

1. Dorthea (1834- ca. 1835)
2. Dorthea (1836-1904). Gift med neste bruker.

Dorthea Johnsdatter Strøm (1836-1904) ble i 1860 gift med Erik Nilsen Strøm (1828-1896). Han kom fra Hamna, Innhitra og var sønn til Nils Justesen Strøm og Sara Kjerstina Flor Lossius. Dorthea og Erik fikk ingen egne barn, men hadde fostersønnen Gabriel Jakobsen (1857-1872). Erik Strøm solgte gården sin til Edvard Larsen Hammerstad i 1883 for 6000 kroner. Han bygde nytt hovedhus på gården i 1900, mens fjøs, stall og låve ble reist i 1890. Han ble gift med Ildrid Knutsdater (1850-1934). De fikk 2 døtre:

1. Ingeborg (1888-1931). Hun ble gift med neste bruker.
2. Ingrid (1890-1904).

Ingeborg Edvardsdatter Strøm (1888-1931) ble gift med Magnus Gunnarsen Ramsli (1887-1976). Han overtok gården fra svigerfaren i 1920. Besetningen var i 1950-årene 6 kyr, 3 kalver, hest, 1 gris, 20 høns og 20 griser. Ingeborg og Magnus fikk 2 barn:

1. Ingrid Johanne (1921-2005).
2. Einar (1925-1932).

Ingeborg Ramsli døde i 1932 og Magnus ble året etter gift med Mary Lovise Øyen (1913-1999) fra Aksetøya. De fikk 6 barn:

1. Ingrid
2. Einar Magnus, neste driver.
3. Marit Anna
4. Ragnhild, f. 1938. Gift med Einar Kristian Bekvik f. 1936 i Oldervika, Fillan. De fikk 3 barn.
5. Odd f. 1941.
6. Johanna Henriette (Lita) f. 1945. Hun ble gift med Ivar Bjarne Kværnø, f. 1942 på Øvre Volden, Barmfjorden. Bosatt på Sandstad, og de fikk 4 barn.

Einar Magnus Ramsli (1933-1978) tok over farsgården. Han ble gift med Hervor Eline Strøm (1920-2009). De fikk ingen barn. Hervor bodde på gården så lenge hun levde, men etter henne ble gården solgt. Eiere pr. 2001 er Kristin Strøm Sæther f. 1968 og Torgeir Sæther f. 1965


Adresse : Breddegrad: 63.563377602972196, Lengdegrad: 8.751887083053587
Fødsel

Treff 1 til 15 av 15

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Edvardsdatter Strøm, Ingeborg18 Nov 1888Nordigården 32/4, Straum, HitraI1080
2 Edvardsdatter Strøm, Ingrid6 Mai 1890Nordigården 32/4, Straum, HitraI11246
3 Ingebrigtsdatter Strøm, Beret24 Des 1812Nordigården 32/4, Straum, HitraI25206
4 Ingebrigtsdatter Strøm, Dorthea28 des 1820Nordigården 32/4, Straum, HitraI21690
5 Ingebrigtsen Strøm, Ingebrigt6 Jul 1817Nordigården 32/4, Straum, HitraI69603
6 Johnsdatter Strøm, Dorthea9 Mai 1834Nordigården 32/4, Straum, HitraI49329
7 Johnsdatter Strøm, Dorthea24 Jan 1836Nordigården 32/4, Straum, HitraI23972
8 Ramsli, Einar Magnus30 Mar 1925Nordigården 32/4, Straum, HitraI29351
9 Ramsli, Einar Magnus12 Mar 1933Nordigården 32/4, Straum, HitraI1082
10 Ramsli, Ingrid Johanne g. Haslene3 Apr 1921Nordigården 32/4, Straum, HitraI1081
11 Ramsli, Johanna Henriette25 Jan 1945Nordigården 32/4, Straum, HitraI1085
12 Ramsli, Marit Anna1 Des 1934Nordigården 32/4, Straum, HitraI52688
13 Ramsli, Odd26 Mai 1941Nordigården 32/4, Straum, HitraI1084
14 Ramsli, Ragnhild31 Mai 1938Nordigården 32/4, Straum, HitraI1083
15 Sivertsdatter Strøm, Doret1804Nordigården 32/4, Straum, HitraI71699
Død

Treff 1 til 3 av 3

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Edvardsdatter Strøm, Ingeborg4 Sep 1931Nordigården 32/4, Straum, HitraI1080
2 Edvardsdatter Strøm, Ingrid23 Des 1904Nordigården 32/4, Straum, HitraI11246
3 Ramsli, Einar Magnus15 okt 1978Nordigården 32/4, Straum, HitraI1082
Benevning

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Benevning Person ID
1 Nilsen Strøm, ErikNordigården 32/4, Straum, HitraI4466
Gård

Treff 1 til 4 av 4

Etternavn, Fornavn Gård Person ID
1 Gunnarsen Ramsli, MagnusNordigården 32/4, Straum, HitraI1076
2 Jakobsen (Schaar) Strøm, SivertNordigården 32/4, Straum, HitraI18622
3 Larsen Strøm, EdvardNordigården 32/4, Straum, HitraI11243
4 Olsen Strøm, JohnNordigården 32/4, Straum, HitraI25208