Breddegrad: 63.6073639, Lengdegrad: 8.974666 | Klikk for å få veibeskrivelse til Fillan gravsted

Notater:
FILLAN KIRKE (Norske kirker. net)

På eller omkring Hitra har både folk og kirkesteder flyttet gjennom tidene. Fillan er i dag kommunesentrum, men opprinnelig lå kirkestedet ved Ulvan på Ulvøya, nordøst for fast-Hitra. Det vil si: Kirken lå i Kjerkgårdsvika på Hestøya, like vest for Ulvan. Dette ser ut til å ha vært en enkel stavkirke på ca. 8 m x 5 m, og den hadde tårn. Vindfløyen blåste ned og måtte repareres i 1640-årene, og i 1659 slo lynet ned i tårnet.

I 1680-årene hadde kirken store reparasjonsbehov, men den ble også ansett for å ligge i en utkant, og etter endel diskusjon ble kirkestedet flyttet i 1686. Det virker som det er uklart hvor mye av kirken som ble gjenoppført, og hvor mye som var nytt. Lokal tradisjon vil ha det til at gamlekirken ble tatt ned og satt opp igjen, men det er dårlig med konkrete skildringer. På det nye stedet fikk kirken navnet Vår Frelsers kirke, og det antas at den har vært utvidet noe i etterkant. Denne kirken ble solgt på den store auksjonen sammen med Dolm kirke og var i privat eie til kommunen overtok i 1873. Kirken ble med tiden for liten, og den forfalt. Da det virket som om det kunne gå mot nybygging, blusset diskusjonen om kirkestedets plassering opp igjen, men det ble ikke flyttet.

Fillan kirke ble oppført av byggmester Fredrich Bertelsen Ødegaard og innviet i revolusjonsåret 1789. Det er en laftet korskirke med rundt 400 sitteplasser. Kirken har takrytter over krysset og kor i østre korsarm med sakristi i forlengelsen. I vest er det et våpenhus som i hovedsak er overtatt fra gamlekirken. Det var tidligere en dør i korets sørvegg, men den er kledd igjen, og i 1920-årene ble det satt inn en dør i nordre korsarm.

Utvendig har kirken stående panel, mens laftetømmeret er synlig (men malt) inne i kirken. Det er orgelgalleri i vest (fra 1870-årene). Opprinnelig hadde kirken 51 faste kirkestoler, men antallet er siden redusert til 43. I koret er det tre stoler. En lukket stol ved nordveggen kalles prestkonastolen og var for prestens familie. Ved sørveggen er klokkerstolen, og lengst fremme ved nordveggen er kjerkembetsstolen for prestens medhjelpere. Rundt hjørnet mellom nordre og vestre korsarm finner vi Ansnesstolen, for folket på gården Ansnes.

Altertavlen er eldre enn kirken, men ved en befaring i 1741 hadde ikke kirken altertavle, så den kan ikke ha kommet på plass før det. Det dreier seg om et senrenessansearbeid med et nyere bilde. Bildet ble malt av Erling Balle Lund i 1875 og gitt til kirken av klokkeren i 1870-årene. Bak dette finnes et eldre bilde som viser oppstandelsen. Det er muligens malt i Bergensområdet på 1600-tallet, men er delvis overmalt. Dette ble konstatert av Odd Helland hos Riksantikvaren i 1959, men det later ikke til at det eldre bildet er grundig undersøkt eller restaurert.

Også prekestolen ser ut til å være eldre enn dagens kirke, der den ble satt opp av byggmesteren i 1789. Stilmessig er det en enkel utgave av en prekestoltype som var vanlig i Trøndelag på 1700-tallet, og kirkeleksikonet daterer den til «før 1783». Himlingen har opprinnelig hatt skymaling.

Døpefonten er laget av Alfred Risvik i 1934 etter mønster av prekestolen. I kirken finnes også en mye eldre døpefont som stammer fra Ulvkirken og er omtalt i en inventarliste i 1640-årene. Den har imidlertid ikke vært brukt så lenge noen kan huske. Før dagens font kom på plass, ble det brukt et dåpsfat festet i et jernstativ ved alterringen.

Kirken fikk sitt første orgel i 1923, men dagens orgel ble bygget av Eystein Gangfløt i 1984. Kirken har ellers et gammelt maleri «Kristian den fjerdes syn», som lå bortgjemt på kirkeloftet i mange år og ble satt i stand i 1927, og også enkelte andre gamle inventargjenstander er å finne.

På kirkegården står en minnesmerke over omkomne på havet. Oppover mot parkeringsplassen står et lite bygg som ser ut til å være redskapshus. Opplysningsvesenets fond har et bilde av presteboligen.

Kilder og videre lesning:

Svein Bertil Sæther: Fillan kirke — to hundre år 1789-1989 (Fillan menighetsråd / Hitra bygdesamling, 1989)
Wikipedia om Fillan kirke
Wikipedia om forgjengeren Ulvan kirke
Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo forlag, 1993), s. 254

Kirkegårdsbilder
Kirkegårdsbilder
Gravstein
Gravstein
MiniatyrbildeBeskrivelseStatusLokasjonNavn (Død/Gravlagt)
Gravstein Gabriel, Anna og Ingeborg
Gravstein Gabriel, Anna og Ingeborg
Gravstein for Gabriel Andersen Jektvik, Anna Margrethe Sivertsdatter og Ingeborg Jørgine Jektvik.
Lokalisert Gabriel Andersen Jektvik (d. 15 Nov 1964)
Ingeborg Jørgine Jektvik (d. 31 Mar 2003)
Anna Margrethe Sivertsdatter (d. 21 Jul 1936)
Gravstein Ingemar Jektvik
Gravstein Ingemar Jektvik
Lokalisert Ingemar Leonard Jektvik (d. 7 Sep 2002)
Gravstein Kristoffer og Lavine Kristoffersen
Gravstein Kristoffer og Lavine Kristoffersen
Lokalisert Kristoffer Olaus Kristoffersen Parelius (d. 14 Aug 1913)
Lavina Pettersdatter Ansnes (d. 8 Sep 1922)
Gravstein Laurits og Ingeborg Kristoffersen
Gravstein Laurits og Ingeborg Kristoffersen
Lokalisert Ingeborg Karoline Antonsdatter (d. 27 Aug 1914)
Laurits Kristian Kristoffersen (d. 29 Mai 1941)
Alle begravelser
Alle begravelser
# Etternavn, Fornavn Gravlagt Person ID
1. Børøsund, Karoline  gravl. 7 Jun 2006 I651
2. Fagerstrand, Gudrun  gravl. 28 Feb 1992 I2606
3. Hallaren, Ruth  gravl. 7 Okt 2009 I2021
4. Ingeborgvik, Ole Jakobsen  gravl. 18 Jun 1871 I20170
5. Lervåg, Arne Oddvar  gravl. 30 Des 2009 I26765
6. Olsen Wedø, Benjamin skolemester  gravl. 4 Jun 1838 I14939
7. Aas, Petter Parelius  d. 3 Aug 1979 I37575
8. Abrahamsdatter, Olava  gravl. 12 Mai 1813 I68859
9. Abrahamsdatter Akset, Olava  gravl. 12 Mai 1813 I47015
10. Abrahamsdatter Bratvær, Andrea Sofie  gravl. 5 Sep 1924 I7091
11. Abrahamsen Gjevik, Ole  d. 16 des 1801 I23136
12. Abrahamsen Henningsvik, Ole  gravl. 28 Apr 1811 I58584
13. Abrahamsen Risvik, Petter  gravl. 7 Jan 1927 I23285
14. Adolfsdatter Bekken, Astrid Olise  gravl. 22 Sep 1893 I13253
15. Akset, Aagot Ovedie  gravl. 5 Aug 1991 I6829
16. Akset, Aslaug g. Mastadøy  gravl. 8 Jan 1990 I6830
17. Akseth, Kåre Andreas  gravl. 8 Nov 2006 I6837
18. Aksetøy, Hagbart Oddmar  gravl. 5 Okt 1946 I3260
19. Albertsen Kaald, Paul Andreas  gravl. 4 Aug 1867 I16475
20. Almås, Asbjørn  gravl. 3 Feb 2021 I23215
21. Amundsdatter Skreddervik, Anna Jørgine  gravl. 13 Des 1958 I17315
22. Amundsen Drågen, Jakob  gravl. 12 Mai 1813 I15026
23. Andersdatter Balsnes, Gunhild  gravl. 26 Feb 1889 I18923
24. Andersdatter Glørstad, Kristine  gravl. 18 Apr 1922 I2832
25. Andersdatter Selvåg, Barbro Kjerstina  gravl. 20 Aug 1769 I21777
26. Andersdatter Ulvåg, Anna Eline  gravl. 23 Jun 1872 I45549
27. Andersdatter Vågen, Anna Olea  gravl. 9 Nov 1895 I3561
28. Andersdatter Øyen, Inger  gravl. 23 Mai 1813 I46618
29. Andersen Balsnes, Arnt  gravl. 11 Sep 1829 I42099
30. Andersen Balsnes, John (Joen)  gravl. 1 Sep 1782 I20154
31. Andersen Eidsvåg, Johan Martin  d. 1 Mai 1880 I1751
32. Andersen Eidsvåg, Petter Olaus  gravl. 20 Mar 1940 I487
33. Andersen Herje, Peder  gravl. 21 Des 1940 I33004
34. Andersen Jektvik, Gabriel  gravl. 21 Nov 1964 I23525
35. Andersen Kvalvik, Isak  gravl. 8 Mai 1907 I30662
36. Andersen Lyche, Thore Edvard  gravl. 29 Nov 1955 I23718
37. Andersen Sandstadvik, Fredrik  gravl. 12 Mai 1813 I18295
38. Andersen Storvik, Jan Arvid  gravl. 20 Okt 1998 I18111
39. Andersen Storvik, Lars  gravl. 4 Aug 1951 I2012
40. Andersen Tranvik, Hans  gravl. 5 Aug 1810 I45193
41. Andersen Tranvik, Lars  gravl. 4 Jul 1782 I55452
42. Andersen Ulvåg, Anders  gravl. 7 Mar 1885 I10739
43. Andreasdatter, Maren Anna  gravl. 2 Apr 1949 I5320
44. Andreasdatter Bakken, Anna Marie  gravl. 20 Mar 1964 I1823
45. Andreasdatter Fjeldvær, Valborg  gravl. 4 Okt 1972 I5113
46. Andreasdatter Mastad, Nikoline Anette  gravl. 23 Apr 1951 I5309
47. Andreassen, Kristian  gravl. 4 Aug 1905 I5211
48. Andreassen Børøsund, Andreas  gravl. 18 Jun 1871 I43925
49. Andreassen Haugen, Gunerius Saras  gravl. 25 Nov 1955 I2105
50. Andreassen Lervåg (Kvalvik), Anton  gravl. 20 Sep 1890 I7401
51. Andreassen Mastad, Bernhard  gravl. 29 Des 1942 I5317
52. Andreassen Mastad, Laurits Olaus  gravl. 7 Jul 1914 I5403
53. Andreassen Mastad, Norvald Andreas styrmann  gravl. 22 Jun 2004 I5479
54. Andreassen Parelius, Christopher Andreas  gravl. 1821 I6025
55. Andreassen Revne, Anna Malene  gravl. 8 Nov 1977 I29668
56. Andreassen Sandstad, Sten August  gravl. 27 Jul 1953 I6930
57. Andreassen Skaget, Anton  gravl. 20 Mai 1866 I16933
58. Andreassen Udsetø, Johan Mortinus  gravl. 27 Okt 1884 I68782
59. Andreassen Vågen, Margrete  gravl. 13 Jun 1884 I8100
60. Aneusdatter, Mathilde Oline Sofie  d. 23 Des 1952 I22972
61. Anneusdatter Stenkløv, Anna Ovedie  gravl. 17 Nov 1932 I3640
62. Anneusdatter Stenkløv, Augusta Kristine  gravl. 16 Jan 1975 I3602
63. Ansnes, Alida Johanne  gravl. 28 Aug 1990 I34447
64. Ansnes, Arne Johannes  gravl. 29 Aug 2003 I9074
65. Ansnes, Aslaug Margareth  gravl. 7 Jun 2023 I442
66. Ansnes, Edvind  gravl. 29 Apr 1993 I5645
67. Ansnes, Eldbjørg Hilda  gravl. 12 Des 2012 I13444
68. Ansnes, Gabriel  gravl. 30 Aug 1978 I5643
69. Ansnes, Helge Edmond  gravl. 12 Aug 2005 I11794
70. Ansnes, John Alfred  gravl. 9 Jul 1992 I2359
71. Ansnes, Karl Johan  gravl. 13 Feb 2020 I9130
72. Ansnes, Lina Ovedie Johansdatter  gravl. 25 Nov 1910 I34493
73. Ansnes, Olga Martine  gravl. 10 okt 1919 I5654
74. Ansnes, Reidar Johansen  gravl. 13 Nov 1986 I13443
75. Ansnes, Signe f. Jektvik  gravl. 6 Mar 1992 I5644
76. Ansnes, Sverre Johansen  d. 23 Mar 1918 I34528
77. Antonsdatter, Anna Ulrikka  gravl. 6 Sep 1922 I31313
78. Antonsdatter, Ingeborg Karoline  gravl. 2 Sep 1914 I13251
79. Antonsdatter Collin Inntian, Kristine Pauline  gravl. 9 Aug 1973 I1940
80. Antonsdatter Einvik, Inger Anna  d. 25 Jan 1942 I2696
81. Antonsdatter Eriksen, Julie Elisabeth  gravl. 15 Jan 1923 I20507
82. Antonsdatter Fillan, Beret Anna  gravl. 4 Nov 1930 I20980
83. Antonsdatter Fillan, Johanna  gravl. 12 Sep 1939 I20975
84. Antonsdatter Fillan, Karen  gravl. 26 Aug 1886 I20974
85. Antonsdatter Fillan, Line Jørgine  gravl. 9 Mar 1952 I20986
86. Antonsdatter Vikan, Beret Anna  gravl. 8 Sep 1965 I2474
87. Antonsen, Anton  gravl. 16 Feb 1972 I23684
88. Antonsen Lervåg, Martin Ludvig  gravl. 19 Feb 1930 I14105
89. Antonsen Aksetøy, Ludvig Bernhard  gravl. 9 Nov 1963 I6722
90. Antonsen Fillan, Lars  gravl. 10 Apr 1948 I50059
91. Antonsen Fillan, Ole  gravl. 4 Jul 1896 I20982
92. Antonsen Fjeldvær, Sivert  gravl. 22 Apr 1944 I7232
93. Antonsen Kvalvik, Albert Johan  d. 4 Des 1964 I17394
94. Antonsen Kvalvik, Anton Theodor  gravl. 12 Nov 1982 I10647
95. Antonsen Kvalvik, Isak  gravl. 4 Jun 1970 I10646
96. Antonsen Lervåg, Johan Andreas  d. 15 Nov 1946 I14097
97. Antonsen Mellemsether, Oskar  gravl. 13 Nov 1976 I20434
98. Antonsen Stenkløv, Bernt Fredrik  d. 13 Jul 1968 I10623
99. Antonsen Stenkløv, Hans Einar  gravl. 18 Apr 1900 I10654
100. Antonsen Stenkløv, Kristian Andreas  gravl. 7 Mai 1971 I10651
101. Arne Eidsvåg, Sverre  d. 11 Sep 1976 I23814
102. Arntsdatter Smevik, Klara  gravl. 29 Apr 1804 I16447
103. Arntsdatter Stensdal, Andrea  gravl. 4 Des 1911 I9993
104. Arntsdatter Tranvik, Laura  gravl. 9 Okt 1962 I8150
105. Arntsdatter Tranvik, Maria  gravl. 30 Jul 1782 I30330
106. Arntsen, Adolf  gravl. 17 Sep 1895 I8148
107. Arntsen, Andreas Olaus  gravl. 26 Des 1841 I4305
108. Arntsen, Anna Henriette  gravl. 11 Jul 1939 I7233
109. Arntsen, Else Marie  gravl. 24 Nov 1983 I39441
110. Arntsen, Ingrid Fredrikke  gravl. 3 Nov 1960 I43690
111. Arntsen, Johan Martin  gravl. 2 Jun 1982 I23086
112. Arntsen Fillan, Kristen  gravl. 13 Mar 1891 I14892
113. Arntsen Fillan, Lars  gravl. 27 Mar 1815 I3113
114. Arntsen Hestvik, Kristian/Kristoffer Martin  gravl. 24 Okt 1903 I5161
115. Arntsen Tranvik, Nils  gravl. 27 Jul 1783 I18389
116. Aspås, Petra Berntine  d. 15 Mar 1954 I10624
117. Aukan, Agnes Borgny  gravl. 28 Des 2005 I3534
118. Aukan, Harald  gravl. 8 Feb 2018 I5831
119. Bekvik, Astrid  gravl. 25 Mai 1951 I5092
120. Bekvik, Johannes  gravl. 27 Aug 2008 I16684
121. Bendiksen Oldervik, Bendik Mortinus  gravl. 8 Nov 1874 I18304
122. Benjaminsdatter, Fredrikke  gravl. 6 Jan 1922 I7116
123. Benjaminsen, Johannes Mortinius  gravl. 2 Jun 1956 I3633
124. Benjaminsen, Ludvig  gravl. 21 des 1953 I12288
125. Benjaminsen Sørsæther, Jakob Nikolai  gravl. 18 Jun 1871 I26623
126. Benjaminsen Wedø, Ole  d. 7 Feb 1853 I15461
127. Benjaminsen Wedø, Otte  gravl. 15 Jul 1832 I14542
128. Berge, Eva  gravl. 17 Feb 2023 I37484
129. Berge, lærer Lorents Fridtjof  gravl. 23 Mar 1990 I8247
130. Bernhardsdatter Mastad, Berntine Kristine  gravl. 22 Sep 1962 I5326
131. Bernhardsen, Magne Johan  gravl. 17 Okt 1970 I6516
132. Bernhardsen, Oskar  gravl. 10 Aug 1978 I6507
133. Berntsen Tranvik, Ole Andreas  gravl. 1 Mar 1941 I7075
134. Bjørnnes, Johannes Elier  gravl. 21 Mar 2012 I24422
135. Bjørnstad, Gunnar Kristian  gravl. 28 Mar 2008 I21267
136. Blomlie, Arnold  gravl. 9 des 2011 I7974
137. Blomlie, Ludvig Kornelius  gravl. 30 Okt 1981 I7119
138. Blostrupsen Budal, Ole  gravl. 1 Sep 1813 I42206
139. Bremvåg, Oline Berlotte  gravl. 26 Mai 2000 I24264
140. Brevik, Jenny Othelie  gravl. 28 Jul 2017 I22756
141. Brevik, Liv Anne  gravl. 4 Mai 2022 I27275
142. Brodtkorb, Martin  d. 30 Apr 1858 I44026
143. Brøttingsvåg, Hans  gravl. 22 Okt 1999 I2288
144. Brøttingsvåg, Harald Oddvar  gravl. 11 Jul 1959 I2289
145. Brøttingsvåg, Solveig  gravl. 25 Okt 2006 I2290
146. Børøysund, Jakob Danielsen  gravl. 12 Feb 1884 I15021
147. Christophersen Parelius, Andreas  gravl. 7 okt 1827 I13374
148. Christophersen Øyen, Anders  gravl. 21 Jul 1813 I51740
149. Dahl, Else Marie  gravl. 13 Sep 2019 I22848
150. Danielsdatter, Anne Martha  gravl. 4 Mai 1939 I1750
151. Danielsen, Arne Kornelius  d. 23 Mar 1984 I16641
152. Danielsen, Daniel  d. 21 mai 2003 I17967
153. Danielsen Sæther, Paul Meier  gravl. 10 Mar 1970 I3533
154. Edvardsdatter Lervåg, Anette Kristine  gravl. 24 Mar 1904 I57006
155. Edvardsen Postholm, Ole Magnus  gravl. 5 des 1965 I16950
156. Eide, Harald Anton  gravl. 28 Sep 2001 I19326
157. Eide, Johan Laurits  gravl. 30 Des 1980 I21749
158. Eide, John Kristoffer  gravl. 31 Jul 2009 I19325
159. Eide, Jonny Synnøve  gravl. 4 Aug 2017 I19327
160. Eide, Karen Edit  gravl. 7 MAI 1999 I1999
161. Eide, Kim  d. 10 Mai 2011 I22860
162. Eide, Maren Johanne g. Jegtvik  gravl. 15 Feb 2012 I34708
163. Eide, Mary Konstanse  gravl. 17 Nov 1996 I2023
164. Eide, Ole Adolf  gravl. 22 Jul 2005 I1996
165. Eidsvaag, Andreas Gunerius  d. 4 Jul 1970 I496
166. Eidsvaag, Roy  gravl. 16 Jan 2019 I2006
167. Eidsvaag, Sigmund Halfdan  gravl. 22 Feb 2005 I23812
168. Eidsvåg, Anna Charlotte  gravl. 27 Jan 1920 I576
169. Eidsvåg, Arne Marius  d. 6 Des 1978 I15255
170. Eidsvåg, Arthur  gravl. 26 Jan 1979 I577
171. Eidsvåg, Einar Arvid  gravl. 12 Jan 1974 I578
172. Eidsvåg, Jenny Marie  gravl. 20 Jan 1898 I23819
173. Eidsvåg, Johan Arnold  gravl. 1941 I26766
174. Eidsvåg, Jon Alfred  gravl. 13 Jan 1978 I575
175. Eidsvåg, Jonny Edvarda  gravl. 7 Sep 2016 I802
176. Eidsvåg, Magnar Egil  gravl. 4 Feb 2009 I23085
177. Eidsvåg, Petter Leonard  gravl. 25 Nov 2003 I23813
178. Eidsvåg, Sigurd Bernhard  gravl. 26 Jun 1975 I2001
179. Eidsvåg, Sylvia  gravl. 18 Jun 1931 I2004
180. Eidsvåg, Tore Arnfinn  gravl. 31 Mar 1978 I23815
181. Eilertsdatter, Anna Ovedie  gravl. 14 okt 1967 I13265
182. Eilertsdatter, Berntine Jensine  gravl. 29 Jan 1985 I16951
183. Einvik, Stine Jørgine  d. 23 Jan 1975 I492
184. Ellevsdatter Glørstad, Anna Henriette  gravl. 22 Des 1973 I1726
185. Ellingsen Ulvan, Kristian  gravl. 10 Jun 1860 I49633
186. Elstad, Eva Karin  gravl. 8 Jan 2020 I22843
187. Elstad, Knut  gravl. 17 Feb 2011 I22847
188. Elven, Nikoline Marie  gravl. 1 Jul 2003 I17930
189. Endresen Sluppen, Hans  d. 16 Apr 1838 I62508
190. Enoksdatter Ansnes, Anna Eline  d. 26 Mar 1863 I24394
191. Enoksen Ansnes, Johan  gravl. 30 Des 1954 I5642
192. Enoksen Ansnes, Mekal Bernhard  gravl. 28 Mar 1963 I24393
193. Eriksdatter, Anna Jonetta  gravl. 11 okt 1868 I16072
194. Eriksdatter, Karen Elisabeth  gravl. 2 Nov 1910 I50516
195. Eriksdatter Kjevik, Andrea Birgitte  gravl. 12 Feb 1922 I2403
196. Eriksdatter Leikvam, Margrethe  gravl. 1 des 1770 I20145
197. Eriksdatter Leikvam, Marit  gravl. 18 Mai 1812 I20143
198. Eriksdatter Mastad, Berit  gravl. 17 mai 1767 I6105
199. Eriksdatter Mastad, Elen  d. 1789 I4748
200. Eriksdatter Strand, Anne Kjerstina/Kirstine  gravl. 6 Jul 1879 I43365
201. Eriksdatter Sørsæther, Berit Marie  gravl. 21 Aug 1881 I4637
202. Eriksen, Alette Dorthea  gravl. 28 Jul 1978 I20509
203. Eriksen, Anton Edvard  gravl. 28 Mar 1980 I21368
204. Eriksen, Arne Karsten  gravl. 12 Jul 2023 I21372
205. Eriksen, Harald Alfred  gravl. 20 Apr 1963 I20510
206. Eriksen, Martin Lenard  gravl. 22 Jun 2011 I21370
207. Eriksen, Terje  gravl. 23 Des 2020 I23356
208. Eriksen (Johansen), Ole Andreas  gravl. 3 Aug 1888 I18048
209. Eriksen Aune, Johan Ludvik  gravl. 5 Sep 1951 I6303
210. Eriksen Bekkvik, Martin  gravl. 9 Mai 1879 I70926
211. Eriksen Brøttingsvåg, Hågen  gravl. 2 okt 1803 I6100
212. Eriksen Heggvika, Petter  d. 1806 I52873
213. Eriksen Leikvam, Ole  gravl. 26 Mar 1797 I20144
214. Eriksen Randen Einvik, Erik  gravl. 27 Jan 1882 I5968
215. Eriksen Strøm, Daniel  gravl. 23 Okt 1825 I13179
216. Eriksen Strøm, Sten Gerhardus  gravl. 20 Jan 1867 I13357
217. Erlandsen, Erling Ansgar  gravl. 31 Jan 2020 I4389
218. Estensdatter, Hansine  gravl. 21 Apr 1945 I8206
219. Estensdatter (Akset), Ingeborg  gravl. 19 Sep 1887 I6814
220. Estensdatter Stolsmo, Beret  gravl. 22 Jun 1834 I8685
221. Estensdatter Ulvåg, Rakel  gravl. 27 Mar 1815 I68386
222. Evensdatter, Anna Gjertine  gravl. 20 Mai 1914 I23631
223. Evensdatter Ansnes, Anne Pauline  gravl. 27 Jul 1939 I5322
224. Evensen, Isak  gravl. 03 mai1874 I30290
225. Evensen Hermanstad, Ole  gravl. 2 Feb 1951 I18125
226. Evensen Jektvik, Isak Rikard  gravl. 18 des 1978 I13246
227. f.Olsen, Hildur Marie  gravl. 11 Jan 2011 I35397
228. Fahlvik Strøm, Thora  gravl. 26 Jul 1988 I14425
229. Fillingsnes Holm, Frank Robert  gravl. 4 Feb 2016 I35528
230. Fjeldvær, Emelie  gravl. 4 Nov 2005 I18492
231. Fjeldvær, Halvard  gravl. 20 Aug 1968 I14432
232. Fjeldvær, Hanna Margrethe  d. 27 Okt 1906 I18489
233. Fjeldvær, Hermann Olaus  gravl. 3 Mar 1950 I18488
234. Fjeldvær, Johanna Mathea  gravl. 31 mai 1968 I18490
235. Fjeldvær, Karen Amalie  gravl. 30 Sep 2005 I3526
236. Fjeldvær, Karl Martin  gravl. 8 okt 2010 I14431
237. Fjeldvær, Rolf  d. 25 Aug 1919 I18493
238. Fjeldvær, Sivert  gravl. 12 Sep 1978 I14430
239. Forseth, Turid Irene  gravl. 22 Aug 2018 I45003
240. Fredriksen, Andreas  gravl. 21 Sep 1883 I2464
241. Fredriksen Oldervik, Bendik Mortinus  gravl. 4 Des 1913 I18294
242. Fredriksen Sandstad, Anders  gravl. 20 Nov 1831 I18285
243. Frengen, Turid Ursula  gravl. 7 Jan 2015 I28645
244. Furuvik, Johan Bernhard  d. 1 des 1994 I13080
245. g. Eidsvaag, Julie Marie  gravl. 13 Apr 1986 I23818
246. g. Lønseth, Ann Karin  gravl. 8 Feb 2012 I79529
247. Gabrielsdatter Gjevik, Sofie Alette  gravl. 22 Des 1972 I23104
248. Gabrielsdatter Mastad, Karen Elisabeth  gravl. 23 Nov 1950 I5641
249. Gabrielsdatter Røg Utset, Maria  gravl. 12 Mai 1813 I146
250. Gabrielsen Glørstad, Ole Johan  d. 24 Apr 1937 I604
251. Gabrielsen Jektvik, Anders Ingvard  gravl. 8 Sep 1983 I2992
252. Gabrielsen Mastad, Gabriel Mortinus  gravl. 11 Sep 1935 I5639
253. Gabrielsen Ulvåg, Alfred  gravl. 11 mai 1893 I23590
254. Gabrielsen Ulvåg, Ludvig  gravl. 19 Feb 1897 I23502
255. Gjevik, Alma Hansine  gravl. 25 Jan 1984 I1988
256. Gjevik, Arvid Jentoft  gravl. 10 Okt 1970 I1989
257. Gjevik, Bernt Ludvig  gravl. 31 Okt 1977 I12503
258. Gjevik, Gunvor Marie  gravl. 15 Jun 2001 I19820
259. Gjevik, Hilmar  gravl. 8 Mar 2002 I12495
260. Gjevik, Ingrid Ovedie  gravl. 2 Aug 1952 I2638
261. Gjevik, Lena Jensine  gravl. 14 Mar 1980 I12499
262. Gjevik, Lina Marie  gravl. 3 Sep 1982 I23107
263. Gjevik, Margit Johanne  gravl. 20 mai 1980 I19818
264. Gjevik, Nils Jonas  gravl. 4 Okt 2005 I34476
265. Gjevik, Nils Martin  gravl. 12 Sep 2012 I2639
266. Gjevik, Othelie Charlotte  gravl. 6 Jul 1999 I12502
267. Glørstad, Arne Olaf  gravl. 21 Feb 2020 I1992
268. Glørstad, Gustav Alfred  gravl. 5 Mai 1995 I601
269. Glørstad, Haldis Jenny  gravl. 8 Jun 1999 I1692
270. Glørstad, Heidi  gravl. 13 Feb 1982 I2771
271. Glørstad, Jarle Gustav  gravl. 22 Jul 2022 I24270
272. Glørstad, John Gabriel  gravl. 14 Jun 2002 I2605
273. Glørstad, Kolbjørn Arvid  gravl. 27 Jun 2014 I1942
274. Glørstad, Odd Sigve  gravl. 2 Mar 1993 I2666
275. Glørstad, Solveig Gunelie  gravl. 2 Nov 2022 I1939
276. Granlund, Gudrun  gravl. 9 Sep 1994 I11900
277. Grøntvedt, Oskar Hjalmar  gravl. 9 Nov 1979 I18499
278. Grøntvedt, Ove Martin  gravl. 30 Jan 1932 I18503
279. Grøntvedt, Ove Martin  gravl. 26 Apr 2013 I18506
280. Grøntvedt, Sivert Fjeldvær  gravl. 14 Feb 2003 I18502
281. Grøntvedt, Valdemar  gravl. 30 Jun 1989 I18509
282. Guldbrandsen, Edel Laila Charlotte  gravl. 19 Apr 1995 I23332
283. Gundersen Eggen, Håkon  gravl. 5 okt 1918 I7058
284. Guneriusdatter Børøsund, Inger Serina  gravl. 6 Jun 1881 I16963
285. Guttormsen, Hanna  d. 9 Jan 1963 I14108
286. Hafsmo, June  gravl. 8 Jan 2021 I54029
287. Haftorsen Hammeren, Even  gravl. 19 Mai 1888 I30287
288. Haltland, Elfrida Marie  gravl. 15 Feb 2005 I16557
289. Halvorsen Stormo, Hans  gravl. 8 Nov 1846 I50701
290. Hammer, Tor  gravl. 12 des 2014 I29418
291. Hammer, Unni  gravl. 16 Apr 2002 I29420
292. Hammerstad, Lina Jensine  gravl. 31 Mai 2005 I724
293. Hammerstad Glørstad, Ågot Lovise  gravl. 20 Okt 2017 I23216
294. Hammervik Faber, Alida Henrikke  gravl. 17 Nov 1981 I6898
295. Hanekamvik, Karen Maria  gravl. 15 Sep 1813 I67763
296. Hansdatter Brun, Anna Kathrina  gravl. 21 Jun 1863 I28677
297. Hansdatter Glørstad, Handine  gravl. 30 Okt 1971 I1723
298. Hansdatter Håvik, Anne  gravl. 14 Mai 1876 I40891
299. Hansdatter Kaldkløv, Elen Maria  gravl. 3 Apr 1791 I56936
300. Hansdatter Kaldkløv, Kornelia  gravl. 3 Apr 1791 I56937
301. Hansdatter Reksa, Olava  gravl. 14 Jun 1895 I3771
302. Hansdatter Strømsnes, Stine Kristine  gravl. 30 Des 1959 I23390
303. Hansdatter Svebak, Anna Margrethe  gravl. 25 Nov 1974 I24395
304. Hansdatter Svebak, Hanna  gravl. 15 Aug 1958 I24367
305. Hansen, Ellbjørg Mary g. Øyen  gravl. 16 Jan 2009 I2024
306. Hansen, Erling Hilmar  gravl. 5 Feb 2014 I1917
307. Hansen, Ingeborg Sofie  d. 25 Aug 1949 I24546
308. Hansen, Ingrid Marit  gravl. 2 Sep 2022 I47551
309. Hansen, Kristian Andreas  gravl. 21 Nov 1974 I1913
310. Hansen Eidsvåg, Hans Peter  gravl. 7 Des 1923 I485
311. Hansen Eidsvåg, Peter Andreas  gravl. 13 Des 1932 I488
312. Hansen Elven, Nils Kristinus  d. 9 Jan 1943 I21795
313. Hansen Kjølsø, Gustav Martin  gravl. 31 Aug 1973 I1816
314. Hansen Rasmussen Sørsæther, Broder Nikolai  gravl. 2 Feb 1871 I7248
315. Hansen Reksa, Jakob  gravl. 4 okt 1818 I50560
316. Hansen Reksen, Åge  gravl. 9 Mai 1893 I26143
317. Hansen Risvik, Isak Martin  gravl. 25 Aug 1960 I3938
318. Hansen Selvåg, Jens  gravl. 1 Sep 1867 I5462
319. Hansen Strand, Anders  gravl. 4 Aug 1878 I20091
320. Hanssen, Sverre Hedly  gravl. 6 Nov 1992 I25155
321. Hanssen Bernhoft Nordbotten, Hans Jakob  gravl. 21 Mai 1877 I4603
322. Hassel, Oliva  gravl. 3 Apr 1996 I13271
323. Hassel, Svein Bjørnar  gravl. 12 Mai 2010 I9937
324. Haugen, Anne Marie  gravl. 31 Aug 2022 I5548
325. Haugen, Emma Irene  d. 20 Sep 1945 I5539
326. Haugen, Hilmar Arvid  gravl. 05 des 1985 I5544
327. Haugen, Håkon Magne  d. 12 Apr 1976 I16700
328. Haugen, Ingrid Charlotte  gravl. 30 Mai 2012 I14393
329. Haugen, Kristine  gravl. 4 Jul 2023 I5549
330. Haugen, Mary Anette  gravl. 6 Apr 2018 I16685
331. Haugen, Ole Johan  gravl. 11 okt 2017 I47766
332. Heggvik, Iver  gravl. 18 Jul 1975 I7860
333. Heggvik, Jens Edvard  gravl. 22 Aug 1931 I20132
334. Henningsen Heggvik, Johannes  gravl. 2 Mar 1932 I20128
335. Henriksen Flor Ulvan, Jakob  gravl. 11 Okt 1824 I4953
336. Henriksen Haugen, Karl Alfred  gravl. 29 Jun 1979 I2107
337. Hermanstad, Bernhard Julius  gravl. 27 Apr 1994 I18132
338. Hermanstad, Jan Edgar  gravl. 22 Nov 2006 I23334
339. Hermanstad, Sigurd Ove  gravl. 12 Apr 2010 I14988
340. Hitterdal, Johan  gravl. 6 Mai 2009 I6905
341. Hjertaas, Helen Olivia  d. ca 2010 I22943
342. Hoff, Johan Martin  d. 17 Feb 2001 I21403
343. Hoff, Paul  gravl. 10 Feb 2010 I21405
344. Holmen, Mary Sofie  gravl. 10 Aug 2016 I4888
345. Holt, Anna Magdalena  gravl. 15 Jan 1943 I29670
346. Holt, Ole Severin  gravl. 30 Apr 1945 I29667
347. Hoset, Dagny  gravl. 20 Apr 1990 I22331
348. Ingbrigtsen Sauøy, Ingebrigt  gravl. 6 Apr 1860 I35322
349. Ingebrigtsdatter Vedøyaukan, Andrea Tobine  gravl. 2 des 1896 I17054
350. Ingebrigtsen, Inga Jensine  gravl. 7 Jan 1956 I4904
351. Ingebrigtsen, John Daniel  gravl. 18 Aug 1891 I45284
352. Ingebrigtsen Øyen, Jacob  gravl. 27 Mar 1815 I68443
353. Isaksdatter Ansnes, Elen  d. 5 Sep 1881 I4296
354. Isaksdatter Kvidal, Gjøren  d. 3 Jun 1874 I34564
355. Isaksdatter Strand, Kornelia  gravl. 22 Jan 1868 I19975
356. Isaksen, Even  gravl. 5 Mai 1920 I31307
357. Isaksen, Ole Edvard  gravl. 21 Sep 1973 I24376
358. Isaksen Stenkløv, Anton Edvard  gravl. 14 Des 1936 I8205
359. Isaksen Valen, Ole  gravl. 8 Apr 1915 I20969
360. Iversdatter, Anne Dorthea  gravl. 29 des 1961 I34442
361. Iversdatter Fjeldvær, Marit  gravl. 24 Okt 1875 I3894
362. Iversdatter Jensø, Ingeborg Anette  gravl. 21 mai 1871 I34411
363. Iversdatter Vedø, Johanna Oline  gravl. 29 Aug 1875 I21031
364. Iversen Eide, Astrid Johanne  gravl. 13 Nov 1992 I1904
365. Iversen Heggvik, Henning Oluf  gravl. 25 Okt 1954 I20126
366. Jacobsdatter Akset, Maren Anna Kristine  gravl. 14 Feb 1952 I6864
367. Jacobsen Akset, Jacob Christian  gravl. 11 Okt 1916 I6859
368. Jacobsen Akseth, Jens Kristian  gravl. 25 Jun 1957 I277
369. Jacobsen Øyen, Ole faglært finsmed  gravl. 31 Jul 1937 I1837
370. Jakobsdatter Eidsøy, Berit  gravl. 17 Mai 1865 I11987
371. Jakobsdatter Fillan, Ovedie Jørgine  gravl. 20 Apr 1931 I20978
372. Jakobsdatter Ingeborgviknes, Hanna Eline  gravl. 30 Sep 1927 I20991
373. Jakobsdatter Mastad, Johanna Kristine  gravl. 5 Jun 1928 I9518
374. Jakobsdatter Mastad, Marta Kirstine  gravl. 11 Jun 1938 I5325
375. Jakobsdatter Mellemsæther, Margrete  gravl. 7 Apr 1854 I5605
376. Jakobsdatter Nordsæther, Anna Karina  gravl. 12 Jan 1898 I572
377. Jakobsdatter Storvik, Lena  gravl. 08 okt 1983 I7152
378. Jakobsdatter Sørsæther, Andrea Kirstina  gravl. 19 Nov 1794 I50561
379. Jakobsdatter Vågan, Anna Jørgine  gravl. 18 Aug 1900 I6904
380. Jakobsen Fillan, Jakob Laurits  d. 31 Mar 1945 I20976
381. Jakobsen Fillan, Leif  gravl. 12 Feb 1943 I20979
382. Jakobsen Gjevik, Martinus  gravl. 25 Aug 1924 I23310
383. Jakobsen Sørsæther, Jens  gravl. 21 Sep 1810 I37671
384. Jegtvik, Einar Andreas Evensen  gravl. 28 Feb 1980 I34204
385. Jegtvik, Helge  d. 12 Apr 2006 I34208
386. Jektvik, Agnes Charlotte  d. 9 Aug 2005 I21254
387. Jektvik, Anbjørg Gerda  gravl. 1 Jun 2011 I34209
388. Jektvik, Erling Leonard  gravl. 2 Des 1983 I11789
389. Jektvik, Even  gravl. 15.11. 2002 I6351
390. Jektvik, Gerhard Alfred  gravl. 09 jul1976 I5677
391. Jektvik, Ingeborg Jørgine  gravl. 4 Apr 2003 I873
392. Jektvik, Ingemar Leonard  gravl. 13 Sep 2002 I11790
393. Jektvik, Inger Alvilde  gravl. 23 Jun 2006 I867
394. Jektvik, Jenny  gravl. 20 Apr 1940 I21256
395. Jektvik, Johan Kristian  gravl. 05 Okt 1992 I866
396. Jektvik, Kåre Leonhard  gravl. 7 Jun 2023 I34637
397. Jektvik, Signe Jensine  gravl. 23 Jun 1911 I23524
398. Jektvik, Trygve  gravl. 9 Mar 2004 I5336
399. Jektvik Hassel, Mari  gravl. 8 Jan 1983 I23069
400. Jensdatter, Anna Jensine  d. 7 Mar 1948 I7557
401. Jensdatter Akseth, Jenny Johanne  gravl. 6 Jul 1929 I279
402. Jensdatter Akseth, Nikoline Jakobine  gravl. 27 Jul 2007 I11613
403. Jensdatter Aune, Anne Catharina  gravl. 1 Aug 1930 I21711
404. Jensdatter Fjeldvær, Karen Anna  d. 14 Nov 1895 I16768
405. Jensdatter Herø, Karen Kristina  gravl. 26 Des 1841 I4304
406. Jensdatter Nesset, Johanna g. Tranvik  gravl. 7 Aug 1926 I163
407. Jensen, Idar Gunvald  gravl. 25 Aug 1995 I35103
408. Jensen, John Ludvig  gravl. 18 Aug 1962 I1982
409. Jensen, Mikael Kornelius  gravl. 29 Des 1883 I70606
410. Jensen Akset, Mathias  gravl. 16 Aug 1884 I6813
411. Jenssen, Kolbjørn Peder  gravl. 10 Okt 1991 I14513
412. Jenssen, Sverre  gravl. 9 Jun 2000 I20637
413. Jenssen Lønseth, Kåre  gravl. 8 Des 2006 I79528
414. Jensø, Anders Nilsen  gravl. 13 Okt 1946 I34417
415. Jensø, Bjarne Nordahl Nilsen  gravl. 11 Nov 1994 I34420
416. Jensø, Borghild Johanne  gravl. 19 Feb 1993 I34418
417. Jensø, Harald  gravl. 12 Jul 1995 I34432
418. Jensø, Iver Olaus  gravl. 5 Sep 1842 I34416
419. Joakimsdatter Henningsvik Øyen, Anna Jørgine  gravl. 30 Aug 1932 I18158
420. Joakimsen Henningsvik, Jakob Albert  d. 26 Jan 1961 I18157
421. Joakimsen Øyen, Ole Kristoffer  d. 12 Sep 1953 I18159
422. Jobotn, Arne  gravl. 15 Mai 1998 I14330
423. Jobotn, Iselin  gravl. 22 Jun 1984 I35062
424. Johannes Olsen Ingeborgvik, Jakob  gravl. 16 Nov 1870 I5604
425. Johannesdatter, Elen Martha  d. 20 Mar 1919 I24630
426. Johannesdatter, Ida Henriette  gravl. 8 Feb 1977 I742
427. Johannesdatter Ansnes, Ellen Berntine  gravl. 16 Sep 1972 I765
428. Johannesdatter Haugen, Peternella  gravl. 2 Mai 1869 I44431
429. Johannesdatter Skaget, Lavina  gravl. 10 Jun 1878 I3924
430. Johannesen Mastadøy, Anton Laurits  gravl. 19 Aug 1967 I5522
431. Johannesen Næss, Johannes  gravl. Mai 1930 I733
432. Johannessen Bekvik, Johan Arnt  gravl. 9 Aug 1938 I5584
433. Johannessen Nesset, Othelie Hermine  gravl. 28 Aug 1998 I6508
434. Johansdatter, Julie Anna  gravl. 1 Feb 1937 I599
435. Johansdatter Eidsvåg, Anna Eline  gravl. 9 Des 1967 I493
436. Johansdatter Haranes, Ingunn Marie  d. 23 Des 1974 I18161
437. Johansdatter Herø, Ingeborg Eline  gravl. 24 Jan 1923 I4433
438. Johansdatter Melkvik, Hanna Margrethe  d. 8 Jan 1964 I7309
439. Johansdatter Mondahl Selvåg, Beret Marta  gravl. 9 Feb 1966 I3878
440. Johansdatter Oldervik, Elen Marie  d. 22 Nov 1987 I2399
441. Johansdatter Sørsæther, Olava Jakobine  gravl. 9 Mai 1970 I6475
442. Johansdatter Utseth, Kristine Karoline  gravl. 30 Mai 1991 I17320
443. Johansdatter Utseth, Olga Kristoffa  d. 13 Jan 2001 I17321
444. Johansdatter Utsetø, Jonetta  gravl. 18 Jun 1871 I11817
445. Johansen, Johan Oluf  gravl. 17 okt 1958 I2820
446. Johansen Bekvik, Nils  gravl. 13 Mai 1987 I20897
447. Johansen Glørstad, Karsten Margido  gravl. 4 Okt 1967 I1921
448. Johansen Mellemsæther, Paul  gravl. 6 Mai 1980 I8133
449. Johansen Stenkløv, Isak  d. 24 Jun 1853 I2705
450. Johansen Stenkløv, Ole  gravl. 7 Mai 1913 I9990
451. Johansen Strømsnes, Isak  gravl. 23 Aug 1985 I363
452. Johansen Ulvåg, Arne Margido  gravl. 5 Okt 1982 I5136
453. Johansen Utsetø, Kasper Olaus  gravl. 18 Mar 1832 I11851
454. Johnsdatter, Dorthea  gravl. 8 Jan 1892 I11449
455. Johnsdatter Eide, Ingeborg Johanna  gravl. 19 Okt 1933 I21751
456. Johnsdatter Fjeldvær, Berntine Margrete  gravl. 16 Jul 1973 I7887
457. Johnsdatter Ulvan, Beret Maria  gravl. 1 Jan 1781 I6537
458. Johnsdatter Ulvåg, Gjertina Kristina  gravl. 18 Jun 1871 I29959
459. Johnsen, Odd Egil  gravl. 12 Aug 2020 I22335
460. Johnsen, Oskar Edvard  d. 18 Apr 2008 I22334
461. Johnsen, Sevald  gravl. 21 Mai 1871 I37442
462. Johnsen Eide, Jens Ingvald  gravl. 25 Mar 1988 I21772
463. Johnsen Eide, Johan Bernhard  gravl. 2 Apr 1964 I2036
464. Johnsen Eide, John Kristian  gravl. 6 Jul 1968 I21766
465. Johnsen Reksen, Karl Johan  gravl. 28 Feb 1981 I3484
466. Johnsen Tranvik, Anders  gravl. 2 mai 1790 I5406
467. Jonassen Gjevik, Jakob Martin  d. 22 Mar 1945 I5330
468. Jonsdatter, Beret  gravl. 27 Jul 1783 I24538
469. Jonsen Fillan, Paul  gravl. 28 Okt 1896 I848
470. Jonsen Mastad, Anders  d. 24 Des 1869 I5612
471. Justsdatter Hjertø, Olise Gjertine  gravl. 26 Jul 1965 I50058
472. Jørgensen, Einer  gravl. 3 Apr 1736 I62206
473. Jørgensen Hitterdal, Nils Estensen  gravl. 1 Mai 1930 I48835
474. Jøssund, Ingrid Synnøve  gravl. 12 Feb 2020 I37509
475. Jøssund, Kjell Olav  gravl. 18 Feb 2004 I37508
476. Kaasbøll, Arne Guttorm  gravl. 1 Okt 1992 I21251
477. Kaasbøll, Henry Kristoffer  d. 10 Jul 1996 I5883
478. Kaasbøll, Karl Laurits  d. 29 Okt 1960 I5621
479. Kaasbøll, Margit Otelie  gravl. 14 Jun 1996 I21067
480. Karlsdatter Nordvik, Malene Berntine  gravl. 8 Okt 1872 I12972
481. Karstensdatter, Pauline Lavine  gravl. 12 Mai 1951 I14957
482. Kaspersdatter Eidsvåg, Maria Karoline  gravl. 6 Jul 1959 I476
483. Kaspersdatter Risvik, Lena Albertine  gravl. 24 Mai 1958 I23382
484. Kaspersen Storvik, Elias August  d. 10 Aug 1930 I7113
485. Kjevik, Ella Karin  gravl. 23 Jun 1987 I4697
486. Kjevik, Ludvig Kristian  gravl. 16 Aug 1988 I4885
487. Kjølsø, Frits  gravl. 22 Mai 2018 I4370
488. Kjølsø, Halfrid Alvilda  gravl. 23 Jul 1965 I1821
489. Kjølsø, Jenny Nikoline  gravl. 30 Des 1954 I2475
490. Kjønvik, Johannes  gravl. 25 Okt 2000 I14390
491. Kjønvik, Steffen Romario  gravl. 20 Mar 1998 I25163
492. Klausdatter, Karen Oline  gravl. 17 Des 1955 I23387
493. Klingenberg, Lars Alfred  gravl. 31 Jul 1997 I14058
494. Klingenberg Mellemsæther, Ole  gravl. 8 Aug 1916 I3541
495. Klingenberg Sæther, Ole  d. 13 Des 1918 I13779
496. Klubben, Thea Marine Elinusdatter  gravl. 3 Mai 1974 I24635
497. Knutsdatter, Malena  gravl. 17 Sep 1815 I45430
498. Knutsdatter Øyen, Astrid Agathe  d. 10 Okt 1966 I26487
499. Knutsdatter Heggen, Ragnhild Johanne  gravl. 14 Nov 1963 I801
500. Knutsdatter Jobotn, Maren Anna  d. 9 Des 1923 I7375
501. Knutsdatter Øyen, Anne Andrea  d. 16 Sep 2001 I6046
502. Knutsdatter Øyen, Klara Margot  d. 4 Mar 1990 I26490
503. Knutsen Eide, Ole  gravl. 15 Jun 1923 I21743
504. Knutsen Nordsæther, Hans  gravl. 30 mai 1802 I22183
505. Knutsen Strøm, Johan Aneus  gravl. 5 Des 1925 I5928
506. Knutsen Ulvåg, Kristen  gravl. 9 Aug 1868 I7144
507. Knutsen Øyen, Lars  gravl. 2 Aug 1989 I26489
508. Korneliusdatter Grefsnes, Lina Marie  gravl. 19 Jan 1946 I27134
509. Korneliusdatter Gåsvik, Anna  gravl. 5 Aug 1944 I2819
510. Kristensdatter Fillan, Lena  d. 10 Mai 1936 I7123
511. Kristensdatter Skaget, Justine Kristine  gravl. 20 Okt 1919 I20968
512. Kristensdatter Skaget, Olava  gravl. 22 Apr 1932 I2697
513. Kristensen (Fillan), Ole  gravl. 21 Des 1934 I20962
514. Kristensen Fillan, Anders  gravl. 10 Okt 1934 I3834
515. Kristensen Fillan, Anneus  gravl. 15 Aug 1936 I3638
516. Kristensen Oldervik, Kristen  gravl. 12 Des 1962 I24632
517. Kristensen Skaget, Hans  d. 16 Nov 1918 I3843
518. Kristensen Skaget, Kristen  gravl. 2 Jun 1872 I3902
519. Kristensen Skaget, Kristen  gravl. 16 Okt 1917 I24625
520. Kristensen Ulvær, Sten Nikolai  d. 19 Okt 1919 I22172
521. Kristiansdatter, Anne Martha  gravl. 27 Jan 1961 I5523
522. Kristiansdatter Fillan, Maren  gravl. 21 Feb 1779 I17999
523. Kristiansdatter Glørstad, Klara Alvilde  gravl. 29 Sep 2000 I1916
524. Kristiansdatter Kaldkløv, Gurina  gravl. 26 des 1793 I42708
525. Kristiansdatter Kaldkløv, Karen  gravl. 4 des 1791 I56935
526. Kristiansdatter Sæther, Anna Charlotte  gravl. 27 Okt 1987 I5216
527. Kristiansen, Arvid Edevard  gravl. 11 Mai 1979 I13795
528. Kristiansen, Konrad Martin  gravl. 16 Jun 1956 I799
529. Kristiansen, Sverre Magnar  gravl. 23 Mar 1990 I35398
530. Kristiansen Fillan, Lars  gravl. 21 Feb 1779 I17998
531. Kristiansen Fillan, Lars  gravl. 31 okt 1784 I18001
532. Kristiansen Glørstad, Ole  gravl. 13 Nov 1992 I1902
533. Kristoffersdatter, Kristine Pauline  gravl. 1 Jul 1924 I23639
534. Kristoffersdatter, Stina Ovedie  gravl. 12 Aug 1849 I2037
535. Kristoffersdatter Fillan, Elen  gravl. 3 Sep 1769 I18361
536. Kristoffersdatter Sandvik, Anna Johanne  gravl. 23 Nov 1979 I5875
537. Kristoffersdatter Sandvik, Ellen Sofie  gravl. 23 des 1986 I22338
538. Kristoffersen, Alf  gravl. 2 Feb 1999 I13266
539. Kristoffersen, Arthur Edvard  gravl. 17 Okt 1936 I23645
540. Kristoffersen, Erling  gravl. 19 Jun 1992 I6892
541. Kristoffersen, Ester Johanne  gravl. 04.01. 2002 I13267
542. Kristoffersen, Inger Lisa  d. 4 Jul 2016 I23026
543. Kristoffersen, Johan Severin  gravl. 27 Jun 1980 I23644
544. Kristoffersen, Kristoffer Leonard  gravl. 15 Jan 1997 I13268
545. Kristoffersen, Laurits Kristian  gravl. 6 Jun 1941 I5537
546. Kristoffersen, Leif Ingvard  gravl. 29 Apr 1961 I13252
547. Kristoffersen, Ole  gravl. 5 okt 2001 I12164
548. Kristoffersen, Pauline Sofie  gravl. 2 Mai 2003 I22974
549. Kristoffersen, Petter  gravl. 3 Jan 1930 I22971
550. Kristoffersen, Rolf  gravl. 3 Jan 1992 I13270
551. Kristoffersen, Thomas Kristian  gravl. 21 Apr 1980 I5158
552. Kristoffersen Fætten, Anton Edvard  gravl. 30 Des 1944 I23641
553. Kristoffersen Gjevik, Kristoffer  gravl. 12 Jul 1941 I6908
554. Kristoffersen Myhren, Kristoffer Olaus  gravl. 17 Nov 1988 I4982
555. Kristoffersen Myren, Ludvig  d. 2 Feb 1949 I13263
556. Kristoffersen Parelius, Kristoffer Olaus  gravl. 21 Aug 1913 I6141
557. Kristoffersen Strømsnes, Sigfrid Ovedie  gravl. 6 Sep 2002 I23651
558. Kuvåssæther, Magnhild Asbjørg  gravl. 26 Okt 2018 I1994
559. Kvalvik, Asmund  d. 20 Jul 1973 I17400
560. Kvalvik, Olaf  d. 24 Jan 1966 I17399
561. Kvam, Ole Kristian  gravl. 19 mai 2006 I19598
562. Kvernberg, Olaf  gravl. 23 Mar 1984 I23060
563. Landhaug, Olaf Kristian  gravl. 3 Jul 2019 I37483
564. Langtind, Kristine Otelie  gravl. 1 Nov 2002 I7861
565. Larsdatter, Elen  gravl. 10 Sep 1910 I4864
566. Larsdatter, Larsine Kristine  d. 16 Des 1937 I34450
567. Larsdatter Akset, Lena  d. 20 Jul 1866 I7004
568. Larsdatter Børø, Maria  d. 6 Nov 1881 I7456
569. Larsdatter Fillan, Maria  gravl. 29 Apr 1877 I18303
570. Larsdatter Klingenberg, Gjertrud Catharina  gravl. 13 Jul 1895 I8746
571. Larsdatter Langfjæra, Jensine Lavine  gravl. 9 Jun 1923 I15321
572. Larsdatter Sæther, Petronelle Margrete  gravl. 12 Jun 1900 I3546
573. Larsdatter Øyabakken, Hanna  d. 12 Apr 1977 I2487
574. Larsen, Birger Andreas  gravl. 26 Jan 2001 I2489
575. Larsen, Johan Oluf  gravl. 18 Jan 1940 I107
576. Larsen, Lilly Alise  gravl. 4 Aug 2000 I4395
577. Larsen, Maren Johanne  gravl. 4 Nov 2021 I16482
578. Larsen, Olaf Bernhard  gravl. 22 Feb 1947 I108
579. Larsen Budal, Lars  gravl. 18 Jun 1871 I18301
580. Larsen Gjevik, Ole  gravl. 21 Mai 1870 I3077
581. Larsen Klingenberg, Ole  gravl. 31 Mai 1830 I8743
582. Larsen Mastad, Andreas  d. 31 Mar 1903 I5315
583. Larsen Mellemsæther, Johan Henrik  gravl. 25 Aug 1960 I3548
584. Larsen Mellemsæther, Lars  gravl. 8 Mai 1919 I7090
585. Larsen Sæther, Daniel Olaus  gravl. 2 Apr 1943 I3528
586. Larsen Tranvik, Anton Laurits  gravl. 27 Mai 1866 I168
587. Larsen Tranvik, Arnt  gravl. 7 Jul 1945 I8147
588. Larsen Ulvær, Ludvig Bernhard  gravl. 27 Jul 1934 I14977
589. Larsen Øyen, Ingebrigt  d. 8 Jun 1802 I45373
590. Larsen Øyen, Kristian  gravl. 12 Mai 1813 I17996
591. Lauritsdatter, Lina Berntina  d. 5 Des 1883 I16208
592. Lauritsdatter Kristoffersen, Lina  gravl. 28 Jul 1965 I13247
593. Lauritsdatter Mastad, Elen Regine  gravl. 14 Apr 1950 I5425
594. Lauritsdatter Mastad, Lina Andrea  gravl. 8 Feb 1964 I5424
595. Lauritsdatter Mastad, Marie Jensine  d. 19 Jan 1977 I5426
596. Lauritsdatter Sæther, Laura Olava  gravl. 14 Jan 1884 I50559
597. Lauritsdatter Sørsæter, Andrea Bergitte  gravl. 6 Jun 1883 I5225
598. Lauritsdatter Sørsæther, Henrikke  gravl. 29 mai 1862 I48904
599. Lauritsen, Johan Kornelius  d. 9 Des 1883 I16209
600. Lauritsen, Johan Ludvig  gravl. 4 Mai 1935 I34443
601. Lauritsen Ansnes, Jens Olaf  gravl. 25 Mai 1942 I5624
602. Lauritsen Sørsæther, Jakob Nikolai  gravl. Jul 1874 I50558
603. Leikvam, Paula Indianne  gravl. 29 des 2016 I19146
604. Leirvik, Solveig  gravl. 16 Jan 1998 I14640
605. Lervik, Alf Magne  gravl. 26 Jul 2018 I47550
606. Lervik, Anne Martha  gravl. 28 Sep 1999 I16637
607. Lervik, Jenny Johanne  gravl. 30 Des 2008 I6873
608. Lervåg, Andre  gravl. 19 Des 1995 I63335
609. Lervåg, Anna  gravl. 29 Mar 2010 I21245
610. Lervåg, Arne Ingvald  gravl. 18 Jan 1985 I14117
611. Lervåg, Arvid Olaus  gravl. 13 Apr 1983 I26709
612. Lervåg, Gudrun  gravl. 15 Des 2006 I26708
613. Lervåg, Hulda Marie  gravl. 18 Aug 1995 I9224
614. Lervåg, Johan Henry  gravl. 11 Feb 1982 I14120
615. Lervåg, Johan Martin  gravl. 24 Apr 1968 I14116
616. Lervåg, Ottar Johannes  gravl. 28 Jun 2002 I26707
617. Lervåg, Thoralf Marius  gravl. 4 Jun 1993 I14119
618. Lind Jakobsen Øyen, Knut  gravl. 19 Jun 1933 I18113
619. Lind Storvik, Jakob  gravl. 3 Des 2004 I26562
620. Lossius, Ingolf Kyrre  gravl. 4 Jan 2012 I19479
621. Ludvigsdatter Hammerstad, Ingeborg Jørgine  gravl. 13 Des 1966 I1819
622. Ludvigsdatter Hansen, Franciska Dagmar  gravl. okt 1879 I50982
623. Ludvigsen Jektvik, Hans Edvard  gravl. 21 Nov 1962 I12504
624. Lyngvær, Arnt Mathæus  d. 8 Sep 1981 I23326
625. Løvås, Elin Kristine  gravl. 02.06. 1992 I14331
626. Magnusdatter, Josefine Marie  gravl. 1 Aug 1875 I23703
627. Markusdatter Tørvik, Marie Regine  gravl. 3 Aug 1981 I3779
628. Markussen Strømsnes, Johan Petter  d. 7 Okt 1960 I2400
629. Martinsdatter Risvik, Magda Bergljot  gravl. 7 Mar 1970 I21047
630. Martinsdatter Sandåsen, Ida Amalie g. Gjevik  gravl. 1 Okt 1980 I1967
631. Martinsen, Agnes Ovedie  gravl. 29 Apr 2003 I21595
632. Martinsen, Erling Svebak  gravl. 20 Jul 2010 I2239
633. Martinsen, Olaus Laurits  gravl. 20 mai 1968 I24359
634. Martinsen, Signy Jorun f. Hansen  gravl. 27 Sep 2019 I2025
635. Martinsen Gjevik, John Martin  gravl. 13 Apr 1955 I5331
636. Martinsen Lervåg, Magnar  gravl. 6 Jan 1970 I26712
637. Martinsen Pulk, Ole Anders  d. 6 Jul 1993 I24163
638. Martinsen Sandåsen, Anton Edvard  gravl. 11 Jan 1980 I1965
639. Martinsen Sandåsen, Arvid Edvind  gravl. 10 Des 1945 I769
640. Martinsen Slåttavik, Hans Anton  gravl. 14.06. 1972 I767
641. Mastad, Hanna Gurine  gravl. 30 Jan 1997 I5876
642. Mastadøy, Hermand Konrad  gravl. 11 Apr 1986 I6844
643. Mastadøy, Hjalmar Leinhardt  gravl. 17 Feb 1922 I5557
644. Mastadøy, Inga Eline  gravl. 22 Apr 1986 I5528
645. Mathiasdatter, Karen  gravl. 8 mai 1806 I28993
646. Meland, Ivar Olav  gravl. 7 Sep 1970 I62029
647. Melandsø, Harald Sigurd  gravl. 1 Jun 1987 I21184
648. Melkiorsdatter Riiber, Melvine Amalia  gravl. 30 Mar 1918 I1730
649. Melkvik, Lars Olsen Sørkvammen  d. 1870 I14923
650. Mellemsæther, Georg  gravl. 23 Mar 2018 I17324
651. Mellemsæther, Harald  d. 23 Mar 2008 I5880
652. Mellemsæther, Hillbjørg Helene  gravl. 23 Aug 1977 I19827
653. Mellemsæther, Johan Martin  gravl. 6 Jun 1987 I9049
654. Mellemsæther, Jørgen Gustav  gravl. 17 Aug 1973 I5091
655. Mellemsæther, Jørgen Gustav  gravl. 23 Feb 2017 I20431
656. Mellemsæther, Kåre Olaus  gravl. 4 Feb 2000 I34957
657. Mellemsæther, Lars Andreas  gravl. 16 Jul 1971 I3788
658. Mellemsæther, Marie  d. 25 Jan 2014 I5546
659. Mellemsæther, Mary Johanne  gravl. 27 Okt 1989 I8132
660. Mellemsæther, Ole Marius  gravl. 26 Nov 2004 I20900
661. Mellemsæther, Oskar  gravl. 19 Sep 1973 I3787
662. Mellemæther, Rudolf Martin  gravl. 11 Sep 1957 I9118
663. Michelsdatter Ulvnes, Christiana  gravl. 27 Sep 1863 I40194
664. Mikalsen, Andreas Edvard  gravl. 12 Aug 1966 I35050
665. Mikalsen, Mikal  gravl. 20.06. 1985 I35186
666. Mikkelsdatter, Anna Dorthea  gravl. 14 Feb 1933 I23423
667. Mikkelsdatter, Martha Edrikke  gravl. 12 Des 1929 I31306
668. Moen, Charlotte Ovedie  gravl. 28 Apr 1989 I2287
669. Moen, Martin Konrad  gravl. 6 Mai 1982 I2286
670. Molde, Olava Margrethe  d. 15 Jun 1850 I27732
671. Morsund, Arnvid  gravl. 24 Feb 2017 I37857
672. Morsund, Bjørn Inge  gravl. 23 Jun 1997 I37861
673. Mortensdatter, Malena  gravl. 4 Jun 1781 I2980
674. Mortensen, Ove Helmer (Hilmar)  gravl. 28 mai 1849 I26991
675. Mortensen Reksen, Johan Sverdrup  gravl. 2 Okt 1971 I17559
676. Mortensvik, Emil Leonard  gravl. 14 Mai 2008 I34376
677. Mortensvik, Ingeborg Laureen  gravl. 15 Sep 2010 I34383
678. Mortinussen, Kristian Martin  d. 24 Jun 1927 I495
679. Myhren, Kjell Harald  gravl. 11 Nov 2015 I75991
680. Myhren, Rolf  gravl. 3 Jun 2019 I75992
681. Møller, Margrete Maria  gravl. 17 Feb 1793 I23409
682. Nergård, Jens Karl  gravl. 11 Aug 2010 I6886
683. Nesset, Arne Martin  gravl. 4 Jan 2013 I19244
684. Nesset, Brit  d. okt 1974 I8299
685. Nielsen Kjevik, Ole  gravl. 28 Sep 1879 I4636
686. Nielsen Wold Ulvan, Gjert Laurits  d. 20 Jan 1860 I10101
687. Nikolaisdatter, Johanna Otilie  gravl. 3 Jun 1877 I63368
688. Nilsberg, Helge  gravl. 10 Apr 2013 I34428
689. Nilsdatter Akseth, Julie  gravl. 19 Jun 1974 I278
690. Nilsdatter Bottenvik, Stina Johanna  gravl. 22 Des 1883 I77910
691. Nilsdatter Elven, Hilda Ovedie  gravl. 7 Apr 1978 I23481
692. Nilsdatter Elven, Sessi Pauline  d. 16 Des 1988 I23484
693. Nilsdatter Mastad, Beret  gravl. 1778 I4754
694. Nilsdatter Mastad, Bergitte Marie  gravl. 19 Sep 1964 I5396
695. Nilsdatter Mastad, Sara Jørgine  gravl. 16 Aug 1937 I5393
696. Nilsdatter Sørsæther, Sara Kristine  gravl. 9 Sep 1949 I3466
697. Nilsdatter Tranvik, Klara  gravl. 24 Aug 1783 I55548
698. Nilsdatter Ulvan, Sara Kjerstina  gravl. 3 Jan 1819 I10260
699. Nilsdatter Ulvåg, Ingeborg  gravl. 16 Jul 1826 I7000
700. Nilsen, Amund Marius  gravl. 25 Mai 2016 I3538
701. Nilsen, Anna Krisrtine  gravl. 13 Nov 1942 I61023
702. Nilsen, Bjarne Nelius  gravl. 2 Mar 2001 I17928
703. Nilsen, Borghild Margith  gravl. 6 Jun 1994 I7082
704. Nilsen, Jenny Ingeborg  gravl. 15 Feb 2013 I22135
705. Nilsen, Olga Amalie  d. 11 Nov 2014 I7085
706. Nilsen, Oskar Karles  gravl. 6 Mai 1964 I2015
707. Nilsen Akset, Andreas Martinus  gravl. 26 Mai 1962 I5310
708. Nilsen Akset, Ole  gravl. 30 mai 1802 I2565
709. Nilsen Elven, Hans Olbert  gravl. 10 Okt 1989 I23480
710. Nilsen Elven, Johan Ingvald  d. 22 Des 1985 I23486
711. Nilsen Gjevik, Jonas  d. 8 okt 1901 I20854
712. Nilsen Gjevik, Nils Olaus  gravl. 31 Jan 1968 I7098
713. Nilsen Gjevik, Ole  gravl. 21 Jan 1969 I1968
714. Nilsen Mastad, Nils Ingvald  gravl. 11 Apr 1979 I5327
715. Nilsen Oldervik, Johan  gravl. 21 Okt 1810 I29788
716. Nilsen Rønning, Anton Mortinus  gravl. 4 Mai 1847 I43005
717. Nilsen Selvaag, John Edvard  gravl. 3 mai 1967 I4878
718. Nilsen Skaget, Kristian Edvard  d. 25 Des 1920 I24628
719. Nilsen Tranvik, Arnt  gravl. 25 Mar 1792 I18377
720. Norbotten, Karl Henry  gravl. 31 Jul 2009 I16556
721. Nordbotn, Karsten Bernhof  gravl. 3 Feb 2023 I9031
722. Nordbotn, Tove  gravl. 28 Okt 2020 I7854
723. Nordbotten, Bjørg Mathilde  gravl. 12 Okt 2016 I21644
724. Næss, Johanna Oline  gravl. 15 Jun 1978 I10652
725. Olausdatter, Oline Dorthea  gravl. 6 Aug 1940 I6879
726. Olausdatter Brøttingsvåg, Elen  gravl. 12 Feb 1882 I6854
727. Olausdatter Brøttingsvåg, Karen Oline  d. 9 Jul 1969 I6828
728. Olausdatter Eidsvåg, Anna Sofie  gravl. 31 Jul 1973 I798
729. Olausdatter Eidsvåg, Ovedie Pauline  gravl. 12 Des 1974 I796
730. Olausdatter Kåsbøll, Marie Sophie  gravl. 1925 I5147
731. Olausdatter Kåsbøll, Olava Margrethe  gravl. 14 Mar 1966 I24906
732. Olausdatter Tangvik, Alise Berntine  gravl. 18 Jun 1994 I6357
733. Olausen Brøttingsvåg, Ole Martin  gravl. 1 Des 1965 I5428
734. Olausen Eidsvåg, Andreas  gravl. 29 Jan 1900 I48136
735. Olausen Eidsvåg, Kristian Edvard  gravl. 24 Okt 1949 I800
736. Olausen Venaas, Anton  gravl. 24 Jul 1870 I10562
737. Olausen Værnes, Nils Olaus  gravl. 17 Jun 1986 I24458
738. Olaussen, Asbjørn  gravl. 10 Okt 2008 I45004
739. Olaussen Mellemsæther, Ole Andreas  gravl. 1 Nov 1926 I5146
740. Olaussen Værnes, Hans Kornelius  gravl. 27 Aug 1946 I3496
741. Oldervik, Johan Edvin  gravl. 14 Feb 2001 I4583
742. Oldervik, Jostein  gravl. 2 Jun 1988 I21074
743. Oldervik, Magda  gravl. 15 Aug 2002 I24634
744. Oliversen Tuvik Skaget, John Ludvik  gravl. 19 Jul 1937 I7176
745. Olsdatter, Hilma Josefine  d. 25 Feb 1971 I1361
746. Olsdatter, Justine Oline  gravl. 4 Jul 1974 I5159
747. Olsdatter, Olga Elvine  gravl. 28 Apr 1989 I12287
748. Olsdatter Ansnesmyr, Helena  gravl. 29 Mai 1871 I67916
749. Olsdatter Auknes, Eline Berntine g. Vågan  gravl. 19 Mai 1958 I5959
750. Olsdatter Balsnes, Gunhild  gravl. 17 Apr 1786 I8953
751. Olsdatter Hanekamvik, Anne Maria  gravl. 18 Okt 1812 I67047
752. Olsdatter Helland, Marit  gravl. 19 Mai 1883 I12107
753. Olsdatter Herø, Hanna Berntine  gravl. 4 okt 1971 I21593
754. Olsdatter Hjelle, Marit  gravl. 8 Apr 1899 I6165
755. Olsdatter Ingeborgvik, Jørgine Margrete  gravl. 20 Aug 1932 I20127
756. Olsdatter Kjevik, Lena Jensine  gravl. 10 Jun 1878 I20658
757. Olsdatter Kjevik Ingeborgvik, Martha  gravl. 1 Okt 1924 I4634
758. Olsdatter Skreddervik, Kristina Serine  gravl. 27 Jul 1935 I3356
759. Olsdatter Stenkløv, Anna Jørgine  gravl. 13 Jan 1942 I3639
760. Olsdatter Stenkløv, Ingeborg Johanna  gravl. 29 Aug 1902 I9994
761. Olsdatter Stokkvik, Ovedie Konstanse  gravl. 17 Jul 1978 I15254
762. Olsdatter Strand, Kristine  gravl. 11 Jun 1880 I19991
763. Olsdatter Vedø, Marit  gravl. 10 Mai 1866 I14938
764. Olsen, Alfred Laurits  d. 10 Feb 1963 I4262
765. Olsen, Anna Alvilde  gravl. 5 Jun 1997 I18104
766. Olsen, Arthur Magnar  gravl. 11 Sep 1986 I6915
767. Olsen, Borghild Marie  gravl. 26 Okt 2002 I4990
768. Olsen, Hjalmar  gravl. 05.07. 1995 I34600
769. Olsen, Ingeborg Berntine  gravl. 11 Jan 2000 I35521
770. Olsen, Judith Othelie  d. 8 Apr 2010 I6950
771. Olsen, Kristian Martin  gravl. 3 Feb 1965 I766
772. Olsen, Mary  gravl. 3 Jun 2022 I20430
773. Olsen, Oddvar Matheus  gravl. 23 Mar 1987 I6874
774. Olsen, Olga Adelaide  gravl. 24 Jul 2001 I35265
775. Olsen (Herø), Ole Andreas  gravl. 29 Okt 1976 I35718
776. Olsen Akset, Kristoffer  gravl. 25 Nov 1810 I46995
777. Olsen Bekvik (Berget), Peder  gravl. 8 Jun 1873 I700
778. Olsen Bottenvig, Peder  gravl. 11 Jun 1876 I14947
779. Olsen Brøttingsvåg, Leif Artur  gravl. 6 Mar 1998 I5430
780. Olsen Brøttingsvåg, Olaus  gravl. 17 Nov 1928 I5429
781. Olsen Brøttingsvåg, Olaus  gravl. 29 Nov 1912 I5756
782. Olsen Eide, Aksel  gravl. 11 Sep 1957 I1997
783. Olsen Eide, Jens Ludvik  gravl. 9 Aug 1973 I621
784. Olsen Fillan, Kristian Alfred  gravl. 12 Des 1941 I21015
785. Olsen Glørstad, Johan Gabriel  gravl. 8 Feb 1957 I600
786. Olsen Glørstad, Ola Ole Edvard  gravl. 14 Mar 1959 I1737
787. Olsen Glørstad, Oluf Gunerius  gravl. 1967 I1736
788. Olsen Hanekamvik, Benjamin  gravl. 11 Apr 1814 I59864
789. Olsen Hermanstad, Edvart Sigurd  gravl. 2 Apr 1982 I14982
790. Olsen Herøya, Ole  gravl. 29 Apr 1804 I42722
791. Olsen Kjevik, Rasmus  gravl. 2 Jun 1872 I4681
792. Olsen Klingenberg, Erik  gravl. 11 Jun 1810 I18417
793. Olsen Klingenberg, Erik Andreas  gravl. 19 Jul 1807 I59611
794. Olsen Kvale Asplien, Ole  gravl. 1 Apr 1872 I42549
795. Olsen Lervik, Kristen  gravl. 31 Mai 1789 I11386
796. Olsen Olsvik, Hans  gravl. 15 Mai 1815 I67762
797. Olsen Sandvik, Anton Julius  gravl. 24 Jun 1971 I23864
798. Olsen Sandåsen, Ole  gravl. 12 Jan 1785 I2570
799. Olsen Tranvik, Amund  gravl. 28 Apr 1867 I9105
800. Olsen Ulvåg, Gabriel Olaus  gravl. 1 Jul 1932 I19977
801. Olsen Vedø, Knut  gravl. 6 Jun 1870 I7457
802. Olufsdatter Vågan, Ingeborg Johanne  gravl. 4 okt 1977 I5957
803. Ottosen Stub, Fredrik  gravl. 21 Jun 1851 I19500
804. Parelius, Margrete Marie  gravl. 5 Aug 1810 I23415
805. Paulsdatter Kaald, Anna Jonette  gravl. 25 Feb 1847 I16540
806. Paulsdatter Kaald, Pauline Villadine  gravl. 2 Jun 1879 I18540
807. Paulsdatter Vavik, Martine Emilie Julianna  gravl. 9 Jul 1973 I11461
808. Paulsen (Kirksæter) Balsnes, Ole  gravl. 29 Aug 1858 I42142
809. Paulsen Fillan, Ole  d. 2 Nov 1910 I34861
810. Paulsen Kaald, Carl Martin  gravl. 10 Mar 1899 I18542
811. Pedersdatter Blomli, Marie Kristine  gravl. 27 Nov 1972 I730
812. Pedersdatter Henningsvik, Oline Jørgine  gravl. 3 mai 1874 I44
813. Pedersdatter Henningsvik, Trine Marie  gravl. 5 Sep 1895 I23036
814. Pedersdatter Strand, Ingeborg  gravl. 17 Apr 1870 I14953
815. Pedersdatter Udseth, Ingeborg  gravl. 23 Des 1916 I25144
816. Pedersen Bottenvik, Ole  gravl. 27 Des 1822 I15836
817. Pedersen Utsetø, Jon  gravl. 5 Apr 1767 I4917
818. Pehrson, Anders  d. 10 Feb 1859 I1752
819. Petersdatter Klubben, Karen  gravl. 20 Des 1940 I63126
820. Petersdatter Mastad, Karen Anna  gravl. 7 Aug 1923 I5657
821. Petersen Eidsvaag, Karl Harald  gravl. 5 Jul 1929 I2419
822. Pettersdatter, Ingeborg  gravl. 17 Apr 1928 I23871
823. Pettersdatter Kjønvik, Inga Amalie  d. 28 Aug 1972 I5153
824. Pettersen, Annie Oline  gravl. 26 Sep 1994 I84027
825. Postholm, Johanna Elfrida  gravl. 8 Feb 2013 I16954
826. Postholm, Martin  gravl. 4 Nov 1931 I16956
827. Postholm, Ole Bernhard  gravl. 30 Nov 2003 I16947
828. Postholm, Ragna Ovedie  gravl. 5 Mai 2000 I16953
829. Rabben, Randi  d. 24 Des 2005 I18510
830. Ranheim, Ole Johan  gravl. 3 Jun 2000 I22196
831. Rask, Olav Arnfinn  gravl. 2 Mar 2022 I22978
832. Rask, Oskar Hartvik  gravl. 13 Apr 1989 I22977
833. Rask, Simen Andre  gravl. 24 Mar 2020 I2671
834. Rasmusdatter Mellomsæter, Marit  gravl. 6 Jan 1779 I17989
835. Rasmusdatter Sandvik, Anne Kirstina  gravl. 9 Des 1918 I5421
836. Rasmusdatter Sandvik, Jensine Albertine  gravl. 25 Mar 1965 I23273
837. Rasmusdatter Skjærbusdal, Johanne Marie  gravl. 26 Sep 1964 I9837
838. Rasmussen Hanekamvik, Ole  gravl. 7 Jun 1801 I28839
839. Rasmussen Kvale (Nesset) Selvåg, Ole  gravl. 5 Sep 1852 I7225
840. Rasmussen Udseth, Rikard  gravl. 25 Jun 1848 I4881
841. Reksen, Kåre Johan  gravl. 25 Jul 1989 I7318
842. Reksen, Olaus  gravl. 23 Nov 1992 I7317
843. Risan, Olianna g. Aksetøy  gravl. 27 Jan 1973 I18059
844. Risvik, Alfred Marius  gravl. 31 Okt 1990 I23388
845. Risvik, Petter Hagbart  gravl. 5 Apr 2013 I23391
846. Rogne, Emmy Claudine  gravl. 17 Apr 1973 I23719
847. Rogne, Harald Arnfinn  gravl. 17 Mar 2021 I653
848. Rogne, Karl Brungot  gravl. 2 Nov 1994 I647
849. Rolfsdatter, Lovise (Louise) Margrethe  gravl. 20 Jun 1875 I9817
850. Rolfsen Børøsund, Andreas Martinus  gravl. 4 Sep 1870 I8270
851. Rolfsen Børøsund, Sivert  gravl. 22 Jun 1834 I9468
852. Rotnes, Magnar Kristian  gravl. 10 Des 1984 I27162
853. Røhmyr, Mary  gravl. 14 Sep 1999 I14514
854. Røstvik, Fanny Alvilde  gravl. 20 Des 1956 I7128
855. Røstvik, John  gravl. 27 Feb 2013 I7142
856. Røstvik, Johnny Othelie  gravl. 28 Apr 1970 I7132
857. Røstvik, Karen  gravl. 3 Feb 2021 I7141
858. Røstvik, Magda Sofie  gravl. 23 Apr 1982 I7131
859. Røstvik, Odin Marius  gravl. 26 Aug 1991 I7133
860. Røvik, Stina  d. 8 Mai 1948 I3790
861. Sandstad, Ronald Olaf  gravl. 27 Aug 1993 I61535
862. Sandvik, Erling  gravl. 24 Jul 1919 I43773
863. Sandvik, Hans Kristoffer  gravl. 3 Jul 2015 I23281
864. Sandvik, Kristian Sigurd  gravl. 6 Mar 1984 I23275
865. Sandvik, Kristoffer  gravl. 2 Des 1981 I34419
866. Sandvik, Stina Henrikke  gravl. 6 Nov 1938 I23276
867. Sandås, Halvdan Bjarne  gravl. 02 des 2008 I2521
868. Sandås, Jenny Johanne  gravl. 7 Sep 1973 I770
869. Sannes, Inger  gravl. 29 okt 2004 I19556
870. Schanche, Andreas  gravl. 5 Mar 1775 I23156
871. Schanche, Kristoffer Ludvik  d. 24 Nov 2002 I7488
872. Selvåg, Agnes Marie  gravl. 2 Mai 1997 I5221
873. Selvåg, Asbjørg  gravl. 14 Nov 1991 I5224
874. Selvåg, Hilda Julie  gravl. 24 mai 1986 I4971
875. Selvåg, Nils Andreas  gravl. 29 Mai 1962 I5218
876. Severeide, Bergith/Birgit  gravl. 25 Feb 2016 I9444
877. Sivertsen, Helga Mathilde  d. 17 Apr 1977 I1447
878. Sivertsen, Lars  gravl. 25 Des 1831 I26781
879. Sivertsen Fjeldvær, Anton  gravl. 8 Jun 1976 I14429
880. Sivertsen Halsen Lervåg, Ingebrigt Mathias  gravl. 24 Feb 1890 I45283
881. Sivertsvik, Mary Amalie  gravl. 11 Mai 1995 I35308
882. Skagen, Lars  gravl. 28 Apr 1982 I21592
883. Skaget, Arnfinn Birger  gravl. 2 Feb 1950 I2479
884. Skaget, Johan Saras  gravl. 20 Aug 1969 I21066
885. Skaget, Johannes Magne  gravl. 2 Des 2008 I21070
886. Skaget, Paul Alfred  gravl. 13 Mar 1987 I2476
887. Skaget Nilsen, Espen  gravl. 16 okt 2012 I29395
888. Skarsvåg, Karen Synnøve  gravl. 3 Mai 1988 I14032
889. Skjærvik, Ågot Magda  gravl. 5 Nov 2008 I5530
890. Skogås Krangnes, Marita  gravl. 9 Feb 2022 I19197
891. Sletta, Svanhild Pauline  gravl. 9 Sep 2009 I21404
892. Slåttavik, Fredrik Mikal  gravl. 15 des 1998 I35307
893. Slåttavik, Hans Alfred  d. 8 Okt 2007 I21377
894. Slåttavik, Harald Olav  gravl. 7 Apr 2022 I35270
895. Slåttavik, Henry Edvin  gravl. 3 Okt 1990 I771
896. Slåttavik, Johan Albert  gravl. 1 Nov 1996 I916
897. Solbakken Ulvan, Kristine Lovise  gravl. 20 Jul 1960 I9073
898. Sollie, Anne Signe  gravl. 3 Nov 2017 I1196
899. Steen, Hergunn Normanda  d. 20 Jun 2007 I25156
900. Steen, Stine Marie  gravl. 1878 I19591
901. Stenkløv, Bernhard Martin  gravl. 3 Mar 1977 I35227
902. Stenkløv, Bjarne Arvid  gravl. 5 Feb 1923 I35229
903. Stenkløv, Johannes Alfred  gravl. 20 Jul 2001 I35259
904. Stenkløv, Kristian Andreas  gravl. 30 Apr 1996 I12494
905. Stenkløv, Odd  gravl. 27 Des 2001 I12493
906. Stenkløv, Olaug Herdis  gravl. 1 Jul 2016 I462
907. Stensdatter Glørstad, Mille  gravl. 15 Jun 1942 I1833
908. Stensdatter Utseth, Nikoline Gunelie  gravl. 21 mai 1868 I11085
909. Stensen Kaldkløv, Hans handelsmann  gravl. 14 okt 1804 I8844
910. Stensen Strøm, Erik  gravl. 31 Mar 1835 I14012
911. Stensen Ulvær, Edvard Kristoffer  gravl. 16 Sep 1974 I23321
912. Stokkan, Geir Are  gravl. 05 mai 2015 I27831
913. Stora, Anne Maria Benjaminsdatter  gravl. 4 Jul 1875 I15114
914. Stora, Anne Maria Benjaminsdatter  gravl. 20 Jul 1873 I15884
915. Stora, Maria Tomasdotter  gravl. 13 Aug 1889 I15020
916. Storvik, Anna Lovise  gravl. 6 Nov 1882 I23947
917. Storvik, Arne Asbjørn  gravl. 29 Apr 2015 I23709
918. Storvik, Edvard  d. 18 okt 1984 I7148
919. Storvik, Erling  gravl. 22 Aug 1986 I7155
920. Storvik, Halfrid Bergliot  gravl. 21 Okt 1999 I23710
921. Storvik, Jakob  gravl. 25 Aug 1967 I7147
922. Storvik, Johan Arvid  gravl. 26 Jun 1915 I23926
923. Storvik, Justine Marie  gravl. 6 Nov 1882 I23946
924. Storvik, Karen Elfrida  gravl. 2 Nov 2005 I7150
925. Storvik, Låke Oddbjørg  gravl. 23 Mar 1984 I18108
926. Storvik, Otto  gravl. 20 Jul 1990 I3312
927. Storvik, Sverre Jakob  gravl. 30 Okt 1980 I21013
928. Strand, Andreas Hansen  gravl. 1 Mai 1870 I14937
929. Strand, Gabriel Martin  gravl. 10 Aug 1987 I3439
930. Strand, Paul Hermodsen Hovset  d. 1862 I12192
931. Strøm, Elfrida Dortea  gravl. 27 Jun 1970 I5934
932. Strøm, Kåre  gravl. 18 Aug 2021 I25032
933. Strøm, Sara Kirstine  gravl. 15 Jun 1986 I5328
934. Strømsvik, Martine Johanna g. Jegtvik  gravl. 9 Jul 1991 I34205
935. Sundsby, Mary Irene  gravl. 24 okt 2013 I23091
936. Svebakk Martinsen, Erling  gravl. 30 Jan 1957 I23046
937. Sveen, Egil Håkon  gravl. 22 Apr 2020 I22072
938. Sveen, Jarle Reidar  gravl. 31 Mai 2002 I22059
939. Svendsdatter Bottenvik, Lavina Maria  gravl. 17 Nov 1906 I3841
940. Svendsen Rødberg Haranes, Abraham  gravl. 12 Mai 1843 I46407
941. Sæther, Albertine Karoline Emelie  gravl. 6 Jun 1986 I7120
942. Sæther, Anna Jørgine  d. 5 Apr 2013 I3537
943. Sæther, Arne Johan  gravl. 19 Jul 1988 I10008
944. Sæther, Bjørn Arnfinn  gravl. 6 Apr 1985 I3765
945. Sæther, Helge  d. 7 Jan 1948 I6557
946. Sæther, Jens Kristian  gravl. 13 Mar 1948 I6555
947. Sæther, Johan  gravl. 10 Nov 1983 I6479
948. Sæther, Leif Ingemar  gravl. 23 Jul 1959 I6481
949. Sæther, Ludvik Alfred  gravl. 9 Jan 1985 I3530
950. Sæther, Solveig Marie  gravl. 30 Okt 2001 I6485
951. Sæther Mastad, Jonetta Oline sykesøster  gravl. 2 Mai 2018 I5626
952. Sætran, Lovise Elfrida  d. 24 Mai 2007 I23083
953. Sølfestdatter Ulvåg, Ingeborg Marianne  gravl. 1871 I45541
954. Sølfestsen Ulvåg, Sten  gravl. 1871 I44970
955. Sørensen, Alf Jentoft  gravl. 13 Jun 1982 I2018
956. Sørensen, Arne Sigurd  gravl. 1 Feb 1971 I18107
957. Sørensen, Henry Arnold  gravl. 15 Nov 1975 I2013
958. Sørensen, Jenny Pauline  gravl. 3 Nov 2000 I2014
959. Tangen, Elsa  gravl. 22 mai 2002 I22061
960. Teodorsdatter Vedø, Ingeborg Marie  gravl. 29 Mai 1862 I20641
961. Teodorsen Vedø, Martin  gravl. 20 Sep 1886 I20639
962. Thomasdatter Herø, Rakel  gravl. 13 Apr 1916 I6166
963. Thomassen, Olaus  d. 2010? I6410
964. Thomassen Kjedal, Nils Alfred  gravl. 29 Sep 1970 I6362
965. Tollefsdatter Akseth, Hansine  gravl. 7 Nov 1942 I7062
966. Torbergsdatter Hattevik, Gisken  gravl. 10 Aug 1873 I40400
967. Trondsen Landevåg, Nils Laurits  gravl. 10 Sep 1984 I36578
968. Trøan, Alf Asbjørn  gravl. 1990 I7106
969. Tuseth, Hill  gravl. 4 Jan 2019 I26230
970. Tybring Stensen, Hanna Massine  gravl. 1 Jul 1886 I18543
971. Tørset, Aslaug  gravl. 3 Jun 2016 I4355
972. Ulriksen Herø, Asbjørn Kristoffer  gravl. 26 Jul 2002 I805
973. Ulvan, Karen Berntine  gravl. 13 Feb 1998 I21272
974. Ulvnes, Alfhild Mary  gravl. 21 Jul 2000 I2490
975. Ulvær, Bjarne Modulf  gravl. 8 Jun 2016 I14981
976. Ulvær, Ingeborg Marie  gravl. 8 Aug 1931 I80281
977. Ulvær, Marie Kaspara Olsdatter  gravl. 5 Apr 1979 I14961
978. Ulvær, Oddrun Pauline  gravl. 11 Jul 1997 I14978
979. Ulvær, Paul 0lsen  gravl. 22 Mar 1899 I16316
980. Ulvær, Pauline Margarethe Olsdatter  gravl. 7 Feb 1903 I16317
981. Ulvåg, Daniel Edvard  gravl. 6 Jun 1884 I23501
982. Vassbotn, Asbjørn  gravl. 28 Nov 2018 I1943
983. Vedø, Annetta Olsdatter  gravl. 4 Nov 1877 I14529
984. Værnes, Lina Pauline  gravl. 24 Nov 1996 I2017
985. Værnes, Paul Ludvik  gravl. 19 Jul 1907 I55209
986. Walholm, Marta Johanne  gravl. 10 Mai 2017 I23040
987. Wang, Nina  gravl. 28 Jun 2019 I23057
988. Wang Olsen, Sebastian  gravl. 26 Jun 2019 I65571
989. Wiig, Arthur Gerhard  d. 7 Sep 2012 I25164
990. Wærdal Hestnes, Henrik Kristoffer  gravl. 13 Mar 1974 I39498
991. Øyen, Anna Sofie  gravl. 30 Jan 1942 I3334
992. Øyen, Antonie Edvarda  gravl. 30 Nov 1972 I7146
993. Øyen, Arthur  gravl. 5 Aug 1983 I16493
994. Øyen, Asbjørn  gravl. 9 Jul 2004 I21030
995. Øyen, Aslaug  gravl. 27 Okt 1977 I18122
996. Øyen, Bernt Anton  gravl. 4 Nov 1916 I2610
997. Øyen, Charlotte Marie  gravl. 27 Jun 1961 I3529
998. Øyen, Gunnar  gravl. 21 des 1984 I21028
999. Øyen, Herlof Alfred  gravl. 31 Okt 1946 I18103
1000. Øyen, Karl Edvard  gravl. 12 Aug 1999 I7153
1001. Øyen, Karl Johan  gravl. 3 Jan 1945 I729
1002. Øyen, Monika  gravl. 31 Jul 2018 I25810
1003. Ågesen, Jacob  gravl. 19 Apr 1884 I56844