Breddegrad: 63.6073639, Lengdegrad: 8.974666 | Klikk for å få veibeskrivelse til Fillan gravsted

Notater:
FILLAN KIRKE (Norske kirker. net)

På eller omkring Hitra har både folk og kirkesteder flyttet gjennom tidene. Fillan er i dag kommunesentrum, men opprinnelig lå kirkestedet ved Ulvan på Ulvøya, nordøst for fast-Hitra. Det vil si: Kirken lå i Kjerkgårdsvika på Hestøya, like vest for Ulvan. Dette ser ut til å ha vært en enkel stavkirke på ca. 8 m x 5 m, og den hadde tårn. Vindfløyen blåste ned og måtte repareres i 1640-årene, og i 1659 slo lynet ned i tårnet.

I 1680-årene hadde kirken store reparasjonsbehov, men den ble også ansett for å ligge i en utkant, og etter endel diskusjon ble kirkestedet flyttet i 1686. Det virker som det er uklart hvor mye av kirken som ble gjenoppført, og hvor mye som var nytt. Lokal tradisjon vil ha det til at gamlekirken ble tatt ned og satt opp igjen, men det er dårlig med konkrete skildringer. På det nye stedet fikk kirken navnet Vår Frelsers kirke, og det antas at den har vært utvidet noe i etterkant. Denne kirken ble solgt på den store auksjonen sammen med Dolm kirke og var i privat eie til kommunen overtok i 1873. Kirken ble med tiden for liten, og den forfalt. Da det virket som om det kunne gå mot nybygging, blusset diskusjonen om kirkestedets plassering opp igjen, men det ble ikke flyttet.

Fillan kirke ble oppført av byggmester Fredrich Bertelsen Ødegaard og innviet i revolusjonsåret 1789. Det er en laftet korskirke med rundt 400 sitteplasser. Kirken har takrytter over krysset og kor i østre korsarm med sakristi i forlengelsen. I vest er det et våpenhus som i hovedsak er overtatt fra gamlekirken. Det var tidligere en dør i korets sørvegg, men den er kledd igjen, og i 1920-årene ble det satt inn en dør i nordre korsarm.

Utvendig har kirken stående panel, mens laftetømmeret er synlig (men malt) inne i kirken. Det er orgelgalleri i vest (fra 1870-årene). Opprinnelig hadde kirken 51 faste kirkestoler, men antallet er siden redusert til 43. I koret er det tre stoler. En lukket stol ved nordveggen kalles prestkonastolen og var for prestens familie. Ved sørveggen er klokkerstolen, og lengst fremme ved nordveggen er kjerkembetsstolen for prestens medhjelpere. Rundt hjørnet mellom nordre og vestre korsarm finner vi Ansnesstolen, for folket på gården Ansnes.

Altertavlen er eldre enn kirken, men ved en befaring i 1741 hadde ikke kirken altertavle, så den kan ikke ha kommet på plass før det. Det dreier seg om et senrenessansearbeid med et nyere bilde. Bildet ble malt av Erling Balle Lund i 1875 og gitt til kirken av klokkeren i 1870-årene. Bak dette finnes et eldre bilde som viser oppstandelsen. Det er muligens malt i Bergensområdet på 1600-tallet, men er delvis overmalt. Dette ble konstatert av Odd Helland hos Riksantikvaren i 1959, men det later ikke til at det eldre bildet er grundig undersøkt eller restaurert.

Også prekestolen ser ut til å være eldre enn dagens kirke, der den ble satt opp av byggmesteren i 1789. Stilmessig er det en enkel utgave av en prekestoltype som var vanlig i Trøndelag på 1700-tallet, og kirkeleksikonet daterer den til «før 1783». Himlingen har opprinnelig hatt skymaling.

Døpefonten er laget av Alfred Risvik i 1934 etter mønster av prekestolen. I kirken finnes også en mye eldre døpefont som stammer fra Ulvkirken og er omtalt i en inventarliste i 1640-årene. Den har imidlertid ikke vært brukt så lenge noen kan huske. Før dagens font kom på plass, ble det brukt et dåpsfat festet i et jernstativ ved alterringen.

Kirken fikk sitt første orgel i 1923, men dagens orgel ble bygget av Eystein Gangfløt i 1984. Kirken har ellers et gammelt maleri «Kristian den fjerdes syn», som lå bortgjemt på kirkeloftet i mange år og ble satt i stand i 1927, og også enkelte andre gamle inventargjenstander er å finne.

På kirkegården står en minnesmerke over omkomne på havet. Oppover mot parkeringsplassen står et lite bygg som ser ut til å være redskapshus. Opplysningsvesenets fond har et bilde av presteboligen.

Kilder og videre lesning:

Svein Bertil Sæther: Fillan kirke — to hundre år 1789-1989 (Fillan menighetsråd / Hitra bygdesamling, 1989)
Wikipedia om Fillan kirke
Wikipedia om forgjengeren Ulvan kirke
Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo forlag, 1993), s. 254

Kirkegårdsbilder
Kirkegårdsbilder
Gravstein
Gravstein
MiniatyrbildeBeskrivelseStatusLokasjonNavn (Død/Gravlagt)
Gravstein Gabriel, Anna og Ingeborg
Gravstein Gabriel, Anna og Ingeborg
Gravstein for Gabriel Andersen Jektvik, Anna Margrethe Sivertsdatter og Ingeborg Jørgine Jektvik.
Lokalisert Gabriel Andersen Jektvik (d. 15 Nov 1964)
Ingeborg Jørgine Jektvik (d. 31 Mar 2003)
Anna Margrethe Sivertsdatter (d. 21 Jul 1936)
Gravstein Ingemar Jektvik
Gravstein Ingemar Jektvik
Lokalisert Ingemar Leonard Jektvik (d. 7 Sep 2002)
Gravstein Kristoffer og Lavine Kristoffersen
Gravstein Kristoffer og Lavine Kristoffersen
Lokalisert Kristoffer Olaus Kristoffersen Parelius (d. 14 Aug 1913)
Lavina Pettersdatter Ansnes (d. 8 Sep 1922)
Gravstein Laurits og Ingeborg Kristoffersen
Gravstein Laurits og Ingeborg Kristoffersen
Lokalisert Ingeborg Karoline Antonsdatter (d. 27 Aug 1914)
Laurits Kristian Kristoffersen (d. 29 Mai 1941)
Alle begravelser
Alle begravelser
# Etternavn, Fornavn Gravlagt Person ID
1. Børøsund, Karoline  gravl. 7 Jun 2006 I651
2. Fagerstrand, Gudrun  gravl. 28 Feb 1992 I2606
3. Hallaren, Ruth  gravl. 7 Okt 2009 I2021
4. Ingeborgvik, Ole Jakobsen  gravl. 18 Jun 1871 I20170
5. Lervåg, Arne Oddvar  gravl. 30 Des 2009 I26765
6. Olsen Wedø, Benjamin skolemester  gravl. 4 Jun 1838 I14939
7. Aas, Petter Parelius  d. 3 Aug 1979 I37575
8. Abrahamsdatter, Olava  gravl. 12 Mai 1813 I68859
9. Abrahamsdatter Akset, Olava  gravl. 12 Mai 1813 I47015
10. Abrahamsdatter Bratvær, Andrea Sofie  gravl. 5 Sep 1924 I7091
11. Abrahamsen Gjevik, Ole  d. 16 des 1801 I23136
12. Abrahamsen Henningsvik, Ole  gravl. 28 Apr 1811 I58584
13. Abrahamsen Risvik, Petter  gravl. 7 Jan 1927 I23285
14. Adolfsdatter Bekken, Astrid Olise  gravl. 22 Sep 1893 I13253
15. Akset, Aagot Ovedie  gravl. 5 Aug 1991 I6829
16. Akset, Aslaug g. Mastadøy  gravl. 8 Jan 1990 I6830
17. Akseth, Kåre Andreas  gravl. 8 Nov 2006 I6837
18. Aksetøy, Hagbart Oddmar  gravl. 5 Okt 1946 I3260
19. Albertsen Kaald, Paul Andreas  gravl. 4 Aug 1867 I16475
20. Almås, Asbjørn  gravl. 3 Feb 2021 I23215
21. Amundsdatter Skreddervik, Anna Jørgine  gravl. 13 Des 1958 I17315
22. Amundsen Drågen, Jakob  gravl. 12 Mai 1813 I15026
23. Andersdatter Balsnes, Gunhild  gravl. 26 Feb 1889 I18923
24. Andersdatter Glørstad, Kristine  gravl. 18 Apr 1922 I2832
25. Andersdatter Selvåg, Barbro Kjerstina  gravl. 20 Aug 1769 I21777
26. Andersdatter Ulvåg, Anna Eline  gravl. 23 Jun 1872 I45549
27. Andersdatter Vågen, Anna Olea  gravl. 9 Nov 1895 I3561
28. Andersdatter Øyen, Inger  gravl. 23 Mai 1813 I46618
29. Andersen Balsnes, Arnt  gravl. 11 Sep 1829 I42099
30. Andersen Balsnes, John (Joen)  gravl. 1 Sep 1782 I20154
31. Andersen Eidsvåg, Johan Martin  d. 1 Mai 1880 I1751
32. Andersen Eidsvåg, Petter Olaus  gravl. 20 Mar 1940 I487
33. Andersen Herje, Peder  gravl. 21 Des 1940 I33004
34. Andersen Jektvik, Gabriel  gravl. 21 Nov 1964 I23525
35. Andersen Kvalvik, Isak  gravl. 8 Mai 1907 I30662
36. Andersen Lyche, Thore Edvard  gravl. 29 Nov 1955 I23718
37. Andersen Sandstadvik, Fredrik  gravl. 12 Mai 1813 I18295
38. Andersen Storvik, Jan Arvid  gravl. 20 Okt 1998 I18111
39. Andersen Storvik, Lars  gravl. 4 Aug 1951 I2012
40. Andersen Tranvik, Hans  gravl. 5 Aug 1810 I45193
41. Andersen Tranvik, Lars  gravl. 4 Jul 1782 I55452
42. Andersen Ulvåg, Anders  gravl. 7 Mar 1885 I10739
43. Andreasdatter, Maren Anna  gravl. 2 Apr 1949 I5320
44. Andreasdatter Bakken, Anna Marie  gravl. 20 Mar 1964 I1823
45. Andreasdatter Fjeldvær, Valborg  gravl. 4 Okt 1972 I5113
46. Andreasdatter Mastad, Nikoline Anette  gravl. 23 Apr 1951 I5309
47. Andreassen, Kristian  gravl. 4 Aug 1905 I5211
48. Andreassen Børøsund, Andreas  gravl. 18 Jun 1871 I43925
49. Andreassen Haugen, Gunerius Saras  gravl. 25 Nov 1955 I2105
50. Andreassen Lervåg (Kvalvik), Anton  gravl. 20 Sep 1890 I7401
51. Andreassen Mastad, Bernhard  gravl. 29 Des 1942 I5317
52. Andreassen Mastad, Laurits Olaus  gravl. 7 Jul 1914 I5403
53. Andreassen Mastad, Norvald Andreas styrmann  gravl. 22 Jun 2004 I5479
54. Andreassen Parelius, Christopher Andreas  gravl. 1821 I6025
55. Andreassen Revne, Anna Malene  gravl. 8 Nov 1977 I29668
56. Andreassen Sandstad, Sten August  gravl. 27 Jul 1953 I6930
57. Andreassen Skaget, Anton  gravl. 20 Mai 1866 I16933
58. Andreassen Udsetø, Johan Mortinus  gravl. 27 Okt 1884 I68782
59. Andreassen Vedøya, Andreas  gravl. 9(?) Jul 1797 I50179
60. Andreassen Vågen, Margrete  gravl. 13 Jun 1884 I8100
61. Aneusdatter, Mathilde Oline Sofie  d. 23 Des 1952 I22972
62. Anneusdatter Stenkløv, Anna Ovedie  gravl. 17 Nov 1932 I3640
63. Anneusdatter Stenkløv, Augusta Kristine  gravl. 16 Jan 1975 I3602
64. Ansnes, Alida Johanne  gravl. 28 Aug 1990 I34447
65. Ansnes, Arne Johannes  gravl. 29 Aug 2003 I9074
66. Ansnes, Aslaug Margareth  gravl. 7 Jun 2023 I442
67. Ansnes, Edvind  gravl. 29 Apr 1993 I5645
68. Ansnes, Eldbjørg Hilda  gravl. 12 Des 2012 I13444
69. Ansnes, Gabriel  gravl. 30 Aug 1978 I5643
70. Ansnes, Helge Edmond  gravl. 12 Aug 2005 I11794
71. Ansnes, John Alfred  gravl. 9 Jul 1992 I2359
72. Ansnes, Karl Johan  gravl. 13 Feb 2020 I9130
73. Ansnes, Lina Ovedie Johansdatter  gravl. 25 Nov 1910 I34493
74. Ansnes, Olga Martine  gravl. 10 okt 1919 I5654
75. Ansnes, Reidar Johansen  gravl. 13 Nov 1986 I13443
76. Ansnes, Signe f. Jektvik  gravl. 6 Mar 1992 I5644
77. Ansnes, Sverre Johansen  d. 23 Mar 1918 I34528
78. Antonsdatter, Anna Ulrikka  gravl. 6 Sep 1922 I31313
79. Antonsdatter, Ingeborg Karoline  gravl. 2 Sep 1914 I13251
80. Antonsdatter Collin Inntian, Kristine Pauline  gravl. 9 Aug 1973 I1940
81. Antonsdatter Einvik, Inger Anna  d. 25 Jan 1942 I2696
82. Antonsdatter Eriksen, Julie Elisabeth  gravl. 15 Jan 1923 I20507
83. Antonsdatter Fillan, Beret Anna  gravl. 4 Nov 1930 I20980
84. Antonsdatter Fillan, Johanna  gravl. 12 Sep 1939 I20975
85. Antonsdatter Fillan, Karen  gravl. 26 Aug 1886 I20974
86. Antonsdatter Fillan, Line Jørgine  gravl. 9 Mar 1952 I20986
87. Antonsdatter Vikan, Beret Anna  gravl. 8 Sep 1965 I2474
88. Antonsen, Anton  gravl. 16 Feb 1972 I23684
89. Antonsen Lervåg, Martin Ludvig  gravl. 19 Feb 1930 I14105
90. Antonsen Aksetøy, Ludvig Bernhard  gravl. 9 Nov 1963 I6722
91. Antonsen Fillan, Lars  gravl. 10 Apr 1948 I50059
92. Antonsen Fillan, Ole  gravl. 4 Jul 1896 I20982
93. Antonsen Fjeldvær, Sivert  gravl. 22 Apr 1944 I7232
94. Antonsen Kvalvik, Albert Johan  d. 4 Des 1964 I17394
95. Antonsen Kvalvik, Anton Theodor  gravl. 12 Nov 1982 I10647
96. Antonsen Kvalvik, Isak  gravl. 4 Jun 1970 I10646
97. Antonsen Lervåg, Johan Andreas  d. 15 Nov 1946 I14097
98. Antonsen Mellemsether, Oskar  gravl. 13 Nov 1976 I20434
99. Antonsen Stenkløv, Bernt Fredrik  d. 13 Jul 1968 I10623
100. Antonsen Stenkløv, Hans Einar  gravl. 18 Apr 1900 I10654
101. Antonsen Stenkløv, Kristian Andreas  gravl. 7 Mai 1971 I10651
102. Arne Eidsvåg, Sverre  d. 11 Sep 1976 I23814
103. Arntsdatter Smevik, Klara  gravl. 29 Apr 1804 I16447
104. Arntsdatter Snillien, Gjodda  d. 28 Mar 1839 I11989
105. Arntsdatter Stensdal, Andrea  gravl. 4 Des 1911 I9993
106. Arntsdatter Tranvik, Laura  gravl. 9 Okt 1962 I8150
107. Arntsdatter Tranvik, Maria  gravl. 30 Jul 1782 I30330
108. Arntsen, Adolf  gravl. 17 Sep 1895 I8148
109. Arntsen, Andreas Olaus  gravl. 26 Des 1841 I4305
110. Arntsen, Anna Henriette  gravl. 11 Jul 1939 I7233
111. Arntsen, Else Marie  gravl. 24 Nov 1983 I39441
112. Arntsen, Ingrid Fredrikke  gravl. 3 Nov 1960 I43690
113. Arntsen, Johan Martin  gravl. 2 Jun 1982 I23086
114. Arntsen Fillan, Kristen  gravl. 13 Mar 1891 I14892
115. Arntsen Fillan, Lars  gravl. 27 Mar 1815 I3113
116. Arntsen Hestvik, Kristian/Kristoffer Martin  gravl. 24 Okt 1903 I5161
117. Arntsen Tranvik, Nils  gravl. 27 Jul 1783 I18389
118. Aspås, Petra Berntine  d. 15 Mar 1954 I10624
119. Aukan, Agnes Borgny  gravl. 28 Des 2005 I3534
120. Aukan, Harald  gravl. 8 Feb 2018 I5831
121. Bekvik, Astrid  gravl. 25 Mai 1951 I5092
122. Bekvik, Johannes  gravl. 27 Aug 2008 I16684
123. Bendiksen Oldervik, Bendik Mortinus  gravl. 8 Nov 1874 I18304
124. Benjaminsdatter, Fredrikke  gravl. 6 Jan 1922 I7116
125. Benjaminsen, Johannes Mortinius  gravl. 2 Jun 1956 I3633
126. Benjaminsen, Ludvig  gravl. 21 des 1953 I12288
127. Benjaminsen Sørsæther, Jakob Nikolai  gravl. 18 Jun 1871 I26623
128. Benjaminsen Wedø, Ole  d. 7 Feb 1853 I15461
129. Benjaminsen Wedø, Otte  gravl. 15 Jul 1832 I14542
130. Berge, Eva  gravl. 17 Feb 2023 I37484
131. Berge, lærer Lorents Fridtjof  gravl. 23 Mar 1990 I8247
132. Bernhardsdatter Mastad, Berntine Kristine  gravl. 22 Sep 1962 I5326
133. Bernhardsen, Magne Johan  gravl. 17 Okt 1970 I6516
134. Bernhardsen, Oskar  gravl. 10 Aug 1978 I6507
135. Bernhardsen, Randi  gravl. 22 Des 2023 I6488
136. Berntsen Tranvik, Ole Andreas  gravl. 1 Mar 1941 I7075
137. Bjørnnes, Johannes Elier  gravl. 21 Mar 2012 I24422
138. Bjørnstad, Gunnar Kristian  gravl. 28 Mar 2008 I21267
139. Blomlie, Arnold  gravl. 9 des 2011 I7974
140. Blomlie, Ludvig Kornelius  gravl. 30 Okt 1981 I7119
141. Blostrupsen Budal, Ole  gravl. 1 Sep 1813 I42206
142. Bremvåg, Oline Berlotte  gravl. 26 Mai 2000 I24264
143. Brevik, Jenny Othelie  gravl. 28 Jul 2017 I22756
144. Brevik, Liv Anne  gravl. 4 Mai 2022 I27275
145. Brodtkorb, Martin  d. 30 Apr 1858 I44026
146. Brøttingsvåg, Hans  gravl. 22 Okt 1999 I2288
147. Brøttingsvåg, Harald Oddvar  gravl. 11 Jul 1959 I2289
148. Brøttingsvåg, Solveig  gravl. 25 Okt 2006 I2290
149. Børøysund, Jakob Danielsen  gravl. 12 Feb 1884 I15021
150. Christophersen Parelius, Andreas  gravl. 7 okt 1827 I13374
151. Christophersen Øyen, Anders  gravl. 21 Jul 1813 I51740
152. Dahl, Else Marie  gravl. 13 Sep 2019 I22848
153. Danielsdatter, Anne Martha  gravl. 4 Mai 1939 I1750
154. Danielsen, Arne Kornelius  d. 23 Mar 1984 I16641
155. Danielsen, Daniel  d. 21 mai 2003 I17967
156. Danielsen Sæther, Paul Meier  gravl. 10 Mar 1970 I3533
157. Edvardsdatter Lervåg, Anette Kristine  gravl. 24 Mar 1904 I57006
158. Edvardsen Postholm, Ole Magnus  gravl. 5 des 1965 I16950
159. Eide, Harald Anton  gravl. 28 Sep 2001 I19326
160. Eide, Johan Laurits  gravl. 30 Des 1980 I21749
161. Eide, John Kristoffer  gravl. 31 Jul 2009 I19325
162. Eide, Jonny Synnøve  gravl. 4 Aug 2017 I19327
163. Eide, Karen Edit  gravl. 7 MAI 1999 I1999
164. Eide, Kim  d. 10 Mai 2011 I22860
165. Eide, Maren Johanne g. Jegtvik  gravl. 15 Feb 2012 I34708
166. Eide, Mary Konstanse  gravl. 17 Nov 1996 I2023
167. Eide, Ole Adolf  gravl. 22 Jul 2005 I1996
168. Eidsvaag, Andreas Gunerius  d. 4 Jul 1970 I496
169. Eidsvaag, Roy  gravl. 16 Jan 2019 I2006
170. Eidsvaag, Sigmund Halfdan  gravl. 22 Feb 2005 I23812
171. Eidsvåg, Anna Charlotte  gravl. 27 Jan 1920 I576
172. Eidsvåg, Arne Marius  d. 6 Des 1978 I15255
173. Eidsvåg, Arthur  gravl. 26 Jan 1979 I577
174. Eidsvåg, Einar Arvid  gravl. 12 Jan 1974 I578
175. Eidsvåg, Jenny Marie  gravl. 20 Jan 1898 I23819
176. Eidsvåg, Johan Arnold  gravl. 1941 I26766
177. Eidsvåg, Jon Alfred  gravl. 13 Jan 1978 I575
178. Eidsvåg, Jonny Edvarda  gravl. 7 Sep 2016 I802
179. Eidsvåg, Magnar Egil  gravl. 4 Feb 2009 I23085
180. Eidsvåg, Petter Leonard  gravl. 25 Nov 2003 I23813
181. Eidsvåg, Sigurd Bernhard  gravl. 26 Jun 1975 I2001
182. Eidsvåg, Sylvia  gravl. 18 Jun 1931 I2004
183. Eidsvåg, Tore Arnfinn  gravl. 31 Mar 1978 I23815
184. Eilertsdatter, Anna Ovedie  gravl. 14 okt 1967 I13265
185. Eilertsdatter, Berntine Jensine  gravl. 29 Jan 1985 I16951
186. Einvik, Stine Jørgine  d. 23 Jan 1975 I492
187. Ellevsdatter Glørstad, Anna Henriette  gravl. 22 Des 1973 I1726
188. Ellingsen Ulvan, Kristian  gravl. 10 Jun 1860 I49633
189. Elstad, Eva Karin  gravl. 8 Jan 2020 I22843
190. Elstad, Knut  gravl. 17 Feb 2011 I22847
191. Elven, Mary Johanne  gravl. 2 Feb 2024 I23712
192. Elven, Nikoline Marie  gravl. 1 Jul 2003 I17930
193. Endresen Sluppen, Hans  d. 16 Apr 1838 I62508
194. Enoksdatter Ansnes, Anna Eline  d. 27 Nov 1963 I24394
195. Enoksen Ansnes, Johan  gravl. 30 Des 1954 I5642
196. Enoksen Ansnes, Mekal Bernhard  gravl. 28 Mar 1963 I24393
197. Eriksdatter, Anna Jonetta  gravl. 11 okt 1868 I16072
198. Eriksdatter, Karen Elisabeth  gravl. 2 Nov 1910 I50516
199. Eriksdatter Kjevik, Andrea Birgitte  gravl. 12 Feb 1922 I2403
200. Eriksdatter Leikvam, Margrethe  gravl. 1 des 1770 I20145
201. Eriksdatter Leikvam, Marit  gravl. 18 Mai 1812 I20143
202. Eriksdatter Mastad, Berit  gravl. 17 mai 1767 I6105
203. Eriksdatter Mastad, Elen  d. 1789 I4748
204. Eriksdatter Strand, Anne Kjerstina/Kirstine  gravl. 6 Jul 1879 I43365
205. Eriksdatter Sørsæther, Berit Marie  gravl. 21 Aug 1881 I4637
206. Eriksen, Alette Dorthea  gravl. 28 Jul 1978 I20509
207. Eriksen, Anton Edvard  gravl. 28 Mar 1980 I21368
208. Eriksen, Arne Karsten  gravl. 12 Jul 2023 I21372
209. Eriksen, Dagfinn Gunnar  gravl. 1 Des 2023 I12486
210. Eriksen, Harald Alfred  gravl. 20 Apr 1963 I20510
211. Eriksen, Martin Lenard  gravl. 22 Jun 2011 I21370
212. Eriksen, Terje  gravl. 23 Des 2020 I23356
213. Eriksen (Johansen), Ole Andreas  gravl. 3 Aug 1888 I18048
214. Eriksen Aune, Johan Ludvik  gravl. 5 Sep 1951 I6303
215. Eriksen Bekkvik, Martin  gravl. 9 Mai 1879 I70926
216. Eriksen Brøttingsvåg, Hågen  gravl. 2 okt 1803 I6100
217. Eriksen Heggvika, Petter  d. 1806 I52873
218. Eriksen Leikvam, Ole  gravl. 26 Mar 1797 I20144
219. Eriksen Randen Einvik, Erik  gravl. 27 Jan 1882 I5968
220. Eriksen Strøm, Daniel  gravl. 23 Okt 1825 I13179
221. Eriksen Strøm, Sten Gerhardus  gravl. 20 Jan 1867 I13357
222. Erlandsen, Erling Ansgar  gravl. 31 Jan 2020 I4389
223. Estensdatter, Hansine  gravl. 21 Apr 1945 I8206
224. Estensdatter (Akset), Ingeborg  gravl. 19 Sep 1887 I6814
225. Estensdatter Stolsmo, Beret  gravl. 22 Jun 1834 I8685
226. Estensdatter Ulvåg, Rakel  gravl. 27 Mar 1815 I68386
227. Evensdatter, Anna Gjertine  gravl. 20 Mai 1914 I23631
228. Evensdatter Ansnes, Anne Pauline  gravl. 27 Jul 1939 I5322
229. Evensen, Isak  gravl. 03 mai1874 I30290
230. Evensen Hermanstad, Ole  gravl. 2 Feb 1951 I18125
231. Evensen Jektvik, Isak Rikard  gravl. 18 des 1978 I13246
232. f.Olsen, Hildur Marie  gravl. 11 Jan 2011 I35397
233. Fahlvik Strøm, Thora  gravl. 26 Jul 1988 I14425
234. Fillingsnes Holm, Frank Robert  gravl. 4 Feb 2016 I35528
235. Fjeldvær, Emelie  gravl. 4 Nov 2005 I18492
236. Fjeldvær, Halvard  gravl. 20 Aug 1968 I14432
237. Fjeldvær, Hanna Margrethe  d. 27 Okt 1906 I18489
238. Fjeldvær, Hermann Olaus  gravl. 3 Mar 1950 I18488
239. Fjeldvær, Johanna Mathea  gravl. 31 mai 1968 I18490
240. Fjeldvær, Karen Amalie  gravl. 30 Sep 2005 I3526
241. Fjeldvær, Karl Martin  gravl. 8 okt 2010 I14431
242. Fjeldvær, Rolf  d. 25 Aug 1919 I18493
243. Fjeldvær, Sivert  gravl. 12 Sep 1978 I14430
244. Forseth, Turid Irene  gravl. 22 Aug 2018 I45003
245. Fredriksen, Andreas  gravl. 21 Sep 1883 I2464
246. Fredriksen Oldervik, Bendik Mortinus  gravl. 4 Des 1913 I18294
247. Fredriksen Sandstad, Anders  gravl. 20 Nov 1831 I18285
248. Frengen, Turid Ursula  gravl. 7 Jan 2015 I28645
249. Furuvik, Johan Bernhard  d. 1 des 1994 I13080
250. g. Eidsvaag, Julie Marie  gravl. 13 Apr 1986 I23818
251. g. Lønseth, Ann Karin  gravl. 8 Feb 2012 I79529
252. Gabrielsdatter Gjevik, Sofie Alette  gravl. 22 Des 1972 I23104
253. Gabrielsdatter Mastad, Karen Elisabeth  gravl. 23 Nov 1950 I5641
254. Gabrielsdatter Røg Utset, Maria  gravl. 12 Mai 1813 I146
255. Gabrielsen Glørstad, Ole Johan  d. 24 Apr 1937 I604
256. Gabrielsen Jektvik, Anders Ingvard  gravl. 8 Sep 1983 I2992
257. Gabrielsen Mastad, Gabriel Mortinus  gravl. 11 Sep 1935 I5639
258. Gabrielsen Ulvåg, Alfred  gravl. 11 mai 1893 I23590
259. Gabrielsen Ulvåg, Ludvig  gravl. 19 Feb 1897 I23502
260. Gjevik, Alma Hansine  gravl. 25 Jan 1984 I1988
261. Gjevik, Arvid Jentoft  gravl. 10 Okt 1970 I1989
262. Gjevik, Bernt Ludvig  gravl. 31 Okt 1977 I12503
263. Gjevik, Gunvor Marie  gravl. 15 Jun 2001 I19820
264. Gjevik, Hilmar  gravl. 8 Mar 2002 I12495
265. Gjevik, Ingrid Ovedie  gravl. 2 Aug 1952 I2638
266. Gjevik, Lena Jensine  gravl. 14 Mar 1980 I12499
267. Gjevik, Lina Marie  gravl. 3 Sep 1982 I23107
268. Gjevik, Margit Johanne  gravl. 20 mai 1980 I19818
269. Gjevik, Nils Jonas  gravl. 4 Okt 2005 I34476
270. Gjevik, Nils Martin  gravl. 12 Sep 2012 I2639
271. Gjevik, Othelie Charlotte  gravl. 6 Jul 1999 I12502
272. Glørstad, Arne Olaf  gravl. 21 Feb 2020 I1992
273. Glørstad, Gustav Alfred  gravl. 5 Mai 1995 I601
274. Glørstad, Haldis Jenny  gravl. 8 Jun 1999 I1692
275. Glørstad, Heidi  gravl. 13 Feb 1982 I2771
276. Glørstad, Jarle Gustav  gravl. 22 Jul 2022 I24270
277. Glørstad, John Gabriel  gravl. 14 Jun 2002 I2605
278. Glørstad, Kolbjørn Arvid  gravl. 27 Jun 2014 I1942
279. Glørstad, Odd Sigve  gravl. 2 Mar 1993 I2666
280. Glørstad, Solveig Gunelie  gravl. 2 Nov 2022 I1939
281. Granlund, Gudrun  gravl. 9 Sep 1994 I11900
282. Grøntvedt, Oskar Hjalmar  gravl. 9 Nov 1979 I18499
283. Grøntvedt, Ove Martin  gravl. 30 Jan 1932 I18503
284. Grøntvedt, Ove Martin  gravl. 26 Apr 2013 I18506
285. Grøntvedt, Sivert Fjeldvær  gravl. 14 Feb 2003 I18502
286. Grøntvedt, Valdemar  gravl. 30 Jun 1989 I18509
287. Guldbrandsen, Edel Laila Charlotte  gravl. 19 Apr 1995 I23332
288. Gundersen Eggen, Håkon  gravl. 5 okt 1918 I7058
289. Guneriusdatter Børøsund, Inger Serina  gravl. 6 Jun 1881 I16963
290. Guttormsen, Hanna  d. 9 Jan 1963 I14108
291. Hafsmo, June  gravl. 8 Jan 2021 I54029
292. Haftorsen Hammeren, Even  gravl. 19 Mai 1888 I30287
293. Haltland, Elfrida Marie  gravl. 15 Feb 2005 I16557
294. Halvorsen Stormo, Hans  gravl. 8 Nov 1846 I50701
295. Hammer, Tor  gravl. 12 des 2014 I29418
296. Hammer, Unni  gravl. 16 Apr 2002 I29420
297. Hammerstad, Lina Jensine  gravl. 31 Mai 2005 I724
298. Hammerstad Glørstad, Ågot Lovise  gravl. 20 Okt 2017 I23216
299. Hanekamvik, Karen Maria  gravl. 15 Sep 1813 I67763
300. Hansdatter Brun, Anna Kathrina  gravl. 21 Jun 1863 I28677
301. Hansdatter Glørstad, Handine  gravl. 30 Okt 1971 I1723
302. Hansdatter Håvik, Anne  gravl. 14 Mai 1876 I40891
303. Hansdatter Kaldkløv, Elen Maria  gravl. 3 Apr 1791 I56936
304. Hansdatter Kaldkløv, Kornelia  gravl. 3 Apr 1791 I56937
305. Hansdatter Reksa, Olava  gravl. 14 Jun 1895 I3771
306. Hansdatter Strømsnes, Stine Kristine  gravl. 30 Des 1959 I23390
307. Hansdatter Svebak, Anna Margrethe  gravl. 25 Nov 1974 I24395
308. Hansdatter Svebak, Hanna  gravl. 15 Aug 1958 I24367
309. Hansen, Ellbjørg Mary g. Øyen  gravl. 16 Jan 2009 I2024
310. Hansen, Erling Hilmar  gravl. 5 Feb 2014 I1917
311. Hansen, Ingeborg Sofie  d. 25 Aug 1949 I24546
312. Hansen, Ingrid Marit  gravl. 2 Sep 2022 I47551
313. Hansen, Kristian Andreas  gravl. 21 Nov 1974 I1913
314. Hansen Eidsvåg, Hans Peter  gravl. 7 Des 1923 I485
315. Hansen Eidsvåg, Peter Andreas  gravl. 13 Des 1932 I488
316. Hansen Elven, Nils Kristinus  d. 9 Jan 1943 I21795
317. Hansen Kjølsø, Gustav Martin  gravl. 31 Aug 1973 I1816
318. Hansen Rasmussen Sørsæther, Broder Nikolai  gravl. 2 Feb 1871 I7248
319. Hansen Reksa, Jakob  gravl. 4 okt 1818 I50560
320. Hansen Reksen, Åge  gravl. 9 Mai 1893 I26143
321. Hansen Risvik, Isak Martin  gravl. 25 Aug 1960 I3938
322. Hansen Selvåg, Jens  gravl. 1 Sep 1867 I5462
323. Hansen Strand, Anders  gravl. 4 Aug 1878 I20091
324. Hanssen, Sverre Hedly  gravl. 6 Nov 1992 I25155
325. Hanssen Bernhoft Nordbotten, Hans Jakob  gravl. 21 Mai 1877 I4603
326. Hassel, Oliva  gravl. 3 Apr 1996 I13271
327. Hassel, Svein Bjørnar  gravl. 12 Mai 2010 I9937
328. Haugen, Anne Marie  gravl. 31 Aug 2022 I5548
329. Haugen, Emma Irene  d. 20 Sep 1945 I5539
330. Haugen, Gerd Henriette  gravl. 8 Mar 2024 I5551
331. Haugen, Hilmar Arvid  gravl. 05 des 1985 I5544
332. Haugen, Håkon Magne  d. 12 Apr 1976 I16700
333. Haugen, Ingrid Charlotte  gravl. 30 Mai 2012 I14393
334. Haugen, Kristine  gravl. 4 Jul 2023 I5549
335. Haugen, Mary Anette  gravl. 6 Apr 2018 I16685
336. Haugen, Ole Johan  gravl. 11 okt 2017 I47766
337. Heggvik, Iver  gravl. 18 Jul 1975 I7860
338. Heggvik, Jens Edvard  gravl. 22 Aug 1931 I20132
339. Henningsen Heggvik, Johannes  gravl. 2 Mar 1932 I20128
340. Henriksen Flor Ulvan, Jakob  gravl. 11 Okt 1824 I4953
341. Henriksen Haugen, Karl Alfred  gravl. 29 Jun 1979 I2107
342. Hermanstad, Bernhard Julius  gravl. 27 Apr 1994 I18132
343. Hermanstad, Jan Edgar  gravl. 22 Nov 2006 I23334
344. Hermanstad, Sigurd Ove  gravl. 12 Apr 2010 I14988
345. Hitterdal, Johan  gravl. 6 Mai 2009 I6905
346. Hjertaas, Helen Olivia  d. ca 2010 I22943
347. Hoff, Johan Martin  d. 17 Feb 2001 I21403
348. Hoff, Paul  gravl. 10 Feb 2010 I21405
349. Holmen, Mary Sofie  gravl. 10 Aug 2016 I4888
350. Holt, Anna Magdalena  gravl. 15 Jan 1943 I29670
351. Holt, Ole Severin  gravl. 30 Apr 1945 I29667
352. Hoset, Dagny  gravl. 20 Apr 1990 I22331
353. Ingbrigtsen Sauøy, Ingebrigt  gravl. 6 Apr 1860 I35322
354. Ingebrigtsdatter Vedøyaukan, Andrea Tobine  gravl. 2 des 1896 I17054
355. Ingebrigtsen, Inga Jensine  gravl. 7 Jan 1956 I4904
356. Ingebrigtsen, John Daniel  gravl. 18 Aug 1891 I45284
357. Ingebrigtsen Øyen, Jacob  gravl. 27 Mar 1815 I68443
358. Isaksdatter Ansnes, Elen  d. 5 Sep 1881 I4296
359. Isaksdatter Kvidal, Gjøren  d. 3 Jun 1874 I34564
360. Isaksdatter Strand, Kornelia  gravl. 22 Jan 1868 I19975
361. Isaksen, Even  gravl. 5 Mai 1920 I31307
362. Isaksen, Ole Edvard  gravl. 21 Sep 1973 I24376
363. Isaksen Stenkløv, Anton Edvard  gravl. 14 Des 1936 I8205
364. Isaksen Valen, Ole  gravl. 8 Apr 1915 I20969
365. Iversdatter, Anne Dorthea  gravl. 29 des 1961 I34442
366. Iversdatter Fjeldvær, Marit  gravl. 24 Okt 1875 I3894
367. Iversdatter Jensø, Ingeborg Anette  gravl. 21 mai 1871 I34411
368. Iversdatter Vedø, Johanna Oline  gravl. 29 Aug 1875 I21031
369. Iversen Eide, Astrid Johanne  gravl. 13 Nov 1992 I1904
370. Iversen Heggvik, Henning Oluf  gravl. 25 Okt 1954 I20126
371. Jacobsdatter Akset, Maren Anna Kristine  gravl. 14 Feb 1952 I6864
372. Jacobsen Akset, Jacob Christian  gravl. 11 Okt 1916 I6859
373. Jacobsen Akseth, Jens Kristian  gravl. 25 Jun 1957 I277
374. Jacobsen Øyen, Ole faglært finsmed  gravl. 31 Jul 1937 I1837
375. Jakobsdatter Eidsøy, Berit  gravl. 17 Mai 1865 I11987
376. Jakobsdatter Fillan, Ovedie Jørgine  gravl. 20 Apr 1931 I20978
377. Jakobsdatter Ingeborgviknes, Hanna Eline  gravl. 30 Sep 1927 I20991
378. Jakobsdatter Mastad, Johanna Kristine  gravl. 5 Jun 1928 I9518
379. Jakobsdatter Mastad, Marta Kirstine  gravl. 11 Jun 1938 I5325
380. Jakobsdatter Mellemsæther, Margrete  gravl. 7 Apr 1854 I5605
381. Jakobsdatter Nordsæther, Anna Karina  gravl. 12 Jan 1898 I572
382. Jakobsdatter Storvik, Lena  gravl. 08 okt 1983 I7152
383. Jakobsdatter Sørsæther, Andrea Kirstina  gravl. 19 Nov 1794 I50561
384. Jakobsdatter Vågan, Anna Jørgine  gravl. 18 Aug 1900 I6904
385. Jakobsen Fillan, Jakob Laurits  d. 31 Mar 1945 I20976
386. Jakobsen Fillan, Leif  gravl. 12 Feb 1943 I20979
387. Jakobsen Gjevik, Martinus  gravl. 25 Aug 1924 I23310
388. Jakobsen Sørsæther, Jens  gravl. 21 Sep 1810 I37671
389. Jegtvik, Einar Andreas Evensen  gravl. 28 Feb 1980 I34204
390. Jegtvik, Helge  d. 12 Apr 2006 I34208
391. Jektvik, Agnes Charlotte  d. 9 Aug 2005 I21254
392. Jektvik, Alfhild Gunda  gravl. 4 Okt 2023 I35488
393. Jektvik, Anbjørg Gerda  gravl. 1 Jun 2011 I34209
394. Jektvik, Erling Leonard  gravl. 2 Des 1983 I11789
395. Jektvik, Even  gravl. 15.11. 2002 I6351
396. Jektvik, Gerhard Alfred  gravl. 09 jul1976 I5677
397. Jektvik, Ingeborg Jørgine  gravl. 4 Apr 2003 I873
398. Jektvik, Ingemar Leonard  gravl. 13 Sep 2002 I11790
399. Jektvik, Inger Alvilde  gravl. 23 Jun 2006 I867
400. Jektvik, Jenny  gravl. 20 Apr 1940 I21256
401. Jektvik, Johan Kristian  gravl. 05 Okt 1992 I866
402. Jektvik, Kåre Leonhard  gravl. 7 Jun 2023 I34637
403. Jektvik, Signe Jensine  gravl. 23 Jun 1911 I23524
404. Jektvik, Trygve  gravl. 9 Mar 2004 I5336
405. Jektvik Hassel, Mari  gravl. 8 Jan 1983 I23069
406. Jensdatter, Anna Jensine  d. 7 Mar 1948 I7557
407. Jensdatter Akseth, Jenny Johanne  gravl. 6 Jul 1929 I279
408. Jensdatter Akseth, Nikoline Jakobine  gravl. 27 Jul 2007 I11613
409. Jensdatter Aune, Anne Catharina  gravl. 1 Aug 1930 I21711
410. Jensdatter Fjeldvær, Karen Anna  d. 14 Nov 1895 I16768
411. Jensdatter Herø, Karen Kristina  gravl. 26 Des 1841 I4304
412. Jensdatter Nesset, Johanna g. Tranvik  gravl. 7 Aug 1926 I163
413. Jensen, Idar Gunvald  gravl. 25 Aug 1995 I35103
414. Jensen, John Ludvig  gravl. 18 Aug 1962 I1982
415. Jensen, Mikael Kornelius  gravl. 29 Des 1883 I70606
416. Jensen Akset, Mathias  gravl. 16 Aug 1884 I6813
417. Jenssen, Kolbjørn Peder  gravl. 10 Okt 1991 I14513
418. Jenssen, Sverre  gravl. 9 Jun 2000 I20637
419. Jenssen Lønseth, Kåre  gravl. 8 Des 2006 I79528
420. Jensø, Anders Nilsen  gravl. 13 Okt 1946 I34417
421. Jensø, Bjarne Nordahl Nilsen  gravl. 11 Nov 1994 I34420
422. Jensø, Borghild Johanne  gravl. 19 Feb 1993 I34418
423. Jensø, Harald  gravl. 12 Jul 1995 I34432
424. Jensø, Iver Olaus  gravl. 5 Sep 1842 I34416
425. Joakimsdatter Henningsvik Øyen, Anna Jørgine  gravl. 30 Aug 1932 I18158
426. Joakimsen Henningsvik, Jakob Albert  d. 26 Jan 1961 I18157
427. Joakimsen Øyen, Ole Kristoffer  d. 12 Sep 1953 I18159
428. Jobotn, Arne  gravl. 15 Mai 1998 I14330
429. Jobotn, Iselin  gravl. 22 Jun 1984 I35062
430. Johannes Olsen Ingeborgvik, Jakob  gravl. 16 Nov 1870 I5604
431. Johannesdatter, Elen Martha  d. 20 Mar 1919 I24630
432. Johannesdatter, Ida Henriette  gravl. 8 Feb 1977 I742
433. Johannesdatter Ansnes, Ellen Berntine  gravl. 16 Sep 1972 I765
434. Johannesdatter Hammervik, Alida Henrikke gift Faber  gravl. 17 Nov 1981 I6898
435. Johannesdatter Haugen, Peternella  gravl. 2 Mai 1869 I44431
436. Johannesdatter Skaget, Lavina  gravl. 10 Jun 1878 I3924
437. Johannesen Mastadøy, Anton Laurits  gravl. 19 Aug 1967 I5522
438. Johannesen Næss, Johannes  gravl. Mai 1930 I733
439. Johannessen Bekvik, Johan Arnt  gravl. 9 Aug 1938 I5584
440. Johannessen Nesset, Othelie Hermine  gravl. 28 Aug 1998 I6508
441. Johansdatter, Julie Anna  gravl. 1 Feb 1937 I599
442. Johansdatter Eidsvåg, Anna Eline  gravl. 9 Des 1967 I493
443. Johansdatter Haranes, Ingunn Marie  d. 23 Des 1974 I18161
444. Johansdatter Herø, Ingeborg Eline  gravl. 24 Jan 1923 I4433
445. Johansdatter Melkvik, Hanna Margrethe  d. 8 Jan 1964 I7309
446. Johansdatter Mondahl Selvåg, Beret Marta  gravl. 9 Feb 1966 I3878
447. Johansdatter Oldervik, Elen Marie  d. 22 Nov 1987 I2399
448. Johansdatter Sørsæther, Olava Jakobine  gravl. 9 Mai 1970 I6475
449. Johansdatter Utseth, Kristine Karoline  gravl. 30 Mai 1991 I17320
450. Johansdatter Utseth, Olga Kristoffa  d. 13 Jan 2001 I17321
451. Johansdatter Utsetø, Jonetta  gravl. 18 Jun 1871 I11817
452. Johansen, Johan Oluf  gravl. 17 okt 1958 I2820
453. Johansen Bekvik, Nils  gravl. 13 Mai 1987 I20897
454. Johansen Glørstad, Karsten Margido  gravl. 4 Okt 1967 I1921
455. Johansen Mellemsæther, Paul  gravl. 6 Mai 1980 I8133
456. Johansen Stenkløv, Isak  d. 24 Jun 1853 I2705
457. Johansen Stenkløv, Ole  gravl. 7 Mai 1913 I9990
458. Johansen Strømsnes, Isak  gravl. 23 Aug 1985 I363
459. Johansen Ulvåg, Arne Margido  gravl. 5 Okt 1982 I5136
460. Johansen Utsetø, Kasper Olaus  gravl. 18 Mar 1832 I11851
461. Johnsdatter, Dorthea  gravl. 8 Jan 1892 I11449
462. Johnsdatter Eide, Ingeborg Johanna  gravl. 19 Okt 1933 I21751
463. Johnsdatter Fjeldvær, Berntine Margrete  gravl. 16 Jul 1973 I7887
464. Johnsdatter Ulvan, Beret Maria  gravl. 1 Jan 1781 I6537
465. Johnsdatter Ulvåg, Gjertina Kristina  gravl. 18 Jun 1871 I29959
466. Johnsen, Odd Egil  gravl. 12 Aug 2020 I22335
467. Johnsen, Oskar Edvard  d. 18 Apr 2008 I22334
468. Johnsen, Sevald  gravl. 21 Mai 1871 I37442
469. Johnsen Eide, Jens Ingvald  gravl. 25 Mar 1988 I21772
470. Johnsen Eide, Johan Bernhard  gravl. 2 Apr 1964 I2036
471. Johnsen Eide, John Kristian  gravl. 6 Jul 1968 I21766
472. Johnsen Reksen, Karl Johan  gravl. 28 Feb 1981 I3484
473. Johnsen Tranvik, Anders  gravl. 2 mai 1790 I5406
474. Jonassen Gjevik, Jakob Martin  d. 22 Mar 1945 I5330
475. Jonsdatter, Beret  gravl. 27 Jul 1783 I24538
476. Jonsen Fillan, Paul  gravl. 28 Okt 1896 I848
477. Jonsen Mastad, Anders  d. 24 Des 1869 I5612
478. Justsdatter Hjertø, Olise Gjertine  gravl. 26 Jul 1965 I50058
479. Jørgensen, Einer  gravl. 3 Apr 1736 I62206
480. Jørgensen Hitterdal, Nils Estensen  gravl. 1 Mai 1930 I48835
481. Jøssund, Ingrid Synnøve  gravl. 12 Feb 2020 I37509
482. Jøssund, Kjell Olav  gravl. 18 Feb 2004 I37508
483. Kaasbøll, Arne Guttorm  gravl. 1 Okt 1992 I21251
484. Kaasbøll, Henry Kristoffer  d. 10 Jul 1996 I5883
485. Kaasbøll, Karl Laurits  d. 29 Okt 1960 I5621
486. Kaasbøll, Margit Otelie  gravl. 14 Jun 1996 I21067
487. Karlsdatter Nordvik, Malene Berntine  gravl. 8 Okt 1872 I12972
488. Karstensdatter, Pauline Lavine  gravl. 12 Mai 1951 I14957
489. Kaspersdatter Eidsvåg, Maria Karoline  gravl. 6 Jul 1959 I476
490. Kaspersdatter Risvik, Lena Albertine  gravl. 24 Mai 1958 I23382
491. Kaspersen Storvik, Elias August  d. 10 Aug 1930 I7113
492. Kjevik, Ella Karin  gravl. 23 Jun 1987 I4697
493. Kjevik, Ludvig Kristian  gravl. 16 Aug 1988 I4885
494. Kjølsø, Frits  gravl. 22 Mai 2018 I4370
495. Kjølsø, Halfrid Alvilda  gravl. 23 Jul 1965 I1821
496. Kjølsø, Jenny Nikoline  gravl. 30 Des 1954 I2475
497. Kjønvik, Johannes  gravl. 25 Okt 2000 I14390
498. Kjønvik, Steffen Romario  gravl. 20 Mar 1998 I25163
499. Klausdatter, Karen Oline  gravl. 17 Des 1955 I23387
500. Klingenberg, Lars Alfred  gravl. 31 Jul 1997 I14058
501. Klingenberg Mellemsæther, Ole  gravl. 8 Aug 1916 I3541
502. Klingenberg Sæther, Ole  d. 13 Des 1918 I13779
503. Klubben, Thea Marine Elinusdatter  gravl. 3 Mai 1974 I24635
504. Knutsdatter, Malena  gravl. 17 Sep 1815 I45430
505. Knutsdatter Øyen, Astrid Agathe  d. 10 Okt 1966 I26487
506. Knutsdatter Heggen, Ragnhild Johanne  gravl. 14 Nov 1963 I801
507. Knutsdatter Jobotn, Maren Anna  d. 9 Des 1923 I7375
508. Knutsdatter Øyen, Anne Andrea  d. 16 Sep 2001 I6046
509. Knutsdatter Øyen, Klara Margot  d. 4 Mar 1990 I26490
510. Knutsen Eide, Ole  gravl. 15 Jun 1923 I21743
511. Knutsen Nordsæther, Hans  gravl. 30 mai 1802 I22183
512. Knutsen Strøm, Johan Aneus  gravl. 5 Des 1925 I5928
513. Knutsen Ulvåg, Kristen  gravl. 9 Aug 1868 I7144
514. Knutsen Øyen, Lars  gravl. 2 Aug 1989 I26489
515. Korneliusdatter Grefsnes, Lina Marie  gravl. 19 Jan 1946 I27134
516. Korneliusdatter Gåsvik, Anna  gravl. 5 Aug 1944 I2819
517. Kristensdatter Fillan, Lena  d. 10 Mai 1936 I7123
518. Kristensdatter Skaget, Justine Kristine  gravl. 20 Okt 1919 I20968
519. Kristensdatter Skaget, Olava  gravl. 22 Apr 1932 I2697
520. Kristensen (Fillan), Ole  gravl. 21 Des 1934 I20962
521. Kristensen Fillan, Anders  gravl. 10 Okt 1934 I3834
522. Kristensen Fillan, Anneus  gravl. 15 Aug 1936 I3638
523. Kristensen Oldervik, Kristen  gravl. 12 Des 1962 I24632
524. Kristensen Skaget, Hans  d. 16 Nov 1918 I3843
525. Kristensen Skaget, Kristen  gravl. 2 Jun 1872 I3902
526. Kristensen Skaget, Kristen  gravl. 16 Okt 1917 I24625
527. Kristensen Ulvær, Sten Nikolai  d. 19 Okt 1919 I22172
528. Kristiansdatter, Anne Martha  gravl. 27 Jan 1961 I5523
529. Kristiansdatter Fillan, Maren  gravl. 21 Feb 1779 I17999
530. Kristiansdatter Glørstad, Klara Alvilde  gravl. 29 Sep 2000 I1916
531. Kristiansdatter Kaldkløv, Gurina  gravl. 26 des 1793 I42708
532. Kristiansdatter Kaldkløv, Karen  gravl. 4 des 1791 I56935
533. Kristiansdatter Sæther, Anna Charlotte  gravl. 27 Okt 1987 I5216
534. Kristiansen, Arvid Edevard  gravl. 11 Mai 1979 I13795
535. Kristiansen, Konrad Martin  gravl. 16 Jun 1956 I799
536. Kristiansen, Sverre Magnar  gravl. 23 Mar 1990 I35398
537. Kristiansen Fillan, Lars  gravl. 21 Feb 1779 I17998
538. Kristiansen Fillan, Lars  gravl. 31 okt 1784 I18001
539. Kristiansen Glørstad, Ole  gravl. 13 Nov 1992 I1902
540. Kristoffersdatter, Kristine Pauline  gravl. 1 Jul 1924 I23639
541. Kristoffersdatter, Stina Ovedie  gravl. 12 Aug 1849 I2037
542. Kristoffersdatter Fillan, Elen  gravl. 3 Sep 1769 I18361
543. Kristoffersdatter Sandvik, Anna Johanne  gravl. 23 Nov 1979 I5875
544. Kristoffersdatter Sandvik, Ellen Sofie  gravl. 23 des 1986 I22338
545. Kristoffersen, Alf  gravl. 2 Feb 1999 I13266
546. Kristoffersen, Arthur Edvard  gravl. 17 Okt 1936 I23645
547. Kristoffersen, Erling  gravl. 19 Jun 1992 I6892
548. Kristoffersen, Ester Johanne  gravl. 04.01. 2002 I13267
549. Kristoffersen, Inger Lisa  d. 4 Jul 2016 I23026
550. Kristoffersen, Johan Severin  gravl. 27 Jun 1980 I23644
551. Kristoffersen, Kristoffer Leonard  gravl. 15 Jan 1997 I13268
552. Kristoffersen, Laurits Kristian  gravl. 6 Jun 1941 I5537
553. Kristoffersen, Leif Ingvard  gravl. 29 Apr 1961 I13252
554. Kristoffersen, Ole  gravl. 5 okt 2001 I12164
555. Kristoffersen, Pauline Sofie  gravl. 2 Mai 2003 I22974
556. Kristoffersen, Petter  gravl. 3 Jan 1930 I22971
557. Kristoffersen, Rolf  gravl. 3 Jan 1992 I13270
558. Kristoffersen, Thomas Kristian  gravl. 21 Apr 1980 I5158
559. Kristoffersen Fætten, Anton Edvard  gravl. 30 Des 1944 I23641
560. Kristoffersen Gjevik, Kristoffer  gravl. 12 Jul 1941 I6908
561. Kristoffersen Myhren, Kristoffer Olaus  gravl. 17 Nov 1988 I4982
562. Kristoffersen Myren, Ludvig  d. 2 Feb 1949 I13263
563. Kristoffersen Parelius, Kristoffer Olaus  gravl. 21 Aug 1913 I6141
564. Kristoffersen Strømsnes, Sigfrid Ovedie  gravl. 6 Sep 2002 I23651
565. Kuvåssæther, Magnhild Asbjørg  gravl. 26 Okt 2018 I1994
566. Kvalvik, Asmund  d. 20 Jul 1973 I17400
567. Kvalvik, Olaf  d. 24 Jan 1966 I17399
568. Kvam, Ole Kristian  gravl. 19 mai 2006 I19598
569. Kvernberg, Olaf  gravl. 23 Mar 1984 I23060
570. Landhaug, Olaf Kristian  gravl. 3 Jul 2019 I37483
571. Langtind, Kristine Otelie  gravl. 1 Nov 2002 I7861
572. Larsdatter, Elen  gravl. 10 Sep 1910 I4864
573. Larsdatter, Larsine Kristine  d. 16 Des 1937 I34450
574. Larsdatter Akset, Lena  d. 20 Jul 1866 I7004
575. Larsdatter Børø, Maria  d. 6 Nov 1881 I7456
576. Larsdatter Fillan, Maria  gravl. 29 Apr 1877 I18303
577. Larsdatter Klingenberg, Gjertrud Catharina  gravl. 13 Jul 1895 I8746
578. Larsdatter Langfjæra, Jensine Lavine  gravl. 9 Jun 1923 I15321
579. Larsdatter Sæther, Petronelle Margrete  gravl. 12 Jun 1900 I3546
580. Larsdatter Øyabakken, Hanna  d. 12 Apr 1977 I2487
581. Larsen, Birger Andreas  gravl. 26 Jan 2001 I2489
582. Larsen, Johan Oluf  gravl. 18 Jan 1940 I107
583. Larsen, Lilly Alise  gravl. 4 Aug 2000 I4395
584. Larsen, Maren Johanne  gravl. 4 Nov 2021 I16482
585. Larsen, Olaf Bernhard  gravl. 22 Feb 1947 I108
586. Larsen Budal, Lars  gravl. 18 Jun 1871 I18301
587. Larsen Gjevik, Ole  gravl. 21 Mai 1870 I3077
588. Larsen Klingenberg, Ole  gravl. 31 Mai 1830 I8743
589. Larsen Mastad, Andreas  d. 31 Mar 1903 I5315
590. Larsen Mellemsæther, Johan Henrik  gravl. 25 Aug 1960 I3548
591. Larsen Mellemsæther, Lars  gravl. 8 Mai 1919 I7090
592. Larsen Skjærbusdal, Johannes  gravl. 24 Nov 1930 I5526
593. Larsen Sæther, Daniel Olaus  gravl. 2 Apr 1943 I3528
594. Larsen Tranvik, Anton Laurits  gravl. 27 Mai 1866 I168
595. Larsen Tranvik, Arnt  gravl. 7 Jul 1945 I8147
596. Larsen Ulvær, Ludvig Bernhard  gravl. 27 Jul 1934 I14977
597. Larsen Øyen, Ingebrigt  d. 8 Jun 1802 I45373
598. Larsen Øyen, Kristian  gravl. 12 Mai 1813 I17996
599. Lauritsdatter, Lina Berntina  d. 5 Des 1883 I16208
600. Lauritsdatter Kristoffersen, Lina  gravl. 28 Jul 1965 I13247
601. Lauritsdatter Mastad, Elen Regine  gravl. 14 Apr 1950 I5425
602. Lauritsdatter Mastad, Lina Andrea  gravl. 8 Feb 1964 I5424
603. Lauritsdatter Mastad, Marie Jensine  d. 19 Jan 1977 I5426
604. Lauritsdatter Sæther, Laura Olava  gravl. 14 Jan 1884 I50559
605. Lauritsdatter Sørsæter, Andrea Bergitte  gravl. 6 Jun 1883 I5225
606. Lauritsdatter Sørsæther, Henrikke  gravl. 29 mai 1862 I48904
607. Lauritsen, Johan Kornelius  d. 9 Des 1883 I16209
608. Lauritsen, Johan Ludvig  gravl. 4 Mai 1935 I34443
609. Lauritsen Ansnes, Jens Olaf  gravl. 25 Mai 1942 I5624
610. Lauritsen Sørsæther, Jakob Nikolai  gravl. Jul 1874 I50558
611. Leikvam, Paula Indianne  gravl. 29 des 2016 I19146
612. Leirvik, Solveig  gravl. 16 Jan 1998 I14640
613. Lervik, Alf Magne  gravl. 26 Jul 2018 I47550
614. Lervik, Anne Martha  gravl. 28 Sep 1999 I16637
615. Lervik, Jenny Johanne  gravl. 30 Des 2008 I6873
616. Lervåg, Andre  gravl. 19 Des 1995 I63335
617. Lervåg, Anna  gravl. 29 Mar 2010 I21245
618. Lervåg, Arne Ingvald  gravl. 18 Jan 1985 I14117
619. Lervåg, Arvid Olaus  gravl. 13 Apr 1983 I26709
620. Lervåg, Gudrun  gravl. 15 Des 2006 I26708
621. Lervåg, Hulda Marie  gravl. 18 Aug 1995 I9224
622. Lervåg, Johan Henry  gravl. 11 Feb 1982 I14120
623. Lervåg, Johan Martin  gravl. 24 Apr 1968 I14116
624. Lervåg, Ottar Johannes  gravl. 28 Jun 2002 I26707
625. Lervåg, Thoralf Marius  gravl. 4 Jun 1993 I14119
626. Lind Jakobsen Øyen, Knut  gravl. 19 Jun 1933 I18113
627. Lind Storvik, Jakob  gravl. 3 Des 2004 I26562
628. Lossius, Ingolf Kyrre  gravl. 4 Jan 2012 I19479
629. Ludvigsdatter Hammerstad, Ingeborg Jørgine  gravl. 13 Des 1966 I1819
630. Ludvigsdatter Hansen, Franciska Dagmar  gravl. okt 1879 I50982
631. Ludvigsen Jektvik, Hans Edvard  gravl. 21 Nov 1962 I12504
632. Lyngvær, Arnt Mathæus  d. 8 Sep 1981 I23326
633. Løvås, Elin Kristine  gravl. 02.06. 1992 I14331
634. Magnusdatter, Josefine Marie  gravl. 1 Aug 1875 I23703
635. Markusdatter Tørvik, Marie Regine  gravl. 3 Aug 1981 I3779
636. Markussen Strømsnes, Johan Petter  d. 7 Okt 1960 I2400
637. Martinsdatter Risvik, Magda Bergljot  gravl. 7 Mar 1970 I21047
638. Martinsdatter Sandåsen, Ida Amalie g. Gjevik  gravl. 1 Okt 1980 I1967
639. Martinsen, Agnes Ovedie  gravl. 29 Apr 2003 I21595
640. Martinsen, Erling Svebak  gravl. 20 Jul 2010 I2239
641. Martinsen, Olaus Laurits  gravl. 20 mai 1968 I24359
642. Martinsen, Signy Jorun f. Hansen  gravl. 27 Sep 2019 I2025
643. Martinsen Gjevik, John Martin  gravl. 13 Apr 1955 I5331
644. Martinsen Lervåg, Magnar  gravl. 6 Jan 1970 I26712
645. Martinsen Pulk, Ole Anders  d. 6 Jul 1993 I24163
646. Martinsen Sandåsen, Anton Edvard  gravl. 11 Jan 1980 I1965
647. Martinsen Sandåsen, Arvid Edvind  gravl. 10 Des 1945 I769
648. Martinsen Slåttavik, Hans Anton  gravl. 14.06. 1972 I767
649. Mastad, Hanna Gurine  gravl. 30 Jan 1997 I5876
650. Mastadøy, Hermand Konrad  gravl. 11 Apr 1986 I6844
651. Mastadøy, Hjalmar Leinhardt  gravl. 17 Feb 1922 I5557
652. Mastadøy, Inga Eline  gravl. 22 Apr 1986 I5528
653. Mathiasdatter, Karen  gravl. 8 mai 1806 I28993
654. Meland, Ivar Olav  gravl. 7 Sep 1970 I62029
655. Melandsø, Harald Sigurd  gravl. 1 Jun 1987 I21184
656. Melkiorsdatter Riiber, Melvine Amalia  gravl. 30 Mar 1918 I1730
657. Melkvik, Lars Olsen Sørkvammen  d. 1870 I14923
658. Mellemsæther, Georg  gravl. 23 Mar 2018 I17324
659. Mellemsæther, Harald  d. 23 Mar 2008 I5880
660. Mellemsæther, Hillbjørg Helene  gravl. 23 Aug 1977 I19827
661. Mellemsæther, Johan Martin  gravl. 6 Jun 1987 I9049
662. Mellemsæther, Jørgen Gustav  gravl. 17 Aug 1973 I5091
663. Mellemsæther, Jørgen Gustav  gravl. 23 Feb 2017 I20431
664. Mellemsæther, Kåre Olaus  gravl. 4 Feb 2000 I34957
665. Mellemsæther, Lars Andreas  gravl. 16 Jul 1971 I3788
666. Mellemsæther, Marie  d. 25 Jan 2014 I5546
667. Mellemsæther, Mary Johanne  gravl. 27 Okt 1989 I8132
668. Mellemsæther, Ole Marius  gravl. 26 Nov 2004 I20900
669. Mellemsæther, Oskar  gravl. 19 Sep 1973 I3787
670. Mellemæther, Rudolf Martin  gravl. 11 Sep 1957 I9118
671. Michelsdatter Ulvnes, Christiana  gravl. 27 Sep 1863 I40194
672. Mikalsen, Andreas Edvard  gravl. 12 Aug 1966 I35050
673. Mikalsen, Mikal  gravl. 20.06. 1985 I35186
674. Mikkelsdatter, Anna Dorthea  gravl. 14 Feb 1933 I23423
675. Mikkelsdatter, Martha Edrikke  gravl. 12 Des 1929 I31306
676. Moen, Charlotte Ovedie  gravl. 28 Apr 1989 I2287
677. Moen, Martin Konrad  gravl. 6 Mai 1982 I2286
678. Molde, Olava Margrethe  d. 15 Jun 1850 I27732
679. Morsund, Arnvid  gravl. 24 Feb 2017 I37857
680. Morsund, Bjørn Inge  gravl. 23 Jun 1997 I37861
681. Mortensdatter, Malena  gravl. 4 Jun 1781 I2980
682. Mortensen, Ove Helmer (Hilmar)  gravl. 28 mai 1849 I26991
683. Mortensen Reksen, Johan Sverdrup  gravl. 2 Okt 1971 I17559
684. Mortensvik, Emil Leonard  gravl. 14 Mai 2008 I34376
685. Mortensvik, Ingeborg Laureen  gravl. 15 Sep 2010 I34383
686. Mortinussen, Kristian Martin  d. 24 Jun 1927 I495
687. Myhren, Kjell Harald  gravl. 11 Nov 2015 I75991
688. Myhren, Rolf  gravl. 3 Jun 2019 I75992
689. Møller, Margrete Maria  gravl. 17 Feb 1793 I23409
690. Nergård, Jens Karl  gravl. 11 Aug 2010 I6886
691. Nesset, Arne Martin  gravl. 4 Jan 2013 I19244
692. Nesset, Brit  gravl. 22 Nov 1974 I8299
693. Nielsen Kjevik, Ole  gravl. 28 Sep 1879 I4636
694. Nielsen Wold Ulvan, Gjert Laurits  d. 20 Jan 1860 I10101
695. Nikolaisdatter, Johanna Otilie  gravl. 3 Jun 1877 I63368
696. Nilsberg, Helge  gravl. 10 Apr 2013 I34428
697. Nilsdatter Akseth, Julie  gravl. 19 Jun 1974 I278
698. Nilsdatter Bottenvik, Stina Johanna  gravl. 22 Des 1883 I77910
699. Nilsdatter Elven, Hilda Ovedie  gravl. 7 Apr 1978 I23481
700. Nilsdatter Elven, Sessi Pauline  d. 16 Des 1988 I23484
701. Nilsdatter Mastad, Beret  gravl. 1778 I4754
702. Nilsdatter Mastad, Bergitte Marie  gravl. 19 Sep 1964 I5396
703. Nilsdatter Mastad, Sara Jørgine  gravl. 16 Aug 1937 I5393
704. Nilsdatter Sørsæther, Sara Kristine  gravl. 9 Sep 1949 I3466
705. Nilsdatter Tranvik, Klara  gravl. 24 Aug 1783 I55548
706. Nilsdatter Ulvan, Sara Kjerstina  gravl. 3 Jan 1819 I10260
707. Nilsdatter Ulvåg, Ingeborg  gravl. 16 Jul 1826 I7000
708. Nilsen, Amund Marius  gravl. 25 Mai 2016 I3538
709. Nilsen, Anna Krisrtine  gravl. 13 Nov 1942 I61023
710. Nilsen, Bjarne Nelius  gravl. 2 Mar 2001 I17928
711. Nilsen, Borghild Margith  gravl. 6 Jun 1994 I7082
712. Nilsen, Jenny Ingeborg  gravl. 15 Feb 2013 I22135
713. Nilsen, Olga Amalie  d. 11 Nov 2014 I7085
714. Nilsen, Oskar Karles  gravl. 6 Mai 1964 I2015
715. Nilsen Akset, Andreas Martinus  gravl. 26 Mai 1962 I5310
716. Nilsen Akset, Ole  gravl. 30 mai 1802 I2565
717. Nilsen Elven, Hans Olbert  gravl. 10 Okt 1989 I23480
718. Nilsen Elven, Johan Ingvald  d. 22 Des 1985 I23486
719. Nilsen Gjevik, Jonas  d. 8 okt 1901 I20854
720. Nilsen Gjevik, Nils Olaus  gravl. 31 Jan 1968 I7098
721. Nilsen Gjevik, Ole  gravl. 21 Jan 1969 I1968
722. Nilsen Mastad, Nils Ingvald  gravl. 11 Apr 1979 I5327
723. Nilsen Oldervik, Johan  gravl. 21 Okt 1810 I29788
724. Nilsen Rønning, Anton Mortinus  gravl. 4 Mai 1847 I43005
725. Nilsen Selvaag, John Edvard  gravl. 3 mai 1967 I4878
726. Nilsen Skaget, Kristian Edvard  d. 25 Des 1920 I24628
727. Nilsen Tranvik, Arnt  gravl. 25 Mar 1792 I18377
728. Norbotten, Karl Henry  gravl. 31 Jul 2009 I16556
729. Nordbotn, Karsten Bernhof  gravl. 3 Feb 2023 I9031
730. Nordbotn, Tove  gravl. 28 Okt 2020 I7854
731. Nordbotten, Bjørg Mathilde  gravl. 12 Okt 2016 I21644
732. Næss, Johanna Oline  gravl. 15 Jun 1978 I10652
733. Olausdatter, Oline Dorthea  gravl. 6 Aug 1940 I6879
734. Olausdatter Brøttingsvåg, Elen  gravl. 12 Feb 1882 I6854
735. Olausdatter Brøttingsvåg, Karen Oline  d. 9 Jul 1969 I6828
736. Olausdatter Eidsvåg, Anna Sofie  gravl. 31 Jul 1973 I798
737. Olausdatter Eidsvåg, Ovedie Pauline  gravl. 12 Des 1974 I796
738. Olausdatter Kåsbøll, Marie Sophie  gravl. 1925 I5147
739. Olausdatter Kåsbøll, Olava Margrethe  gravl. 14 Mar 1966 I24906
740. Olausdatter Tangvik, Alise Berntine  gravl. 18 Jun 1994 I6357
741. Olausen Brøttingsvåg, Ole Martin  gravl. 1 Des 1965 I5428
742. Olausen Eidsvåg, Andreas  gravl. 29 Jan 1900 I48136
743. Olausen Eidsvåg, Kristian Edvard  gravl. 24 Okt 1949 I800
744. Olausen Venaas, Anton  gravl. 24 Jul 1870 I10562
745. Olausen Værnes, Nils Olaus  gravl. 17 Jun 1986 I24458
746. Olaussen, Asbjørn  gravl. 10 Okt 2008 I45004
747. Olaussen Mellemsæther, Ole Andreas  gravl. 1 Nov 1926 I5146
748. Olaussen Værnes, Hans Kornelius  gravl. 27 Aug 1946 I3496
749. Oldervik, Johan Edvin  gravl. 14 Feb 2001 I4583
750. Oldervik, Jostein  gravl. 2 Jun 1988 I21074
751. Oldervik, Magda  gravl. 15 Aug 2002 I24634
752. Oliversen Tuvik Skaget, John Ludvik  gravl. 19 Jul 1937 I7176
753. Olsdatter, Hilma Josefine  d. 25 Feb 1971 I1361
754. Olsdatter, Justine Oline  gravl. 4 Jul 1974 I5159
755. Olsdatter, Olga Elvine  gravl. 28 Apr 1989 I12287
756. Olsdatter Ansnesmyr, Helena  gravl. 29 Mai 1871 I67916
757. Olsdatter Auknes, Eline Berntine g. Vågan  gravl. 19 Mai 1958 I5959
758. Olsdatter Balsnes, Gunhild  gravl. 17 Apr 1786 I8953
759. Olsdatter Hanekamvik, Anne Maria  gravl. 18 Okt 1812 I67047
760. Olsdatter Helland, Marit  gravl. 19 Mai 1883 I12107
761. Olsdatter Herø, Hanna Berntine  gravl. 4 okt 1971 I21593
762. Olsdatter Hjelle, Marit  gravl. 8 Apr 1899 I6165
763. Olsdatter Ingeborgvik, Jørgine Margrete  gravl. 20 Aug 1932 I20127
764. Olsdatter Kjevik, Lena Jensine  gravl. 10 Jun 1878 I20658
765. Olsdatter Kjevik Ingeborgvik, Martha  gravl. 1 Okt 1924 I4634
766. Olsdatter Skreddervik, Kristina Serine  gravl. 27 Jul 1935 I3356
767. Olsdatter Stenkløv, Anna Jørgine  gravl. 13 Jan 1942 I3639
768. Olsdatter Stenkløv, Ingeborg Johanna  gravl. 29 Aug 1902 I9994
769. Olsdatter Stokkvik, Ovedie Konstanse  gravl. 17 Jul 1978 I15254
770. Olsdatter Strand, Kristine  gravl. 11 Jun 1880 I19991
771. Olsdatter Vedø, Marit  gravl. 10 Mai 1866 I14938
772. Olsen, Alfred Laurits  d. 10 Feb 1963 I4262
773. Olsen, Anna Alvilde  gravl. 5 Jun 1997 I18104
774. Olsen, Arthur Magnar  gravl. 11 Sep 1986 I6915
775. Olsen, Borghild Marie  gravl. 26 Okt 2002 I4990
776. Olsen, Hjalmar  gravl. 05.07. 1995 I34600
777. Olsen, Ingeborg Berntine  gravl. 11 Jan 2000 I35521
778. Olsen, Judith Othelie  d. 8 Apr 2010 I6950
779. Olsen, Kristian Martin  gravl. 3 Feb 1965 I766
780. Olsen, Mary  gravl. 3 Jun 2022 I20430
781. Olsen, Oddvar Matheus  gravl. 23 Mar 1987 I6874
782. Olsen, Olga Adelaide  gravl. 24 Jul 2001 I35265
783. Olsen (Herø), Ole Andreas  gravl. 29 Okt 1976 I35718
784. Olsen Akset, Kristoffer  gravl. 25 Nov 1810 I46995
785. Olsen Bekvik (Berget), Peder  gravl. 8 Jun 1873 I700
786. Olsen Bottenvig, Peder  gravl. 11 Jun 1876 I14947
787. Olsen Brøttingsvåg, Leif Artur  gravl. 6 Mar 1998 I5430
788. Olsen Brøttingsvåg, Olaus  gravl. 17 Nov 1928 I5429
789. Olsen Brøttingsvåg, Olaus  gravl. 29 Nov 1912 I5756
790. Olsen Eide, Aksel  gravl. 11 Sep 1957 I1997
791. Olsen Eide, Jens Ludvik  gravl. 9 Aug 1973 I621
792. Olsen Fillan, Kristian Alfred  gravl. 12 Des 1941 I21015
793. Olsen Glørstad, Johan Gabriel  gravl. 8 Feb 1957 I600
794. Olsen Glørstad, Ola Ole Edvard  gravl. 14 Mar 1959 I1737
795. Olsen Glørstad, Oluf Gunerius  gravl. 1967 I1736
796. Olsen Hanekamvik, Benjamin  gravl. 11 Apr 1814 I59864
797. Olsen Hermanstad, Edvart Sigurd  gravl. 2 Apr 1982 I14982
798. Olsen Herøya, Ole  gravl. 29 Apr 1804 I42722
799. Olsen Kjevik, Rasmus  gravl. 2 Jun 1872 I4681
800. Olsen Klingenberg, Erik  gravl. 11 Jun 1810 I18417
801. Olsen Klingenberg, Erik Andreas  gravl. 19 Jul 1807 I59611
802. Olsen Kvale Asplien, Ole  gravl. 1 Apr 1872 I42549
803. Olsen Lervik, Kristen  gravl. 31 Mai 1789 I11386
804. Olsen Olsvik, Hans  gravl. 15 Mai 1815 I67762
805. Olsen Sandvik, Anton Julius  gravl. 24 Jun 1971 I23864
806. Olsen Sandåsen, Ole  gravl. 12 Jan 1785 I2570
807. Olsen Tranvik, Amund  gravl. 28 Apr 1867 I9105
808. Olsen Ulvåg, Gabriel Olaus  gravl. 1 Jul 1932 I19977
809. Olsen Vedø, Knut  gravl. 6 Jun 1870 I7457
810. Olufsdatter Vågan, Ingeborg Johanne  gravl. 4 okt 1977 I5957
811. Ottosen Stub, Fredrik  gravl. 21 Jun 1851 I19500
812. Parelius, Margrete Marie  gravl. 5 Aug 1810 I23415
813. Paulsdatter Kaald, Anna Jonette  gravl. 25 Feb 1847 I16540
814. Paulsdatter Kaald, Pauline Villadine  gravl. 2 Jun 1879 I18540
815. Paulsdatter Vavik, Martine Emilie Julianna  gravl. 9 Jul 1973 I11461
816. Paulsen (Kirksæter) Balsnes, Ole  gravl. 29 Aug 1858 I42142
817. Paulsen Fillan, Ole  d. 2 Nov 1910 I34861
818. Paulsen Kaald, Carl Martin  gravl. 10 Mar 1899 I18542
819. Pedersdatter Blomli, Marie Kristine  gravl. 27 Nov 1972 I730
820. Pedersdatter Henningsvik, Oline Jørgine  gravl. 3 mai 1874 I44
821. Pedersdatter Henningsvik, Trine Marie  gravl. 5 Sep 1895 I23036
822. Pedersdatter Strand, Ingeborg  gravl. 17 Apr 1870 I14953
823. Pedersdatter Udseth, Ingeborg  gravl. 23 Des 1916 I25144
824. Pedersen Bottenvik, Ole  gravl. 27 Des 1822 I15836
825. Pedersen Utsetø, Jon  gravl. 5 Apr 1767 I4917
826. Pehrson, Anders  d. 10 Feb 1859 I1752
827. Petersdatter Klubben, Karen  gravl. 20 Des 1940 I63126
828. Petersdatter Mastad, Karen Anna  gravl. 7 Aug 1923 I5657
829. Petersen Eidsvaag, Karl Harald  gravl. 5 Jul 1929 I2419
830. Pettersdatter, Ingeborg  gravl. 17 Apr 1928 I23871
831. Pettersdatter Kjønvik, Inga Amalie  d. 28 Aug 1972 I5153
832. Pettersen, Annie Oline  gravl. 26 Sep 1994 I84027
833. Postholm, Johanna Elfrida  gravl. 8 Feb 2013 I16954
834. Postholm, Martin  gravl. 4 Nov 1931 I16956
835. Postholm, Ole Bernhard  gravl. 30 Nov 2003 I16947
836. Postholm, Ragna Ovedie  gravl. 5 Mai 2000 I16953
837. Rabben, Randi  d. 24 Des 2005 I18510
838. Ranheim, Ole Johan  gravl. 3 Jun 2000 I22196
839. Rask, Olav Arnfinn  gravl. 2 Mar 2022 I22978
840. Rask, Oskar Hartvik  gravl. 13 Apr 1989 I22977
841. Rask, Simen Andre  gravl. 24 Mar 2020 I2671
842. Rasmusdatter Mellomsæter, Marit  gravl. 6 Jan 1779 I17989
843. Rasmusdatter Sandvik, Anne Kirstina  gravl. 9 Des 1918 I5421
844. Rasmusdatter Sandvik, Jensine Albertine  gravl. 25 Mar 1965 I23273
845. Rasmusdatter Skjærbusdal, Johanne Marie  gravl. 26 Sep 1964 I9837
846. Rasmussen Hanekamvik, Ole  gravl. 7 Jun 1801 I28839
847. Rasmussen Kvale (Nesset) Selvåg, Ole  gravl. 5 Sep 1852 I7225
848. Rasmussen Udseth, Rikard  gravl. 25 Jun 1848 I4881
849. Reksen, Kåre Johan  gravl. 25 Jul 1989 I7318
850. Reksen, Olaus  gravl. 23 Nov 1992 I7317
851. Risan, Olianna g. Aksetøy  gravl. 27 Jan 1973 I18059
852. Risvik, Alfred Marius  gravl. 31 Okt 1990 I23388
853. Risvik, Petter Hagbart  gravl. 5 Apr 2013 I23391
854. Rogne, Emmy Claudine  gravl. 17 Apr 1973 I23719
855. Rogne, Harald Arnfinn  gravl. 17 Mar 2021 I653
856. Rogne, Karl Brungot  gravl. 2 Nov 1994 I647
857. Rolfsdatter, Lovise (Louise) Margrethe  gravl. 20 Jun 1875 I9817
858. Rolfsen Børøsund, Andreas Martinus  gravl. 4 Sep 1870 I8270
859. Rolfsen Børøsund, Sivert  gravl. 22 Jun 1834 I9468
860. Rotnes, Magnar Kristian  gravl. 10 Des 1984 I27162
861. Røhmyr, Mary  gravl. 14 Sep 1999 I14514
862. Røstvik, Fanny Alvilde  gravl. 20 Des 1956 I7128
863. Røstvik, John  gravl. 27 Feb 2013 I7142
864. Røstvik, Johnny Othelie  gravl. 28 Apr 1970 I7132
865. Røstvik, Karen  gravl. 3 Feb 2021 I7141
866. Røstvik, Magda Sofie  gravl. 23 Apr 1982 I7131
867. Røstvik, Odin Marius  gravl. 26 Aug 1991 I7133
868. Røvik, Stina  d. 8 Mai 1948 I3790
869. Sandstad, Ronald Olaf  gravl. 27 Aug 1993 I61535
870. Sandvik, Erling  gravl. 24 Jul 1919 I43773
871. Sandvik, Hans Kristoffer  gravl. 3 Jul 2015 I23281
872. Sandvik, Kristian Sigurd  gravl. 6 Mar 1984 I23275
873. Sandvik, Kristoffer  gravl. 2 Des 1981 I34419
874. Sandvik, Stina Henrikke  gravl. 6 Nov 1938 I23276
875. Sandås, Halvdan Bjarne  gravl. 02 des 2008 I2521
876. Sandås, Jenny Johanne  gravl. 7 Sep 1973 I770
877. Sannes, Inger  gravl. 29 okt 2004 I19556
878. Schanche, Andreas  gravl. 5 Mar 1775 I23156
879. Schanche, Kristoffer Ludvik  d. 24 Nov 2002 I7488
880. Selvåg, Agnes Marie  gravl. 2 Mai 1997 I5221
881. Selvåg, Asbjørg  gravl. 14 Nov 1991 I5224
882. Selvåg, Hilda Julie  gravl. 24 mai 1986 I4971
883. Selvåg, Nils Andreas  gravl. 29 Mai 1962 I5218
884. Severeide, Bergith/Birgit  gravl. 25 Feb 2016 I9444
885. Sivertsen, Helga Mathilde  d. 17 Apr 1977 I1447
886. Sivertsen, Lars  gravl. 25 Des 1831 I26781
887. Sivertsen Fjeldvær, Anton  gravl. 8 Jun 1976 I14429
888. Sivertsen Halsen Lervåg, Ingebrigt Mathias  gravl. 24 Feb 1890 I45283
889. Sivertsvik, Mary Amalie  gravl. 11 Mai 1995 I35308
890. Skagen, Lars  gravl. 28 Apr 1982 I21592
891. Skaget, Arnfinn Birger  gravl. 2 Feb 1950 I2479
892. Skaget, Johan Saras  gravl. 20 Aug 1969 I21066
893. Skaget, Johannes Magne  gravl. 2 Des 2008 I21070
894. Skaget, Paul Alfred  gravl. 13 Mar 1987 I2476
895. Skaget Nilsen, Espen  gravl. 16 okt 2012 I29395
896. Skarsvåg, Karen Synnøve  gravl. 3 Mai 1988 I14032
897. Skjærvik, Ågot Magda  gravl. 5 Nov 2008 I5530
898. Skogås Krangnes, Marita  gravl. 9 Feb 2022 I19197
899. Sletta, Svanhild Pauline  gravl. 9 Sep 2009 I21404
900. Slåttavik, Fredrik Mikal  gravl. 15 des 1998 I35307
901. Slåttavik, Hans Alfred  d. 8 Okt 2007 I21377
902. Slåttavik, Harald Olav  gravl. 7 Apr 2022 I35270
903. Slåttavik, Henry Edvin  gravl. 3 Okt 1990 I771
904. Slåttavik, Johan Albert  gravl. 1 Nov 1996 I916
905. Solbakken Ulvan, Kristine Lovise  gravl. 20 Jul 1960 I9073
906. Sollie, Anne Signe  gravl. 3 Nov 2017 I1196
907. Steen, Hergunn Normanda  d. 20 Jun 2007 I25156
908. Steen, Stine Marie  gravl. 1878 I19591
909. Stenkløv, Bernhard Martin  gravl. 3 Mar 1977 I35227
910. Stenkløv, Bjarne Arvid  gravl. 5 Feb 1923 I35229
911. Stenkløv, Johannes Alfred  gravl. 20 Jul 2001 I35259
912. Stenkløv, Kristian Andreas  gravl. 30 Apr 1996 I12494
913. Stenkløv, Odd  gravl. 27 Des 2001 I12493
914. Stenkløv, Olaug Herdis  gravl. 1 Jul 2016 I462
915. Stensdatter Glørstad, Mille  gravl. 15 Jun 1942 I1833
916. Stensdatter Utseth, Nikoline Gunelie  gravl. 21 mai 1868 I11085
917. Stensen Kaldkløv, Hans handelsmann  gravl. 14 okt 1804 I8844
918. Stensen Strøm, Erik  gravl. 31 Mar 1835 I14012
919. Stensen Ulvær, Edvard Kristoffer  gravl. 16 Sep 1974 I23321
920. Stokkan, Geir Are  gravl. 05 mai 2015 I27831
921. Stora, Anne Maria Benjaminsdatter  gravl. 4 Jul 1875 I15114
922. Stora, Anne Maria Benjaminsdatter  gravl. 20 Jul 1873 I15884
923. Stora, Maria Tomasdotter  gravl. 13 Aug 1889 I15020
924. Storvik, Anna Lovise  gravl. 6 Nov 1882 I23947
925. Storvik, Arne Asbjørn  gravl. 29 Apr 2015 I23709
926. Storvik, Edvard  d. 18 okt 1984 I7148
927. Storvik, Erling  gravl. 22 Aug 1986 I7155
928. Storvik, Halfrid Bergliot  gravl. 21 Okt 1999 I23710
929. Storvik, Jakob  gravl. 25 Aug 1967 I7147
930. Storvik, Johan Arvid  gravl. 26 Jun 1915 I23926
931. Storvik, Justine Marie  gravl. 6 Nov 1882 I23946
932. Storvik, Karen Elfrida  gravl. 2 Nov 2005 I7150
933. Storvik, Låke Oddbjørg  gravl. 23 Mar 1984 I18108
934. Storvik, Otto  gravl. 20 Jul 1990 I3312
935. Storvik, Sverre Jakob  gravl. 30 Okt 1980 I21013
936. Strand, Andreas Hansen  gravl. 1 Mai 1870 I14937
937. Strand, Gabriel Martin  gravl. 10 Aug 1987 I3439
938. Strand, Paul Hermodsen Hovset  d. 1862 I12192
939. Strøm, Elfrida Dortea  gravl. 27 Jun 1970 I5934
940. Strøm, Kåre  gravl. 18 Aug 2021 I25032
941. Strøm, Sara Kirstine  gravl. 15 Jun 1986 I5328
942. Strømsvik, Martine Johanna g. Jegtvik  gravl. 9 Jul 1991 I34205
943. Sundsby, Mary Irene  gravl. 24 okt 2013 I23091
944. Svebakk Martinsen, Erling  gravl. 30 Jan 1957 I23046
945. Sveen, Egil Håkon  gravl. 22 Apr 2020 I22072
946. Sveen, Jarle Reidar  gravl. 31 Mai 2002 I22059
947. Svendsdatter Bottenvik, Lavina Maria  gravl. 17 Nov 1906 I3841
948. Svendsen Rødberg Haranes, Abraham  gravl. 12 Mai 1843 I46407
949. Sæther, Albertine Karoline Emelie  gravl. 6 Jun 1986 I7120
950. Sæther, Anna Jørgine  d. 5 Apr 2013 I3537
951. Sæther, Arne Johan  gravl. 19 Jul 1988 I10008
952. Sæther, Bjørn Arnfinn  gravl. 6 Apr 1985 I3765
953. Sæther, Helge  d. 7 Jan 1948 I6557
954. Sæther, Jens Kristian  gravl. 13 Mar 1948 I6555
955. Sæther, Johan  gravl. 10 Nov 1983 I6479
956. Sæther, Leif Ingemar  gravl. 23 Jul 1959 I6481
957. Sæther, Ludvik Alfred  gravl. 9 Jan 1985 I3530
958. Sæther, Solveig Marie  gravl. 30 Okt 2001 I6485
959. Sæther Mastad, Jonetta Oline sykesøster  gravl. 2 Mai 2018 I5626
960. Sætran, Lovise Elfrida  d. 24 Mai 2007 I23083
961. Sølfestdatter Ulvåg, Ingeborg Marianne  gravl. 1871 I45541
962. Sølfestsen Ulvåg, Sten  gravl. 1871 I44970
963. Sørensen, Alf Jentoft  gravl. 13 Jun 1982 I2018
964. Sørensen, Arne Sigurd  gravl. 1 Feb 1971 I18107
965. Sørensen, Henry Arnold  gravl. 15 Nov 1975 I2013
966. Sørensen, Jenny Pauline  gravl. 3 Nov 2000 I2014
967. Tangen, Elsa  gravl. 22 mai 2002 I22061
968. Teodorsdatter Vedø, Ingeborg Marie  gravl. 29 Mai 1862 I20641
969. Teodorsen Vedø, Martin  gravl. 20 Sep 1886 I20639
970. Thomasdatter Herø, Rakel  gravl. 13 Apr 1916 I6166
971. Thomassen, Olaus  d. 2010? I6410
972. Thomassen Kjedal, Nils Alfred  gravl. 29 Sep 1970 I6362
973. Tollefsdatter Akseth, Hansine  gravl. 7 Nov 1942 I7062
974. Torbergsdatter Hattevik, Gisken  gravl. 10 Aug 1873 I40400
975. Trondsen Landevåg, Nils Laurits  gravl. 10 Sep 1984 I36578
976. Trøan, Alf Asbjørn  gravl. 1990 I7106
977. Tuseth, Hill  gravl. 4 Jan 2019 I26230
978. Tybring Stensen, Hanna Massine  gravl. 1 Jul 1886 I18543
979. Tørset, Aslaug  gravl. 3 Jun 2016 I4355
980. Ulriksen Herø, Asbjørn Kristoffer  gravl. 26 Jul 2002 I805
981. Ulvan, Karen Berntine  gravl. 13 Feb 1998 I21272
982. Ulvnes, Alfhild Mary  gravl. 21 Jul 2000 I2490
983. Ulvær, Bjarne Modulf  gravl. 8 Jun 2016 I14981
984. Ulvær, Ingeborg Marie  gravl. 8 Aug 1931 I80281
985. Ulvær, Marie Kaspara Olsdatter  gravl. 5 Apr 1979 I14961
986. Ulvær, Oddrun Pauline  gravl. 11 Jul 1997 I14978
987. Ulvær, Paul 0lsen  gravl. 22 Mar 1899 I16316
988. Ulvær, Pauline Margarethe Olsdatter  gravl. 7 Feb 1903 I16317
989. Ulvåg, Daniel Edvard  gravl. 6 Jun 1884 I23501
990. Vassbotn, Asbjørn  gravl. 28 Nov 2018 I1943
991. Vedø, Annetta Olsdatter  gravl. 4 Nov 1877 I14529
992. Værnes, Lina Pauline  gravl. 24 Nov 1996 I2017
993. Værnes, Paul Ludvik  gravl. 19 Jul 1907 I55209
994. Walholm, Marta Johanne  gravl. 10 Mai 2017 I23040
995. Wang, Nina  gravl. 28 Jun 2019 I23057
996. Wang Olsen, Sebastian  gravl. 26 Jun 2019 I65571
997. Wiig, Arthur Gerhard  d. 7 Sep 2012 I25164
998. Wærdal Hestnes, Henrik Kristoffer  gravl. 13 Mar 1974 I39498
999. Øyen, Anna Sofie  gravl. 30 Jan 1942 I3334
1000. Øyen, Antonie Edvarda  gravl. 30 Nov 1972 I7146
1001. Øyen, Arthur  gravl. 5 Aug 1983 I16493
1002. Øyen, Asbjørn  gravl. 9 Jul 2004 I21030
1003. Øyen, Aslaug  gravl. 27 Okt 1977 I18122
1004. Øyen, Bernt Anton  gravl. 4 Nov 1916 I2610
1005. Øyen, Charlotte Marie  gravl. 27 Jun 1961 I3529
1006. Øyen, Gunnar  gravl. 21 des 1984 I21028
1007. Øyen, Herlof Alfred  gravl. 31 Okt 1946 I18103
1008. Øyen, Karl Edvard  gravl. 12 Aug 1999 I7153
1009. Øyen, Karl Johan  gravl. 3 Jan 1945 I729
1010. Øyen, Monika  gravl. 31 Jul 2018 I25810
1011. Ågesen, Jacob  gravl. 19 Apr 1884 I56844