Ole Arntsen og Ellen Ellingsdatter

Ole Arntsen fra Balsnes og Ellen Ellingsdatter fra Fillan bosatte seg i Langfjæra like etter 1800. Før det hadde Ole også bodd på Uttian. Det viser Sjølegden fra 1804.

Han var opprinnelige fra gården Sørsætra under Balsnes. Hans eldre bror Nils tok over heimgården, og Ole slo seg til slut ned i Langfjæra på Ansnes. Sannsynligvis fant Ole seg plass i nærheten av stedet hvor Mikal Enoksen Ansnes senere hadde hus. Det som i alle fall er sikkert er at sønnesønnen til Ole, Kristian, bodde i dette huset og at hans sønn August senere solgte det til Mikal.

Ellen døde kort tid etter at paren kom til Ansnes. Ole giftet seg på nytt med Anna fra Melkvika.

Det var skifte etter Ole Arntsen 25. august 1856. Han skyldte noe penger til Even Haftorsen Ansnes, Jonas Nilsen Gjevik og sønnen Arnt, og det var 25 spesidaler igjen til enka Anne Bårdsdatter og de fire barna som var igjen. Datteren Hanna nevnes ikke i skiftet og var antakelig død. Trolig hadde hun heller ingen etterkommere, ettersom det ikke er nevnt noen blant arvingene.

Oles sønn Arnt bosatte seg i Gjevikbakken. Det skulle bli Arnts sønn Kristian som tok over gården i Langfjæra, men han kom først hit i 1905. Da ble også Langfjæra utskilt og fikk eget bruksnummer. Før 1905 bodde Kristian og Maren Anna på Langfjærneset og Gåsvollan. Huset Kristian satte opp i Langfjæra, var tidligere en halvdel av Gåsvollgården som han eide sammen med Anton Jakobsen.