Breddegrad: 63.52314067104998, Lengdegrad: 9.078526496887207 | Klikk for å få veibeskrivelse til Sandstad nye gravsted

Notater:
SANDSTAD KIRKE (Norske kirker.net)

På 1800-tallet ble Hitra kommune (som tidligere også hadde omfattet Frøya) delt opp i en prosess som gikk over flere trinn. Sandstad ble egen kommune i 1914, da den ble utskilt fra Fillan (for så å bli innlemmet i Hitra igjen i 1964). I samme periode foregikk også kirkebygging. Ifølge Arkivverket ble det ved kongelig resolusjon av 7. februar 1883 gitt tillatelse til å anlegge gravplass og ved kgl. res. av 10. juni 1887 til å oppføre kirkebygg for det som da var kapellsogn, men som ble eget sogn fra 1. januar 1890. Kapellet ble oppført etter samme tegninger som Hallaren kirke (tegnet av Henrik Nissen) og innviet den 11. juli 1888 av biskop Nils Jacob Laache. Et par år senere fikk det kirketittel. Det er en laftet langkirke med 350 sitteplasser: rektangulært skip, lavere / smalere / kortere kor omgitt av sakristier og vesttårn. Det er orgelgalleri vest i skipet.

Det var en større restaurering i 1954–55. Ved den anledning dekorerte Daniel Skipnes kirken innvendig. Senere er det meldt om omfattende råteskader i kirken. Dette inntrykket bekreftes av en anbudsinbydelse på nettet sommeren 2011. Senere er det meldt at utbedringsarbeider er i gang, og av kommunens årsrapport for 2012 fremgår det at arbeidene er fullført.

Kirken fikk en altertavle i 1888 da den var ny, men dagens tavle ble laget av Oskar Hokstad til femtiårsjubileet i 1938 og fremstiller Kristi oppstandelse. Prekestol og døpefont er på alder med kirken. Orgelet er ifølge kirkeleksikonet av tysk fabrikat og fra 1920. Ting tyder imidlertid på at det gamle orgelet er i dårlig stand, for i et dokument fra kirkelig fellesråd (siden tatt av nettet) om planperioden meldes det om årlige avsetninger til kjøp av nytt orgel. Videre forteller kirkeleksikonet og andre at den den ene av de to kirkeklokkene er fra 1888, men sprakk i 1945, for så å bli reparert. Den andre skal være fra 1988.

Kirkegården ble tatt i bruk i august 1883. I 1921 var den full, og ny kirkegård ble anlagt cirka en kilometer unna, der grunnen også er bedre egnet.

Sandstad kirke

Kilder og videre lesning:

Sandstad kirke 100 år 1888–1988 (Sandstad menighetsråd, 1988)
Hitra — øya med de sju kirkene (tatt av nettet)
Wikipedia
Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo forlag, 1993), s. 253
Hemneslekt (gravregistrering)
Orkdalsmenighetene

Kirkegårdsbilder
Kirkegårdsbilder
Alle begravelser
Alle begravelser
# Etternavn, Fornavn Gravlagt Person ID
1. Kjellrun Elfrida g. Aastum  gravl. 20 Sep 2022 I85957
2. Aalmo, Karen Ella  gravl. 15 Sep 2022 I14087
3. Amundsdatter Skreddervik, Otilie Marie  gravl. 19 Jan 1909 I17316
4. Elvemo, Kim Richard  gravl. 25 Aug 2023 I38430
5. Faber Grønli, Ingar  gravl. 16 Apr 2021 I21049
6. Hjertaas, Ruth  gravl. 15 Sep 2023 I22945
7. Holand, Gerd-Eva  gravl. 26 Feb 2021 I75495
8. Holm, Ingrid Johanne  gravl. 19 Aug 2016 I199
9. Holm, Ingvar Olav  gravl. 12 Apr 2023 I197
10. Lervik, Ingvar  gravl. 13 Sep 2023 I14758
11. Moen, Anna Albertine  gravl. 11 Aug 2022 I29530
12. Moen, Roald Helge  gravl. 29 Jan 2021 I42294
13. Os, Målfrid Agnes g. Strøm  gravl. 27 Okt 2022 I7727
14. Skagen, Elsa  gravl. 1 Feb 2019 I20477
15. Storø, Anna Otelie  gravl. 18 Jan 2017 I15531
16. Strand, Hjalmar Kristofer  gravl. 14 Jan 1915 I15970
17. Sæther, Kåre Andreas  gravl. 22 Nov 2019 I3807
18. Vasslag, Ingrid Synnøve  gravl. 14 Okt 2022 I86245
19. Østmark, Odd Jomar  gravl. 28 Des 2022 I19462