Jon Jonssons drikkehorn

Ifølge brev fra De Sandvigske Samlinger til Joh. Brodal 12.11.47, (Brodalske Samlinger, Statsarkivet i Trondheim), skal det i Universitetets Oldsaksamling finnes et middelaldersk drikkehorn fra Sparbu som sansynligvis har vært i Her Jon Jonssons eie.

Linket tilpersonVincents Jensen Friispersonherr Joen Joensen, sogneprestpersonJens Nielsen FriispersonSven Svensen (Scheen), oberstløytnantpersonHans Ulrich Tyrholm, generaltollforvalter